evaluation : โปรแกรมควบคุมระบบ (Operation system)
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiall.com | lampang.thcity.com
ปรับปรุง : 2548-02-25 ()
ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน
Evaluate
การแบ่งคะแนนรวม เป็นส่วน ๆ
10% : ความตั้งใจเรียน และส่งงานย่อย
10% : โครงงานกลางภาค
10% : โครงงานปลายภาค
30% : สอบกลางภาค
40% : สอบปลายภาค
100% : คะแนนรวม


การแบ่งช่วงคะแนนเป็นเกรด
A : 90 - 100
B+ : 85 - 89
B : 80 - 84
C+ : 75 - 79
C : 70 - 74
D+ : 65 - 69
D : 60 - 64
F : 0 - 59
โปรแกรมที่ใช้ช่วยตัดเกรดคือ Excel
Grade97.xls สามารถ copy ไปปรับปรุงได้โดยง่าย
ทำให้ช่วยในการตัดเกรดได้ง่ายขึ้น เช่น Pivot table หรือ if ซ้อน if

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : หางาน : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223