การย้ายโดเมนเนม (Domain Name Transfer)

ปรับปรุง : 2549-03-12 (จะกลับมาเขียนเพิ่มเติม)
Click ที่นี่ เพื่อ ย้าย Domain จากที่ท่านเคยจดไว้
คำนำ
... ... ...
ตัวอย่าง และขั้นตอนการย้าย Domain Name จากผู้ให้บริการจดโดเมนรายหนึ่งไปอีกรายหนึ่ง เพราะผมมีโอกาสเป็น Reseller และได้รับคำสั่งให้ย้ายลูกค้าทั้งหมด จากประสบการณ์ดังกล่าง จึงมีเรื่องมาเล่าให้ฟัง ในฐานะคนสอนหนังสือ
ขั้นตอนที่ 1
- . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
-
ขั้นตอนที่ 2
- 
-
ขั้นตอนที่ 3
- 
-
ขั้นตอนที่ 4
- 
-
ขั้นตอนที่ 5
- 
-
ขั้นตอนที่ 6
- 
-
ขั้นตอนที่ 7
- 
-
ขั้นตอนที่ 8
- 
-
ขั้นตอนที่ 9
- 
-
ขั้นตอนที่ 10
- 
-
ขั้นตอนที่ 11
- 
-
ขั้นตอนที่ 12
- 
-
ขั้นตอนที่ 13
- 
-
ขั้นตอนที่ 14
- 
-
ขั้นตอนที่ 15
- 
-
ขั้นตอนที่ 16
- 
-
ขั้นตอนที่ 17
- 
-
ขั้นตอนที่ 18
- 
-
ขั้นตอนที่ 19
- 
-
ขั้นตอนที่ 20
- 
-
ขั้นตอนที่ 21
- 
-
ขั้นตอนที่ 22
- 
-
ขั้นตอนที่ 23
- 
-
ขั้นตอนที่ 24
- 
-

แนะนำเว็บใหม่ : แสดงผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : lampang.thcity.com : thailandhosting.net : topsiam.com : cookkoo.com : โยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : Download : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.0-1992-7223