form เปิดตาราง #2

ปรับปรุง : 2548-05-03 ()
ตอน 4.2 :: form เปิดตาราง #2
:: 6 ปุ่ม ::

> ข้อควรทราบ <
ฟอร์มถ้าไม่มีปุ่มควบคุมก็ทำงานไม่สะดวก ในตอนนี้จะแนะนำ การสร้างปุ่มโดยใช้ wizard เพื่อให้การทำงานกับฟอร์มสะดวกขึ้น
ขั้นตอนที่ 1 :
เมื่อ copy form01 เป็น form02 แล้ว ให้ design form02 ขึ้นมา แล้วเลือก toolbox ด้านข้าง ให้ option ของ wizard เปิดดังวงกลมสีแดง แล้วเลือก command button ดังวงกลมสีเหลือง จะเปิดตารางให้เลือกปุ่ม ตามตัวอย่างผมเลือกปุ่ม goto first record จะให้ผลดังภาพถัดไป
ตัวอย่างนี้แสดงการเลือกปุ่ม ใน mode ที่ wizard ถูกเปิด

ขั้นตอนที่ 2 :
แสดงให้เห็นว่ามีปุ่มขึ้นมา เพื่อใช้เลือกให้ไปที่ระเบียนแรกของแฟ้ม แต่บางท่านไม่ชอบเห็น ตัวเลือกระเบียน ที่อยู่ทางด้านซ้าย และปุ่มนำทาง ด้านล่าง ก็สามารถเอาออกได้
ตัวอย่างนี้แสดงผลของการสร้างปุ่มขึ้นใช้งาน

ขั้นตอนที่ 3 :
ให้ double click บนปุ่มที่ถูกวงสีแดงไว้ จะขึ้นคุณสมบัติมาให้เลือก ผมเลือก ตัวเลือกระเบียนเป็นไม่ และปุ่มนำทางเป็นไม่ จะทำให้ได้ผลลัพธ์ดังด้านล่าง
ตัวอย่างนี้แสดงคุณสมบัติของฟอร์ม

ขั้นตอนที่ 4 :
แสดงการสร้างปุ่ม first,previous,next,last,new และ close ขึ้นใช้งาน และให้กำหนดคุณสมบัติ แถบเลื่อนเป็น ไม่ทั้งสองด้าน
ตัวอย่างนี้แสดงการสร้างปุ่มทั้ง 6 ใช้งาน


ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223