ฟิวเตอร์ สำหรับ โฟโต้ช็อป (Photoshop Filter)
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : lampang.thcity.com | thaiall.com | perlphpasp.com
ปรับปรุง : 2549-01-06 (เพิ่มตัวอย่างอีกเพียบ)
FILTER SAMPLE
FILTER : เป็นอีกความสามารถหนึ่งของ Photoshop ที่ยอดเยี่ยมมาก ในบทเรียนนี้ มุ่งแสดงตัวอย่างของ Filter ว่าให้ผลลัพธ์เป็นอย่างไร ผลลัพธ์ของ Photoshop 6 ก็ไม่ต่างกับ Filter ใน Photoshop รุ่นใหม่มากมายนัก แต่ Version ใหม่จะมีลูกเล่นมากกว่า สำหรับส่วนที่นำมาแสดงนี้ เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้น .. จึงเป็นหน้าที่ของท่านที่ต้องเรียนรู้ และเลือกนำไปใช้อย่างเหมาะสม
ผมเชื่อว่า การได้เห็นว่า Photoshop ทำอะไรได้บ้าง จะปลุกจินตนาการของท่าน ให้สร้างสรรค์งาน Perfect ชิ้นใหม่ได้ไม่ยากเลย .. นึกซะว่า ผมทำให้ดูเพื่อเรียกน้ำย่อยล่ะกัน ส่วนท่านจะอิ่ม หรือไม่ คงต้องแล้วแต่ จินตนาการ และเวลา ของท่านจะพาไปครับ
ภาพต้นแบบสำหรับฝึกใช้ Filter ของผม
12,574 byte
80 * 127 pixels

10,196 byte
80 * 121 pixels

10,063 byte
80 * 106 pixels
Filter มีเยอะ .. จึงไม่นำมาแสดงทั้งหมด
เลือกมาเฉพาะที่น่าสนใจ .. ครับ

เมื่อใช้ Filter แล้ว ก็จะเลือก Save for web เป็น .jpg

1. Filter: Artistic
Filter: Artistic
Colored Pencil
Filter: Artistic
Cutout
Filter: Artistic
Dry Brush
Filter: Artistic
Film Grain
Filter: Artistic
Fresco
Filter: Artistic
Neon Blow
Filter: Artistic
Paint Daubs
Filter: Artistic
Palette Knife
Filter: Artistic
Plastic Wrap
Filter: Artistic
Poster edges
Filter: Artistic
Rough Pastels
Filter: Artistic
Smudge Stick
Filter: Artistic
Sponge
Filter: Artistic
Under Painting
Filter: Artistic
Watercolor
2. Filter: Brush Strokes
Filter: Brush Strokes
Accented Edges
Filter: Brush Strokes
Angled Strokes
Filter: Brush Strokes
Cross Hatch
Filter: Brush Strokes
Dark Strokes
Filter: Brush Strokes
Ink Outlines
Filter: Brush Strokes
Spattler
Filter: Brush Strokes
Sprayed Strokes
Filter: Brush Strokes
Sumi-e

แค่ Filter ไม่พอ .. มีเครื่องมืออีกมากที่ต้องศึกษา
เช่น Crop, Delete และ Copy เป็นต้น
 
3. Filter: Distort
Filter: Distort
Diffuse Glow
Filter: Distort
Glass
Filter: Distort
Pinch
Filter: Distort
Shear
Filter: Distort
Twirl
Filter: Distort
ZigZag
4. Filter: Pixelate
Filter: Pixelate
Crystallize
Filter: Pixelate
Mezzotint
Filter: Pixelate
Mosaic
Filter: Pixelate
Pointillize
5. Filter: Render
Filter: Render
3D Transform
Filter: Render
Lens Flare
Filter: Render
Lighting Effects
6. Filter: Texture
Filter: Texture
Grain
Filter: Texture
Mosaic Tiles
Filter: Texture
Patchwork
Filter: Texture
Stained Glass
Filter: Texture
Texturizer
7. Filter: Blur
Filter: Blur
Blur
Filter: Blur
Blur More
Filter: Blur
Gaussian Blur
Filter: Blur
Motion Blur
Filter: Blur
Radial Blur
Filter: Blur
Smart Blur

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223