การเขียน Module เบื้องต้น #2

ปรับปรุง : 2548-05-03 ()
ตอน 2.2 :: การเขียน Module เบื้องต้น
:: ฟังก์ชัน ::
:: วิธีการเรียก Module มาทำงานอยู่ใน ตอน 2.1 เริ่มต้น + คำนวณ

> ข้อควรทราบ <
บทนี้เป็นบทที่สองที่ต้องการแสดงให้เห็น การทำงาน และวิธีเขียน module อย่างง่าย ๆ การใช้ for หรือการพิมพ์ข้อมูลแยกบรรทัดใน debug window
บทนี้มี 4 โปรแกรม แสดงการทำงานอย่างง่าย ๆ มีการกำหนดตัวแปร สำหรับ module นี้ ซึ่งต้องการให้นักศึกษาที่เขียน Access เขียนตามโปรแกรมนี้ อย่าให้พลาด เพราะเรื่องนี้ง่าย หากไม่พยายามทำความเข้าใจ ต่อไปต้องงง เพราะจะเข้าสู่การเรียกใช้ Object ต่าง ๆ ที่มีการทำงานแบบอัตโนมัติต่อไป
ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นวิธีการเรียกใช้งาน และผลลัพธ์บางส่วน


> Module source code ใน sample02 <
Option Compare Database
Dim lf As String
Dim x As Integer
Dim keepv As String
Option Explicit

Function sam0201() sam0201 = "1" & Chr(13) & "2" End Function
Function sam0202() lf = Chr(13) sam0202 = "1" & lf & "2" & lf & "3" & lf & "4" End Function
Function sam0203(y As Integer) lf = Chr(13) For x = 1 To y sam0203 = sam0203 & x & lf Next End Function
Function sam0204(y As Integer) lf = Chr(13) For x = 1 To y keepv = keepv & x & lf Next sam0204 = keepv End Function

ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223