โฟโต้ช็อป สำหรับ รีทัช (Photoshop for Retouch)
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : lampang.thcity.com | thaiall.com | perlphpasp.com
ปรับปรุง : 2550-02-15 (ปรับปรุงรูปภาพใหม่)
สารบัญ
+ ตัวอย่างภาพ สำหรับฝึกใช้ Photoshop
+ บทเรียนที่ 1 : บทเรียนพื้นฐาน
+ บทเรียนที่ 2 : ภาพสำหรับฝึกตัดต่อ
+ บทเรียนที่ 3 : บทเรียนการปรับภาพ ในรูปแบบ และแง่มุม
+ บทเรียนที่ 4 : ตัวอย่างฟิงเตอร์ (Filter Sample)
+ ตัวอย่างภาพ : หน้าเด็ก ภาพมีความเหมือน และความต่าง
+ แบบฝึกหัด
Filter Sample

Sample for Retouch Training

face01.jpg
174*244
18,387 byte

face02.jpg
200*352
21,080 byte

face06.jpg
371*556
14.36 Kbyte
800*600

บทที่ 1 : บทเรียนพื้นฐาน Photoshop
เวลาฝึกปฏิบัติจริงให้ใช้ภาพใหญ่เช่น 200*200 แต่ในที่นี้ใช้ 50*50 เพื่อประหยัดเวลา download
Step 1-1
คำอธิบาย
• กำหนด foreground color และ background color ใน Swatches
• เรียนรู้การใช้ marquee tool แบบ Elliptical (วงกลมหรือวงลีนี่เอง)
• การเทสีด้วย Paint bucket tool
Step 1-2
คำอธิบาย
• ใช้เครื่องมือต่าง ๆ เหมือนกับ Step 1-1
• แต่เพิ่มการใช้ Move tool และ marquee tool แบบ Rectangular
• เพื่อย้ายบางส่วนของภาพ
Step 1-3
คำอธิบาย
• ทบทวน Step 1-1 และ Step 1-2
• มีการศึกษาการทำงานของ layer และเลือก multiply
• จึงเกิดการผสมของสีแดง กับน้ำเงิน และ เหลืองกับแดง
Step 1-4
คำอธิบาย
• ทบทวน Step 1-1
• ให้ตัดวงกลมออกมาเป็น layer ต่างหากอีก 1 layer
• สร้าง effect กับ ภาพที่มีการแบ่ง layer ออกมา แบบ drop shadow
Step 1-5
คำอธิบาย
• ใช้ Type tool เพื่อสร้างตัวอักษร
• สร้าง effect กับ ตัวอักษร แบบ emboss
• เพิ่มการใช้ความสามารถของ line tool เพื่อวาดเส้นสีดำ รอบภาพ
Step 1-6
คำอธิบาย
• เรียนรู้การใช้ filter แบบ Render, Lens flare
• ง่าย ๆ แต่ perfect ในความสามารถของ effect
Step 1-7
คำอธิบาย
• ทบทวน Step 1-5 แต่ไม่ใช้ line tool
• เปลี่ยนจาก image, mode, RGB color เป็น Indexed color พร้อมสั่ง Flatten image
• หลังสั่ง Flatten image จะทำให้ layer ทั้งหมดมารวมเป็น layer เดียวกัน
• สั่ง File, Export, GIF89A export แล้วเลือกสีที่จะให้เป็นพื้นคือลบออกไป
• แฟ้มที่ได้จะไม่มีพื้น ซึ่งเรียกกันว่า Transparent และมีนามสกุลเป็น GIF

บทที่ 2 : ภาพสำหรับฝึกตัดต่อ
เคยพบภาพนี้ที่ http://amber.mcs.kent.edu/anime/metalfightermiku/images/cels/index.html


บทเรียนที่ 3 : บทเรียนการปรับภาพ ในรูปแบบ และแง่มุม
เป็นการใช้ความสามารถของ PhotoShop ในรายละเอียด
Step 2-1
คำอธิบาย
• นำภาพ face05s.jpg ของ vivian มา crop ให้เหลือให้เหลือ 60 * 60
• โดยดูได้ดูขนาด ขณะ crop ได้ที่ info
• หรือจะใช้ image, canvas size บน menu bar ก็ได้
• แล้ว save as เป็น jpg ตามเดิมในชื่อ step0201.jpg
• และกำหนด image option หลังจากเลือก save เป็น 4 medium
Step 2-2
คำอธิบาย
• ถ้าเปิดภาพ step0201.jpg ที่มีใน step 2-1 แล้วนำมาปรับแต่ง
• Double click บน backgroud ใน layer จะเปลี่ยนเป็น layer 0
• เพราะการเป็น backgroud จะปรับเปลี่ยนอะไรไม่ค่อยได้
• เลือก edit, free transform จะทำให้หมุนภาพ หรือหดขยายภาพได้
• เมื่อย่อภาพ จะเห็นตราหมากรุก ซึ่งหมายความว่าไม่มีอะไร มิใช่ตราหมากรุกจริง
• จากนั้นใช้ layer, flatten image ใน menu bar จะทำให้ layer 0 เป็น background
• เมื่อทำ flatten image จึงจะเลือก save เป็น jpg ได้ดัง step0202.jpg
• หลัง flatten image ส่วนของตราหมากรุก จะเป็นสีขาว เพราะแฟ้มแบบ jpg ไม่สามารถทำโปร่งใสได้
Step 2-3
คำอธิบาย
• นำภาพ face04s.jpg มา crop ให้เหลือ 60 * 60 โดยไม่ปรับ size
• ถ้าปรับ size เช่น ผอมลง หรืออ้วนขึ้น จะใช้ edit, free transform ใน menu bar
• ให้เปลี่ยนสีผิดจากแดงเป็นเหลืองด้วย image, adjust, color balance
• ให้ลดแดง เพิ่มเขียว และเพิ่มเหลือง จะได้ผลดังภาพ
• แล้วจึง save as เป็น step0203.jpg ในด้วย image option เท่ากับ 4
Step 2-4
คำอธิบาย
• เปิดทั้งภาพ step0201.jpg และ step0203.jpg
• แล้วให้ตัด ครึ่งหนึ่งของ step0201.jpg มาปะกบกับอีกครึ่งหนึ่งของ step0203.jpg ดังภาพ
• โดยใช้ rectangular marquee tool ตัดภาพ และใช้ edit, free transform หมุน และปรับขนาด
• แล้วยังต้องใช้ image, adjust, color balance ปรับสีอีกนิดหน่อย
• แต่การปรับภาพ step0203.jpg ซึ่งถือเป็นพื้น จะต้องทำให้เป็น layer 0 ก่อน
• หลังปรับขนาด และสีจนพอใจก็ให้ ทำ flatten image แล้ว save เป็น step0204.jpg
Step 2-5
คำอธิบาย
• เปิดภาพ step0204.jpg แล้วใช้เครื่องมือ smudge tool ซึ่งเป็นนิ้วชี้ไล่สี
• สิว หรือร่องรอยต่าง ๆ ที่ไม่พึงประสงค์ จะหายไปด้วย นิ้วชี้สีขาวนี้เลยครับ
• แต่ถ้าจะให้ดี ต้องใช้ zoom tool ขยายภาพก่อน ไล่สี เพราะจะได้เห็นชัด ๆ ไปเลย
• ขนาดของนิ้วชี้ ยังปรับขนาดใหญ่เล็กได้ตามตัวเลือกใน brushes เหมือนเลือกปลายภู่กัน
• (ผมใช้ภู่กันเล็กสุด) เมื่อพอใจก็ จัดเก็บเป็น step0205.jpg เท่านั้นเอง
Step 2-6
คำอธิบาย
• ให้เปิดทั้ง step0201.jpg และ step0203.jpg
• เริ่มทำให้ใน step0201.jpg ให้เป็น layer0
• แล้วใช้ eraser tool เป็นยางลบ เจาะให้หน้า ตา จมูก เป็นรูกลวงเห็นพื้นหมากรุก
• copy เฉพาะหน้าของ step0203.jpg มาอยู่ใน step0201.jpg จะได้เป็น layer 1 ซึ่งทับ layer0
• ให้ย้าย layer1 ไปอยู่ใต้ layer0 จะทำให้เห็นเฉพาะหน้า ปรับสีอีกนิดหน่อย ก็เข้ากันแล้ว
• หน้าของ step0203 จะอ้วนกว่า จะต้องบีบให้มีขนาดผอมเท่า ๆ กัน แล้วปรับองศาอีกนิดหน่อย
• Move tool สำหรับย้ายภาพหาตำแหน่งก็เป็นเรื่องสำคัญ ว่าควรวางหน้าไว้ตรงไหนดี จึง balance
• แล้วถ้าใช้ smudge tool ซึ่งช่วย เกลี่ยสี จะทำให้ดูยากขึ้นว่ารูปนี้ของจริง หรือปลอม
• ท่านสามารถฝึกปฏิบัติให้ชำนาญ แล้วไปรับจ้างถ่ายภาพ พิมพ์ภาพลูกค้ายืนคู่ดาราคนใดก็ได้ .. หารายได้

หน้าจอของ โปรแกรม Photoshop 6.0 เพื่อใช้ประกอบการสอนแบบ Online
girl3p6.psd (4 Layers) 383 KB

ภาพด้านบนนี้โปร่งใส (Transparent) ส่วนสีพื้นกำหนดมาจาก bgcolor ของ table

หน้าเด็ก ภาพมีความเหมือน และความต่าง ..
(Click to Enlarge : 200 Pixels * 280 Pixels)

    แบบฝึกหัด
  1. หา Photoshop มาติดตั้ง
  2. หาภาพถ่ายมาทดสอบปรับแต่ง
  3. ทดสอบตามบทที่ 1 และบทที่ 2
  4. ฝึก retouch
  5. ให้สร้างงานของตนเองตามจินตนาการ

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223