Home Contents MembersSponsorAbout Us

Updated : 2551-12-30 (เปลี่ยน web 2.0)

ระบบรายงานการปรับปรุง
จำนวนเว็บเพจที่เข้าระบบ 646 เว็บเพจ และแฟ้มนี้ถูกปรับปรุง : 2560-02-23
หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ทั้งหมด | a-z | pr>0 | | sitemap | blog items
1 digitallogic: ตรรกะดิจิทัล (Digital Logic)
2 games: เกม เกมส์ ติดเกม ยอดเกม ยอดนิยม
3 data: การรักษาพยาบาล : โรคภัยไข้เจ็บ
4 dhamma: ธรรมะ (Dhamma) ศาสนาพุทธ (Buddhism)
5 quiz: กริยา 3 ช่อง หรือกริยาอปกติ (Irregular Verbs) .
6 mit: สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 isinthai: ลีนุกซ์ (Linux)
8 girl: บันทึกลูก (Children Memo) ลำดับ 172
9 calendar: ปฏิทิน วันหยุด วันหยุดประจำปี และวันสำคัญ แยกธนาคาร และราชการ 2561
10 calendar: ปฏิทิน วันหยุด วันหยุดประจำปี และวันสำคัญ แยกธนาคาร และราชการ 2560
11 topstory: รวมเรื่องราวอันเป็นที่หนึ่ง (Top Story)
12 communication: การสื่อสารและการนำเสนอ
13 topstory: อันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย QS (2016)
14 topstory: อันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย THE (2010 - 2011)
15 topstory: อันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย THE (2011 - 2012)
16 topstory: อันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย THE (2012 - 2013)
17 topstory: อันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย THE (2013 - 2014)
18 topstory: อันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย THE (2014 - 2015)
19 topstory: อันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย THE (2015 - 2016)
20 topstory: อันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย THE (2016 - 2017)
21 topstory: อันดับมหาวิทยาลัยไทย กรกฎาคม 2009
22 topstory: อันดับมหาวิทยาลัยไทย กรกฎาคม 2009
23 topstory: อันดับมหาวิทยาลัยไทย กรกฎาคม 2011
24 topstory: อันดับมหาวิทยาลัยไทย กรกฎาคม 2012
25 topstory: อันดับมหาวิทยาลัยไทย กรกฎาคม 2013
26 topstory: อันดับมหาวิทยาลัยไทย มกราคม 2008
27 topstory: อันดับมหาวิทยาลัยไทย มกราคม 2010
28 topstory: อันดับมหาวิทยาลัยไทย มกราคม 2011
29 topstory: อันดับมหาวิทยาลัยไทย มกราคม 2012
30 topstory: อันดับมหาวิทยาลัยไทย มกราคม 2013
31 topstory: อันดับมหาวิทยาลัยไทย มกราคม 2014
32 handbill: แฮนด์บิล แนะนำภาพยนตร์
33 tqf: มคอ : กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
34 thai: รักในหลวง : ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา
35 student: สารสนเทศสำหรับนักเรียน
36 os: การจัดเวลาซีพียู (CPU Scheduling)
37 os: การจัดการหน่วยความจำ (memory management)
38 os: เทรด (Threads)
39 os: การจัดการโปรเซส
40 os: ระบบปฏิบัติการ (Operating system)
41 os: ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer system)
42 article: พรบ.คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
43 web2: เว็บสองจุดศูนย์ (Web 2.0)
44 programmer: โปรแกรมเมอร์
45 media: แชร์แฟ้มใน สีแชร์ดอทคอม ผิดกฎ จะถูกลงโทษถาวร
46 itdictionary: พจนานุกรมไอที (IT Dictionary)
47 actress: เว็บสองจุดศูนย์ (Web 2.0)
48 km: การจัดการความรู้ (Knowledge Management) .
49 java: จาวาสคริปต์ (JavaScript .js) .
50 ethics: ข่าวโกงสอบ/ทุจริตการสอบ
51 ethics: กฎหมาย ระเบียบ จริยธรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
52 office: ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ .
53 digitallogic: รหัสตัวอักษร : ยูนิโค้ด (Unicode)
54 os: ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux)
55 communication: ข่าวในสื่อสังคม
56 php: พีเอชพี (PHP) สำหรับ Dynamic Website
57 article: การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Introduction to Programming)
58 os: ระบบปฏิบัติการวินโดว์ (Windows)
59 os: การป้องกัน และระบบความปลอดภัย (Protection and security)
60 os: ระบบกระจาย (Distributed system)
61 os: ระบบแฟ้ม (File system)
62 os: ระบบรับ และแสดงผล (Input/Output systems)
63 os: ระบบปฏิบัติการ หรือโปรแกรมควบคุมระบบ (Operating System Outline)
64 os: โครงงาน หรือ งานที่มอบหมาย
65 webmaster: เว็บมาสเตอร์คือใคร
66 data: อาหารปนเปื้อน :
67 data: อาหารปนเปื้อนที่ต้องพึงระวัง
68 data: การรักษาพยาบาลโรค :
69 digitallogic: งานมอบหมาย ตรรกะดิจิทัล
70 data: การปฐมพยาบาลเบื้องต้น :
71 data: การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
72 ethics: ข่าวคุณธรรมจริยธรรม
73 alzheimer: โรคอัลไซเมอร์
74 quiz: ศูนย์สอบ online เพื่อเสริม e-Learning และ e-Education
75 english: สอนภาษาอังกฤษ สำหรับมือใหม่
76 article: การขอ .com โดเมนเนม เว็บโฮสติ้ง (Domain Name)
77 webmaster: ความรู้เบื้องต้นสำหรับเว็บมาสเตอร์
78 os: virtualbox is virtual machine
79 me: บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ (เกิด เรียน ทำงานที่จังหวัดลำปาง)
80 e-book: อีบุ๊ค (e-book)
81 datastructure: โครงสร้างข้อมูล และอัลกอริทึม
82 vdoteach: วิดีโอช่วยสอน (VAI = Video Assisted Instruction) .
83 datastructure: อาร์เรย์ (Array)
84 datastructure: การจัดเรียง (Sort)
85 download: แหล่งโปรแกรม หรือ ศูนย์ดาวน์โหลด (Download Center)
86 datastructure: เซต (Set)
87 futureclassroom: ห้องเรียนในอนาคต (Future Classroom)
88 checkbeforeshare: เช็คก่อนแชร์ และ ชัวร์ก่อนแชร์
89 job: เปรียบเทียบภาษา ที่เป็นความต้องการของตลาดงาน .
90 sexual: นักร้องเกาหลี เกิร์ลกรุ๊ปวัยใส แต่งกายยั่วยุ หน้าสาม .
91 sexual: สื่อลามก (Sexual Media or Pornographic) กระทบเยาวชน นักศึกษา .
92 sexual: พริตตี้สาว ล้วงควักยัดเงินใส่ กนน.สาวรำวง กลางตลาด อาจ ลามก (Pornographic, filthy, lewd) หน้าสี่ .
93 flowchart: ผังงาน (Flowchart Diagram)
94 datastructure: สแตก (Stack)
95 tc: ภาษาซี (C Language) .
96 datastructure: คิว (Queue)
97 datastructure: หนังสื่อเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล และอัลกอริทึม
98 facebook: เฟซบุ๊ก (facebook) คือ เว็บไซต์เครือข่ายสังคม .
99 mis: การจัดการ และการตัดสินใจ
100 mis: บุคลากร และองค์การ
101 blockly: blockly
102 iqa: การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 2557
103 scratch: scratch
104 java: เริ่มต้นกับ javascript
105 actress: แคท รัตกาล (พุทธชาติ ยศแก้วอุด) .
106 readbookt: รักการอ่าน ผู้หญิงกับหนังสือ หรือ หนังสือกับผู้หญิง .
107 article: แฮ็กเกอร์ แฮกเกอร์ (Hacker) คือใคร ผู้ดูแลระบบต้องศึกษาให้เข้าใจ .
108 article: พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ .
109 mis: สตาร์ทอัพ (StartUp)
110 iot: ไอโอที (IoT)
111 datastructure: กราฟ (Graph)
112 datastructure: ลิงค์ลิสต์ (Linked List)
113 datastructure: ทรี (Tree)
114 datastructure: รหัสเทียม หรือซูโดโค้ด (Pseudo Code)
115 mis: ไอโอทีคืออินเทอร์เน็ตสำหรับทุกอย่าง (IoT)
116 thai: การแต่งกาย ชุดประจำชาติ หรือ ชุดไทยพระราชนิยม .
117 java: innerhtml
118 cancer: มะเร็ง (Cancer) คร่าชีวิตคนไทยอันดับหนึ่ง
119 cloud: คลาวด์ (Cloud)
120 xml: เอ็กเอ็มแอล (XML : eXtensible Markup Language) .
121 research: ภัทรา มาน้อย .
122 programming: หลักการภาษาชุดคำสั่ง (Principles of Programming Languages)
123 ethics: ความรุนแรงในครอบครัวไทย
124 mysql: มายเอสคิวแอล (mysql, phpMyAdmin, SQL:Structured Query Language)
125 web2: เว็บสองจุดศูนย์ (Web 2.0)(no truehits, no yengo)
126 project: การประชุมทางวิชาการระดับชาติ NCCIT ครั้งที่ 12 ค.ศ. 2016 .
127 google: การใช้ google drive เป็น webhosting
128 ethics: หลักธรรมาภิบาล กับ การบริหารที่ดี
129 comapp: การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ
130 mag: อัพภาพ เขียนอักษร ปกหนังสือ
131 student: แกทแพท (GAT PAT)
132 student: โอเน็ต (O-NET)
133 student: ระบบแอดมิดชั่น (Admission)
134 web2: เว็บสองจุดศูนย์ (Web 2.0)
135 project: การประชุมวิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
136 me: ทีมงาน พัฒนาเว็บไซต์ เพื่อการศึกษา
137 html: เรซสปอนต์ซีฟ เว็บดีไซน์
138 security: ตรวจสอบความปลอดภัย (Security Checking) .
139 job: หางานทำ สมัครงาน รวมเว็บหางาน
140 mis: ผลกระทบด้านจริยธรรม และสังคม
141 e-book: รวมแหล่งดาวน์โหลดหนังสือฟรี
142 article: อนาคตนักคอมพิวเตอร์ .
143 toeic: ติวโทอิคกัน (Toeic Tutor)
144 architecture: สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
145 calendar: ปฏิทิน วันหยุด วันหยุดประจำปี และวันสำคัญ แยกธนาคาร และราชการ 2559
146 python: การโปรแกรมไพทอน (Python)
147 network: เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (computer network)
148 captcha.php: แคปท์ชา
149 spss: การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
150 line: ไลน์ (Line)
151 mis: ซอฟท์แวร์ หรือ ซอฟต์แวร์ (Software)
152 picture: ภาพสวย ภาพประทับใจ (Impression Image)
153 mis: คำอธิบายรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ .
154 mis: ข่าวปลดพนักงาน (Layoff News)
155 stopdrink: รณรงค์ลดดื่มแอลกอฮอล์ และไม่สูบบุหรี่
156 class: สารบัญจาวา (Java Contents)
157 class: กรณียกเว้น
158 learn: เอฟทีพี ส่งข้อมูล ขึ้นเครื่องบริการ (Upload to FTP server)
159 assembly: คำสั่งดอส ในแบทช์ไฟล์ (DOS Command in Batch File) .
160 mis: ระบบความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
161 mis: ประเด็นธุรกิจระหว่างประเทศ
162 mis: การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
163 mis: ศูนย์สารสนเทศ
164 mis: การจัดหา การติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ
165 mis: การออกแบบระบบ
166 mis: การวิเคราะห์ความต้องการ
167 mis: บทบาทและขอบเขตของธุรกิจ
168 mis: ระบบสารสนเทศสำนักงาน
169 mis: ระบบฐานความรู้
170 mis: ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
171 mis: การประมวลผลรายการ
172 mis: การสื่อสารโทรคมนาคม
173 mis: การจัดการฐานข้อมูล
174 mis: ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
175 mis: ระบบ และตัวแบบ
176 mis: ความรู้เบื้องต้น (Introduction)
177 research: ผลงานวิจัยของอาจารย์
178 hci: ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
179 ethics: เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มากกว่าประโยชน์ส่วนคนอื่น
180 calendar: ปฏิทิน 2559 ของช่อง 8 (TV8)
181 nosql: nosql
182 log: ข้อมูลการเข้าใช้งานของเครื่องลูกข่ายหรือเครื่องบริการ .
183 wordpress: เวิร์ดเพรส (Wordpress) .
184 ethics: จริยธรรมสื่อ / จรรยาบรรณสื่อสารมวลชน
185 ethics: จรรยาบรรณวิชาชีพ พยาบาล
186 asean: อาเซียน (ASEAN)
187 gif: สติ๊กเกอร์ไลน์ ค่านิยม 12 ประการ
188 listen: ฝึกฟัง ฝรั่งพูด (English Listening)
189 html: สอนเขียนโฮมเพจ หรือ การเขียนเว็บเพจ ด้วย html ใน Dreamweaver MX
190 omni: เว็บเซอร์ฟเวอร์ หรือ เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) .
191 map: แผนที่ (Map) .
192 mis: พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) .
193 ajax: เอแจ็กซ์ (AJAX) .
194 calendar: ปฏิทิน วันหยุด วันหยุดประจำปี และวันสำคัญ แยกธนาคาร และราชการ 2558
195 project: โครงงาน การศึกษาค้นคว้าอิสระ .
196 csharp: ซีชาร์ป (C Sharp)
197 internet: ระบบฐานข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
198 learn: การออกแบบฐานข้อมูล อีอาร์โมเดล (ER : Entity Relationship Model ) .
199 media: มัลติมีเดีย วีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง (Multimedia)
200 aids: ความรู้เรื่องโรคเอดส์ .
201 android: แอนดรอยด์ (Android)
202 student: ผลงานนักเรียน นักศึกษา .
203 assembly: การใช้โปรแกรมดีบัก (Debug program) .
204 itinlife: ไอทีในชีวิตประจำวัน (IT in Life) .
205 itinlife: จาก ฅนเมืองเหนือ .
206 sketchup: วัตถุสามดี (3D Object) ด้วย Sketchup .
207 netgen: NetGen2 : IC3
208 flowchart: สัญลักษณ์ผังงาน
209 internet: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
210 ethics: เรื่องเล่าประเทืองปัญญา
211 asp: ทดสอบการใช้เวลาของแต่ละคำสั่ง
212 asp: การโปรแกรม ภาษาเอเอสพี (ASP) สำหรับ Dynamic Webpage
213 flip: อีบุ๊ค คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ .
214 csharp: windowsform on C#
215 csharp: odbc on C#
216 tutor: รวมคลิ๊ป tutor ในประเทศไทย
217 internet: อินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต (Internet and Intranet System)
218 e-commerce: ธุรกิจออนไลน์ (Online Business) หรือ อีคอมเมิร์ซ (e-Commerce)
219 health: รักสุขภาพ ต้องทำเอง
220 12corevalue: ค่านิยม หรือค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
221 calendar: ปฏิทิน วันหยุด วันหยุดประจำปี และวันสำคัญ แยกธนาคาร และราชการ 2557
222 ethics: บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
223 class: แนะนำจาวา
224 swot: บล็อก (Blog) เกี่ยวกับ swot และ plan
225 swot: ความหมายสวอร์ท (Swot meaning)
226 swot: การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคาม (SWOT)
227 internet: แนวโน้มการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
228 internet: ระบบ e-Commerce
229 internet: ระบบ e-Learning
230 internet: การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย JSP
231 internet: การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย ASP
232 internet: การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP
233 internet: การเขียนโฮมเพจเบื้องต้น
234 internet: การป้องกัน และรักษาความปลอดภัย
235 internet: เครื่องบริการ (Server)
236 internet: บริการของระบบอินเทอร์เน็ต
237 internet: ระบบอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต
238 internet: ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
239 quiz: tense เรื่องพระอาทิตย์ .
240 google: กูเกิ้ลแอ็พ (Google Apps) .
241 antivirus: โปรแกรมต่อต้านไวรัส ป้องกันไวรัส ฆ่าไวรัส
242 jquery: jquery
243 article: อินเทอร์เน็ต(Internet) คืออะไร
244 learn: มงคลชีวิต 38 ประการ และ จรรณยาบรรณครู (To Remember) .
245 me: หนังสือคอมที่บ้าน
246 disaster: สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง (ปภ.ลำปาง) .
247 vb: วิชวลเบสิก (Visual Basic) ระดับพื้นฐาน .
248 vb: บทเรียนภาษาเบสิกและกรณีศึกษา .
249 printer: ควบคุม อุปกรณ์ ผ่าน พอร์ตเครื่องพิมพ์ (Printer Port)
250 research: วิจัยเพื่อท้องถิ่น .
251 learningmedia: สื่อการเรียนรู้ (Learning Media) .
252 calendar: ปฏิทิน วันหยุด วันหยุดประจำปี และวันสำคัญ แยกธนาคาร และราชการ 2556 .
253 e-learning: อีเลินนิ่ง (e-Learning)
254 casereg: กรณีศึกษา ระบบทะเบียน นักศึกษา สำหรับการทำ โครงงาน
255 class: พิมพ์หนึ่งถึงสิบ
256 class: ต.ย.โปรแกรมเชิงวัตถุ ชุดที่ 2
257 class: ต.ย.โปรแกรมเชิงวัตถุ ชุดที่ 1
258 ai: วาดเส้น Adobe Illustrator .
259 gwbasic: จีดับบิวเบสิก (GW-BASIC)
260 sponsor: ผู้สนับสนุน และ ผู้บริจาค (Sponsor and Donor) .
261 class: การเรียก method
262 tabletpc: Samsung Galaxy Tab 10.1
263 mariadb: มาเรียดีบี (MariaDB)
264 uml: ไดอา (Dia) = Diagram
265 class: แผนการสอนจาวา CPSC 211
266 class: การโปรแกรมจาวา ( SL-275 )
267 class: การโปรแกรมจาวา ( SL-110 )
268 class: กฎเกณฑ์ (Rule of Java)
269 class: โพลหาความถี่
270 class: JBuilder for JAVA
271 class: เตรียมสอบจาวา SCJP 5.0
272 class: JAR (Java Archive)
273 class: คำสงวน เครื่องหมายคำนวณ เปรียบเทียบ และ ตัวอักษร
274 class: การเขียน java ใน windows
275 class: ขั้นตอนการเขียนจาวา
276 class: การเขียน java ใน linux
277 facebook: ล้านไลค์ (Million Likes) .
278 e-learning: มูเดิ้ล มูเดิล มูดี้ (Moodle CMS and LMS) .
279 listen: การออกเสียง กลุ่ม traffic
280 listen: การออกเสียง กลุ่ม occupation
281 listen: การออกเสียง กลุ่ม family
282 research: อภิธานศัพท์วิจัย (Research Glossary)
283 p1: แหล่งเรียนรู้สำหรับ ป.1
284 me: ความฝัน หรืออุดมการณ์ของเว็บมาสเตอร์
285 template: ออกแบบเว็บ ด้วย เทมเพจ
286 vsnet: วิชวลสตูดิโอ ดอทเน็ต (Visual Studio .NET) .
287 homepage: ศิษย์เก่าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง รุ่นจบปี 2530
288 swot: แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 .
289 globalwarming: ภาวะโลกร้อน (Global Warming)
290 senayan: ระบบจัดการห้องสมุด เสนายัน (senayan) .
291 article: สแปม แสปมเมล์ หรือจดหมายขยะ (Spam Mail หรือ Bulk Mail) .
292 uml: การโปรแกรมเชิงวัตถุ และยูเอ็มแอล (UML - Unified Modeling Language) .
293 calendar: ปฏิทิน วันหยุด วันหยุดประจำปี และวันสำคัญ แยกธนาคาร และราชการ 2555 .
294 os: หลายโอเอส หลายระบบปฏิบัติการ หรือ มัลติโอเอส ( Dual Boot หรือ Multi OS )
295 assembly: การทำซ้ำ หรือ วนลูป .
296 article: ปัญหา Data Transfer หรือ Bandwidth .
297 yoga: โยคะ หรือ โยคะอาสนะ(Yoga asana) เพื่อสุขภาพ .
298 phpfive: php5
299 assembly: การทำงานแบบตามลำดับ (Sequential Processing) .
300 assembly: โพรซีเดอร์ และมาโคร ในแอสเซมบลี้ .
301 freemind: มายด์แม็ป หรือ แผนที่ความคิด (Mind Maping) .
302 rice: ข้าวซ้อมมือ บ้านร่มเย็น
303 cobol: ภาษาโคบอล หรือ การโปรแกรมโคบอล (COBOL Language) .
304 stock: เล่นหุ้น เสี่ยงนะ ( Stock exchange online ) .
305 article: ศาสตราจารย์ บัณฑิต กันตะบุตร .
306 sexual: วัยรุ่นหรือผู้ใหญ่กันแน่คือตัวปัญหา กับคำว่า ลามก (Pornographic, filthy, lewd) หน้าสอง .
307 me: ร่ำเปิงลำปาง โดย อ.ศักดิ์ รัตนชัย และ เพลงสากล Love Song
308 me: เนื้อเพลงสากล (English Love Song Lyrics) .
309 me: .. Love Songs .
310 lovelampang: วัดป่าชัยมงคล หรือ วัดชัยมงคลธรรมวราราม (ไหล่หินใหม่ ธ.) .
311 calendar: ปฏิทิน วันหยุด วันหยุดประจำปี และวันสำคัญ แยกธนาคาร และราชการ 2554 .
312 3d: ภาพเคลื่อนไหว แบบ 3 มิติ ด้วย 3DImpact อย่างง่าย
313 mis: ชวนคิด ชวนคุย เรื่องไอที .
314 computer: คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (introduction to computer)
315 assembly: ภาษาแอสเซมบลี้ และ การแปล .
316 assembly: เซกเมนต์ (Segment) .
317 assembly: โครงงาน หรือ งานที่มอบหมาย ให้ไปค้นคว้า .
318 icons: ไอคอนแกเลอรี (Icon Gallery) .
319 os: กลุ่มในบ้าน (Homegroup) .
320 actress: จ๋อม .
321 lovelampang: ไหล่หิน .
322 fireworks: อะโดบี ไฟร์เวิร์ค (Adobe Fireworks) .
323 thai: ศิลปะ วัฒนธรรมไทย สยาม และ รวมความเป็นไทย .
324 optimization: การเพิ่มประสิทธิภาพ (Optimization) .
325 quiz: คำที่มักสะกดผิด .
326 article: มหาวิทยาลัย(เอกชน)จ่อปิดตัวเองลงเป็นซากตึกร้าง .
327 cards: บัตรอวยพร (e-card) .
328 theory: ทฤษฎี (Theory) .
329 phpbb: ติดตั้ง phpbb forum (Bulletin Board)
330 flash: แฟล็ช หรือ แฟล็ท flash ด้วย swish และ swishmax .
331 kerio: kerio สามารถเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ .
332 actress: เกศริน อินเพลา (นุ้ย) .
333 article: จันทรา (Chantra) รวมซอฟท์แวร์โอเพนซอร์สสำหรับวินโดวส์ .
334 assembly: คำสั่งภายใน และภายนอกของดอส .
335 lampangpizza: ลำปาง หัวมุม คาราโอเกะ (lampang corner karaoke) lampangkaraoke.com .
336 seo: การทำ seo ด้วยตนเอง .
337 swishmax: แฟล็ช ด้วย swishmax
338 homepage: ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยโยนก รุ่น 1
339 datacomm: การสื่อสารข้อมูล
340 lovelampang: วัดไหล่หิน วัดไหล่หินหลวง วัดเสลารัตนปัพพตาราม .
341 gif: สารบัญภาพ
342 xhtml: เอกซ์เอชทีเอ็มแอล (xhtml)
343 flip: eduzones กับ YONOK e-book magazine .
344 html: เอกซ์เอชทีเอ็มแอล (xhtml)
345 lampang.net: จังหวัดลำปาง : ศูนย์กลางภาคเหนือของประเทศไทย
346 project: ชารินี ไชยชนะ หรือทรรศนีย์ ไชยชนะ .
347 learn: ตัวอย่างเว็บเพจ (Web page) ที่ยอดเยี่ยม .
348 security: คำแนะนำสำหรับผู้ใช้ ทีละขั้น ในการปรับแต่งวินโดว์ .
349 calendar: ปฏิทิน วันหยุด วันหยุดประจำปี และวันสำคัญ แยกธนาคาร และราชการ 2553 .
350 pascal: ภาษาปาสคาล (Turbo Pascal) .
351 article: Office of Information Technology .
352 mambo: แมมโบ้ (Mambo) และจูมลา (Joomla) เป็น CMS
353 wap: แว็บ (Wap)
354 vbnet: toolbox in visual studio 2005 .
355 aspnet: เอเอสพีดอทเน็ต (asp.net) .
356 article: โฆษณาเว็บไซต์ หรือ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ (Website Promotion) .
357 teachaccess: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแอคเซส .
358 rss: อาร์เอสเอส (RSS หรือ Really Simple Syndication) .
359 vbnet: วิชวลเบสิกดอทเน็ต (vb.net) .
360 aspnet: คำสงวนของวิชวลเบสิก (Visual Basic Keyword) .
361 lovelampang: ราตรี ดวงไชย อาจารย์ โรงเรียนไหล่หินวิทยา .
362 lovelampang: สุวรรณ เกษณา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ .
363 calendar: ปฏิทิน วันหยุด วันหยุดประจำปี และวันสำคัญ แยกธนาคาร และราชการ 2551 .
364 e-learning: Moodle in School (โรงเรียน ใช้มูเดิ้ล มูดี้ มูเดิล) .
365 actress: ธนิดา ไชยวงค์ นางสาวลำปางปี 2546 (น้องเก๋) .
366 google: กูเกิ้ลแอพ สำหรับแอดมิน (Google apps for admin) .
367 google: กูเกิ้ลแอพ สำหรับสมาชิก (Google apps for members) .
368 teachaccess: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Microsoft Access
369 lovelampang: ทรงศักดิ์ แก้วมูล ประธานสภา .
370 research: ธุรกิจหลังความตาย .
371 calendar: ปฏิทิน วันหยุด วันหยุดประจำปี และวันสำคัญ แยกธนาคาร และราชการ 2552 .
372 asp: การเขียน Search engine อย่างง่าย .
373 jsp: เจเอสพี จาวาเซิร์ฟเวอร์เพจ JSP,Servlet,ODBC,Tomcat
374 quiznt: แบบสอบด้วยเทคนิคแฟรช .
375 quizr: เตรียมสอบ Toefl ส่วน ความเข้าใจในการอ่าน (Reading Comprehension)
376 article: คติพจน์ คติธรรม (Moral,Motto,Maxim) .
377 perl: การเขียนโปรแกรมภาษา PERL สำหรับ Dynamic website .
378 actress: จุฑามาศ จินดาวัลย์ / ตั๊กแตน .
379 tc: รูปแบบข้อมูลของภาษาซี
380 e-learning: ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน บิดาอีเลิร์นนิ่งไทย .
381 thai: ภาษิต .
382 article: Free drive 100 mb .
383 dfd: ดีเอฟดี (DFD = Data Flow Diagram) .
384 adsense: แอดเซนส์ (Adsense) .
385 opensocial: โอเพ่นโซเชียล (Opensocial) .
386 vbnet: การปรับปรุงข้อมูลใน .mdb ผ่าน microsoft.jet.oledb .
387 research: แผนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ หรือ เอกสารประกอบการสอน
388 article: พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีคอมเมอร์ซ ecommerce e-Commerce) .
389 lovelampang: สุดา แผ่นคำ อาจารย์ โรงเรียนบ้านไหล่หิน .
390 lovelampang: มนู นิวาโต แพทย์ ประจำตำบลไหล่หิน .
391 actress: เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์(เอ) .
392 article: ส่วนหัว และท้ายของเว็บเพจ (Header and Footer Webpage) .
393 assembly: การสร้างโปรแกรม inkey.com .
394 assembly: อินเทอร์รัพท์ (DOS Interrupt) .
395 article: บล็อกจีโอซิตี้ (Block geocities) .
396 assembly: รีจิสเตอร์ (Register) .
397 project: เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ .
398 article: ทำงานที่บ้าน หรือ การตลาดหลายระดับ .
399 mis: เตรียมสอนวิชา MIS สำหรับสาขาวิชาระบบสารสนเทศ .
400 3dsmax: 3d Studio Max
401 oscommerce: oscommerce (Open Source Commerce)
402 movie: คลิปวีดีโอ วีดีโอบ้าน
403 ai: การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27
404 assembly: แผนการสอน โครงสร้างคอมพิวเตอร์ .
405 research: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
406 article: วิเคราะห์ Radius ด้วย Pascal .
407 nsis: สร้างโปรแกรมติดตั้ง (Installer) .
408 research: ทุ่งพระเมรุ
409 calendar: ปฏิทิน วันหยุด วันหยุดประจำปี และวันสำคัญ แยกธนาคาร และราชการ 2550 .
410 project: ระบบสั่งซื้อ North Wind .
411 project: มหาวิทยาลัยขอนแก่น .
412 research: อธิบายสัญญา
413 vbnet: เริ่ม SQL Server Express 2005 .
414 assembly: CPU Simulation .
415 class: ใบรับรอง (SCJP : SUN CERTIFIED JAVA PROGRAMMER)
416 thai: ร้องแก้ว ร้อยกรอง สำหรับเด็ก .
417 project: ถนอม คณิตปัญญาเจริญ .
418 me: footer 9 use Web 2.0
419 sexual: เซ็กซ์โฟน (Sex Phone)
420 students: ระบบรายงานผลการเรียน
421 article: นักอ่าน นักเขียน (Reader Writer) .
422 project: เกศริน อินเพลา .
423 project: วิเชพ ใจบุญ (Wichep jaiboon) .
424 thaiabc: โปรแกรมแก้วสารพัดนึก สำหรับติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบ WAMP
425 clipper: คลิ๊ปเปอร์ Clipper (Base on DBase FoxBase FoxPro and C for DOS) .
426 asp: ระบบรายงานผลการเรียน สำหรับนักศึกษาไทย .
427 article: ห้องสะสมภาพ (Photo Gallery) .
428 education: ข้อมูลด้านการศึกษา (Education Information)
429 sudoku: ซูโดกุ (Sudoku) คือ ตัวเลขต้องมีเพียงเลขเดียว
430 php: พีเอชพี (PHP) ครูโรงเรียน .
431 perl: การส่งค่าผ่าน Mail ด้วย Form (ถ้ามีปัญหา mail คุยกันนะ) .
432 php: การทำ form ส่ง mail (domaindlx.com) .
433 research: แนะนำเว็บไซต์วิจัย
434 php: การเขียนเว็บเพจ ด้วยพีเอชพี (PHP) ติดต่อฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) เบื้องต้น .
435 face: โฟโต้ช็อป สำหรับ รีทัช (Photoshop for Retouch)
436 article: 36 แผนที่ชีวิตพ่อ .. มิใช่ของจริง .
437 dic: พจนานุกรมภาพ
438 cygwin: ลีนุกซ์บนวินโดวส์ ด้วย cygwin
439 truehits: ข้อมูลสถิติ เว็บไซต์ในประเทศไทย
440 calendar: ปฏิทิน วันหยุด วันหยุดประจำปี และวันสำคัญ แยกธนาคาร และราชการ 2549 .
441 language: ภาษาคอมพิวเตอร์
442 article: เครือข่ายสถาบันการศึกษา .
443 assembly: sourcer แปลง exe เป็น asm .
444 article: นอกรั้วมหาวิทยาลัย .
445 lovelampang: แผนที่ ลำปาง
446 project: ต้นทุนสินค้า (Product Cost) .
447 kodsanathai: การโฆษณา (Advertising)
448 article: เช็คลิสต์ ประสบการณ์ (Experience Check List) .
449 sopon: โสภณ สมประสงค์ (Mr.Sopon Somprasong) .
450 allthai.quiz: สอบในโรงเรียน (Online Quiz) ด้วยภาษา ASP
451 assembly: ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ .
452 asp: ศูนย์สอบ online หลายชุด .
453 project: ระบบซ่อมรถ .
454 project: ระบบวีดีโอ (Video system) .
455 project: ระบบยืมคืนหนังสือ .
456 html: เอชทีเอ็มแอล (HTML Writing)
457 assembly: คัดลอกหลายแฟ้ม (Multi Copy) .
458 article: ร่วมสัมมนาในงาน Bangkok International ICT Expo 2006 .
459 clipper: การขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยหนังสือ clipper
460 3d: การ์ตูน 3 มิติ ( รวมหลายโมเดล )
461 3d: การ์ตูน 3 มิติ (three dimension cartoon) of Terai Yuki
462 project: ระบบซื้อขาย หรือ โปรแกรมซื้อขาย .
463 actress: รุ้งสินี พรหมเรือง(น้องแอม) .
464 php: ข้อสอบ สุ่มไม่ซ้ำ และ javascript .
465 php: การเขียนเว็บเพจ ด้วยพีเอชพี (PHP) ติดต่อฐานข้อมูล ระดับกลาง .
466 paint: วาดภาพด้วยเพนท์ ( MS Paint ) .
467 article: ช๊อตคัทต์ (Shortcut) .
468 chm: สร้าง Help File ด้วย Winchm
469 html: เขียนเว็บเพจ กราฟฟิก และจาวาสคริ๊ป
470 article: นโยบาย ราชการ .
471 letter: เมื่อคืน กับ the letter (จดหมาย)
472 article: บัตรเครดิต ปล้นบัตรเครดิต ถูกปล้นบัตรเครดิต .. อย่างไร .
473 letter: บริจาคร่างกาย หรืออุทิศร่างกาย (จดหมาย)
474 me: ทาน และ การบริจาคอวัยวะ
475 lovelampang: คึ ครั้งที่ 17 (กิจกรรมของนักศึกษา มช. ที่มีภูมิลำเนาลำปาง)
476 malee: ดร.มาลี สุวรรณอัตถ์ (Dr.Malee Suwana-adth) .
477 research: คำจำกัดความ ผลงานทางวิชาการ
478 research: มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
479 article: ตำบลมายา ตำบลในฝัน ตำบลในอุดมคติ ในยุคอินเทอร์เน็ต .
480 24works: ประสบการณ์ เว็บโฮสติ้ง
481 24works: บล็อก (Blog)
482 24works: การเช่าโฮสฝากเว็บไซต์ (Web Hosting)
483 24works: สมัครสมาชิกใหม่ (New Member)
484 24works: การจดโดเมน (Domain Name Registration)
485 24works: การย้ายโดเมนเนม (Domain Name Transfer)
486 research: งบประมาณ ของข้อเสนอโครงการวิจัย (Budget of Research Project)
487 actress: อารียา สิริโสภา(Areeya Silisopa-yapop) .
488 actress: กุลสตรี ศิริพงษ์ปรีดา(Kullasatree Siripongpreeda - ning) .
489 actress: แคทลียา แมคอินทอช(Kathaleeya McIntoch - mam) .
490 actress: น้องเล็ก .
491 actress: Kedmanee Pichaironnarongsongkram(pin) .
492 actress: Cindy Crawford .
493 actress: Britney Spears .
494 actress: Alicia Silverstone .
495 actress: Akiko Hinagata .
496 jpanimea: ภาพการ์ตูน สวยมาก กลุ่ม A หน้าที่ 1 .
497 jpanimeb: ภาพการ์ตูน สวยมาก กลุ่ม B หน้าที่ 1
498 learntambon: โครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน โดยอาจารย์นิเทศกลาง
499 gifcon: ภาพเคลื่อนไหว หรือ Gif Animation ( Gif Construction Set หรือ Image Ready )
500 asp: โปรแกรมรายงานผลการเรียน เบื้องต้น .
501 asp: การทำ counter จาก text file .
502 asp: บริหารกระดานข่าวสมัครงาน .
503 internet: เว็บนรก หรือเว็บ น่ะ รก .
504 interbase: อินเทอร์เบส (Interbase of Borland)
505 face: ฟิวเตอร์ สำหรับ โฟโต้ช็อป (Photoshop Filter)
506 face: หน้าเด็ก สำหรับฝึกใช้โฟโต้ช็อป (Baby Face)
507 speed: ทดสอบความเร็ว (Speed Test)
508 calendar: วันหยุด และวันสำคัญ แยกธนาคาร และราชการ 2545 .
509 pspice: ระบบดิจิทอล และ pspice
510 fanofkyoko: แฟนของเคียวโกะ (Fan of Kyoko Fukada)
511 actress: เคียวโกะ ฟูกาดะ (Kyoko fukada) .
512 actress: คิมฮีซัน (Kim Hee Sun) .
513 teachaccess: ระบบบันทึกเวลาเข้าออกงาน
514 article: เปิดร้าน net ทำอย่างไร .
515 business: ความหมายของธุรกิจ
516 business: คะแนนเก็บนักศึกษาราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง 46
517 business: แผนการสอน การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
518 clipper: เกมตอบคำถามรุ่น 3.2001 (Javascript+exe+dbf)
519 clipper: การทำศูนย์สอบ Online แบบตรวจทันที
520 alian: ราเอลเลี่ยน ราเอเลี่ยน ราแอลเลี่ยน (Raelian)
521 php: Blog ของ lovelampang.com
522 teachaccess: แปลงข้อมูล Access ไปสร้างเป็น Excel
523 os: ศัพท์ที่น่าสนใจ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
524 scjp: ข้อสอบ SCJP 310-035 (SUN Certify Java Programmer in Post version)
525 os: แนะนำเว็บ (Web guides) ที่เกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการ
526 scjp: ข้อสอบ SCJP 310-035 (SUN Certify Java Programmer in Session Version)
527 postnuke: ติดตั้ง postnuke ใน localhost (Content Management System)
528 teachaccess: สอน ไมโครซอฟท์ แอคเซส หรือ เอ็มเอส แอคเซส สำหรับ ข้าราชการ
529 homepage: คึ ครั้งที่ 16 (กิจกรรมของนักศึกษา มช. ที่มีภูมิลำเนาลำปาง)
530 cartoon: การ์ตูน ญี่ปุ่น น่ารัก และ สวย ( cartoon และ anime )
531 teachaccess: สร้างเพิ่มอีก 6 ตาราง
532 teachaccess: 2 table อย่างง่าย
533 teachaccess: 2 Query อย่างง่าย
534 teachaccess: module เปลี่ยนตัวเลขเป็นตัวอักษร
535 teachaccess: หาอายุ และเปลี่ยนปีไทย เป็นฝรั่ง
536 teachaccess: การเขียน Module คุม sql #4
537 teachaccess: การเขียน Module คุม sql #3
538 teachaccess: การเขียน Module คุม sql #2
539 teachaccess: การเขียน Module คุม sql #1
540 teachaccess: การเขียน Module เบื้องต้น #4
541 teachaccess: การเขียน Module เบื้องต้น #3
542 teachaccess: การเขียน Module เบื้องต้น #2
543 teachaccess: การเขียน Module เบื้องต้น #1
544 teachaccess: เพิ่มข้อมูล ใช้ temp file
545 teachaccess: เพิ่มข้อมูล ผ่าน form
546 teachaccess: form เปิดตาราง #3
547 teachaccess: form เปิดตาราง #2
548 teachaccess: form เปิดตาราง #1
549 teachaccess: กรณีศึกษา ระบบรับ และส่งสินค้า
550 retouch: retouch by photoshop
551 retouch: lesson 5 : am
552 retouch: lesson 4 : akiko hinagata
553 retouch: lesson 3 : kim heesun
554 retouch: lesson 2 : kyoko fukada
555 retouch: lesson 1 : kounchanok doungchai
556 project: หน่วยงาน .
557 project: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
558 project: ระบบสั่งซื้อ North wind .
559 actress: มณฑา ห้วยหงษ์ทอง(เอ๋) .
560 learn: บทเรียนออนไลน์ (Online Lesson) .
561 learn: เขียนโฮมเพจ ภาคปฎิบัติ .
562 learn: ตาราง (Table) .
563 learn: แจก slide สอนเขียน html .
564 learn: จัดตำแหน่งอักษร หรือจัดหน้า .
565 learn: การ map ภาพ .
566 learn: การเขียนเว็บเพจด้วย HTML .
567 learn: รูปภาพ(Image) และจุดเชื่อมโยง(Link) .
568 learn: กรอบแบ่งส่วน (Frame) .
569 learn: ใส่สีในเว็บเพจ .
570 learn: ตัวอักษรในเว็บเพจ .
571 learn: Editor on web(Non instant) .
572 learn: แผนการสอน : โปรแกรมควบคุมระบบ (Operation system) .
573 learn: โปรแกรมควบคุมระบบ (Operation system) .
574 learn: Web Guides : โปรแกรมควบคุมระบบ (Operation system) .
575 learn: การประเมินผล(BCOM 302 evaluation) .
576 learn: โปรแกรมควบคุมระบบ (Operation system) .
577 learn: แผนการสอน : Automated correspondence and survey of software packages .
578 learn: Automated correspondence and survey of software packages .
579 learn: Web Guide : Automated correspondence and survey of software packages .
580 learn: การประเมินผล(BCOM 201 evaluation) .
581 learn: งานมอบหมาย (Assignments) .
582 learn: แผนการสอน : Introduction to computer and business data processing .
583 learn: Introduction to computer and business data processing .
584 learn: Web Guides .
585 learn: การประเมินผล(BCOM 101 evaluation) .
586 learn: งานมอบหมาย (Assignments) .
587 assembly: คำสั่งแอสเซมบลี้ (Assembly command) .
588 assembly: หน่วยประมวลผล (Processor) .
589 assembly: การใช้ mouse pause .
590 assembly: โปรแกรมสกุล exe .
591 quizflash: Flash quiz by swish and php .
592 internet: การสมัคร และใช้งาน web-based mail .
593 perl: การรับค่าผ่าน url .
594 perl: การปรับปรุงแฟ้มด้วยเลขบรรทัด .
595 perl: การเขียน Search engine อย่างง่าย .
596 perl: การนำค่าจาก form เก็บลงแฟ้ม .
597 perl: การเขียนกระดานแสดงความคิดเห็น (Opinion board) .
598 perl: การรับค่าผ่าน form .
599 perl: ข้อควรทราบก่อนลงมือเขียน .
600 perl: การเขียน Graphic ในรูปแบบ GIF .
601 perl: Download Perl .
602 perl: อีคอมเมิร์ส (e-Commerce) ภาคปฏิบัติ .
603 perl: การทำ Shopping cart ใช้ cookie .
604 perl: การเขียน counter อย่างง่ายด้วยภาพ .
605 perl: การเขียน counter อย่างง่ายที่สุด .
606 perl: การเขียน Option เรียกเว็บมารวมกัน .
607 perl: การเขียน chat board อย่างง่าย .
608 perl: การทำ Shopping mall ด้วยระบบตะกร้า .
609 perl: เริ่มเขียนโปรแกรมพื้นฐาน .
610 asp: การเพิ่มข้อมูล access แบบ ADO + SQL .
611 asp: การทำระบบสมาชิก แบบ confirm .
612 asp: การทำระบบสมาชิกใน Access .
613 asp: การเขียน ASP ร่วมกับ HTML .
614 asp: การทำซ้ำด้วย For, While .
615 asp: การเรียกใช้ค่า env และ function .
616 asp: การเขียนตาราง ASCII .
617 asp: การส่ง mail ด้วย asp .
618 asp: เรียน programming ด้วย Pyramid ชั้นกลาง .
619 asp: เรียน programming ด้วย Pyramid เบื้องต้น .
620 asp: ฟังก์ชันพื้นฐานของ ASP .
621 asp: การสุ่มหลายค่า(ซ้ำและไม่ซ้ำ) .
622 asp: การอ่าน access มาพิมพ์ .
623 asp: ส่งค่า option ไปเลือก table .
624 article: เผยโฉม 10 กลโกงทางอินเทอร์เน็ต .
625 article: การประชุม WUNCA ครั้งที่ 9 .
626 article: ก้าวตามโลก IT #1 .
627 article: Thai Webmaster day #1 .
628 article: ประเภทของเว็บแยกตามหน้าที่ .
629 article: ไปประชุม webpagethai.org #1 .
630 article: โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ uni.net.th .
631 article: ถูกแขวนหลังเลือกตั้ง .
632 article: เหตุผลที่ควรมีเว็บของตนเอง .
633 article: เรื่องราวของ e-mail service .
634 article: เบื้องต้นกับ linux .
635 article: ศึกษาดูงาน IT ที่โยนก .
636 article: ประสบการณ์ของคุณ otto .
637 article: กรณีศึกษาติดตั้งสายใยแก้วนำแสง .
638 article: การศึกษาในสหัสวรรษใหม่ .
639 article: Set หลาย domain name ใน DNS .
640 php: การสุ่มเลขมาพิมพ์อย่างง่าย (worldzone.net) .
641 php: การสุ่มเลขมาพิมพ์อย่างง่าย (domaindlx.com) .
642 article: ได้ check จาก click2net .
643 php: การทำ form ส่ง mail (worldzone.net) .
644 php: การวาดนาฬิกาเข็มในรูปแบบ gif .
645 php: การใช้ cookie เก็บข้อมูล .
646 php: การประมวลผลแฟ้มแบบ text .

สามารถ Download Script ของ update.php เพื่อสร้าง update1.htm ... ไปใช้ได้ครับ
เริ่มใช้ระบบนี้ 2548-02-06 หลังจากทำเว็บไซต์มาได้ 5 ปีเศษ