ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา

King 9 : Bhumibol Adulyadej

กลุ่มธนชาต รังสรรค์ปฏิทินประวัติศาสตร์ พร้อมฉายภาพยนตร์ผ่านแอปพลิเคชัน AR Code (Augmented Reality Code) ชุด ‘๙ ทศวรรษ ฉัตรชัยประชา’ น้อมรำลึกถึงรัชกาลที่ ๙ และเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐ ผลงานภาพเขียน โดย เปี๊ยก โปสเตอร์ และประพันธ์บทอาเศียรวาท โดย อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ
“เชื่อว่าปฏิทินธนชาตประจำปี ๒๕๖๐ ชุด ‘๙ ทศวรรษ ฉัตรชัยประชา’ จะเป็นหนึ่งในบันทึกประวัติศาสตร์ ที่จารึกเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในทุกช่วงพระชนมพรรษา และเพื่อเฉลิมฉลองการขึ้นทรงราชย์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งจะเป็นปฏิทินที่มีคุณค่าทั้งทางกาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคุณค่าทางจิตใจกับมหาชนชาวสยามไปตลอดกาล” นายวิชา กุลกอบเกียรติ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารและบริหารแบรนด์ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กล่าว
+ แบ่งปัน ปฏิทินตั้งโต๊ะของธนชาต
+ แบ่งปัน ปฏิทินแขวนของธนชาต
+ ประชาชาติธุรกิจ
+ ธนาคารธนชาต เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ รวมคลิ๊ป CSR
+ youtube : วิธีการใช้ AR CODE กับปฎิทินธนาคารธนชาต 2560
+ สื่อเทิดพระเกียรติในหลวง ร.9 (NTU 601)

รวมสื่อน้อมถวายความอาลัยและเก็บรักษาไว้เป็นความทรงจำของในหลวงรัชการที่ 9
1. นิทานเทิดพระเกียรติ 9 เรื่อง [28.8 MB]
: G-Drv : Dropbox : 4shared : 1-Drv : Box
2. คมชัดลึก ฉบับ 14 ต.ค.59 [78.8 MB]
: G-Drv : Dropbox : 4shared : 1-Drv : Box
3. 48 เพลงพระราชนิพนธ์ [151 MB]
: G-Drv : Dropbox : 4shared : 1-Drv : Box
4. ธนบัตรในรัชกาลที่ 9 [9.71 MB]
: G-Drv : Dropbox : 4shared : 1-Drv : Box
5. The Nation ฉบับ 14 ต.ค.59 [12.4 MB]
: G-Drv : Dropbox : 4shared : 1-Drv : Box
6. The Nation ฉบับ 15 ต.ค.59 [23.6 MB]
: G-Drv : Dropbox : 4shared : 1-Drv : Box
7. เดลินิวส์ ฉบับ 15 ต.ค.59 [21.5 MB]
: G-Drv : Dropbox : 4shared : 1-Drv : Box
8. หนังสือโดยรัฐบาล [3.4 MB]
: G-Drv : Dropbox : 4shared : 1-Drv : Box
+ blog :: note :: playlist
เพลง ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา
บุญของแผ่นดินไทย พ่อหลวงบันดาลให้ ที่ในยุ้งฉางมีข้าว
น้ำรินดินดีใครเล่า ทุกข์ใดเหินไปบรรเทา ด้วยพระบาท
เกือบศตวรรษ ธ นำไทยทั้งชาติ พ้นภัย
แผ่นดินถิ่นเมืองทอง ผ่านพ้นโพยภัยเนืองนอง พระทรงคุ้มครองไทยไว้
ธ เป็นพลังแผ่นดิน สมานพลังชีวินของชนชาวไทย
อุ่นใจไพร่ฟ้า  พระบุญญาเกริกไกร ภูมิพลมหาราชา
** อ้าองค์สุริย์ศรี มีธรรมส่อง ปกครองอย่างทรงพระเมตตา
ดุจบิดรเหล่าประชา ทุกข์ร้อนใดใดกรายมา โอ้ฟ้าเป็นดั่งฝนดับไฟ
ภูมิใจไทย ร่วมร้อยหัวใจร่วมใฝ่ร่วมหวัง ภูมิพลัง แผ่นดินถิ่นนี้ยิ่งใหญ่
ภูมิประวัติ ประชาชาติภูมิผไท ภาคภูมิประชาชัย ภูมิพลังแผ่นดิน
เทิดไท้ นบน้อมเทิดทูน ธ เหนือเกล้า สราญนานเนา หทัยสุขล้ำสมจินต์
เพริศแพร้ว พิพัฒน์ เภทภัยพ่ายแพ้สิ้น นวมินทร์มหาราชา ภูมิพล
ประวัติเพลง ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา

ความเป็นมา : เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 รัฐบาลไทย กำหนดให้จัดพิธีเฉลิมฉลองตั้งแต่ 1 ม.ค.42 เป็นต้นไป โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นผู้ประสาน จัดทำเพลงซึ่งจะเป็นสัญญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีและ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ประชาชนไทยน้อมใกล้า ฯ ถวายเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและอยู่ในต่างประเทศใช้เพลงนี้เป็นสื่อและสัญญลักษณ์ ในการถวายความจงรักภักดี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข้อมูลจาก : wikipedia.org

เป็นเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ ๗๒ พรรษา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประพันธ์ทำนองโดย สง่า อารัมภีร, นคร ถนอมทรัพย์, แมนรัตน์ ศรีกรานนท์, ประสิทธิ์ พยอมยงค์ ประพันธ์คำร้องโดย ชาลี อินทรวิจิตร, อาจินต์ ปัญจพรรค์, สุรพล โทณะวณิก, เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ขับร้องโดยศิลปินจำนวน ๗๒ คน

+ kingsong.mid

เพลง พ่อแห่งแผ่นดิน
เพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

คำร้อง : 
ชาลี อินทรวิจิตร - อาจินต์ ปัญจพรรค์ - สุนทรียา ณ.เวียงกาญจน์ - สุรพล โทณะวณิก 

ทำนอง : 
เรืออากาศตรี ศ.พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ - วิรัช อยู่ถาวร 
พิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ - จิรวุฒิ กาญจนะผลิน  

(หญิง) อัครศิลปิน กรองศาสตร์ กรองศิลป์ การดนตรี ร้อยกรอง บทกวี ซึ้งกมล ตราบฟากฟ้า ครึ้มฝน ต้นไม้ทุกต้น พลอยยินดี รู้รักสามัคคีเพื่อพ่อแห่งไทย (ชาย) เหล่าประชา คารวะ สดุดี แผ่นดินนี้ มีสุข ด้วยองค์ พระทรงชัย บรรดาชาติชน ชื่นชม สมใจ ถวายบังคม เทิดไท้ ภูมิพลมหาราชา (หญิง) ภักดีถวาย ดวงใจ ของไทยทั้งชาติ มหาราช ปราดเปรื่อง เรื่องของกีฬา (ชาย) ล้ำเลิศสื่อสาร พลังงานแทนแก้ปัญหา ฝนหลวง ฟ้าห่วงชาวนา ชาติไทย นับว่าโชคดี (ชาย - หญิง) ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชีวา เป็นปรัชญา เกริกฟ้า ก้องปฐพี ไทยทั้งผอง ภูมิใจ ไทยเป็นไทยจนวันนี้ เพราะองค์ภูมิพลที่ คุ้มครองไทย

แนะนำเว็บ (Web Guides)

- http://account.payap.ac.th/song/poompandin.html (.mp3)

- http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOKK/media/navamin.htm (midi)

- www.thaiall.com/blog/burin/8078/

ประกาศวันสำคัญ : 5 ธันวาคม ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันสำคัญของชาติไทย
ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งใหญ่มาสู่ พสกนิกรชาวไทย และด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติ และประชาชนเสมอมา ปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทย ดังนี้
1) วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
2) วันชาติ
3) วันพ่อแห่งชาติ
ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
สื่อเทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 9
4Shared.com
Box.com
One Drive
พบว่า dropbox.com และ google drive ไม่บริการ embed และใช้ iframe ไม่ได้ แต่ 4shared.com และ box.com และ one drive ให้ embed ผ่าน iframe ได้ 13 หัวข้อ : เก็บและเผยแพร่สื่อเทิดพระเกียรติ ด้วยรักในหลวง รัชกาลที่ 9 แบ่งปันใน blog และ oknation
การนำ .gif เข้า facebook.com
26 ตุลาคม 2560  วันส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ของ ในหลวง ร.9
ต้องการให้ภาพ .gif ทำแบบ slide ใน facebook.com
สามารถ upload .gif แล้วเป็น slide ซึ่ง fb มองว่าเป็น video
อาทิ https://www.facebook.com/ajburin/videos/10155781575443895/

1. ปัจจุบันสามารถใช้บริการที่ giphy.com 
หลัง upload ภาพ .gif แล้ว
ก็เลือก embed หรือ copy link [GIF Link] หรือ share ได้ใน social media 
อาทิ https://media.giphy.com/media/3ohhwlcWGzLSa1A4lG/giphy.gif

2. หากมีภาพ .jpg หรือ .gif หลายภาพ ต้องการสร้าง .gif ใหม่
และกำหนด Image duration 3.0 วินาที 
ก็จะเป็นภาพ slide ที่เปลี่ยนไปทุก 3 วินาที
ที่นั่นก็บริการ create GIFs 
อาทิ https://media.giphy.com/media/3ohhwuMEJLSeI27HTq/giphy.gif
---
เสด็จสู่สวรรคาลัย ผองผสกนิกรชาวไทย
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์

via GIPHY

--- 3. การใช้ powerpoint สร้าง .gif เพื่อจะให้ slide ใน facebook.com - สร้าง blank slide - Insert, photo album - new photo album, file/disk, [directory + select], insert, create - save as .gif จะได้ directory ที่มี slide ละ 1 .gif (ใช้ใน giphy.com ได้) - save as .mp4 จะได้ 1 .mp4 อาทิ https://www.facebook.com/ajburin/videos/10155781587243895/ 4. ใน facebook page อัพโหลด image แล้ว แปลงเป็น .mp4 ได้ - upload ภาพเข้าไปก่อน - create slide show เพื่อสร้าง video - เพิ่มรูปภาพ จากที่เคย upload ก่อนหน้านี้ อาทิ https://www.facebook.com/thaiall/posts/10155857929262272 - สร้างสไลด์โชว์ แล้วจะสร้าง video ที่ download ออกมาเป็น mp4 ได้ อาทิ https://www.facebook.com/thaiall/videos/10155857932187272/ - ใช้บริการ ezgif.com แปลง .mp4 เป็น .gif https://ezgif.com/video-to-gif - อัพโหลด .gif เข้าใน facebook อาทิ https://www.facebook.com/thaiall/videos/10155857968027272/

http://goo.gl/72BPC