กรณียกเว้น
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2559-02-12 (กรณีข้อยกเว้น)
ขอบซ้ายขอบบน
กรณียกเว้น
class x {
 public static void main(String[] args) {
  int i=5;
  while(true)
    try { System.out.println(100/i--); }
    catch (Exception e) { System.exit(0); }
 }
} // 20 25 33 50 100
เคยอ่านงานเขียนใน cookiecoffee.com
เรื่อง 4 ความจริงที่คนเรียนไม่จบมหา’ลัย ไม่กลับมาเล่าให้คุณฟัง !
1. Jobs & Gates ไม่ได้รวยเพราะเรียนไม่จบ
2. ผมเคยถูกปฏิเสธงาน เพราะไม่มีวุฒิ / ใบปริญญา
3. ผมก็เคยคัดคนมาสัมภาษณ์, แน่นอนว่าผมดูใบปริญญาก่อน
4. ความขี้เกียจเป็นอภิสิทธิ์ของ Genius
+ http://www.cookiecoffee.com/diary/71297/4-fact-truth-gates-jobs-never-tell-university-dump
ก็เคยอ่านเรื่องราวที่เป็น ข้อยกเว้นมากมาย
อ่านแล้ว ผมก็ยิ้ม ๆ อยู่ในใจ กดไลค์บ้าง กดแชร์บ้างไปตามประสา

ปัจจุบันมนุษย์เรา ๆ จำนวนไม่น้อยชื่นชมในข้อยกเว้น (Exception) ที่ไม่ปกติ
เวลาผมเห็นคนหยิบข้อยกเว้นมาเล่า แล้วชื่นชมเสมือนเป็นเรื่องปกติ ผมก็จะมองอย่างสงสัย
ที่มองเห็น คือ กรณีเหล่านั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องจับตา (Catch)
เพราะไม่ใช่เหตุการณ์ปกติ ที่จะปล่อยให้ดำเนินการไปตามปกติ แล้วอยู่ในส่วนให้ทำไป (Try)
เหตุการณ์ที่เป็นข้อยกเว้น จะไปอยู่ในส่วนที่ต้องจับตา หากรู้ว่าไม่ปกติ

อาทิ
1. ชื่นชมการเล่นกีฬาเสี่ยงตาย หรือบาดเจ็บง่าย [breakpoint]
2. ชื่นชมการกินการดื่มที่ทำให้เสียสุขภาพ [แข่งดื่มเบียร์]
3. ชื่นชมคนที่ลาออกจากงานไปทำเกษตร
4. ชื่นชมการเลี้ยงดูแลตนเองก่อนวัย แล้วเลิกเรียนหนังสือ
5. ชื่นชมการฆ่าตัวตาย เนื่องจากมีความขัดแย้งเรื่องการทำงาน
6. ชื่นชมการเปลี่ยนคู่ชีวิตที่รวดเร็วของดารานักแสดง
7. ชื่นชมในสิ่งที่ชอบ สิ่งที่เชื่อมากกว่าความถูกต้อง
เพราะทั้ง 7 กรณีนี้ ผมเรียกว่า Exception ที่นอกเหนือพฤติกรรมปกติ
แต่ผมก็กดไลค์ กดแชร์ให้กับทุกกรณีข้างต้นครับ เผื่อไปเล่าให้นักศึกษาฟัง
แม้จะรู้เต็มอกว่าเป็นเรื่องผิดปกติ และไม่ควรส่งเสริม
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation university
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : Education
Blog : ACLA
Blog : Lampang
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC