จัดตำแหน่งอักษร หรือจัดหน้า
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiall.com
ปรับปรุง : 2548-02-25 ()
ผู้สนับสนุน ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม
[ การวางตำแหน่งอักษร ]

 1. เลื่อนบรรทัด ด้วย <br>
 2. กำหนดย่อยหน้า ด้วย <p>
 3. ขีดเส้น ด้วย <hr>
 4. ย่อหน้า - สัญลักษณ์ ด้วย <ul><li>
 5. ย่อหน้า - เลขลำดับ ด้วย <ol><li>
 6. ย่อหน้าแบบคำจำกัดความ ด้วย <dt><dd>
 7. แบบฝึกหัด
เลื่อนบรรทัด ด้วย <br>
คำสั่งนี้ใช้เลื่อนบรรทัด และถูกกล่าวถึงบ้างในบทก่อนหน้านี้แล้ว
BR (Line break)
Line break and tab elements can be used when you need a little more control over how the browser renders the text. The <BR> element is used to force a line break.
By Dave Raggett, the HTML working group : Internet Engineering Task Force (IETF) - html3.0
ตัวอย่างคำสั่ง ตัวอย่างผลลัพท์
one<br>two<br>
three<br>four<br>
one
two
three
four
[ Editor on web for HTML ]

กำหนดย่อยหน้า ด้วย <p>
คำสั่งนี้ทำให้เว้นบรรทัดก่อนคำสั่งนี้ 1 บรรทัด และเมื่อสั่งปิดด้วย</p> จะเว้นอีก 1 บรรทัด ก่อนบรรทัดใหม่
P (Paragraph)
The <P> element is used to define a paragraph. The exact rendering (indentation, leading etc.) is not defined and may be a function of other tags, style sheets, etc. The ALIGN attribute can be used to explicitly specify the horizontal alignment. Paragraph elements have the same content model as headers, that is text and character level markup, such as character emphasis, inline images, form fields and math.
By Dave Raggett, the HTML working group : Internet Engineering Task Force (IETF) - html3.0
ตัวอย่างคำสั่ง ตัวอย่างผลลัพท์
one<br>two<p>three</p>four<br>five one
two

three

four
five
one<p>This is the sentence in this paragraph. This is the sentence in this paragraph. This is the sentence in this paragraph. This is the sentence in this paragraph. </p>two<p>three</p>four<br>five one

This is the sentence in this paragraph. This is the sentence in this paragraph. This is the sentence in this paragraph. This is the sentence in this paragraph.

two

three
four
five

one<p>two</p>three<br>four<p>five<br><p>six</p>seven one

two

three
four

five

six

seven
[ Editor on web for HTML ]

ขีดเส้น ด้วย <hr>
คำสั่งนี้จะขีดเส้นแนวนอนจนเต็มกรอบในช่องนั้น แต่ถ้าอยู่นอกตารางก็จะขีดจนเต็มจอ
HR (Horizontal Rules)
The <HR> element is used for horizontal rules that act as dividers between sections. The SRC attribute can be used to designate a custom graphic, otherwise subclass HR with the CLASS attribute and specify the appropriate rendering with an associated style sheet.
By Dave Raggett, the HTML working group : Internet Engineering Task Force (IETF) - html3.0
ตัวอย่างคำสั่ง ตัวอย่างผลลัพท์
<hr>
<hr width=50%>
<hr width=50% size=10>
<hr width=50% size=10 noshade>
<hr width=50% size=5 align=center>
<hr align=right>
<hr width=70% align=left>[ Editor on web for HTML ]

ย่อหน้า - สัญลักษณ์ ด้วย <ul><li>
คำสั่งลักษณะนี้ผมไม่ใช้ เพราะจะแสดงสัญลักษณ์ • หน้าบรรทัด สำหรับ browser บางตัว
แต่ปัญหาคือ มี browser บางตัวที่กำหนดภาษาไม่ถูกต้องจะแสดงเป็นตัว ท แทน ซึ่งไม่สวย
นอกจากนี้ ul อนุญาติให้มีการกำหนด type ใน li ได้อีก 3 แบบ แต่ disc ซึ่งหมายถึง • ก็ยังเหมือนเดิม
UL (Unordered List)
An unordered list typically is a bulleted list of items. HTML 3.0 gives you the ability to customise the bullets, to do without bullets and to wrap list items horizontally or vertically for multicolumn lists.
LI (List Item)
The LI or list item element is used for items in both ordered and unordered lists.
By Dave Raggett, the HTML working group : Internet Engineering Task Force (IETF) - html3.0
ตัวอย่างคำสั่ง ตัวอย่างผลลัพท์
one<ul><li>two<li>three</ul>four one
 • two
 • three
four
zero<ul>one<li>two<br>second sentence<li>three<br>four</ul>five zero
  one
 • two
  second sentence
 • three
  four
five
<ul><b>subject</b>
<li type=disc>superman
<li type=circle>batman
<li type=square>spiderman
</ul>
  subject
 • superman
 • batman
 • spiderman
[ Editor on web for HTML ]

ย่อหน้า - เลขลำดับ ด้วย <ol><li>
คำสั่งนี้ใช้บ่อย เพราะทำเลขลำดับให้อัตโนมัติ และไม่ค่อยมีปัญหามากนัก
OL (Ordered List)
An ordered list typically is a numbered list of items. HTML 3.0 gives you the ability to control the sequence number - to continue where the previous list left off, or to start at a particular number. The numbering style is left to associated style sheets, e.g. whether nested lists contribute to a compound item number, e.g. "3.1.5", or whether numbers are rendered as arabic, upper or lower case roman numerals or using the numbering scheme appropriate to the language context.
By Dave Raggett, the HTML working group : Internet Engineering Task Force (IETF) - html3.0
ตัวอย่างคำสั่ง ตัวอย่างผลลัพท์
one<ol><li>two<li>three</ol>four one
 1. two
 2. three
four
zero<ol>one<li>two<br>second sentence<li>three<br>four</ol>five zero
  one
 1. two
  second sentence
 2. three
  four
five
<ol><b>subject</b>
<li>superman
<li>batman
<li>spiderman
</ol>
  subject
 1. superman
 2. batman
 3. spiderman
[ Editor on web for HTML ]

ย่อหน้าแบบกำหนดคำจำกัดความ ด้วย <dt><dd>
DT - Term Name
The DT tag element specifies a term name, and you can have several terms per DD element.
DD - Term Definition
The DD tag element specifies a term definition, and follows one or more DT elements.
By Dave Raggett, the HTML working group : Internet Engineering Task Force (IETF) - html3.0
ตัวอย่างคำสั่ง ตัวอย่างผลลัพท์
one<dt><dd>two<dd>three</dt>four one
two
threefour
zero<dt>one<dd>two<br>second sentence<dd>three<br>four</dt>five zero
one
two
second sentence
three
fourfive
<dt><b>subject</b>
<dd>superman
<dd>batman
<dd>spiderman
</dt>
subject
superman
batman
spiderman
[ Editor on web for HTML ]

แบบฝึกหัด
ให้เขียน html ทำตามตัวอย่าง แต่ละข้อข้างล่างนี้
ข้อ 1
abc
def
wow-ghi-wow

ข้อ 2
  ดอกไม้
 1. กุหลาบ
 2. บัว
 3. มะลิ

ข้อ 3
  ยี่ห้อรถ
  honda
  nissan

[ Editor on web for HTML ]


แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยเนชั่น
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : facebook.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223