ศัพท์ที่น่าสนใจ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ปรับปรุง : 2548-08-30 (เพิ่มเว็บไซต์แบบซ่อน)
ศัพท์ที่น่าสนใจ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ที่มอบหมายให้ไปค้นคว้า และเขียนมาเรื่องละไม่น้อยกว่าครึ่งหน้า
 1. AI (Artificial Intelligence)
 2. ARPANET
 3. Authentication
 4. Bandwidth
 5. Blog (Web Log)
 6. CD-ROM
 7. Centino
 8. Cracker
 9. CSV
 10. Data Transfer
 11. DFD
 12. DNS
 13. Domain Name
 14. DoS (Denail Of Service)
 15. DVD-ROM
 16. e-Book
 17. Encryption
 18. Environment Variables (Control Panel, System Properties, Advanced)
 19. Ethernet
 20. ext3
 21. Show hidden files and folders (View, Folder Options, View)
 22. Fire Wall
 23. Firewire
 24. Flash Drive
 25. GIF
 26. Hacker
 27. Hibernate (Control Panel, Power Options)
 28. High Speed Internet
 29. Internet Radio
 30. Intruder
 31. ISA Bus
 32. JPEG
 33. JSP
 34. NTFS
 35. OLAP
 36. PCI Bus
 37. Pocketpc
 38. Process Synchronization
 39. RAID
 40. Scheduled Tasks
 41. Skimming
 42. Sonoma
 43. Sourceforge.net
 44. SPAM
 45. Spyware (เครื่องท่านติดหรือไม่)
 46. SSL
 47. System Restore (Control Panel, System Properties)
 48. System Information
 49. Tablet
 50. TCP/IP
 51. Trojan Horse
 52. VirtualPC
 53. Virus
 54. WI-FI
 55. Wireless Device
 56. ZIP Drive
ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223