.
หน้าแรก  เนื้อหา สมาชิก การสนับสนุนแผนที่ไซต์ทีมงาน

ปรับปรุง : 2553-05-29 (เริ่มเรียบเรียง)
..
การสื่อสารข้อมูล (Data Communication)
William Stallings
Data and Computer Communications 6ed.
1. Introduction
2. Protocols and Architecture
3. Data Transmission
4. Transmission Media
5. Data Encoding
6. The Data Communications Interface
7. Data Link Control
8. Multiplexing
9. Circuit Switching
10.Packet Switching
11.Asynchronous Transfer Mode & Frame Relay
12.Congestion in Data Networks
13.Local Area Network Technology
14.LAN Systems
15.Internetwork Protocols
16.Internetwork Operation
17.Transport Protocols
18.Network Security
19.Distributed Applications

อ.นริศ อริยวาณิชกุล
1. Introduction
2. Signal
3. OSI Model
4. Channel
5. Medias
6. Devices
7. ModulationTechnique
8. Error of Data
9. Protocols
10. Network Management

+ ข้อสอบ 501 ข้อ ซึ่งสงวนสิทธิ์ ห้ามจำหน่าย โดยสภาวิศวกร
การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) หมายถึง
การโอนถ่ายข้อมูล หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างต้นทางและปลายทาง ผ่านอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์เป็นสื่อกลาง

+ http://williamstallings.com/DCC6e.html
+ ftp://ftp.prenhall.com/pub/esm/computer_science.s-041/stallings/
+ http://cptd.chandra.ac.th/selfstud/datacom/intro.htm
+ http://sites.google.com/a/rc.ac.th/aj-naris/data-network

บทความเชื่อม wireless adapter กับ wireless adapter ในบ้าน
17 พ.ค.53 จากเหตุที่ในบ้านมีเครื่อง PC กับ ADSL Router และมี Wireless Adapter แบบ USB ตัวหนึ่งยี่ห้อ SMC แต่ไม่มี Access Point ที่ปล่อยสัญญาญ Wireless
แล้ววันหนึ่ง มีเพื่อนหลายคนหิ้ว Notebook มาทำรายงานที่บ้าน ขอใช้ Wireless เพราะคิดว่าบ้านผมมี Hot spot แต่ผมไม่มี Acess point ปล่อยสัญญาณ Internet จึงปรับให้ PC เปิดบริการเน็ตไร้สายใช้วิธี Peer-to-Peer แบบ Adhoc ผ่าน ICS ซึ่งเป็นการทำให้เครื่อง PC และ Wireless Adapter รวมกันเป็น Access Point ให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย แล้วเชื่อมอัตโนมัติออกไปทาง UTP ที่ PC เชื่อมอยู่กับ ADSL Router อาจอธิบายได้ตามภาพ (Bridge Connection คือการเชื่อมต่อระหว่าง 2 เครือข่าย)
มีขั้นตอนการติดตั้งใน PC 7 ข้อแรก ส่วนข้อ 8 ดำเนินการกับเครื่องเพื่อน มีขั้นตอนดังนี้ 1) เข้า Control Panel, Add/Remove Program เพิ่มโปรแกรม Network Services/Peer-to-Peer ของ Windows 2) ติดตั้ง Wireless Adapter ให้ เรียบร้อยสำหรับเครื่องที่ต่อสายแลนและเป็นเครื่องที่จะเปิดเป็น Access Point ถ้าเป็น Notebook ที่มี Wireless จะมีอยู่ในเครื่องแล้วไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่ม แต่ถ้าเป็น PC ก็ต้องหาอุปกรณ์แบบ USB มาติดตั้งเพิ่มตัวหนึ่งประมาณ 5 ร้อยบาท 3) เข้า Control Panel, Network Setup Wizard เพื่อทำให้เครื่องบริการ ICS เชื่อมระหว่าง Wireless Adapter และ UTP มีผลให้เครื่อง PC บริการ DNS กับเครื่องที่เข้ามาเกาะสัญญาณไร้สาย แล้วผ่านออกไปทางสายแลนได้ ในระหว่างติดตั้งให้เลือก This computer connects directly to the Internet. The other computers on my network connect to the Internet through this computer. ถ้าให้เลือก Local Area Connection ก็เลือกแบบ LAN Card ที่ออก UTP 4) เลือก Properties ของ Wireless Adapter , Wirless Networks, Advanced, Computer-to-computer (ad hoc) networks only 5) เลือก Properties ของ Wireless Adapter , Wirless Networks, Add Network name(SSID), WEP, Network Key 6) เลือก Wireless Network status, Properties, Internet protocol, IP = 192.168.0.1, Gateway = 192.168.0.1, DNS = 192.168.0.1 จะต่างกับการตั้ง LAN เข้ากับ ADSL ที่ติดตั้งก่อนหน้านี้ สำหรับ Gateway ของผมเป็น 192.168.1.1 7) เลือก Properties ของ Local Area Connection Status , Advanced, แล้ว Check บน Allow other network users to connect through this computer's Internet connection 8 ) ในเครื่องของเพื่อนที่กรอกรหัส Network key แล้ว สามารถปล่อยให้รับ IP อัตโนมัติ หรือไปกำหนด Wireless Network status, Properties, Internet protocol, IP = 192.168.0.2 ถึง 255 , Gateway = 192.168.0.1, DNS = 192.168.0.1
งานนี้ทำเพื่อให้บริการชั่วคราวกับเพื่อนที่นำ Notebook มาใช้ ทำให้ผมไม่ต้องไปหายืม Access point ที่ไหนมาติดตั้งเพิ่มครับ สะดวกไปอีกแบบ แต่จะสะดวกกว่านี้ถ้าไปซื้อ Access Point มาเชื่อมเพิ่ม หรือ ADSL ตัวใหม่ที่บริการ Wireless แล้วบริการ Hot spot แบบที่ร้านกาแฟเขาบริการ ซึ่งผมมีแผนนั้นในใจแล้ว และรอว่าตัวเก่าเสียเมื่อใดจะหาซื้อรุ่นที่สมเหตุสมผลมาใช้ครับ
Key working to share wireless adapter : 1) Windows Components, peer-to-peer 2) check wireless & lan 3) Network Setup Wizard 4) Wireless network, computer-to-computer 5) Add, SSID, WEP, Network Key 6) Set static IP of wireless adapter 7) Advanced, Allow other network user 8) goto Client Computer and setup
TOT DNS 203.113.24.199 203.113.127.199
+ http://support.mof.go.th/u-wifi_files/WirelessAccess5.htm
+ http://www.arip.co.th/articles.php?id=406532
+ http://www.youtube.com/watch?v=Cgfg4myKkXE
เพราะเราเชื่อว่า การทำดีย่อมได้ดี .. จึงส่งเสริมให้คนไทย เชื่อมั่นในคำกล่าวที่ศักดิ์สิทธิ์นี้
Share |
แนะนำเว็บใหม่ : สืบค้น : ติดตั้งเครื่องบริการ : ฟรีโฮมเพจ : ฟรีอีเมล : ศูนย์สอบ : บล็อก : ดาวน์โหลด : มหาวิทยาลัยโยนก
ทีมงานชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา โทร.08-1992-7223 (มาตรฐาน xhtml และ css)