ระบบซ่อมรถ
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiabc.com | thaiall.com
ปรับปรุง : 2549-08-28 (ปรับสี)
แนะนำ ระบบฐานข้อมูล (Database system)
ประกอบด้วย : สิ่งที่ระบบให้ได้, สิ่งที่ระบบให้ไม่ได้, ระบบฐานข้อมูล
ระบบซ่อมรถ(เช่น Nissan,Honda)
กรณีตัวอย่างนี้ : ได้ความต้องการที่อ.ทรรศนีย์กำหนดขึ้นมา
สิ่งที่ระบบให้ได้ (บางส่วน)
 1. บันทึกข้อมูลการให้บริการแก่ลูกค้า
 2. แสดงอะไหล่ที่ถูกใช้แต่ละวัน เพื่อส่งให้แผนกสินค้าคงคลัง
 3. รายงานรายรับจากลูกค้าแบ่งเป็นอะไหล่ และค่าแรง(เป็นยอดรวม)
 4. แสดงข้อมูลลูกค้า เช่นศูนย์บริการ วันที่ เลขเอกสาร ข้อมูลรถ ประเภทบริการ
 5. แสดงใบสั่งซ่อมโดยละเอียด พร้อมราคาประเมิน
 6. รายงานอื่น ...
สิ่งที่ระบบให้ ไม่ได้ (บางส่วน)
 1. ไม่มีการตัด stock หรือสั่งสินค้าเข้าที่สมบูรณ์
 2. ไม่บันทึกรายจ่ายของบริษัท
 3. ไม่มีข้อมูลการซื้อขายรถ

ระบบฐานข้อมูล (Database system)
  1. รถลูกค้า
 1. รหัสรถลูกค้า
 2. รุ่น
 3. หมายเลขตัวถัง
 4. หมายเลขเครื่อง
 5. ทะเบียนรถ
 6. สีรถ
 7. ชื่อลูกค้า
 8. ที่อยู่ลูกค้า
 9. เบอร์โทร
 10. วันที่ซื้อรถ (ใช้ตรวจบริการซ่อมฟรี)
 11. เลขระยะทางเริ่มต้น (ใช้ตรวจบริการซ่อมฟรี)
  2. รถซ่อมหลัก
 1. รหัสรถซ่อม
 2. รหัสศูนย์ซ่อม
 3. ประเภทซ่อม (ซ่อม หรือตรวจตามระยะ)
 4. ประเภทชำระ (มีบัตร ซ่อมเสียอะไรบ้าง ฟรี หรือไม่)
 5. วันที่รับรถ
 6. วันที่ส่งมอบ
 7. เลขระยะทางการใช้
 8. กำหนดเสร็จ
 9. พนักงานรับรถ
 10. พนักงานตรวจสอบใบงาน
 11. พนักงานซ่อม
 12. พนักงานตรวจสอบ
 13. พนักงานส่งมอบรถ
 14. พนักงานรับเงิน
 15. ค่าแรง (ฟรี 3 ปี หรือ 3 หมื่นกม.)
 16. ค่าซ่อมตัวถัง (ฟรี 3 ปี หรือ 3 หมื่นกม.)
 17. ค่าอะไหล่ (ฟรี 3 ปี หรือ 3 หมื่นกม.)
 18. ค่าน้ำมันเครื่อง (ฟรี 3 ปี หรือ 3 หมื่นกม.)
 19. ค่าน้ำมันเกียร์ (ฟรี 3 ปี หรือ 3 หมื่นกม.)
 20. ค่าน้ำมันเบรค (ฟรี 3 ปี หรือ 3 หมื่นกม.)
 21. รายละเอียดอื่น (ฟรี 3 ปี หรือ 3 หมื่นกม.)
 22. ค่าอื่น (ฟรี 3 ปี หรือ 3 หมื่นกม.)
 23. สถานภาพ (0กำลังซ่อม 1รออะไหล่ 2ซ่อมเสร็จ 3รับรถไปแล้ว)
 24. ราคาประเมิน
  3. รถซ่อมเบิกอะไหล่
 1. รหัสรถซ่อม
 2. วันที่เบิกอะไหล่
 3. พนักงานที่เบิกอะไหล่
 4. รหัสอะไหล่
 5. รายละเอียด
 6. จำนวน
 7. ค่าใช้จ่าย
  4. ข้อมูลอะไหล่
 1. รหัสอะไหล่
 2. ชื่ออะไหล่
 3. ราคาต่อหน่วย
 4. ชื่อหน่วย
 5. จำนวนที่เหลือ
 6. ส่วนลด VIP(0, 0.05, 0.10)
  5. ข้อมูลศูนย์ซ่อม
 1. รหัสศูนย์ซ่อม
 2. ชื่อศูนย์ซ่อม
 3. ที่อยู่ศูนย์ซ่อม
 4. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  6. ประเภทซ่อม
 1. รหัสประเภทซ่อม
 2. รายละเอียดประเภทซ่อม (เช็คตามระยะ 10,000 กม. ตรวจเช็คทั่วไป, ซ่อม ...)
  7. ประเภทชำระ
 1. รหัสประเภทชำระ
 2. ชื่อประเภทชำระ (ฟรีอะไหล่, ฟรีค่าแรง, ฟรีอะไหล่และค่าแรง, ส่วนลดVIP, ปกติ ...)
  8. ใบเสร็จรับเงิน
 1. รหัสใบเสร็จ
 2. วันที่ออกใบเสร็จ
 3. รหัสรถซ่อม
 4. ภาษี
 5. รวมเงิน
  9. พนักงาน
 1. รหัสพนักงาน
 2. ชื่อพนักงาน
 3. ที่อยู่พนักงาน

ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223