ล้านไลค์ (Million Likes)

ปรับปรุง : 2556-06-08 (ล้านไลค์)
หัวข้อในการเขียนรายงานการวิจัย (Sections of the Research Report)
1. ปัญหา ที่มา ที่ไป วัตถุประสงค์ (Introduction)
2. ทบทวนวรรณกรรม และทฤษฎี (Literature Review)
3. ออกแบบวิธีการ (Method Design)
4. ผลการทดลอง (Results)
5. อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ (Conclusion)
+ http://linguistics.byu.edu/faculty/henrichsenl/
+ http://www.thaiall.com/research/
+ http://research.berkeley.edu/ucday/
+ ความหมายของวิจัย
2 มิ.ย.56 มีโอกาสได้มอบหมายงานนักศึกษาผู้ใหญ่ที่มีความพร้อมด้านคุณวุฒิ กับการวิเคราะห์เรื่องราวอย่างเป็นระบบหรือขั้นตอน จึงมีโจทย์งานกลุ่มและให้เวลาดำเนินการ แล้วนำเสนอ "วิธีการทำให้มีคนกดไลค์แฟนเพจขององค์กรเป็นล้าน"
วัตถุประสงค์ของการมอบหมายงาน เพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมดังนี้ การทำงานเป็นทีม การระดมสมอง การมอบหมายงาน การทบทวนวรรณกรรม การเลือกใช้วิธีการ การดำเนินการในแต่ละวิธี การเก็บข้อมูลและผลของแต่ละวิธี การอภิปรายผล การให้ข้อเสนอแนะ การจัดทำสื่อมัลติมีเดีย การนำเสนอผ่านสไลด์ และการนำเสนอหน้าชั้น
จากคำถามที่ว่า
เพื่อนที่ผมคบอยู่
ชอบ
เหมือนชาวบ้านชาวช่อง .. รึเปล่า
จึงเกิดประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้

แนะนำเว็บ (Web Guides)
http://www.zocialrank.com/facebook/
http://www.facebook.com/media/
8 มิ.ย.56 พบว่าผลการจัดอันดับเปลี่ยนคือ tanichitan ขึ้นเบอร์ 1 มีคนกดไลค์ 3,524,908 คิดเป็นร้อยละ 5 ของประชากร หรือ ร้อยละ 20 ของสมาชิกเฟสบุ๊ค
ประเด็นที่ทำให้เกิดเพจนี้
1. บริการของอะไรที่รวมคนเป็นชุมชนได้หนาแน่นที่สุด ปัจจุบันคือ facebook.com
2. คนไทย 18 ล้านคน เป็นสมาชิก fb และ 12 ล้านอยู่ในกรุงเทพฯ
3. แฟนเพจของคนไทยที่มีคนชอบเกิน 1 ล้านดูได้จาก zocialrank.com
4. แฟนเพจที่มีคนชอบเป็นล้าน 1) เราอยู่ในนั้นไหม และ 2) เพื่อนเราอยู่กี่คน
5. ในแฟนเพจที่มีคนชอบกันเป็นล้าน .. มเหตุผล หรือกิจกรรมอะไรเกิดอะไรขึ้น จึงเป็นเช่นนั้น
Assignment for TECH 101
1. Survey in 30 fan pages. How much in fb pages are your friend-like? (most and least)
2. Please select 3 pages to answer : What fb page is your most, medium and least favorite?
3. Please give 3 reasons each pages in 3 pages.
Number 1 post the answer of friend-like counting in excel format and upload in fb group
Number 2 and 3 post the answer in fb group with excel file.
Don't forgot the writing of your name and id in your answer.
1. http://www.facebook.com/tltexas
likes : 2,263,850
talking : 30,387
my friends : 222
updated: 13-jan-2013 
2. https://www.facebook.com/tanichitan  ?
likes : 2,118,705
talking : 57,853
my friends : 559
updated: 13-jan-2013
3. http://www.facebook.com/NerkooTH
likes : 2,082,653
talking : 2,172,441
my friends : 271
updated: 13-jan-2013
4. http://www.facebook.com/upyimfc
likes : 1,818,500
talking : 1,063,901
my friends : 265
updated: 13-jan-2013
5. http://www.facebook.com/bodyslamband
likes : 1,730,312
talking : 111,704
my friends : 147
updated: 13-jan-2013
6. http://www.facebook.com/th.cutepig
likes : 1,687,650
talking : 8,161
my friends : 256
updated: 13-jan-2013
7. http://www.facebook.com/kutefan
likes : 1,626,806
talking : 388,335
my friends : 251
updated: 13-jan-2013
8. http://www.facebook.com/korkwamdondon
likes : 1,613,955
talking : 815,575
my friends : 206
updated: 13-jan-2013
9. http://www.facebook.com/ichitan
likes : 1,537,845
talking : 52,567
my friends : 368
updated: 13-jan-2013
10. http://www.facebook.com/laughingu
likes : 1,415,919
talking : 4,500
my friends : 284
updated: 13-jan-2013
11. http://www.facebook.com/iyouv
likes : 1,382,300
talking : 2,156,268
my friends : 157
updated: 13-jan-2013
12. http://www.facebook.com/Singleklekthemovie
likes : 1,358,558
talking : 1,329,905
my friends : 95
updated: 13-jan-2013
13. http://www.facebook.com/ThaiMarketing.in.th
likes : 1,333,554
talking : 488,361
my friends : 218
updated: 13-jan-2013
14. http://www.facebook.com/samakhom
likes : 1,336,309
talking : 405,899
my friends : 184
updated: 13-jan-2013
15. http://www.facebook.com/Photos.th
likes : 1,310,135
talking : 275,938
my friends : 143
updated: 13-jan-2013
16. http://www.facebook.com/PepsiThai
likes : 1,296,509
talking : 62,954
my friends : 161
updated: 13-jan-2013
17. http://www.facebook.com/CenTrader
likes : 1,288,009
talking : 40,433
my friends : 151
updated: 13-jan-2013
18. http://www.facebook.com/rukjubjai
likes : 1,270,024
talking : 301,428
my friends : 132
updated: 13-jan-2013
19. http://www.facebook.com/sodeclub
likes : 1,264,453
talking : 695,700
my friends : 175
updated: 13-jan-2013
20. http://www.facebook.com/ARAYAfanclub
likes : 1,234,246
talking : 229,488
my friends : 233
updated: 13-jan-2013
21. http://www.facebook.com/dknyfragrances
likes : 1,231,192
talking : 19,734
my friends : 6
updated: 13-jan-2013
22. http://www.facebook.com/v.vajiramedhi
likes : 1,220,651
talking : 59,790
my friends : 349
updated: 13-jan-2013
23. http://www.facebook.com/ghosttv
likes : 1,190,234
talking : 137,222
my friends : 98
updated: 13-jan-2013
24. http://www.facebook.com/room39fanpage
likes : 1,182,679
talking : 27,405
my friends : 187
updated: 13-jan-2013
25. http://www.facebook.com/pages/คนไทยรักในหลวง/110603625619102
likes : 1,182,334
talking : 244,851
my friends : 239
updated: 13-jan-2013
26. http://www.facebook.com/vajiramedhi
likes : 1,155,872
talking : 204,663
my friends : 305
updated: 13-jan-2013
27. http://www.facebook.com/toeyfanclub
likes : 1,154,015
talking : 16,516
my friends : 172
updated: 13-jan-2013
28. http://www.facebook.com/thaitvsocial
likes : 1,137,572
talking : 352,965
my friends : 261
updated: 13-jan-2013
29. http://www.facebook.com/dtac
likes : 1,136,622
talking : 45,275
my friends : 176
updated: 14-jan-2013
30. http://www.facebook.com/VRZOclub
likes : 1,122,601
talking : 67,712
my friends : 135
updated: 13-jan-2013

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยเนชั่น
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : facebook.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223