เพิ่มข้อมูล ผ่าน form

ปรับปรุง : 2548-05-03 ()
ตอน 5.1 :: เพิ่มข้อมูล ผ่าน form
:: INSERT ::

> ข้อควรทราบ <
การเพิ่มข้อมูลเป็นหลักการที่ไม่ง่าย ตัวอย่างนี้จะนำเสนอ เฉพาะส่วนสำคัญ เพื่อรับข้อมูลมาตรวจสอบอย่างง่าย ถ้าไม่มีปัญหาอะไร ก็จะเก็บข้อมูลโดยใช้คำสั่ง sql ส่งข้อมูลจาก form เข้าไปในตาราง catalog
มีคำสั่งอื่น ๆ ที่นำมาประกอบ เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น คือการใช้ msgbox ในการรับค่า หน้าที่นี้จะขึ้น dialog มาถามว่า yes หรือ no ถ้าตอบ yes ก็จะเพิ่มข้อมูล
ขั้นตอนที่ 1 : เริ่มสร้างฟอร์ม
ใน database window เลือก new และไม่ต้องเลือกตารางเข้าไป ให้เลือก design view จะได้กำหนดอะไรได้ด้วยตนเอง
ตัวอย่างนี้

ขั้นตอนที่ 2 :
จะมีปุ่มชื่อ command button ทางด้านซ้าย จาก tool box ให้ใช้ left click ค้างไว้ แล้วลากมาใส่ใน form เมื่อปล่อยมือจะมีปุ่มขึ้นมา ให้ใช้ right click เลือก build even และ code builder จากนั้นพิมพ์คำสั่ง เพื่อกำหนดหน้าที่ให้กับปุ่ม
ตัวอย่างนี้

ขั้นตอนที่ 3 :
เลือก text box จาก tool box ด้านข้าง เปลี่ยน caption และชื่อของ text box เพื่อนำไปใช้อ้างอิงใน module ที่จะมีการอ้างอิงในขั้นตอนต่อไป ในกรณีนี้ ผมสร้าง 2 text box แล้วกำหนดชื่อให้เป็น catid และ catname ตามชื่อ field ในตาราง catalog เลย
ตัวอย่างนี้

ขั้นตอนที่ 4 :
ใช้ function ใน control resource เพราะต้องการกำหนดรหัสล่าสุด บอกอีก 1 สำหรับระเบียนใหม่
ตัวอย่างนี้

ขั้นตอนที่ 5 :
สร้าง command button อีก 1 ปุ่มขึ้นมา เพื่อ save หรือ insert ข้อมูลเข้าไปใน catalog จะมีการตรวจสอบอะไรหลายอย่าง รวมถึงการ ล้างค่าเดิมใน catname และต้อง refresh form ไปด้วย
ตัวอย่างนี้

ขั้นตอนที่ 6 :
นี่คือ code ทั้งหมดที่มีการใช้ใน form นี้ ส่วนปุ่มใหม่ที่ชื่อ save นั้นมีคำสั่งดังข้างล่างนี้
ตัวอย่างนี้

ขั้นตอนที่ 7 :
ตัวอย่างฟอร์มที่สร้างเสร็จแล้วมีหน้าตาเป็นอย่างนี้ คือมีปุ่มที่สร้างขึ้น 2 command button และ 2 text box
ตัวอย่างนี้


ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223