เครื่องบริการ (Server)
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiall.com | perlphpasp.com
ปรับปรุง : 2548-02-13 ()
หน่วยที่ 4. เครื่องบริการ (Server) menu
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  1. สามารถอธิบายหน้าที่ของเครื่องบริการแบบต่าง ๆ
  2. สามารถติดตั้ง และทดสอบเครื่องบริการได้อย่างน้อย 1 บริการ
  เอกสารอ้างอิง
  1.
  2.
  สาระการเรียนรู้
  4.1 Web server
  4.2 FTP server
  4.3 Mail server
  4.4 Database server
  4.5 Proxy หรือ NAT server
  4.6 DHCP server
  เว็บไซต์ที่แนะนำ
  1. http://www.thaiall.com/webmaster
  2. http://www.thaiall.com/webserver
  3. http://www.redhat.com
  4. http://www.apache.org
  5. http://www.microsoft.com
  6. http://www.wingate.com
  7. http://www.winroute.com

  แบบฝึกหัดท้ายบท
  1. ในโลกนี้มีเครื่องบริการที่ไหนบ้าง บอกมา 9 แห่ง
  2.
  3.
.
ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : หางาน : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223