เบื้องต้นกับ linux
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiabc.com | thaiall.korattown.com | perlphpasp.com | thaiall.com
ปรับปรุง : 2548-02-06 ()
บทความนี้ เขียนขึ้นจากประสบการณ์ และเป็นอะไรที่ไม่ชำนาญเลย เพราะมีเอกสารอ้างอิงไม่มากพอ และงานส่วนใหญ่ก็จะทำเพียงครั้งเดียว เมื่อทำแล้วก็ไม่ได้ทำอีก หรือไม่ผมก็จะมอบหมายให้คนอื่นทำ แต่ที่เขียนขึ้นนี้ ก็เพื่อเก็บไว้อ้างอิงว่า ผมพอทราบอะไรเกี่ยวกับ linux ได้บ้าง และเลือกเฉพาะ ที่สำคัญ และน่าสนใจ เพื่อใช้ฝึกอบรมคนของผมต่อไป .. หลาย ๆ เรื่องอาจผิดพลาด ผู้รู้ท่านใด พบข้อผิดพลาด โปรดชี้แนะมาด้วยนะครับ .. webmaster@thaiall.com
    สารบัญ
  1. คำสั่งที่ใช้งาน โดย webmaster หรือผู้ดูแลระบบ
  2. คำสั่งที่ใช้งาน โดยผู้ใช้ทั่วไป
ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน
คำสั่งที่ใช้งาน โดย webmaster หรือผู้ดูแลระบบ
คำสั่งที่ใช้งาน โดยผู้ใช้ทั่วไป
ตารางเปรียบเทียบแอพพลิเคชันชนิดเดียวกัน ระหว่าง Linux และ WindowsNT
ประเภทลีนุกซ์ - linuxวินโดวส์ เอ็นที - WindowsNT
ฐานข้อมูลMySQL, Postgres, Informix SE, OracleMicrosoft SQL server, Oracle, Sybase
พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์SquidMicrosoft Proxy server
ไฟล์เซิร็ฟเวอร์Samba, NFSMicrosoft Network
เว็บเซิร์ฟเวอร์ApacheIIS, Netscape Enterprise
ออฟฟิศStarOfficeMicrosoft Office
กราฟิกGimpPhotoshop

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยเนชั่น
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223