ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2559-01-05 (ปรับ header)
5. ฮาร์ดแวร์

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เข้าใจประเภทและวิวัฒนาการของฮาร์ดแวร์
- เพื่อให้เข้าใจหน่วยเก็บข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์
ประเด็นที่น่าสนใจ
- NationU Access Point
- Computer Specification
- บทก่อนหน้า | บทต่อไป
- บันทึกในบล็อก
- playlist 49 clips : MIS 2555
- playlist เฉลย office 150 ข้อ
ส่วนต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Parts of computer)
1. จอภาพ (Monitor)
2. โมเด็ม (Modem)
3. หน่วยระบบ (System unit)
4. เมาส์ (Mouse)
5. ลำโพง (Speaker)
6. เครื่องพิมพ์ (Printer)
7. แป้นพิมพ์ (Keyboard)

http://windows.microsoft.com
วิวัฒนาการของเครื่องคอมพิวเตอร์ # ยุคที่หนึ่ง : เทคโนโลยีหลอดสูญญากาศ (Vacuum Tube Technology)
พ.ศ.2488 (1945) - 2501 (1958)
ยุคที่สอง : เทคโนโลยีทรานซิสเตอร์ (Transistors Technology)
พ.ศ.2502 (1959) - 2506 (1963)
ยุคที่สาม : แผงวงจรรวม (Integrated Circuits = IC)
พ.ศ.2507 (1964) - 2512 (1969)
ยุคที่สี่ : แผงวงจรรวมขนาดใหญ่ (Very Large-Scale Integrated Circuits = VLSIC)
พ.ศ.2513 (1970) - ปัจจุบัน
+
+
+ #
ขนาดของเครื่องคอมพิวเตอร์ # เครื่องซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer) #
เครื่องเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframecomputer)
เครื่องมินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer)
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer)
- โน๊ตบุ๊คคอมพิวเตอร์ (Notebook Computer)
- แฮนด์เฮลด์คอมพิวเตอร์ (Handheld Computer) #
ประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) เช่น แป้นพิมพ์ (Keyboard)
หน่วยประมวลผล (Processing Unit) เช่น ซีพียู (CPU)
หน่วยแสดงผล (Output Unit) เช่น จอภาพ (Monitor)
หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) แป้นพิมพ์ (Keyboard)
เมาส์ (Mouse)
การสัมผัสจอ (Touch Screen)
การรู้จักอักขระด้วยแสง (Optical Character Recognition = OCR)
ปากกาเขียน (Pen-based Input)
สแกนเนอร์ (Scanner)
อุปกรณ์รับเสียง (Voice Recognition)
อุปกรณ์ตรวจรู้ (Sensor)
ตัวอ่านอักขระหมึกแม่เหล็ก (MICR : Magnetic Ink Character Recognition) #
หน่วยแสดงผล (Output Unit) จอภาพ (Monitor)
เครื่องพิมพ์ (Printer)
ลำโพง (Speaker)
โปรเจคเตอร์ (Projector)
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU = Central Processing Unit) หน่วยคำนวณ และตรรก (Arithmetic and Logic Unit)
หน่วยควบคุม (Control Unit)
หน่วยความจำ (Memory Unit)
ขั้นตอนการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง นำคำสั่งเข้าหน่วยควบคุม (Fetch instruction)
แปลคำสั่ง (Decode instruction)
ประมวลผล (Execute instruction)
เก็บผล (Store results)
หน่วยวัดความจุของหน่วยความจำ บิท (Bit = Binary Digit) = b
ไบท์ (Byte) = B
กิโลไบท์ (Kilobyte) = KB = 1024 Bytes
เมกะไบท์ (Megabyte) = MB = 1024 KB = 1,048,576 Bytes
กิกะไบท์ (Gigabyte) = GB = 1024 MB
เทราไบท์ (Terabyte) = TB = 1024 GB
ผลงานของ Steve Jobs ในฐานะนวัตกร (Innovator) หนึ่งในตำนาน Silicon Valley Apple II #
Macintosh #
Toy Story #
Apple Store #
iPod #
iTunes #
iPhone #
App Store #
iPad #
iCloud #
p.661 http://www.thaiall.com/blogacla/category/steve-jobs/
อุปกรณ์
CPU, Mainboard, RAM, ROM, Monitor, Sound Card, Speaker, Headphone, Microphone, Floppydisk, Harddisk, Compact Disc, CD Writer, DVD ROM, Magnetic tape, Keyboard, Mouse, Trackball, Touch pad, Joystick, Printer, Plotter, Scanner, Projector, Camera, Flash drive, LAN card, Mode, Power supply, UPS, Stabilizer, Webcam, Wi-Fi Adapter, I/O Port
Computer

notebook

olpc

โทรศัพท์ ipad

โทรศัพท์ iphone

โทรศัพท์ iphone4

ipod

supercomputer

mainframecomputer

minicomputer

IBM 1620

IBM 1401
Input device

แป้นพิมพ์

เมาส์

โมโครโฟน

joystick

เครื่องสแกนเนอร์

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

กล่องดิจิทอล

กล่อง camcorder

webcam

barcode reader

เครื่องตอกบัตร

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

stylus
Output device

จอภาพ

จอภาพ LCD

เครื่องขยายเสียง

เครื่องขยายเสียงเล็ก

laser pointer

เครื่องพิมพ์

projector

เครื่องฉายทึบแสง

การ์ดแสดงผล

การ์ดเสียง
Input & Output device

bluetooth earphone

KVM
Memory & Storage

แผ่นดิสก์

ฮาร์ดดิสก์

ฮาร์ดดิสก์ภายนอก

หน่วยความจำหลัก

เครื่องอ่านซีดี

แผ่นซีดี

เครื่องอ่านแผ่นความจำ

Micro SD

แฟรชไดร์ฟ

zip drive
Communication

โมเด็ม

bluetooth

hub

สาย UTP

RJ45 Connector

Wireless Router

สายไฟเบอร์ออพติก

Firewire 1394

HDMI

ตู้ Rack
Other

กล่องซีพียู

บอร์ดฮาร์ดแวร์

pc3500 mainboard

หน่วยประมวลผล

power supply

เครื่องสำรองไฟ

pcmcia card

adapter

โต๊ะคอมพิวเตอร์

หลอดศูนย์ยากาศ

หลอดทรานซิสเตอร์

วงจรรวม
ชิปหาย หรือแรมหาย ต้องทำอย่างไร     วันนี้หยิบแท็บเล็ตที่มหาวิทยาลัยให้ไว้สำหรับทำงานขึ้นมาแล้วพบว่าเข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ ลองตรวจสอบพบว่าชิบ หรือซิมการ์ดหายไป เมื่อเปิดช่องใส่ซิมการ์ดก็ยังอยู่ แสดงว่าตัวชิบน่าจะมีปัญหา แต่การแก้ไขในเบื้องต้นคือ ดึงออกมาแล้ว เสียบกลับเข้าไปใหม่ เมื่อทำตามนี้พบว่าแท็บเล็ตรู้จักซิมการ์ดเหมือนเดิม และเข้าอินเทอร์เน็ตได้ .. โล่งอกไปอีกครั้ง
    ในอดีตเคยมีเพื่อน หรือนักศึกษาที่ไปฝึกงาน มาเล่าให้ฟังว่า เวลาเปิดเครื่องไม่ขึ้น ค้างไปเฉย ๆ โอกาสหนึ่งที่เป็นไปได้คือ หน้าสัมผัสของแผงวงจรสกปรก ทำให้สัมผัสกันไม่ดีพอ อาจเป็นเพราะมีสนิมขึ้นมาขวาง ก็ต้องทำความสะอาด คุณเปรม กับคุณตุ้ย เพื่อนที่ศูนย์ไอทีจะมีกระป๋องสเปรย์ (Spay) สำหรับฉีดอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น cpu, ram หรือ mainboard หลายครั้งที่เปิดเครื่องไม่ขึ้นก็จะใช้ฉีดเข้าไป รอสักพักก็จะใช้งานได้เหมือนเดิม แต่ลูกศิษย์ที่เคยฝึกงานในร้านซ่อมคอมพิวเตอร์บอกว่า เขาจะถอดแผงวงจร หรือ RAM ออกมาแล้วใช้ยางลบถู ๆ สักพัก เสียบเข้าไปใหม่ พบว่าปัญหาหายไป
chip
ชิป (Chip) หรือไมโครชิป (Microchip) คือ โมดูลขนาดเล็กที่ซับซ้อนสามารถเก็บข้อมูล หรือเป็นวงจรทางตรรกะของไมโครโพรเซสเซอร์ ซึ่งชิปไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor Chip) ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่ง คือ Core i7 พัฒนาโดยบริษัท Intel ส่วนอันดับสองคือ Bulldozer พัฒนาโดยบริษัท AMD
+ http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_AMD_microprocessors
+ http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Intel_microprocessors
sim
ซิมการ์ด (SIM = Subscriber Identity Module Card) คือ แผ่นพลาสติกขนาดสี่เหลี่ยมเล็กที่บรรจุแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือชิปไว้ ปลายข้างหนึ่งมีรอยตัด ถูกใช้สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายในชิปของซิมการ์ดใช้บรรจุข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลเจ้าของ หมายเลขของผู้ติดต่อ และบริการที่เลือกไว้
ผู้สนับสนุน ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม
หนึ่งภาพอาจสื่อความหมายได้ดีกว่าคำนับพัน : 01-06 : 07-12 : 13-19 : 49 คลิ๊ป

เอกสารอ้างอิง #
[1] ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล, "ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้", บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด, กรุงเทพฯ, 2549.
[2] ประสงค์ ปราณีตพลกรัง และคณะ, "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และกรณีศึกษา", บริษัท ธนรัชการพิมพ์ จำกัด, กรุงเทพฯ, 2543.
[3] พนิดา พานิชกุล, "จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ", บริษัท เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด, กรุงเทพฯ, 2553.
[4] สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด, "ติดตั้งและแก้ปัญหา ฉบับช่างคอมมืออาชีพ 2010", บริษัท ไอดีซีฯ, กรุงเทพฯ, 2552.
[5] สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด, "ติดตั้งและแก้ปัญหา ฉบับช่างคอมมืออาชีพ 2006", บริษัท ไอดีซีฯ, กรุงเทพฯ, 2548.
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation University
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : IT & Media
Blog : ACLA
Blog : Education
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC