แนะนำเว็บ (Web guides) ที่เกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการ

ปรับปรุง : 2548-07-27 (ปรับ header ใหม่)
  แนะนำเว็บ (Web guides)
 1. http://www.humblepie.com/cs572/cs572notesandimages.html ภาพประกอบการสอน
 2. http://www.cs.wisc.edu/~bart/537/lecturenotes/ สอน Operating System มีภาพประกอบละเอียดดี
 3. http://www.scism.sbu.ac.uk/ccsv/josephmb/CS-L2-OS/ สอน operating system ที่มี PDF แบบ PPT
 4. http://www.catb.org/~esr/writings/taoup/html/ch03s02.html สอน The Art of Unix Programming
 5. http://www.win.tue.nl/~aeb/linux/lk/lk.html สอน Linux kernel โดย Andries Brouwer, aeb@cwi.nl
 6. http://www.thailinux.com/
 7. http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/software/windowx.htm
 8. http://www.isu.edu/departments/comcom/unix/workshop/unixindex.html
 9. http://www.megazone.org/Computers/manual.shtml
 10. http://www.ussg.iu.edu/usail/index.html
 11. http://www.ugu.com/sui/ugu/show?help.beginners
 12. http://www.hamline.edu/hamline/Unixhelp/index.html
 13. http://wks.uts.ohio-state.edu/sysadm_course/html/sysadm-1.html
 14. http://www.i-kool.com/catalog/Computer_and_Internet/Operatin%20Systems/UNIX/
 15. http://www.skn.ac.th/a_cd/content/index.html สอนเรื่องเครือข่าย โดย Dr.Paitoon Srifa
 16. แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ว.เทคนิคสมุทรสงคราม
 17. http://www.elecnet.chandra.ac.th/courses/5581701/windowx.html windows 95 คืออะไร
 18. http://www.com-th.net/webindex/Computer/Hardware/ รวม link ด้าน hardware
 19. http://www.school.net.th/library/snet1/software/linux/
 20. http://www.thaidet.com/computer/zmain.html โครงการเผยแพร่ความรู้ทางคอมพิวเตอร์
 21. http://www.nfe.go.th/13/banprak/computer/system.html
 22. http://www.guycomputer.com/knowledge/os.htm
ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223