เกม เกมส์ ติดเกม ยอดเกม ยอดนิยม
หลักสูตรด้านเกม ในสถาบันการศึกษาของไทย (หลักสูตรในชีวิตจริง)
8 มหาวิทยาลัยในเมืองไทย
ที่เปิดหลักสูตรสอนพัฒนาเกม
มีหลักสูตร ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์
- หลักสูตรการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล
2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- สาขาการพัฒนาสื่อประสมและเกม
3. มหาวิทยาลัยรังสิต
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย
4. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม [ant*]
5. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- หลักสูตรการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
6. มหาวิทยาลัยศิลปากร
- หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบเกม
7. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย
ข้อมูลจาก : mangozero.com
อาวุธ หรือเครื่องมือคู่กาย
ของนักพัฒนาเกม เช่น

Unity Game Engine ,
Unreal Engine ,
Godot ,
Cocos2D ,
Adobe Anime
ตัวอย่างการออกแบบเกม
ช่วยให้เรียน code ผ่าน blockly

Read : Blog writed by Luis Ibanez
หลักสูตรเกมเมอร์บัณฑิต (หลักสูตรในฝัน)
ที่มาของหลักสูตร
เคยดูภาพยนตร์เรื่อง เวยเวย เธอยิ้มโลกละลาย (Love o2o) และเห็นการเลือกสำนักในเกม กระบี่มังกรหยก (Legend of Swordman) เหมือนเลือกสถาบันฯ และเคยคุยกับเกมเมอร์หลายคน ที่มีฝันอยากเป็นนักเล่นเกม ถ้าสถาบันการศึกษาบางแห่งจะจัดหลักสูตรรองรับความต้องการของเยาวชน ที่ต้องการจะเป็นเกมเมอร์ ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เคยเห็นว่ามี ค่ายค้นหาตัวตน ซึ่งนักเรียนในปัจจุบัน อาจมีความฝันอยากเป็นเกมเมอร์อย่างจริงจัง ไม่สนใจว่าจะไปสายศิลป์ หรือสายวิทย์ ก็น่าจะมีอยู่ไม่น้อย จึงทดลองยกร่างหลักสูตร เป็นการสะท้อนคิดจากการดูภาพยนตร์เรื่องการใช้ชีวิตของนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยจีน ที่สนใจการเล่นเกมอย่างจริงจัง และพบว่า ปัจจุบันมีเวทีรองรับมากมาย ที่อาจสร้างความร่วมมือได้ อาทิ Garena จัดแข่งเกม, RoV จัดแข่ง eSports, AGES ระดับอาเซียน, TGS Big
การจัดการศึกษา
นักศึกษาในหลักสูตรนี้เลือกได้ว่า วิชาที่ลงทะเบียนเรียน จะรับเกรดเป็น S หรือ U หรือขอสอบวัดระดับเป็น A B C D ได้ หรือเป็นเพียง V ส่วนจะเรียน 4 ปี หรือเร่งให้จบใน 1 ปีก็สามารถทำได้ ขึ้นอยู่กับวิชาที่ลง โดยมีหน่วยกิตรวมไม่ต่ำกว่า 130 หน่วยกิต แบ่งเป็น 8 ภาคเรียน ๆ ละ 15 - 18 หน่วยกิต การจัดการเรียนการสอนมีทั้ง e-learning, mooc, self-study และ flipped classroom

Webpage : winner.htm
อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
- เกมเมอร์ นักล่ารางวัล (Gammer)
- นักค้าไอเท็ม (Item seller)
- เจ้าของร้านเกม (Owner)
- ผู้ดูแลร้านเกม (Admin)
- นักแคสเกม (Cast game)
- นักทดสอบเกม (Tester)
- ครูสอนเล่นเกม (Master)
- อื่น ๆ ในธุรกิจเกม
วิชาบังคับที่น่าสนใจ
- การเล่นเกมเบื้องต้น
- การโกงเกมเบื้องต้น
- การเก็บและขายไอเท็มเบื้องต้น
- การแคสเกมเบื้องต้น
- การดูแลร้านเกมเบื้องต้น
- การตั้งร้านเกมเบื้องต้น
- การทดสอบเกมเบื้องต้น
- การแข่งขันเล่นเกมเบื้องต้น
วิชาเลือก
- ภาษาจีนสำหรับเกมเมอร์
- ภาษาเกาหลีสำหรับเกมเมอร์
- ภาษาอังกฤษสำหรับเกมเมอร์
- การใช้งานโรบอตช่วยเล่นเกม
- สัมมนาสำหรับเกมเมอร์
- โครงงานสำหรับเกมเมอร์
- เทคนิคการเล่นเกมเบื้องต้น
- การสื่อสารระหว่างเกมเมอร์
- การฝึกงาน / สหกิจศึกษา
วิชาเลือก
- ภาษาสำหรับเขียนเกม
- Simulation Games
- Adventure Games
- Role-Playing Games
- Fighting Games
- Shooting Games
- Strategy Games
- Puzzle Games
- e-Sport Games
- Racing Games
- Education Games
- Tournament Games
วิชาเลือก
- Game on Facebook
- Game on Smartphone
- Game on Desktop
- Game on PlayStation
- Gaming Headset
- VR Games
- Money in Games
- Game hardware

ราชรถมาเกย ในสักวันหนึ่ง
ROV Lesson
เวที สู้กันของ นักพัฒนาเกม (Game developer) ในชีวิตจริง

Like 4K, Ment 4, Share 4
in 8 months

Like 65, Ment 2, Share 3
in 2 days
แข่งขันการพัฒนาเกม ภายในเวลา 48 ชั่วโมง (Development game in 48 hours) ในงาน Bangkok game dev by Global game jam 2018 ระหว่าง 26 - 28 มกราคม 2561 COLLEGE OF CREATIVE DESIGN AND ENTERTAINMENT TECHNOLOGY
รายละเอียด ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสร้างเกมตามหัวข้อ ที่ Bangkok Game Dev by Global Game Jam 2018 กำหนดขึ้น ในระยะเวลาที่จำกัดไว้เพียง 48 ชั่วโมง ผู้เข้าแข่งขันสามารถรวมกันเป็นกลุ่มได้โดยไม่ระบุจำนวน และสามารถใช้เครื่องมือ เช่น Unity Game Engine , Unreal Engine , Godot , Cocos2D , Adobe Anime และสามารถใช้เทคนิคได้อย่างไม่จำกัด เพื่อได้ตัวเกมที่สามารถทำงาน หรือเล่นได้จริงบนทุกแพลตฟอร์มที่ต้องการนำเสนอ ได้โปรโมตให้กับผู้ที่สนใจ และผู้ร่วมแข่งขันเข้าเล่น อ่านรายละเอียดแล้วก็เชื่อว่าเหล่าเกมเมอร์กว่า 8 แสนคน และ 2 แสนคน ในกลุ่ม ROV ข้างล่างนี้ จะให้ความสนใจการแข่งขันการพัฒนาเกม ที่ใช้เครื่องมือได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดทั้งเครื่องมือ และจำนวนสมาชิกในทีม กติกาบอกว่าขนกันมาได้เลย
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ หัวหน้าสาขาการออกแบบเชิงโต้ตอบ และการพัฒนาเกม วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซต์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โทร. 02-954-7300 ต่อ 714 มีค่าใช้จ่ายต่อผู้เข้าร่วมสมัคร 500 บาท ต่อ 1 คน นอกจากนี้ ยังมี ประกวด Cosplay และ LowCost Cosplay มีเงินรางวัล [25 พ.ย.60] พบว่า Like 2.5K, Comment 5, Share 20 in 2 Months
สิ่งที่เกมเมอร์จะได้จากการเล่นเกม
การเปรียบเทียบเกม
Dota 2 vs.
League of Legends vs.
Heroes of Newerth
ทำให้ Learning ตลอดเวลา
การเล่นเกมให้อะไรมากกว่าที่คิด ทำให้เปลี่ยนจากคนหนึ่ง เป็นอีกคนหนึ่ง มีอะไรมากมายที่เกมเมอร์จะได้รับ เมื่อเล่นเกมอย่างเชี่ยวชาญ และจะได้อะไรอีกมากมาย ซึ่งขึ้นกับความเชี่ยวชาญของแต่ละคน ในการเรียนรู้ที่จะได้ประโยชน์จากเกม
12 ทักษะ (Skill) ที่เกมเมอร์จะได้จากการเล่นเกม
1. ทักษะการติดต่อกับผู้คน (Contact skill) - เพราะได้พบปะพูดคุยกับคนแปลกอยู่เสมอ
2. ทักษะการทำงานเป็นทีม (Team skill)- เพราะต้องเล่นเป็นทีม ทำงานเป็นทีม และเลือกทีม
3. ทักษะการค้าขาย (Commerce skill) - เพราะใช้เงิน ใช้เหรียญ ซื้อขายสิ่งของในเกม
4. ทักษะการแก้ปัญหา (Problem solution skill) - เพราะเล่นเกมจะต้องแก้ปัญหาตลอดเวลา
5. ทักษะการพิมพ์ (Typing skill) - เพราะต้องพิมพ์แชทกับเพื่อนในเกม
6. ทักษะการใช้อุปกรณ์ (Device skill) - เพราะต้องใช้อุปกรณ์ เพื่อเล่นเกมตลอดเวลา
7. ทักษะการอ่าน (Reading skill) - เพราะมีข้อความแจ้งเตือนระหว่างเล่นเกมในหลายภาษา
8. ทักษะการวางกลยุทธ์ (Strategic skill) - เพราะต้องวางแผนว่าจะทำอย่างไรให้ชนะ
9. ทักษะการเรียนรู้ (Learning skill) - เพราะต้องเรียนรู้กลยุทธ์ และเทคนิค เมื่อเปลี่ยนไปเล่นเกมใหม่
10. ทักษะการมีน้ำใจนักกีฬา (Ethics skill) - เพราะรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย วันนี้แพ้ พรุ่งนี้ก็ชนะ
11. ทักษะการควบคุม (Control skill) - เพราะต้องควบคุมให้ตนเอง เลือกเล่นเกมที่ตนถนัด มีเกมใหม่เยอะ
12. ทักษะการใช้งบประมาณ (Budget skill) - เพราะมีของในแต่ละเกมมาให้เลือกซื้อ ฝึกคุมให้จ่ายตามงบที่มี

เมื่อไปแข่งขันในเวทีระดับโลก ก็จะมีทักษะในเวทีระดับโลก
เมื่อ กรกฎาคม 27, 2013
ด่าผมแรง ๆ หน่อย .. จัดเลย
ผมด่าเค้าเละ ไม่กั๊กล่ะ หมดหน้าตักไปเลย หวังให้เค้าเจ็บ และจำ และเปลี่ยน .. เพราะไม่ง่ายเลยนะครับ ที่จะมีใครมาโพสต์ในเฟส แล้วบอกว่า "ด่าผมแรง ๆ หน่อย" เพราะแสดงว่าเค้ายอมรับในความผิดพลาด และต้องการหาคนมาช่วยประเมิน ช่วยให้ข้อเสนอแนะ ในชีวิตจริงของผม คนที่ผมรู้จักส่วนใหญ่ไม่ชอบถูกใครมาประเมิน หรือให้ข้อเสนอแนะ ผมเองก็ไม่ชอบโดนประเมิน ชอบรับแต่คำชมล้วน ใครแกล้งชมก็ชอบอยู่นะ ชอบเป็นฮีโร่ ชอบเป็นเทพ ชอบเป็นสายแบก ชอบเป็น conqueror ผมก็เลยจัดเต็มแบบไม่เกรงใจ เพราะเค้าเรียกร้องมาให้ด่า
ก็ด่าไปว่า "คนที่เล่นเกมแพ้ คือ คนที่มุ่งมั่น ทุ่มเท จริงจัง กับเกมน้อยไป เป็น hero ในโลกเสมือนไม่เก่ง แต่อาจเป็น hero ในโลกความจริง จงเป็นไก่ในโลกเสมือน แต่เป็นอินทรีย์ในโลกจริง สรุปผมด่าว่า "คุณไก่" พอเจ็บ จะได้กลับไปเป็นอินทรีย์"
ใครเจอไก่ หรือเป็นไก่ .. คิดไงกัน
4 สัญญาณบ่งบอกว่า เกมเริ่มไม่สนุก
1. AFK บ่อย แต่มีเหตุผล ทุกครั้งที่เรา Away From Keyboard หรือละทิ้งหน้าที่ แสดงว่าใจไม่สู้ ยอมแพ้ และไม่รับผิดชอบในฐานะสมาชิกทีม ทำให้ทีมเสี่ยงต่อการแพ้เกมนั้นตามไปด้วย ความไม่รับผิดชอบต่อทีม ทำให้เราและเพื่อนร่วมทีมคุยกันไม่สนุก
2. ATM บ่อย แต่มีเหตุผล การแจก ย่อมทำให้ทีมมีโอกาสแพ้ การแพ้ย่อมไม่สนุก เพื่อนร่วมทีมก็จะแสดงอาการหงุดหงิดกับเรา ทำให้เราเป็นทุกข์ หากเราคือต้นเหตุของการแพ้ในแต่ละเกม ย่อมได้รับฉายาว่าตัวแจก
3. ไก่ บ่อย แต่พยายามที่สุดแล้ว เล่นไม่เป็นทีม เล่นไม่ตามแผน เล่นไม่เก่ง พาทีมแพ้ หากแพ้ตลอดไม่ว่าร่วมทีมกับใคร หรือ เล่นเดียวก็คงรู้สึกแย่ หากทักษะการเล่นเกมของเราไม่พัฒนา เกมย่อมไม่สนุก
4. เลือกผิด ก็เลือกใหม่ ไม่ยาก เลือกฮีโร่ เลือกทีม หรือเลือกเชียร์ทีมไม่เก่ง เชียร์ใคร คนนั้นเป็นแพ้ ไม่มีฮีโร่ในดวงใจที่เก่ง เกมย่อมไม่สนุก เหมือนเชียร์ฟุตบอล แล้วตกรอบแรก หรือรั้งท้ายทุกฤดูกาลคงแย่
กลุ่ม RoV : Garena Thailand
กลุ่ม RoV Thailand ( พูดคุย / หาทีม / ลงแข่ง ) by GAMER
เกมพัฒนาทักษะ .. 1. การทำงานเป็นทีม
ผลโหวด พบว่า
มากขึ้นไปมี
72.5%
เคยตั้งคำถามใน กลุ่ม RoV : Garena Thailand ที่มีสมาชิก 7 แสน และ RoV Thailand ( พูดคุย / หาทีม / ลงแข่ง ) by GAMER ที่มีสมาชิกเกือบ 2 แสน ว่า ชวนร่วมกิจกรรม ถามหน่อยสิ .. เพื่อน ๆ เล่นเกม “ทำให้พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม” อยู่ในระดับใด ก็ช่วย ๆ กดให้หน่อยนะ ทำให้ทราบว่า gamer คิดอย่างไร หรือ พอใจที่จะตอบว่าอะไร : มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ดูผลการตอบของแต่ละกลุ่มได้ครับ
เกมพัฒนาทักษะ .. 2. การวางกลยุทธ์
ผลโหวด พบว่า
มากขึ้นไปมี
82.1%
เคยตั้งคำถามใน กลุ่ม RoV : Garena Thailand ที่มีสมาชิก 7 แสน และ RoV Thailand ( พูดคุย / หาทีม / ลงแข่ง ) by GAMER ที่มีสมาชิกเกือบ 2 แสน ว่า ถามหน่อยสิ เล่นเกมแล้ว “ทำให้พัฒนาทักษะการวางกลยุทธ์” เพราะเวลาเล่นเกม เพื่อให้ชนะจะได้อัพแรงค์ขึ้น ต้องวางกลยุทธ์กันไหม แล้วคิดว่าเกมช่วยพัฒนาทักษะด้านนี้ได้ถึงไหน ทำให้ทราบว่า gamer คิดอย่างไร หรือ พอใจที่จะตอบว่าอะไร : มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ดูผลการตอบของแต่ละกลุ่มได้ครับ
ปล. หลังโพสต์ไปไม่นาน มีความเห็นเข้ามา ทำให้นึกถึงเรื่องการ Rank skill จากการเล่นเกม
เกมพัฒนาทักษะ .. 3. การเรียนรู้
ผลโหวด พบว่า
มากขึ้นไปมี
80.6%
เค้าว่า .. เกมเป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่นำมาใช้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ และมีความเชื่อว่า เล่นเกม จะช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทำให้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้ดีขึ้น กว่าไม่ทำอะไรเลย
จึงส่งคำถามเข้าไปถามในกลุ่มเฟสบุ๊ค 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม RoV Thailand ( พูดคุย / หาทีม / ลงแข่ง ) by GAMER และ กลุ่ม RoV : Garena Thailand
ว่า .. เพื่อน ๆ ถามหน่อย ว่าเล่นเกม ไต่แรงค์ ให้ประสบความสำเร็จเนี่ย ต้องเรียนรู้มากมาย พร้อมปรับตัวตามสถานการณ์ใช่เป่า ถามว่า เล่นเกม "ทำให้พัฒนาทักษะการเรียนรู้" ไปถึงระดับใด รึเปล่า
ปล. ก็อยากรู้อ่ะน่ะ
เกมพัฒนาทักษะ .. 4. ภาษา
ผลโหวด พบว่า
มากขึ้นไปมี
68%
เคยตั้งคำถามใน กลุ่ม RoV : Garena Thailand ที่มีสมาชิก 7 แสน และ RoV Thailand ( พูดคุย / หาทีม / ลงแข่ง ) by GAMER ที่มีสมาชิกเกือบ 2 แสน ว่า เล่นเกมนี่ ได้คำใหม่ ๆ เยอะอยู่นะ เพราะเกมช่วยให้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ถ้าไม่รู้เดี๋ยวคุยหัวทีมไม่รู้เรื่อง พอเข้าใจกันก็จะพากันอัพแรงค์สูงขึ้นเป็นเทพยกทีม แล้ว “ทำให้พัฒนาทักษะภาษา” ชิมิ เกมช่วยพัฒนา ไปถึงระดับไหนกันบ้าง .. รึเปล่า ถามเฉย ๆ น่ะครับ .. อยากรู้ว่าเกมพาไปถึงไหน ทำให้ทราบว่า gamer คิดอย่างไร หรือ พอใจที่จะตอบว่าอะไร : มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
เกมพัฒนาทักษะ .. 5. คำนวณ

ชุด wonder woman น่ารักนะครับ ชอบตรงลาย นี่ถ้าเป็น wonder woman ไทย ชุดเค้าจะเป็นลายอะไรนะ
ผลโหวด พบว่า
มากขึ้นไปมี
78.1%
มีความเชื่อว่าเกม เป็นกีฬา และพัฒนาทักษะได้มากมาย เกมเป็นเครื่องมือหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน อยากรู้ว่า เหล่า gamer คิดอย่างไร เรื่องการพัฒนาทักษะการคำนวณ เค้าจะคิดว่าพัฒนาทักษะด้านนี้ได้มากน้อยเพียงใด จึงส่งเข้าไปถามใน 2 กลุ่ม RoV Thailand .. Private และ RoV : Garena Thailand
ตั้งคำถามไปว่า "นี่นะ เวลาเล่นเกม ก็ต้องชนะ เค้าคำนวณแต้ม เพื่อเลือกเป็น Most Valuable Player กัน อยากเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยม / ขั้นเทพ / เซียนเกม เชื่อว่าต้องคิดเลขบ่อย คำนวณเยอะไปหมด ถึงจะขึ้นเทพ ไหนจะทอง เลือด เลเวล ทั้งของเค้า ของเรา ตัวเลขทั้งนั้น จบเกมก็ประมวลผล จัดอันดับเป็นชาร์ตสรุปแต้มอีก ถามหน่อย 'เกมช่วยพัฒนาทักษะการคำนวณ' ชิมิ แล้วคิดว่าพัฒนาฯ ผู้เล่นได้ถึงระดับไหน รึเปล่า"
เกมพัฒนาทักษะ .. 6. คบเพื่อน
ผลโหวด พบว่า
มากขึ้นไปมี
64.2%
คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล
เข้ากลุ่มเกม เห็นบ่นเรื่องคบเพื่อน แล้วก็เล่าว่าจะหาเพื่อนใหม่ แสดงว่าทักษะการคบเพื่อนต้องสูง จึงลองสอบถามความคิดเห็นว่า การเล่นเกม จะช่วยให้เค้ามีทักษะการคบบัณฑิตสูงขึ้นหรือไม่ ถามไป 2 กลุ่ม RoV : Garena Thailand และ RoV Thailand .. Private
ตั้งคำถามไปว่า .. หาทีม หาเพื่อน เนี่ยนะ รู้เลยว่าเจอทีมดี .. มีชัยไปกว่าครึ่ง เห็นบ่นกันว่า มีเพื่อนแจก สกิลปาก ไก่ มีปัญหาก็แยกย้ายไปหาทีมใหม่ หาเก่งเทพ หาโหด ที่จะแบกเรา ไปถึงเป้าหมาย ชนะรวด อัพแรงค์ ชิลชิล คบกันสักพักก็รู้ล่ะ ควรคบใคร ใครไม่น่าบาย ใครน่าเก็บ เล่นเกมเนี่ย เพื่อนว่า "ทำให้พัฒนาทักษะการคบเพื่อน" เพิ่มขึ้นมากไหม หรือมาก ๆ เลยรึเปล่า อ่ะ อยากรู้ ๆๆๆๆๆๆ
เกมพัฒนาทักษะ .. 7. การค้า
ผลโหวด พบว่า
มากขึ้นไปมี
70.2%
เล่นเกมดี เล่นไปสักพัก ขายได้ด้วย .. เคยมีน้องคนหนึ่ง เล่าให้ผมฟังว่า เล่นเกมแล้วดี ขายได้เป็นหมื่น 55 ผมก็ตาลุกวาวสิ อยากร่ำอยากรวยใช่น้อยซะที่ไหน อยากหาอะไรทำ เป็นงานอดิเรกที่มีความสุข และได้เงิน อีกหน่อยนั่งเล่นเกม แล้วเอาอะไรอะไรไปขาย ได้เป็นหมื่นน่าจะดี ค้นดูเค้าก็ขายได้เป็นหมื่นจริง อยากรู้ความคิดเห็นชาวเกมเมอร์ จึงส่งคำถามเข้า 2 กลุ่ม RoV Thailand .. Private และ RoV : Garena Thailand (แอบคิดนะ : คิดได้เนอะ ถ้าได้คิด)
ใช้คำถามว่า "คุยกับน้องมา เค้าว่าเล่นเกมขั้นเทพ ได้เงินด้วย เพราะสะสมของเยอะ พอถึงเวลาก็ขาย บางคนขายเป็นหมื่น เห้ยหัวการค้าใช้ได้ มีแต่ได้กับได้นี่นา ถามหน่อย เพื่อน ๆ ว่า เล่นเกม 'ทำให้พัฒนาทักษะการค้า' ด้านนี้ พัฒนาไปถึงระดับใด รึเปล่า อยากรู้น่ะ"
เกมพัฒนาทักษะ .. 8. การใช้เทคโนโลยี
ผลโหวด พบว่า
มากขึ้นไปมี
78.7%
เค้าว่าคนไทยอ่อนเรื่องเทคโนโลยี แล้วเกมช่วยได้รึเปล่า
มีคำถามในใจ สำหรับกลุ่มเกมเมอร์ ว่าพวกเค้าใช้เทคโนโลยีกันไประดับไหนกันแล้ว เพราะการมีเกมเข้ามา ทำให้ได้ใช้เทคโนโลยีกันข้ามวันข้ามคืนได้ น่าจะถามความเห็นของเกมเมอร์ซะหน่อยนะ ว่าเกมแนว MOBA ช่วยพัฒนาทักษะด้านนี้รึเปล่า ผมส่งคำถามไปในกลุ่มเฟส 2 กลุ่ม คือ RoV : Garena Thailand และ RoV Thailand .. Private
แล้วใช้คำถาม ดังนี้ เค้าว่าเกมนี่ดีนะ ช่วยให้ได้ใช้เทคโนโลยีกัน ได้ใช้ไวไฟ ไฟเบอร์ สามจี สี่จี อีกสารพัด ใกล้ชิดอุปกรณ์มากกว่าสมัยก่อน เพราะเกมเดี่ยวนี้ พัฒนาไปมากมายนัก ส่งผลต่อผู้เล่น "ทำให้พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี" ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด นี่ถ้าไม่มีเกม ก็คงใช้ไม่คุ้มล่ะ จริงป๊ะ ว่าแต่เพื่อน ๆ พัฒนากันไปถึงระดับไหนกันบ้างล่ะ
ปล. ภาพประกอบจาก @Lastshotdominate
เกมพัฒนาทักษะ .. 9. การมองไกลและกว้าง
ผลโหวด พบว่า
มากขึ้นไปมี
78.6%
การมองไกล และกว้าง เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนา .. เห็นเกมเมอร์ จะมองอะไรออกได้อย่างรวดเร็ว ตรงไหนมีทรัพยากรต้องไปเก็บ ตรงไหนมีศัตรูที่ต้องหลีกเลี่ยง ข้างหน้ามีอะไรที่ต้องจัดการ ข้างหลังมีที่ต้องกลับไปเติมเลือด พัฒนาตลอดเวลาและสม่ำเสมอจนชำนาญ อยากรู้ว่า เกมเมอร์คิดว่าตนเองพัฒนา ทักษะมองไกลและกว้างไปถึงไหนแล้ว จึงถามใน 2 กลุ่ม คือ RoV : Garena Thailand และ RoV Thailand .. Private
ด้วยคำถามว่า "เล่นเกมนี่ ต้องมองรอบด้าน รู้รอบตัว น้องเค้าว่า มีทั้งป่า เลน เป้าหมาย เลือด และทีม ต้องมองลึก รู้ทัน ปรับตัว ใช้ข้อมูล และตัดสินใจ เกมน่าจะ "ทำให้พัฒนาทักษะการมองไกลและกว้าง" ไม่งั้นก็คงเลือดหมด ต้องมองอนาคตตลอดว่าเลือดจะหมดล่ะ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องเก็บเงินเก็บทองให้มากไว้ มีให้เก็บเยอะ เพื่อน ๆ ได้รับการพัฒนาไปถึงระดับใดกันบ้าง รึเปล่า"
เกมพัฒนาทักษะ .. 10. การเอาตัวรอด
ผลโหวด พบว่า
มากขึ้นไปมี
63%
ถ้าสังคมอยู่ยาก อะไรจะช่วยพัฒนาทักษะการเอาตัวรอด .. เค้าว่า สังคมอยู่ยาก หรือปัจจุบันการใช้ชีวิตยากขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก มีคำถามว่าจะทำอย่างไรให้อยู่กันได้ง่ายขึ้น เดี๋ยวนี้เกมเข้ามามีบทบาทในการศึกษา และกีฬา น่าจะลองถามเหล่าเกมเมอร์ว่า เกมช่วยพัฒนาให้รู้จักการเอาตัวรอด หรืออยู่รอด ได้ระดับใด จึงถามใน 2 กลุ่ม คือ RoV : Garena Thailand และ RoV Thailand .. Private (โพสต์ถูกลบ)
ด้วยคำถามว่า "แบบว่า เกมเดี๋ยวนี้ พัฒนาผู้เล่นได้เยอะ ทำให้รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง เล่นพรรคเล่นพวก รู้จักใช้ชีวิตผ่านเกมเยอะเลย เรียกว่าเล่นเป็น เลือกเป็น ว่าเข้าเลน เข้าป่า สู้ กลับเติมเลือด รู้ว่าอะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษ เพื่อยืนให้นานที่สุด ต้องรู้อะไรเยอะมากมาย แน่นอนเลย ว่าต้อง "ทำให้พัฒนาทักษะการเอาตัวรอด" เพื่อน ๆ ได้พัฒนาไปถึงระดับใด รึเปล่า อยากรู้น่ะ"
RoS (Real-life of Student) เล่นกัน 4 ปี แบ่งเกมย่อย ได้สกิลเยอะ
ไม่ใช่ Dota2 หรือ ROV แต่นึกว่ากำลังหาคนเข้าทีม แล้วช่วยกันแบก
ประกาศไปว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน วิชา xxx รหัสวิชา yyy ปีการศึกษา zzz ให้เข้าจอยกลุ่ม abc ในเฟสบุ๊ค ถ้าเข้าจอยได้ แสดงว่ามีทักษะพร้อมรบในเกมนี้ เตรียมรับสกิลไปต่อสู้กัน ในแต่ละเกมย่อย เพื่อให้ชนะเกมแพ็ค ที่มีเวลาเล่นกันจนเชี่ยวชาญถึง 4 ปี ถ้ายังไม่เชี่ยวชาญก็ขยายเวลาให้ถึง 8 ปี
แล้วน้องแท็ก เค้าถามว่าทำไมพูดถึงเกม ผมก็ตอบว่า "ROV นี่ดีนะ ทำให้เห็นแนวทางทำมาหากินของนักคอมพิวเตอร์ เค้าจึงเป็น Hero ของ นักคอมพิวเตอร์ในเอเชีย และมี ทอง มากที่สุดในเอเชีย (ถ้าเค้าเปลี่ยนหุ้นเป็นทอง) และมี Level สูงสุดในเอเชีย จัดอันดับโดย Forbes.com แล้วใครเป็นลูกค้าทรงคุณค่า เค้าจะยกให้เป็น คนเก่งได้โล่ ยิ่งเก่งมาก โล่ก็จะสวยมากตามไปด้วย แล้วเงินก็เพิ่มขึ้นตามแนวตั้ง" [tencent-chairman-ma-huateng]
แชร์ไปในกลุ่มนักศึกษาว่า "กำลังหาคนเข้าทีม แล้วช่วยกันแบก ทุกเกมย่อย ผู้เล่นต้องแบกตนเองเป็นหลัก แบกนาน 4 เดือน ไม่ใช่ 10 นาที สู้บน 3 เลนหลัก คือ เลนมิด เลนไฟ เลนสับ สู้นอกเลน มีทั้ง จอยคลาส แพคติส โปรเจค และพลังจิต สกิลมี 5 แบบ คือ จำ เข้าใจ ประยุกต์ ปฏิบัติ และตรงเวลา เวลาสู้ ไม่ได้สู้ตอนเผลอ แต่มีกำหนดเวลาและสถานที่ แล้วแลกหมัด เวท ดาบ ธนู ก๋งสติ๊ก ตามสกิล รายตัว ไม่มีออ วัดสกิลชัดเจน ไม่ได้วัดกันตอนเผลอ มีเวลาให้เตรียมจนพร้อม หากแพ้ในเลนมิด ก็ไปแก้ตัวในเลนไฟ ถ้าชนะทุกเลน เอา MVP ไป หลังจบเกมมาดูว่าใครเป็น MVP หรือ ATM หรือ AFK หรือ LOSS หรือ WIN กฎใหม่ คือ MVP มีได้หลายคน หรือไม่มีเลย ถ้าได้ MVP ก็จะได้อันดับ Conqueror และ WIN พร้อมกัน หรือ Diamon, Platinum ตามปริมาณทองที่เก็บได้ระหว่างสู้ด้วยสกิล สกิลได้จากเกมนี้ ย่อมต่างจากเกมอื่น แต่ต่างกันไปตามฮีโร่ตน และเซิร์ฟ ที่เป็นเรา เปลี่ยนอวาตารตามชอบไม่ได้ เพราะแม็พ3 และสกิล และเซิร์ฟ ต้องเรียนรู้ ฝึกฝนกันใหม่หมด ตามธรรมชาติของวิชา หลักสูตร และสถาบัน คนที่มีสกิลเทพในเกม Dota2 หรือ ROV อาจแพ้ในเกมนี้ ไม่ใช่เหมาว่า เทพเกมหนึ่ง จะมีสกิลเทพติดตัว ไปซะทุกเกม เพราะเกมแพ็คนี้ เล่นกัน 4 ปี มีราว 48 เกมย่อย หรือ 48 ชุดทักษะ แต่ละเกมย่อยจะเล่นกัน 4 เดือน รอบหนึ่งมี 6 เกมย่อยหรือ 6 ชุดทักษะ โดยประมาณน่ะครับ"
คุณอยู่แรงค์ไหน
นั่งดูเกม RoV ถ้าคิดแบบ Class หรือ RoS (RoS = Real-life of student) คิดถึงตอนเรียนหนังสือของเกมเมอร์ แล้วในทีมมี ATM (แจก) หรือ AFK สัก 4 นะ หรือใน Class มี ATM สัก 80% อาจารย์ก็เหมือนอีกฝ่าย เค้าจะเข้าออกับ ATM อยู่นั่นหละ และ ปล่อยพวก Conqueror ให้ดูแลตัวเอง คนที่เล่นเกมก็จะเรียนรู้ว่า หากอยู่กลุ่ม Bronze ก็ต้องอัพตัวเอง เรียนหนังสือก็ต้องอัพก่อนถูก Re หรือ Pro วิธีคือ เข้าเรียน ทำการบ้าน อ่านหนังสือ ส่งงาน ด่านคือ Mid กับ Fin จะได้ อัพ Level ไม่เป็น ATM ใน Class ก็ไม่ต้องติด Pro
CGPA = 7 Level
Bronze 0 - 1.75 (ATM)
Silver 1.75 - 2.00 (Re)
Gold 2.00 - 2.50
Platinum 2.50 - 3.00
Diamond 3.00 - 3.25
Conqueror 3.25 - 3.50
F-Honor 3.50 - 4.00
หนังเกม แท็กทีม 5 คน สกิลฮีโร่ตะลึง
ชวนคิด จูแมนจี้ (Jumanji : Jungle)
ประทับใจแนวคิดสอนเล่นเกม
ว่า เกมเมอร์ที่ติดเกม
อาจไม่สนุกกับชีวิตจริง
อยากติดอยู่ในเกมตลอดไป

เพราะในเกมเป็นฮีโร่ สกิลเยอะ
หนุ่มเนิร์ดเปลี่ยนเป็นหนุ่มกล้ามใหญ่
ไม่แพ้ ไม่กลัว สาวชอบ กล้าเกินใคร
ก็อยากติดอยู่ในเกม
"แต่ชีวิตจริงคนเรามีเพียงชีวิตเดียว เรารู้ดี
และเลือกได้ว่าในอนาคตเป็นคนแบบไหน
จากการเลือกในปัจจุบันนี่เอง
"
เลือกหลบในเกมอย่างคนแพ้
หรือออกไปต่อสู้สร้างอนาคตในชีวิตจริง
ในเรื่องนี้ โชคดีว่าไม่มีใครติดอยู่ในเกม
สุดท้าย เค้าก็หยุดเกม และมุ่งสู่อนาคต
เด็กติดเกม เป็นสับเซตของ เกมเมอร์
ถ้านิยามว่า เกมเมอร์ คือ ผู้เล่นเกม
ก็จะแบ่งผู้เล่นเกมได้ 2 แบบ คือ ผู้เล่นที่ติดเกม กับ ผู้เล่นที่ไม่ติดเกม 
ผู้เล่นเกมที่ไม่ติดเกม เป็นกลุ่มที่อยู่กึ่งกลางระหว่างเด็กติดเกม กับ เด็กที่ไม่เล่นเกม

ผู้เล่นเกมที่ไม่ติดเกม มีลักษณะอย่างไร
1. เล่นเกม เพื่อเรียนรู้เกม และเข้าใจบทบาทของผู้เกี่ยวข้อง
2. ไม่ชวนเพื่อนมาเล่นเกม เพราะรู้ปัญหาของการติดเกม
3. ไม่เล่นเกมขณะอยู่กับเพื่อนในโลกความเป็นจริง แยกแยะได้
4. ควบคุมการเล่นเกมของตนได้ ตามกาลเทสะ

สาเหตุที่เด็กติดเกม - http://taamkru.com
1. พ่อแม่ไม่ดูแล - เด็กอยากเล่น ก็ได้เล่น
2. เด็กคุมตัวเองไม่ได้ - ไม่กำหนดขอบเขตให้ตนเอง
3. เกมสนองความต้องการ - ความรุนแรง เพศ ยกย่อง เสมือนจริง

สาเหตุเด็กติดเกม - https://www.dek-d.com
1. ปัจจัยทางชีวภาพ
เมื่อเล่นเกม จะมีสมองจะหลั่งสารแห่งความสุข (dopamine)
อยากให้สารนี้หลั่งก็ต้องไปเล่นเกม ก็เหมือนติดบุหรี่ เหล้า
2. จิตใจไม่มั่นคง
วัยรุ่นมักมีปัญหาการเข้าสังคม มีความนับถือตัวเองต่ำ (Low self-esteem) 
ไม่ค่อยมีความมั่นคงทางอารมณ์ อยู่ในเกมแล้วคุมทุกอย่างได้
3. มีปัญหาครอบครัว
เพราะไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ไปเล่นเกมจะมีเพื่อนเป็นที่ยึดเหนี่ยว 
ได้รับการยอมรับในกลุ่ม ชวนกันสนุก ชวนกันหัวเราะ

สาเหตุเด็กติดเกม - http://www1.si.mahidol.ac.th
จากปัจจัยภายในตัวเด็ก
1. ไม่มีงานอดิเรก ไม่มีอะไรต้องทำ
2. ขาดระเบียบวินัยในตนเอง
3. ขาดความสามารถในการควบคุมตนเอง
4. เครียดกับปัญหา แต่ขาดทักษะในการจัดการความเครียดที่ถูกวิธี
5. ไม่มีกิจกรรมกับผู้อื่น ขาดทักษะทางสังคม
6. ได้รับการยอมรับในโลกออนไลน์ มากกว่าโลกความเป็นจริง

ข้อเสียของการติดเกม - https://www.it24hrs.com
1. ต่อตนเอง
รับรู้เรื่องราวในเกม เกิดการเลียนแบบ ก้าวร้าว 
ร่างกายปวดเมื่อย และไม่ได้ออกกำลังกาย
2. ต่อครอบครัว
ปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวลดลง ห่างเหินกันไป
มีเวลาให้กัน ทำกิจกรรมร่วมกันลดลง
3. ต่อสังคม
ให้เวลากับการเรียนรู้ เพื่อนในสังคม การทำงานลดลง
ความพ่ายแพ้ของแม่ครูนอหนู ต่อวิถีเกมเมอร์
อ้างอิงจากเรื่องจริงในรั้วสถาบัน
[ตอน 1/6 ร่องรอยปรากฎ]
กาลครั้งหนึ่ง นานแล้ว
มีวันหนึ่งต้นฤดูฝน ทุกคนเข้าเรียนกันครบ
พร้อมหน้า พร้อมตา 
พูดคุยกันชื่นมื่น ประสาแม่ครูกับลูกศิษย์
วันต่อมา
ระหว่างที่เช็คชื่อเข้าเรียน และพร้อมกับสร้างสายสัมพันธ์
แม่ครูนอหนู ก็ชะงักงันขึ้นมา
เพราะเช็คชื่อน้องเรียวมะ แต่น้องเรียวมะไม่ขานตอบ
ก็คุยกันในกลุ่มอาจารย์ ว่า 
"ขออภัย .. ไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียก"
แม่ครูนอหนู ไม่ได้นิ่งนอนใจ 
ปล่อยเกียร์ว่างเหมือนอย่างใครเขา
ถามเพื่อนนักศึกษาในห้องเรียนก็แล้ว โทรตามก็แล้ว
ไม่ได้เรื่องราวเลย 
เพราะน้องเรียวมะ อยู่ปี 1 เข้าใหม่ เป็นเด็กบ้าน ไม่ใช่เด็กหอ
จะได้ส่งใครไปจิกมาเข้าเรียน ก็ทำไม่ได้
และน้องเรียวมะไม่คบเพื่อน ไม่หนิดหนมกับใครในรุ่นเลย

[ตอน 2/6 สืบสวนสอบสวน]
แม่ครูนอหนู เริ่มกังวลมากขึ้น
ขาดเรียนบ่อยเกิน ไม่เข้ามหาวิทยาลัยบ่อย ๆ
ไปถามวิชาไหนไหน ก็ส่ายหัวว่าไม่เห็นนะ 
จะคิดว่าน้องเรียวมะไม่ชอบแม่ครูก็ไม่ใช่ละ 
ทะเลาะกับเพื่อนก็ไม่ใช่ แฟนก็ไม่มีให้ทะเลาะ
พอสอบกลางภาค คะแนนสอบก็พอไหวในบางวิชา
ดูผลการเรียนมัธยมก็ถือว่าดีในระดับหนึ่ง 
และสอบปฏิบัติระหว่างเรียนก็ถือว่าผ่าน 
เข้าขั้นนำเพื่อนทีเดียว อนาคตไกล
ปัญหาเดียว คือ ขาดเรียนบ่อย

[ตอน 3/6 เข้าถึงบ้าน]
คุยกับน้องเรียวมะ ชักไม่ได้เรื่อง
แม่ครูนอหนู หารือกับเพื่อนในคณะแล้ว 
เห็นพ้องว่าต้องคุยกับที่บ้าน ก็โทรไป
คุณแม่คุณพ่อ คุยดีมาก รับปากจะดูแลให้
แต่เค้าบอกว่าน้องเรียวมะพฤติกรรมที่บ้านดีมาก
ช่วยงานบ้านตลอด กวาดบ้าน ถูกบ้าน ล้างจาน
เช้ามาก็ออกบ้านไปเรียน เย็นก็กลับบ้านตรงเวลาทุกวัน
คุณแม่ให้ข้อมูลสำคัญ ว่า 
"แต่เค้าติดเกมเยอะหน่อยนะ ตอนเรียนมัธยม ก็เกือบแย่ 
คุณแม่เคยไปตามที่ร้านเกมก็เคยมาแล้ว
แต่เค้าหัวเร็วนะ"
แม่ครูนอหนู รู้ปัญหาล่ะ 
พอรู้ปัญหา ก็คิดแผนแก้ปัญหาทันที มีวิธีเยอะ

[ตอน 4/6 แก้ปัญหาตรงจุด]
น้องเรียวมะติดเกม
แม่ครูก็เรียกมาคุยตรง ๆ ว่าต่อไปต้องปรับตัวนะ 
น้องเรียวมะเข้าใจ และปรับปรุงตัว เป็นคนใหม่ทันที
ผ่านไปได้ไม่นาน น้องเรียวมะไม่เข้าเรียนอีกแล้ว
สุดท้าย ก็เชิญคุณแม่ และน้องเรียวมะ 
มาคุยพร้อมกัน นั่งคุยกับอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง
อาจารย์ท่านอื่น ๆ ก็เข้าให้กำลังใจด้วย
ได้ผลทันที น้องเรียวมะปรับปรุงตัว เป็นคนใหม่ทันที
ผ่านไปได้ไม่นาน ก็หายอีกแล้ว
เหมือนเดิม ไม่เข้าเรียนเหมือนเดิม

[ตอน 5/6 ประเมินผล]
การที่ น้องเรียวมะไม่เข้าเรียน 
ย่อม ไม่ทำงานส่ง
ย่อม ไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียน
ย่อม ทำข้อสอบไม่ได้
ย่อม ติด F และติดหลายตัว เฉลี่ยคือสอบตก
เมื่อผ่านช่วงหลังสอบไปแล้ว 
น้องเรียวมะก็ไม่ได้เข้ามาให้แม่ครูนอหนูดูแลอีกเลย
ผลสอบออกแล้ว ก็เป็นไปตามคาด คือ หลุด
บางทีน้องเรียวมะ อาจเห็นอะไรดี ๆ ที่ร้านเกม
มากกว่าอะไรดี ๆ ที่มหาวิทยาลัยจะให้ก็เป็นได้
มีข้อคิดว่า "ไม่ใช่แฟน ทำแทนไม่ได้"
แปลว่า "ไม่ใช่นักศึกษา เรียนและสอบแทนนักศึกษาไม่ได้"
ปัญหาเดิม เด็กติดร้านเกม กำลังหมดไป หรือหมดไปแล้ว
ปัญหาใหม่ เด็กติดเกมมือถือ เล่นเกมตอนเรียนในห้องเรียน
เพราะไม่ต้องไปร้านเกมแล้ว ในห้องเรียนก็นั่งเล่นได้
เล่นได้ทุกที่ ทุกเวลา แม้ตอนนั่งเรียนหนังสือก็เล่นได้
ครูมีหน้าที่สอนหน้าห้องไป นักเรียนก็เล่นเกมหลังห้องไป

[ตอน 6/6 ไม่มีใครผิดสักคน]
ร้านเกมก็คงไม่ผิดอะไร เค้าทำร้าน เป็นอาชีพสุจริต
ถ้าเด็กไม่เข้าร้าน เค้าก็จะอยู่ไม่ได้ 
เพราะต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ต้องกินเพื่อมีชีวิต
ทุกเรื่องราว มี 2 ด้านเสมอ เพียงแต่จะมองด้านไหน
ด้านที่ถูกกิน ก็คิดอย่าง ด้านที่ต้องกินก็คิดอีกอย่าง
ส่วนบริษัท Tencent ที่มี Tony ma เป็นเจ้าของ
เค้าทำเกมแนว Moba (Multiplayer online battle arena)
เล่นบนมือถืออันดับหนึ่งของโลกไปแล้ว
ส่วน Tony ma ก็รวยอันดับ 1 แทน Jack ma มาแล้ว
ผู้ผลิตเกมก็คงไม่ผิด 
ถ้าไม่ขาย Hero ให้เด็กซื้อ เค้าก็คงไม่รวยอันดับ 1
ผู้สร้างเกม คือ ผู้ให้กำเนิด Hero 
ส่วนเกมเมอร์ คือ เหล่า Hero ที่อุดหนุนผู้สร้างเกม
ถ้าไปถามกลุ่มเกมเมอร์ ว่าเกมทำให้เสียการเรียนไหม
ก็คงตอบว่า ขึ้นกับแต่ละบุคคล
ดังคำว่า "คนแพ้ ก็ต้องดูแลตัวเอง"
ส่วนในเกม ROV พบว่า ถ้าแพ้ อ่อนแรง 
เดี๋ยวกลับไปเติมเลือด ไปสู้ต่อได้ ได้ชื่อว่า Hero เหมือนเดิม

หลายกลุ่มคิดเห็นแตกต่างกันไป (Think Different) หากน้องเรียวมะเรียนจบก็จะได้ ออกไปหางานเป็นลูกจ้าง หรือทำธุรกิจส่วนตัวเลี้ยงตนต่อไป
กลุ่มแรก
เห็นว่า น้องมีความรับผิดชอบสูง เป็นคนตรงเวลา เป็นคนเรียบร้อย ว่านอนสอนง่าย
น่าจะปล่อยให้จบ
กลุ่มสอง
เห็นว่า น้องตรงเวลา รับผิดชอบต่อทีม เสียสละ มีทักษะสูงระดับผู้พิชิต มีวินัย มีสัจจะ รักเพื่อน เข้าคนง่าย คำไหนคำนั้น
น่าจะได้ปริญญานะ
กลุ่มสาม
เห็นว่า น้องเป็นคนเก่ง เก่งกว่าเพื่อนในกลุ่มทุกคน ถ้าเพื่อนในกลุ่มเรียนจบ น้องก็น่าจะจบได้ รู้ปัญหาแล้ว แต่ด้วยไอคิว
น่าจะให้วุฒิไปเลย

เรื่อง เข้ามหาลัยไปเลย
ครูสาวกำลังมีปัญหากับเด็กนักเรียนขั้นป.3คนหนึ่ง ที่ขอขึ้นป.4 โดยอ้างว่าเขาฉลาดกว่าพี่สาวที่อยู่ป.4 พอพูดบ่อยเข้า ครูสาวจึงพาเด็กไปหาครูใหญ่ ซึ่งตัดสินใจว่าจะลองทดสอบด้วยคำถามระดับป.4 ดู

ครูใหญ่: "3+3 ได้เท่าไหร่?"
ด.ช.: "6 ครับ"

ครูใหญ่: "แล้ว6+6 ได้เท่าไหร่?"
ด.ช.: "12 ครับ"

ครูใหญ่บอกให้ครูสาวพาเด็กไปขึ้น ป.4 ได้เลย แต่ครูสาวบอกว่า อยากจะให้เด็กตอบคำถามของเธอดูบ้าง..

ครู: "อะไรที่มีในกางเกงเธอที่ครูไม่มี?"
ด.ช.: "กระเป๋าครับ"

ครู: "อะไรที่ขึ้นต้นด้วยตัว C ลงท้ายด้วย T ขนดก กลมเหมือนไข่ กินอร่อยและเป็นของเหลวสีขาว"
ด.ช.: "มะพร้าวครับ"

ครู: "อะไรที่เข้าไปตอนแข็ง แต่ออกมากลับอ่อนตัวลงและเหนียวๆ" ครูใหญ่ตาเหลือก แต่ไม่ทันที่จะหยุดไม่ให้เด็กตอบ
ด.ช.: "หมากฝรั่งครับ"

ครู: "อะไรที่มีด้ามจับที่แข็ง มีปลายไว้ทะลุทะลวง และพุ่งเข้าใส่จากแล่ง(แบบสั่นๆ)
ด.ช.: "ลูกธนูครับ"
ครูใหญ่: "คุณพระช่วย!!!"

ครู: "คำอะไรที่ขึ้นต้นด้วย F และลงท้ายด้วย K และถ้าเธอทำมันไม่ได้ เธอต้องใช้มือทำแทน"
ด.ช.: "ช้อนส้อมครับ"

ครู: "อะไรคือสิ่งที่ผู้ชายทุกคนมี บางคนมีมันยาวกว่าของคนอื่น และผู้ชายจะให้สิ่งนี้กับภรรยาของเขา"
ด.ช.: "นามสกุลครับ"
ครูใหญ่ร้องลั่น!!!!

ครู: "ส่วนไหนของผู้ชายที่ไม่มีกระดูก แต่มีกล้ามเนื้อที่มีเส้นเลือดมากมาย และใช้เรื่องความรัก"
ด.ช.: "หัวใจครับ"
ครูใหญ่ร้องจ๊าก แล้วถอนหายใจด้วยความโล่งอก แล้วบอกครูสาวว่า

"ส่งเจ้าเด็กแสบคนนี้เข้ามหาลัยไปเลย.....
เพราะผมยังตอบคำถามผิดหมดเลย"
คำถาม : ทำไมเล่นเกม
คำตอบ :
ไม่มีอย่างอื่นต้องทำ
คำตอบ :
เป็นที่ระบายอารมณ์
คำตอบ :
ได้รับการยกย่อง
คำตอบ :
หาเงินเลี้ยงชีพจากเกม
คำตอบ :
ได้เลือกคบบัณฑิต
คำตอบ :
สนุกดี=ปัจจุบันเป็นที่ตั้ง
รักเล่นเกม = รักตนเองในปัจจุบัน
สิ่งที่ได้จากเกม คือ ได้เลือกคบบัณฑิต

#ทั้งทีมออกหมด
#เล่นแวนผิดด้วยหรอ

#เราเล่นแวน เพราะชอบ
#ไม่ชอบแวนยอนวีร่าคริกซี่
#ช่วยทีมได้น้อย
#715132682185177

พบความมุ่งมั่น ของ ผู้ที่ไม่ยอมแพ้
เหล่าเกมเมอร์มีเป้าหมายเพื่อพาทีมชนะ เพื่อไปให้ถึงจุดสูงสุด เพื่อไต่ระดับ เพื่อการบรรลุเป้าหมาย เป็นสิ่งที่พบการพูดคุยในกลุ่มเกมหลายโพสต์ ที่แสดงให้เห็นว่า ผู้เล่นเกม มีทักษะในการเลือก Hero เข้าทีม กล้าปฏิเสธเพื่อนที่เลือก Hero ที่อ่อนด้อยกว่า โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ร่วมทีม ข้อมูลทักษะ หรือคำบอกเล่าถึงแต่ละ Hero การมีหัวหน้าทีมที่ดี มีทักษะสูง จะช่วยพาทีมชนะได้ง่าย เห็นคำที่ใช้กันมาก คือ แบก (Bear) ดังนั้น หัวหน้าทีมที่ดี (Good Leader) ก็จะช่วยแบกเพื่อนร่วมทีม

ดังนั้น ผู้เล่นเกมจะมีทักษะในการเปลี่ยนแปลง หากสิ่งที่ทำอยู่ไม่ดี ก็จะเลือก Hero ตัวใหม่อย่างมีเหตุผล แล้วเลือก Hero ที่แข็งกว่าเดิม หากรู้ว่า Hero ที่ใช้เป็น Avatar นั้นอ่อนด้อย จนเพื่อนร่วมทีมปฏิเสธที่จะรับเข้าทีม การเปลี่ยนแปลง ของ Gamer ก็เหมือนที่ Barack Obama ใช้คำว่า Change หรือ Steve Jobs ใช้คำว่า Think Different

ทีมที่ชนะเลิศ มักมีหัวหน้าทีมที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นบัณฑิต ที่สามารถหาเลี้ยงตนเองได้ มีความรับผิดชอบ เป็นที่พึ่งพาของลูกทีมได้ อาทิ ทีม Monori Bacon คว้าแชมป์ ROV Throne of Glory ที่เวียดนาม 2017 มีหัวหน้าทีมชื่อ เช อายุ 24 ปี จบ ม.รังสิต ส่วนทีม OverBad by LanLom คว้าแชมป์ ROV ที่ลำปาง 2017 มีหัวหน้าทีม จบ ป.ตรี และมีงานทำที่มั่นคง


FB Group: RoV Thailand [146303]
FB Group: RoV : Garena Thailand [726026]
RoV : Throne of Glory at Vietnam 2017
หัวหน้าทีมดี มีชัยไปกว่าครึ่ง
ผลการแข่งขัน ได้ผู้ชนะในเวทีระดับนานาชาติ คือ เด็กไทย
ตามที่มีการแข่งขัน ROV Throne of Glory ที่ประเทศเวียดนาม
เมื่อ 15 - 16 ก.ค.60 ( ROV - Realm of Valor Throne of Glor)
ซึ่งเป็นเกม MOBA (Multiplayer Online Battle Arena)
เป็นรายการแข่งขันเกมกีฬา e-sport ที่ใหญ่ที่สุด
แล้ว เยาวชนไทย 6 คนในชื่อทีม Monori Bacon ที่คว้าแชมป์รายการนี้
1. ภัทร ภัทรภิรมย์ (Cherie)
2. กวี วชิราพัศ (MeMarkz)
3. ชยุตม์ สืบค้า (007x)
4. ศิริชัย สุขพันธ์ (ReMix)
5. เด่นชัย เอี่ยมเผ่าจีน (JameCo)
6. ภาพิมล อิทธิเกษม (Miffy)
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
+ facebook.com
+ kwamkidhen.com
+ manager.co.th

คู่ชิง ROV Champianship ที่นิยมพาณิชย์เชียงใหม่ เมื่อ 27 ส.ค.60 จากทั้งหมด 128 ทีม คือ Psychosis และ Over 9000
New Herose ใน RoV ติดตามใน FB Group ได้
Herose ใน Beta server
เมื่อ 9 ส.ค.60 ไม่เข้าไทย
คือ บุรุษเหล็กซูเปอร์แมน / Superman
เป็นฮีโร่ประเภท ไฟท์เตอร์
ฮีโร่ที่เก่งเหนือฮีโร่ทั้งมวล
เขาเกิดมาเป็นพระเอก
ทุกคนต้องยกนิ้วให้ Superman จากเนื้อเรื่องใน Justice League ที่ต้องชุบชีวิตเข้าขึ้นมาเพื่อต่อกรกับเหล่าร้าย เพราะ ตำรวจ หรือทหาร ก็จับผู้ร้ายไม่ได้ ดังนั้นบุรุษเหล็กที่มากล้นด้วยความยุติธรรม จึงต้องลุกขึ้นมาจัดการกับเหล้าร้ายด้วยตนเอง จะรอให้ตำรวจไปจับก็คงไม่ทันการเป็นแน่
การยอมรับเกมเมอร์ ก็เหมือนการยอมรับนางเอก พระเอก
สำหรับ การเป็นนางเอกระดับโลก อย่าง ฟ่านปิงปิง จบจาก สถาบันสอนการแสดงเซี่ยจิ้นเหิงทง ที่รับบท Blink ใน X-Men ของฮอลิวูด หรือ หลิว อี้เฟย์ จบจาก สถาบันภาพยนตร์ปักกิ่ง ที่รับบทมู่หลาน ของฮอลลีวูด
ดังนั้น หากเป็นเกมเมอร์ที่เก่งก็น่าจะได้รับการคัดเลือก เป็นครู อาจารย์ ติวเตอร์ หรือวิทยากร ในหลังสูตรด้านเล่นเกม คือ สอนให้เกมเมอร์เล่นเกมเก่งขั้นเทพได้ หรือสมัครทำงานกับ บริษัท Garena ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเล่นเกม เป็นอีกช่องทางในการหาเลี้ยงชีพ การยอมรับเกมเมอร์ก็เปิดกว้างขึ้น กลุ่มเกมก็มีสมาชิกจำนวนมากในหลายกลุ่ม
อาทิ RoV Thailand ( พูดคุย / หาทีม / ลงแข่ง ) by GAMER มีสมาชิก 141,865 เมื่อ 10 ธ.ค.60 หรือ RoV : Garena Thailand มีสมาชิก 717,902 เมื่อ 10 ธ.ค.60 การแข่งขันระดับจังหวัดเริ่มได้รับความนิยม ก็จะเป็นช่องทางให้เกมเมอร์ยุคใหม่ได้มากขึ้น
กระบี่มังกรหยก (Legend of swordman)
1. สำนักเทียนเหริ่น เป็นอาวุธลับของแคว้นจินไว้ต่อสู้กับแคว้นซ่ง ได้ฝึกฝนวิชาการดักซุ่มโจมตีมาเป็นระยะเวลานานทั้งเรื่องการสอดแนมและการก่อกวน ถนัดต่อสู้ในที่ราบ สำนักนี้มียอดฝีมือจำนวนมาก ค่อนข้างจะเก็บซ่อนตัว โดยเฉพาะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการลอบสังหาร ซึ่งทำให้เป็นที่เลื่องลือในยุทธภพ! ตัวละครของสำนักเทียนเหริ่นเป็นหญิงสาวในชุดสีแดงเข้มตัดกับสีดำ สื่อถึงการเป็นนักฆ่าเลือดเย็น เป็นตัวละครมีพลังชีวิตน้อยมีความสามารถในการใช้วรยุทธ์ควบคุมศัตรูให้ติดสถานะต่างๆ ได้อย่างน่ากลัว เหมาะสำหรับผู้เล่นที่ชอบการลอบสังหาร
2. สำนักง้อไบ๊ ชื่อเสียงเลื่องลือในยุทธภพ ว่าสำนักนี้มีแต่จอมยุทธ์ผู้หญิง ใช้กระบี่ในการต่อสู้ด้วยท่วงท่าลีลาที่อ่อนช้อย แต่แฝงไปด้วยพลังอันหนักหน่วงน่าเกรงขาม ตัวละครของสำนักง้อไบ๊เป็นจอมยุทธ์หญิงในชุดสีชมพู ผมดำยาวสลวยเหมือนกับเทพธิดา มีพลังชีวิตและการป้องกันที่สูง มีความสามารถในการใช้วรยุทธ์ปกป้องและฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับเพื่อนในทีมได้อย่างยอดเยี่ยม เหมาะสำหรับผู้เล่นที่ชอบช่วยเหลือเพื่อนๆ ในยุทธภพ
3. สำนักเทียนหวัง เป็นสำนักที่ผู้คนในยุทธภพให้ความเคารพนับถือมากที่สุด เพราะจอมยุทธ์ในสำนักนี้ต่างมีพลังที่แข็งแกร่งแต่ไม่รังแกผู้ที่อ่อนแอกว่า มิหนำซ้ำยังคอยช่วยเหลือผู้ยากไร้ ด้วยความดีของพวกเขาจึงเป็นภาพลักษณ์ที่ผู้คนต่างนับถือตลอดไป เกราะรบสีทองและค้อนคู่บารมีเป็นสัญลักษณ์ของสำนักเทียนหวัง เป็นตัวละครที่ถนัดโจมตีเป้าหมายในระยะประชิดเป็นกลุ่ม สร้างความเสียหายใส่ศัตรูได้สูง เหมาะสำหรับเป็นแนวหน้าในการต่อสู้เผชิญหน้ากับศัตรู
4. สำนักบู๊ตึ๊ง เป็นสำนักที่เดินทางสายกลางมีจิตใจอ่อนโยน แต่กระบี่ในมือไม่ได้อ่อนตาม ยามใดที่ชักออกมาก็สามารถสังหารศัตรูได้ในพริบตา หยินหยางรวมเป็นหนึ่งวรยุทธ์เป็นกลางได้ทั้งโจมตีและป้องกัน ตัวละครของสำนักบู๊ตึ๊งเชี่ยวชาญด้านการโจมตีระยะไกล ความสามารถโดยรวมอยู่ในระดับกลางๆ มีพลังสมดุลในทุกด้าน เหมาะสำหรับผู้เล่นที่ชอบอยู่แนวหลังคอยโจมตีช่วยเหลือเพื่อนในทีมได้อย่างดี
5. สำนักดอกท้อ ตั้งอยู่บนเกาะดอกท้อในทะเลจีนตะวันออก เป็นสำนักที่มีแค่ผู้หญิง ประวัติศาสตร์สำนักดอกท้อจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนัก แต่ก็มีชื่อเสียงโด่งดังในยุทธภพด้านความสามารถในการโจมตีระยะไกลด้วยอาวุธธนูที่แข็งแกร่ง ตัวละครของสำนักดอกท้อเป็นหญิงสาวตัวเล็กใช้ธนูพลังทำลายล้างสูงโจมตีศัตรูจากระยะไกล เป็นตัวละครที่แนะนำให้กับผู้เล่นที่ชื่นชอบการโจมตีอย่างรุนแรงและบ้าคลั่ง แน่นอนว่าหากเป็นโลลิคอนต้องเลือกสำนักนี้แน่นอน
6. สำนักเซียวเหยา สร้างขึ้นมาจากจอมยุทธ์ผู้มีพรสวรรค์ดึงดูด แม้ว่าในยุทธภพจะแบ่งออกเป็นฝ่ายบุ๋นและบู๊ แต่ก็มียอดฝีมือไม่น้อยที่เก่งทั้งสองด้าน หากมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้น ก็คงไม่ไช่ใครนอกจากสำนักนี้แล้ว ตัวละครของสำนักเซียวเหยาสวมชุดลายเส้นสีขาวพลิ้วไหว ใช้หอกยาวเป็นอาวุธ มีวรยุทธ์เด่นในด้านการควบคุมศัตรูให้ติดสถานะต่างๆ เป็นตัวละครที่เหมาะสมกับผู้เล่นชอบการวางแผนหาจังหวะในการโจมตีได้เก่ง
7. สำนักเส้าหลิน เป็นต้นกำเนิดของวรยุทธ์ มีชื่อเสียงในยุทธภพอย่างมาก ศิษย์เส้าหลินส่วนใหญ่เป็นผู้ชายแบ่งเป็นนักบวชและผู้ติดตาม นักบวชจะอยู่ที่วัดบนเขาสูง, ผู้ติดตามจะกระจายตัวอยู่ตามยุทธภพเป็นเหมือนจอมยุทธ์ที่คอยชี้ทางสว่างให้กับบ้านเมือง ตัวละครของสำนักเส้าหลินมีความสามารถในการควบคุมและสะท้อนดาเมจเมื่อโดนโจมตี เหมาะกับการต่อสู้ในแนวหน้า ผู้ที่ชอบการใช้กำลังภายใน นี่ก็เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ เลยก็ว่าได้
8. สำนักควันเขียว ลือกันว่าสำนักนี้ก่อตั้งโดยจอมยุทธ์หญิงที่ผิดหวังในชีวิตและความรัก ดังนั้นในสำนักจึงรับแค่ผู้หญิง หากชายใดย่างกรายเข้ามาจะต้องตาย คนทั่วไปที่เข้าไปในสำนักก็จะหายไปอย่างไร้ร่องรอย เพราะความลี้ลับนี้จึงทำให้มีชื่อเสียงในยุทธภพ ตัวละครของสำนักควันเขียวเป็นจอมยุทธ์สาวหน้าตาน่ารัก สามารถอัญเชิญภูติมาช่วยในการต่อสู้ได้ สำหรับผู้เล่นที่ไม่ชอบชายเจ้าชู้มาลวนลาม สำนักควันเขียวก็เป็นทางเลือกที่ดี
9. สำนักถังเหมิน เป็นสำนักลึกลับที่ผู้คนในยุทธภพต่างเกรงกลัว มีศิลปะการต่อสู้ที่ได้รับมาจากดินแดนตะวันออกด้วยการใช้หน้าไม้และอาวุธลับดาวกระจายเคลือบยาพิษ สังหารศัตรูจากมุมมืด สำหรับตัวละครสำนักถังเหมินนี้ถนัดการโจมตีระยะไกลที่มีพลังโจมตีสูงใช้หน้าไม้ผสมกับอาวุธลับดาวกระจายโจมตีเป้าหมาย มีความสามารถในการวางกับดักและเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วราวกับนินจา
10. สำนักคุนหลุน เป็นสำนักที่ตั้งอยู่บนเขาคุนหลุนมียอดฝีมือมากมาย ใช้กระบี่เป็นอาวุธได้ชื่อว่าเป็นสำนักที่มีจิตใจดีแต่มีเล่ห์เหลียมและความทะเยอทะยานสูงมาก ด้วยความที่สำนักอยู่บนยอดเขาสูงจึงได้รับพลังจากฟ้าและดินทำให้มีพลังหลบหลีกและความเร็วในการโจมตีสูง และถนัดการโจมตีระยะใกล้เน้นควบคุมให้เป้าหมายติดสถานะมึนงง
11. สำนักกระยาจก เป็นสำนักที่มีชื่อเสียงในยุทธภพมาอย่างยาวนาน มีศิษย์ในสำนักมากมายจนได้ฉายาว่าเป็นสำนักอันดับหนึ่งในใต้หล้า เป็นสำนักที่ชอบช่วยเหลือผู้คนนับถือความภักดีมาเป็นดับหนึ่ง มีพรสวรรค์ในด้านการใช้วิชากำลังภายในโดยเฉพาะวิชาสิบแปดฝ่ามือพิชิตมังกร สำหรับตัวละครสำนักกระยาจกจะฝ่ามือโจมตีเป้าหมายด้วยวิชากำลังภายใน ถนัดการโจมตีระยะประชิด มีพลังโจมตีและคริติคอลสูงมาก มีความคล่องแคล่วหลบหลีกสูง
12. สำนักเบญจพิษ ตั้งอยู่ที่หุบเขาเบญจพิษ คนในยุทธจักรล่ำลือว่าเป็นพวกเสียสติ สำนักนี้มีความเชื่อว่า “ผลประโยชน์สามารถตัดสินเพื่อนหรือศัตรู” แค่เพียงมีผลประโยชน์ ก็สามารถร่วมมือกับคนนั้นได้ ไม่สนว่าถูกผิดชั่วดี ใครก็ตามที่เป็นศัตรูกับสำนักเบญจพิษจะหายไปจากยุทธภพอย่างไร้ร่องรอย ตัวละครสำนักเบญจพิษใช้ขลุ่ยเป็นอาวุธถนัดการโจมตีระยะไกล โจมตีเป้าหมายด้วยพิษ (เกิดความเสียหายต่อเนื่อง) สามารถอัญเชิญสัตว์อสูรเช่น งู, คางคก, แมงป่อง, ตะขาบ และแมงมุม ออกมาช่วยต่อสู้ได้
13. สำนักกระบี่เร้น มีทักษะด้านการโจมตีระยะประชิดและมีพลังดาเมจที่รุนแรง การเติบโตความสามารถของกระบี่เร้น กาย2, คล่องแคล่ว2, แกร่ง4 และชำนาญ2 กระบี่เร้นมีสกิล จิตกระบี่ เกลียวคลื่น กระเรียนกลับภูเขา อู๋ซานลมมา ซ้อนทับเพิ่มดาเมจตัวเองและยังมีสกิล ควันเก้าธารา สะบั้นจันทรา หลังจากติดตั้งตำราลับ2 สกิลนี้จะมีผลหยุดนิ่ง 2 สกิลนี้มีดีเลย์น้อยมาก สามารถใช้ร่วมกับ <แทรกเงาเมฆา> จะทำให้เป้าหมายหยุดนิ่งและได้รับความเสียหายจำนวนมาก ในการต่อสู้กระบี่เร้นสามารถลดพลังโจมตีของศัตรูรอบๆได้ ลดความเร็วการเคลื่อนที่ของศัตรูและผลหยุดนิ่งอย่างต่อเนื่อง การปรากฏตัวของสำนักกระบี่เร้น วรยุทธด้านพลังโจมตีจะทำให้ผู้คนตื่นตะลึงมาก
14. สำนักฉางเกอ มีทักษะด้านการโจมตีระยะไกลและช่วยเหลือ การเติบโตความสามารถของฉางเกอ กาย4, คล่องแคล่ว3, แกร่ง2 และชำนาญ1 มีการเติบโตกายกับคล่องแคล่วสูง สามารถเอาตัวรอดในยุทธภพได้อย่างสบาย สกิลของฉางเกอจะเน้นช่วยเหลือ เพิ่มและลดสถานะ ในกิจกรรมต่างๆ ฉางเกอจะมีความสามารถ เพิ่มBUFF ให้ตัวเองและเพื่อน เพิ่มคุณสมบัติ พลังโจมตีพื้นฐาน, ต้านทานธาตุทั้งหมดพื้นฐาน, สะท้อนดาเมจระยะประชิดและระยะไกล และติดสถานะและผลลบต่างๆให้กับศัตรู ฉางเกอเป็นสำนักที่สำคัญ ในการสร้างการตั้งรับที่แข็งแกร่งและสร้างโอกาสในการโจมตีให้กับทีม ให้ได้เปรียบศัตรู ฉางเกอในการต่อสู้แบบกลุ่มความเก่งของเธอมากเหมือนความงามที่เธอมี
Welcome
CEO City
เกมวางแผนสร้างเมือง เพื่อเด็กไทย
Download : thaiware.com 270 MB

Wallpaper
+ Lineage2
+ tsonline
+ mmosite.com
+ wallcoo.com
+ blogspot.com
+ animegalleries.net
วิวัฒนาการของมนุษย์ .. เรื่องนี้อธิบายพฤติกรรมมนุษย์ได้ครับ

เกม คืออะไร
เกม (Game) คือ ซอฟท์แวร์สำหรับทดสอบความรู้ ความชำนาญ หรือประเมินการตัดสินใจ พร้อมให้ความบันเทิง และส่งเสริมให้ผู้เล่นใช้จินตนาการในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ ปัจจุบันมีการพัฒนาเกมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้เกิดการสื่อสารระหว่างผู้เล่น และแข่งขันกันได้
flyordie.com ไม่ต้องสมัคร
ก็เล่นหมากฮอสสามแถวได้
โดยใช้ฐานะ guest

Online Games
+ Audition
+ Cabal
+ Dekaron
+ FreeStyle Street Basketball
+ Ghost Online
+ Granado Espada
+ Maple Story
+ Ragnarok Online
+ Summoner Master
+ Sudden Attack
+ TS Online
+ Yulgang Online
Master Mind Game
Play : mathsisfun.com
Play : mastermind-4.swf
  สารบัญ
 1. โทรทัศน์ออนไลน์ (TV Online)
  + ASTV TV3 TV5 TV7 TV9 MaxNetTV.tv
  :รวมรายการ TV จากทั่วโลก ปรับปรุง 2549-09-08
  : doctorsan.com, explore-thailand.net, siamza.com, zabzaa.com
  ! ku.ac.th
 2. รวม Java Applet Games แบบ online Play
  - thaibg.com [thaiall:thaiall2550]
 3. รวม Flash Games แบบ online Play
  - ferryhalim.com/orisinal
  - siamcomic.com/flashmovies
  - madoo.com/games
  - flash-game.net
  - icygang.com/game/
  - game.hunsa.com/flashgame/
  - t45ol.com/
  - codetukyang.com/playgame/flash/
  - 2flashgames.com/newgames.htm
  - siamzone.com/gameonline/
 4. แต่งตัว ragnarok | ภาพขโมยหมุนตัว | wallpaper
 5. โรคดอทคอม จาก นิตยสารหญิงไทย
 6. ข้างล่างนี้เป็น Puzzle ใช้ SwishMax ซึ่ง open source ที่ thaiall.com/flash (บทที่ 5.5)
 7. http://www.thaiall.com/sudoku
 8. http://www.thaitube.in.th จัด การประกวดเกมส์แอนิเมชั่น สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 9. Mega Clever
Pokemon GO


[โปเกมอนโกคืออะไร]
Pokemon Go คือ เกมพกพาแนวอาร์พีจี (RPG = Role-playing game สะสมตัวละครและต่อสู้) ที่ใช้อุปกรณ์ในการออกสำรวจในแบบเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented reality) ที่เชื่อมโลกจริง กับโลกเสมือนจริง (Virtual Reality) เข้าด้วยกัน ภารกิจหลัก คือ ตามจับ Pokemon ที่ต้องใช้ Application, Internet, touch screen และ Front Camera บน SmartPhone ในการเล่นเกม มีแผนที่เส้นทางที่ระบุว่า PokeStop จะอยู่ที่ใด เพราะจะมี Pokemon ในระแวกนั้น ซึ่งแผนที่นี้เชื่อมกับระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS = geographical positioning system) ช่วยระบุตำแหน่ง ประกอบการแสดงเส้นทาง ที่เชื่อมต่อฐานข้อมูลในอินเทอร์เน็ต เพื่อแสดงข้อมูลทั้งโลกจริง และโลกเสมือนจริง การจับ Pokemon ต้องใช้ PokeBall ที่ขอรับได้จาก PokeStop ณ จุด PokeStop จะมี Item หลากหลาย อาทิ Pokemon Egg ซึ่งผู้เล่นสามารถนำ Pokemon Egg มาฟักเป็นตัว Pokemon ได้ เป็นอีกวิธีหนึ่ง นอกจากออกสำรวจเพื่อตามจับตามสถานที่ต่าง ๆ
http://www.anime-th.com/game/pokemon-go/guide-pokemon-go/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nianticlabs.pokemongo&hl=th

[วันเริ่มต้นเกมในเอเชีย]
เสาร์ที่ 6 ส.ค.59 บริษัทนีแอนติก เปิดให้ 15 ประเทศฝั่งเอเชีย รวมประเทศไทยได้เล่น Pokemon Go ประกอบด้วย Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam, Taiwan, Papua New Guinea, Fiji, Solomon Islands, Federated States of Micronesia, Palau
https://www.blognone.com/node/84227

[ผู้พัฒนาโปเกมอนโก]
ผู้พัฒนาโปเกมอนโก คือ บริษัทนีแอนติก ออกเกมเมื่อปีพ.ศ.2559 รองรับบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส และแอนดรอยด์ อุปกรณ์ประกอบการเล่นเกม คือ โปเกมอนโกพลัส พัฒนาโดยนินเท็นโด ราคา $35 ซึ่งเชื่อมต่อโดยใช้บลูทูธ (Bluetooth) เพื่อแจ้งผู้ใช้ว่ามีโปเกมอนอยู่ใกล้ตัวผ่านแสงแอลอีดี และส่งเสียงเตือน แนวคิดของเกมเกิดขึ้นใน พ.ศ.2556 โดย ซะโตะรุ อิวะตะ จาก นินเท็นโด (เสียชีวิตด้วยเนื้องอกในถุงน้ำดี เมื่อ 11 ก.ค.58 อายุ 55 ปี) และ สึเนะคะสุ อิชิฮะระ จาก เดอะโปเกมอนคอมพานี
http://pokemongo.nianticlabs.com/en/
https://en.wikipedia.org/wiki/Satoru_Iwata
http://www.movienewsguide.com/../234352

[เทคนิคและแหล่งสำรวจ]
คนที่เล่น Pokemon Go ถูกเรียกว่า Pokemon-Trainer กิจกรรมหลัก คือ ออกสำรวจเพื่อตามจับสัตว์ที่เรียกว่า Pokemon เวลาตามจับก็จะมีแผนที่ (Map) ในแผนที่มีจุดที่เรียกว่า PokeStop ที่จุดนี้จะมี Pokemon โผ่ออกมาให้จับอยู่เสมอ จุดเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นศาล หรือวัด จุดอื่น เช่น ห้าง แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ราชการ นอกจากจับ Pokemon แล้ว ยังมี PokeGym ให้ Pokemon-Trainer ได้เข้าครอบครองเป็นเจ้าของ หรือช่วงชิงกัน ก็เพียงแตะยิมที่ไม่มีเจ้าของ ก็จะได้เป็นเจ้าของแล้ว แต่ถ้าอยากได้ยิมที่มีเจ้าของอยู่ ก็ต้องเอา Pokemon มาสู้กันเพื่อแย่งชิง Gym การยึดยิมของคนอื่น มีเงื่อนไขหลายข้อ คือ มีทีม เลือกสี และมี Level 5 ขึ้นไปแล้ว โดยปกติ PokeGym พบตามป้ำน้ำมันใหญ่ และถือได้ว่าเป็นเวทีส่ง Pokemon ที่จับได้ เข้าประลองฝีมือ
http://th.priceprice.com/mobilephone/news/Poke-Stop-Pokemon-Gym-981/

[ขอเพิ่ม PokeStop]
หากเราเป็น Pokemon-Trainer แล้วแถวบ้านที่เราอาศัยอยู่ มี Pokemon น้อย ก็ส่งเรื่องขอเพิ่ม โปเกสต๊อป (Pokestop) และโปเกยิม (PokeGym) ได้ แต่ตอนนี้ปิดรับอยู่ ในอนาคต น่าจะเพิ่ม Pokestop ได้ครับ
https://www.facebook.com/TobJoteThaiPBS/videos/549222555267043/
https://www.youtube.com/watch?v=DCqufF85jT8

[PokeStop]
PokeStop คือ จุดบริการ ให้ Pokemon-Trainer เข้าไป Check in เก็บคะแนน XP (Experience) เพื่อใช้เพิ่ม LV (Level) ตามเกณฑ์ เช่น มี 1000XP ได้ Level 2 แล้ว 5000XP ได้ Level 6 เป็นต้น ค่า XP มาจากประสบการณ์ เช่น จับ Pokemon สำเร็จได้ 100XP หรือเข้า PokeStop ได้ 50XP แล้ว PokeStop ยังเป็นจุดแจก Item หรือ PokeBall เมื่อไปถึง Pokestop ก็ให้ทำการหมุนเหรียญจะมี Item เด้งออกมา เช่น ผลไม้ เหรียญ ยา และอุปกรณ์
https://shopsmart.xyz/shopping-guide/pokemon-pokestop/

[ITEM]
ไอเท็ม คือ สิ่งที่เกมแจก จะมีให้ที่จุด PokeStop ด้วยการเข้าไปหมุนเหรียญ เพื่อสุ่มรับของ แล้ว Item จะเด้งออกมาให้เก็บโดยอัตโนมัติ รวมทั้ง PokeBall และของอื่น ๆ มีของมากมาย ทั้ง Ball หลายระดับ อุปกรณ์ฟักไข่ กระเป๋า ผลไม้ ยารักษา ยาชุบชีวิต เหรียญ (PokeCoins) ที่ใช้ใน PokeGym
http://comerror.com/pokemon-go-item.html

เกม Tetris เขาเขียนกัน 300 กว่าบรรทัดเอง
25 ก.ค.60 มีโอกาสกดถูกใจแฟนเพจ "โปรแกรมเมอร์ไทย Thai programmer"
แล้วพบว่าแอดมินแชร์เกม Tetris ที่มี source code เกม 300 กว่าบรรทัด 
เขียนด้วย python2 โดย Laria Carolin Chabowski
แล้วแชร์ใน github โดย Silvasur ตอนได้ code มาก็จะต้อง run
https://www.facebook.com/programmerthai/
ก็นำมาลอง run ดู พบว่า เล่นได้เลย 
สิ่งที่ต้องทำมีขั้นตอน ดังนี้
1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์พบว่ามี OS คือ windows 10 home 64 bit 
แล้วสร้างห้องเตรียมเก็บงาน python
ในกรณีนี้ผมสร้างห้อง d:\thaiall.com\python\
2. copy code ของ Laria Carolin Chabowski
มาสร้างแฟ้ม tetris.py ในห้องข้อ 1
https://gist.github.com/silvasur/565419
3. download ตัวแปล python3 จาก python.org
ผมเลือก python-3.6.2-amd64.exe
แล้วก็ install ให้เรียบร้อย
https://www.python.org/downloads/
4. เข้าห้อง C:\Users\ACER\AppData\Local\Programs\Python\Python36\Scripts
แล้วติดตั้ง pygame ซึ่งเป็น library สำหรับเขียนเกม บน python
ด้วย DOS>pip install pygame
5. เกมนี้ เขียนด้วย python2 หากใช้ python3 ต้องแก้ไข 2 จุด
จุดแรก บรรทัดแรก เปลี่่ยนจาก python2 เป็น python3
จุดที่สอง แทนที่ทำว่า xrange ด้วย range ทั้งหมด
6. ใช้ DOS เข้าห้อง d:\thaiall.com\python\
แล้วพิมพ์ DOS>py tetris.py ก็จะเล่นเกมได้เลย
7. เกมนี้มีคนทำเป็นแฟ้ม .exe ไว้ สามารถดาวน์โหลดมาเล่น
โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม python หรือ pygame ก็ได้
tetris_py_exefied.zip
วิธีทำ Virtual CD-Drive วิธีแก้ปัญหาสำหรับโปรแกรม หรือเกมที่อ่านข้อมูลจาก CD ตลอดเวลาขณะใช้งาน
กรณีที่ 1 เพิ่ม CD-Drive ใหม่ด้วย Nero Image Drive
เริ่มด้วยการใช้ Nero Express เขียนข้อมูลจาก CD-ROM ไปเป็นแฟ้ม .iso เก็บไว้ภายในเครื่อง แล้วใช้โปรแกรม Nero Imagedrive ชี้ไปที่แฟ้ม .iso หรือ .nrg ให้เป็น Virtual CD-Drive หรือ Imagedrive จะได้ CD-Drive เพิ่มอีก 1 ตัวใน My Computer หลักการนี้ใช้ได้กับบางโปรแกรม หรือบางเกมที่สามารถกำหนดตำแหน่งของ CD-Drive ได้โดยผู้ใช้
กรณีที่ 2 เพิ่ม CD-Drive ใหม่ และ Disable CD-Drive ออก
ถ้าโปรแกรม หรือเกมที่ไม่สามารถมองหา CD-Drive อัตโนมัติอย่างถูกต้อง ก็ต้องยกเลิก CD-Drive ตัวจริงออกชั่วคราว เพื่อให้เหลือ Virtual CD-Drive เพียงตัวเดียว โดยเข้าไปที่ Device Manager (devmgmt.msc) แล้วสั่ง Disable CD-Drive ทำให้เหลือเพียง Virtual CD-Drive หรือ Image Drive ก็จะใช้งานโปรแกรมนั้นได้ตามปกติ โดยไม่ต้องใช้งานแผ่น CD-ROM ตลอดเวลาขณะใช้งาน
เถ้าแก่น้อย
เกมเถ้าแก่น้อย
คือ เกมฝึกบริหารจัดการสำหรับเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป เป็นเกมสร้างสรรค์ส่งเสริมการเรียนรู้
วันหนึ่งผมซื้อซีดีเกมบริหารจัดการรีสอร์ทจากร้าน B2S (พัฒนาเกมโดยบริษัท vista.co.th) มา 1 แผ่น แต่ลูกที่บ้านมีหลายคน และคอมพิวเตอร์มี WindowsXP กับ Win98 อย่างละเครื่อง ตัวเกมจะเล่นได้ต้องมีแผ่นซีดีอยู่ในซีดีไดร์ฟ (CD Drive) ตลอดเวลา แม้จะติดตั้งโปรแกรมลงไปแล้ว แต่โปรแกรมจะถามหาแผ่นซีดีขณะเล่นเสมอ ถ้าจะเล่นใน 2 เครื่องก็ต้องซื้อ 2 แผ่น ..
ถ้าท่านต้องการเกมเถ้าแก่น้อยขอให้เข้าไปที่ vista.co.th เพราะผมก็จะซื้อรุ่นอื่น ๆ ของเกมเถ้าแก่น้อยมาให้ลูกเขาเรียนรู้อีกครับ เช่น Claire City, Airline, Little Chef, Ocean Cruise, Adventure Zoo, BBQ Restaurant, Christmas
ผมขอย้ำว่าถ้ามีเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง และต้องการเล่นเกมเดียวกันพร้อมกัน ขอแนะนำให้ซื้อเกมมา 2 แผ่น ๆ ละประมาณ 199 บาท * 2 แผ่น = 398 บาท เป็นการสนับสนุนนักพัฒนาชาวไทย และไม่ทำผิดกฎหมายลิขสิทธิ์
Ceo City
1. CEO City#
ดาวน์โหลด: thaiware.com 270 MB
- ข่าวใน mamager.co.th
- ข่าวใน moe.go.th
- ข่าวใน ffc.or.th
ที่มาของคำว่า สุดยอดเกมเพื่อการศึกษา สำหรับเด็กไทย
ลูกสาวอยู่ ประถม 1 มาบอกว่าที่โรงเรียนสอนเล่นเกมสร้างเมืองเชียงใหม่ หรืออื่น ๆ อีก 11 เมือง พอค้นข้อมูลก็พบว่าเป็นเกม CEO City ที่ กระทรวงศึกษาธิการ รับมอบ CD เกม เพื่อการศึกษา 5000 แผ่น เมื่อ ตุลาคม 2005 ซึ่งเป็นความร่วมมือในโครงการเกม CEO City ของ บ.การบินไทย จำกัด (มหาชน) บ.ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์ สนง.ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และบ.ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
เพื่อแสดงให้เด็ก ๆ เห็นว่าเล่นไม่ยาก จึง capture screen และแนะนำว่าต้องสร้างอะไรก่อนหลังจึงจะได้เมือง ที่มีคนไปอยู่ และเงินไม่ติดลบ เพราะลูกมาบอกว่าสร้างไม่ดี โดนประชาชนไล่ได้ ผมเองตอนแรกโดนไล่เพราะเป็นพ่อเมืองที่แย่ ตั้ง 5 ครั้ง มาเข้าใจว่ามีระบบส่งออกสินค้าที่ได้จากการผลิต พอเข้าใจว่าผลิตได้แล้ว ก็ขายเอาเงินเข้าจังหวัด จากนั้นก็ไม่โดนไล่อีกเลย
สามารถเล่นได้หลายแนว นี่เป็นตัวอย่างหนึ่ง ที่ผมบันทึกไว้
ขั้นที่ 1 : เริ่มเล่นเวลา 17:24 (14/1/40)
เป้าหมาย : สร้างชุมชน ให้มีประชากร เยอะ ๆ
- บ้าน 55 หลัง ประชากร 427 คน เงินเหลือ 80,964 บาท
? มีแต่จ่าย ประชากรยังไม่มีรายได้ แต่ไม่ต้องห่วง นี่คือจุดเริ่มต้น
ขั้นที่ 2 : เวลา 17:40 (30/1/40)
เป้าหมาย : สร้างงาน สร้างอาชีพ เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ให้เหมาะกับพื้นที่
- บ้าน 67 หลัง ประชากร 586 คน เงินเหลือ 45,486 บาท
- ไร่ข้าวเหนียว 3 แปลง ไร่ชาเขียว 6 แปลง ไร่ลิ้นจี่ 6 แปลง ไร่สตอเบอรี่ 5 แปลง
- โรงงานรวม 5 โรง
ขั้นที่ 3 : เวลา 17:49 (17/2/40)
- บ้าน 87 หลัง ประชากร 849 คน เงินเหลือ -2,254 บาท
- ไร่ถั่ว 6 แปลง
- โรงงานไวตามิ้ว
- โรงงานขยะ วัด โรงพยาบาล โรงเรียน สวนสาธารณะ ศูนย์สาธารณะ
? ให้เงินมา 1 แสน ใช้จนติดลบเลย ขั้นต่อไปก็ต้องหาเงินเข้า
ขั้นนี้ คือกการนำสินค้าที่เคยผลิตไว้ ส่งออก (Export) เพราะไม่มีใครอยู่ตัวคนเดียวได้
ขั้นที่ 4 : เวลา 17:59 (18/2/40)
- บ้าน 87 หลัง ประชากร 854 คน เงินเหลือ 136,408 บาท
- เข้าหน้า i แล้วเลือกส่งออกสินค้าที่คงเหลือ
? ใช้เวลาในขั้นตอนนี้ไปกับการ ส่งสินค้าออก เช่น ชาเขียว ถั่วเหลือง ข้าวเหนี่ยว เป็นต้น
? เริ่มเล่นได้ 20 นาที มีเงินมากกว่าตอนเริ่มเล่น 3 หมื่นกว่า ก็เพราะการส่งออก
ขั้นที่ 5 : เวลา 18:07 (3/3/40)
- ประชากร 1,098 คน เงินเหลือ 193,277 บาท
- รวยแล้ว ก็สร้างสาธารณูปโภคอื่น ๆ เพราะเงินไหลเข้ามาอยู่แล้ว
- สถานีตำรวจ ดับเพลง พัฒนาฝีมือ บ้านหลู โบส มัสยิด
- ไฟฟ้า ประปา ตลาด ห้าง โรงแรม
? สร้างบ้าน และสิ่งอำนวยความสะดวก ประชาชนจะได้มีความสุข
ขั้นที่ 6 : เวลา 18:20 (24/3/40)
- ประชากร 1,318 คน เงินเหลือ 229,044 บาท
- รวยแล้ว มีอะไรสร้างให้หมด
- สนามบิน เครืองบิน
- ชุดฝ้ายทั้งหมด
บทความด้านเกม กับสังคม
2. บทความด้านเกม กับสังคม
นิตยสารหญิงไทย
บทความ ฉบับที่ 711 ปีที่ 30 ปักษ์หลัง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548
http://www.yingthai-mag.com/detail.asp?ytcolumnid=2835&ytissueid=711&ytcolcatid=2&ytauthorid=138
คิด เห็น ประเด็นข่าว: โรคดอทคอม
นับวันมือถือและอินเทอร์เนต ได้เข้ามาจับจองเนื้อที่ในชีวิตประจำวันของคนเราเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ และกลายเป็นดาบสองคมไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลายประเทศเริ่มเล็งถึงการใช้อย่างมีกฎกติกา และมารยาทมากขึ้น แต่สำหรับประเทศไทยผู้พิสมัยจะเดินรอยตามกลับลืมคิดไปว่า โลกไร้พรมแดนย่อมมีทั้งมุมมืดและมุมสว่าง ขึ้นอยู่กับการรู้เท่าทันมัน
ที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรอายุยืนสูงสุด กำลังเป็นดินแดนที่สถิติ การฆ่าตัวตายหมู่พุ่งทะยานอย่างผิดปกติ เฉพาะเดือนมกราคม ปีกลายถึงมิถุนายนปีนี้ ตัวเลขอยู่ที่ 45 คน ยังไม่นับรวมพวกฆ่าตัวตายรายบุคคลซึ่งมียอด 32,000 คนต่อปี อุบัติการณ์สังหารหมู่ล้วนแล้วแต่เป็นการฆ่าตัวตายหมู่แบบพิสดาร โดยอาศัยแรงบันดาลใจจากอินเทอร์เนต ในอังกฤษเกิดเหตุชายวัยกลางคนที่อาศัยแช็ตรูมในเนต จนสาวน้อยสาวใหญ่หลงคารมตกเป็นเหยื่อยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วย จากนั้นก็จะถูกทิ้งอย่างไม่ไยดี เว็บไซต์ที่เขาเช่าอยู่ ถูกถอดออกเนื่องมาจากมีคนร้องเรียน ไม่นานเขาก็หาเว็บไซต์ใหม่ลวงล่อสาว ๆ ต่อไป
ผู้หญิงและเด็กคือเหยื่ออันโอชะในธุรกิจอินเทอร์เนตเสมอ แต่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มุ่งความห่วงใยไปที่ เด็กมากกว่าด้วยเหตุที่ว่า เป็นเรื่องง่าย ที่ผู้อ่อนเยาว์มักจะไว้ใจคนที่ตนเองสนทนาด้วยในโลกไซเบอร์ พวกเขามักจะสร้างความสัมพันธ์ขึ้นมา อินกับมันและท้ายที่สุดก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะให้ความไว้วางใจ จากการศึกษาพบว่าปัจจุบันเด็กร้อยละ 46 และวัยรุ่นร้อยละ 84 ไม่ได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้องในการใช้อินเทอร์เนต เพราะพ่อแม่ ผู้ปกครองขาดความรู้และการเอาใจใส่ จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกที่พิษภัยจากสื่อชนิดนี้ จะกระทบเด็กและเยาวชนโดยตรง
ข้อมูลที่รายงานโดยเอฟบีไอระบุว่า ระหว่างปี 2541-2544 มีคดีคุกคามทางอินเทอร์เนต ส่วนใหญ่เป็นการปล้นและโจรกรรมเด็กเพิ่มขึ้นถึง 2,050 คดี ขณะที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯรายงาน 1 ใน 5 ของเด็กที่อายุ 10-13 ปี ถูกล่อลวงทางเพศผ่านอินเทอร์เนต ทุกวันนี้เฉพาะในกูเกิล ภายในเวลา 0.5 วินาที เด็ก ๆ ก็สามารถ ค้นหาเว็บลามกได้มากถึง 216 ล้านแห่ง บางเว็บมีบริการดาวน์โหลดหนังลามกให้ดูฟรีเสียด้วยซ้ำ ส่วนในห้องสนทนา ก็เต็มไปด้วยเรื่องเซ็กซ์ที่ชักชวนให้มีเพศสัมพันธ์หรือหาคู่นอน บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านคอมพิวเตอร์อย่างไมโครซอฟท์เอง ยังรู้สึกกังวลกับปัญหาการล่วงละเมิดเด็กในโลกออนไลน์ และหาทางพัฒนาซอฟท์แวร์ออนไลน์ของตนเอง ให้สามารถป้องกัน และสืบย้อนรอยไปหาอาชญากรในโลกไซเบอร์ให้ได้ แต่วิธีการที่ดีที่สุดที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำก็คือ ผู้ปกครองควรเรียนรู้เท่าทันโลกอินเทอร์เนต และคอยสอดส่องดูแลลูกหลานให้คำแนะนำเด็ก
โรคติดเนตเป็นอีกเรื่องที่กำลังเป็นปัญหาหนักอกของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ลักษณะอาการคล้ายกับการติดพนันแบบถอนตัวไม่ขึ้น หมกมุ่นอยู่กับอินเทอร์เนตไม่สามารถควบคุมตนเองได้ จึงใช้อินเทอร์เนตนานกว่าที่ตั้งใจไว้และจะสำแดงความหงุดหงิดเมื่อจ้องใช้น้อยลงหรือไม่ได้ใช้มัน ขณะนี้เด็กทั่วโลกจำนวนมากตกอยู่ในสภาพเสพติดเนต สำหรับสถานการณ์เด็กไทย จากการสำรวจโดยโครงการติดตามเฝ้าดูเด็กและเยาวชนของ สกว. ในปี 2546 พบวัยรุ่นระดับมัธยมปลายและอุดมศึกษาน่าเป็นห่วง เฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นในเขตอำเภอเมืองนิยมใช้บริการร้านอินเทอร์เนตถึง 50 % และมีถึงร้อยละ 10 ที่เช่าร้าน 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อเล่นเกมส์กับเเช็ต ขณะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสำรวจผู้ใช้อินเทอร์เนต 20,000 รายส่วนใหญ่อายุระหว่าง 10-14 ปี แต่ละคนต้องเสียค่าใช้จ่ายตกเดือนละ 2,500 บาท ใช้เวลาออนไลน์สัปดาห์ละ 9.2 ชั่วโมง กิจกรรม 3 อันดับแรก ประกอบด้วย ค้นหาข้อมูลอี-เมลและเล่นเกม
สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือ ทุกครั้งที่เด็กคลิกอินเทอร์เนต โอกาสที่จะเจอะเจอกับเว็บร้ายที่เปลี่ยนโฉมหน้าใหม่รายวันย่อมมีตลอดเวลา นับจากไซเบอร์เซ็กซ์ หรือเว็บลามกที่เรียกกันในหมู่คนเล่นเนตว่า พอร์น ซึ่งมีกว่า 106 ล้านเว็บ เว็บพนันมีกว่า 4 ล้านเว็บ
ส่วนเด็กติดเกมก็อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ถ้าไม่รู้เท่าทันแล้วรีบแก้ไขอาการอาจรุนแรงถึงขั้นไม่กลับบ้าน เพราะทุกวันนี้นักพัฒนาเกมส์คอมพิวเตอร์ มีไม้เด็ดใหม่ ๆ ที่จะสร้างแรงจูงใจดึงผู้เล่นให้อยู่กับเกมจนผูกติดกันได้ เช่น อาศัยจิตวิทยาที่ว่าคนอยากรู้ตอนจบ ก็จะไม่ยอมให้เปิดไปถึงตอนจบง่าย ๆ คนต้องการเอาชนะ ก็จะหลอกล่อที่จะเอาชนะตัวละครในเกมให้ได้ เมื่อชนะขั้นหนึ่งแล้วก็จะเสนอให้แข่งขันอีกขั้นหนึ่งต่อไปเรื่อย ๆ นักจิตวิทยาระบุว่าเด็กบางคน ที่ไม่เคยประสบความสำเร็จในการแข่งขันในชีวิตจริงเลย แถมเป็นผู้แพ้ตลอดกาลจะสามารถแข่งขันอยู่กับเกมโดยไม่รู้สึกเบื่อ นักพัฒนาเกมยังสร้างความรู้สึกอยากเป็นผู้นำให้กับคนเล่นเกม โดยทำตัวเป็นผู้บังคับบัญชากองทัพหรือผู้ว่าการมหานคร สนองความต้องการของคนเล่น ที่ชีวิตจริงไม่มีโอกาสเป็นผู้นำใคร และสุดท้ายเกมสามารถสร้างโลกจำลองที่ผู้เล่นพึงประสงค์ กลุ่มเสี่ยงจึงได้แก่เด็กที่มีอารมณ์ช่างคิดช่างฝัน ซึ่งผู้ปกครองควรใส่ใจให้มาก
พ่อแม่ ผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยคิดว่า ลูกหมกมุ่นอยู่กับเกมส์คอมพิวเตอร์ ดีกว่าออกไปเที่ยวเตร่กับเพื่อนนอกบ้าน ด้วยภาวะเศรษฐกิจทำใม่มีเวลาตามดูตามชี้แนะ จึงพอใจที่จะเห็นสิ่งที่ทำให้ลูกหยุดการเคลื่อนไหวไปในทางลบ ลืมนึกถึงผลกระทบที่ตามมา จนในที่สุดลูกตกอยู่ในสภาพติดเกม
ปัจจุบันกรมสุขภาพจิต โดย สภาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ได้จัดตั้งศูนย์บำบัดเด็กติดเกมออนไลน์ วิธีการบำบัดมีอยู่ 3 ระดับ ขึ้นอยู่กับความรุนแรง เช่น ถ้าเด็กเพิ่งเริ่มเล่น จะอบรมผู้ปกครองเพื่อให้รู้จักแบ่งเวลาให้ลูกได้ถูกต้อง ต่อมาถ้าเด็กใช้เงินสิ้นเปลืองกับเกมมากขึ้น จะมีการพาผู้ปกครองและเด็กเข้าค่ายครอบครัวในต่างจังหวัดเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน และระดับสุดท้าย ถ้าเด็กติดเกมอย่างหนักถึงใช้เวลาว่างทั้งหมดไปกับการเล่นเกม ก็จะต้องเข้าไปบำบัดที่ศูนย์ทุกวันวันละ 2 ชั่วโมง ติดต่อกันเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ทั้งนี้เด็กจะได้มีโอกาสเข้ากลุ่มกันเพื่อให้รู้จักเล่นกับเพื่อน
เป็นเรื่องไม่ง่ายนักสำหรับเด็กที่ติดเกมส์ออนไลน์ จนใช้เวลาว่างทั้งหมดที่มีอยู่ไปกับมัน และจะไม่ยอมเลิกเล่น เมื่อบังคับจะเกิดความหงุดหงิดก้าวร้าว หากมีปฏิกิริยาเช่นนี้ พ่อแม่ ผู้ปกครองควรรีบนำเด็กเข้ารับการบำบัด มิฉะนั้นเด็กจะเกิดอาการซึมเศร้าเก็บตัว มีผลต่อร่างกายเช่นประสาทตาเสื่อม ปวดตามเนื้อตัวและขาดอาหาร ผลทางสังคมทำให้ไม่รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่น ปรึกษาสถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์ได้ที่ 0-2345-8300 ในวันและเวลาราชการ
ผลการวิจัยในขณะนี้พบว่า เด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี อยู่กับเกมส์คอมพิวเตอร์นาน 3 ชั่วโมงติดต่อกัน จะขาดสติ จิตใจไม่สามารถแยกแยะถูกผิด ควบคุมตัวเองไม่ได้ และถึงขั้นวิกลจริต ด้วยเหตุนี้คณะรัฐมนตรีจึงอนุมัติ 4 มาตรการควบคุมเกมส์ออนไลน์ ตั้งแต่จำกัดชั่วโมงเล่นในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อวัน ห้ามพนันชิงโชคจดทะเบียนร้านอินเทอร์เนต และรณรงค์ให้ผู้ปกครองทราบถึงพิษภัย ก่อนที่เกมส์ออนไลน์จะทำร้ายครอบครัวไทย
เผยผลวิจัยเด็กไทย16% ติดเกม หมอชี้เล่นมากเกิดโรค"จิตเภท"
จาก หนังสือพิมพ์มติชน วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ.2548
เมื่อวันที่ 19 กันยายน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร(ไอซีที) ได้จัดสัมมนาเรื่องโอกาส และทางเลือกของเด็กและเยาวชนในการเล่นเกม ที่โรงแรม เซ็นจูรี่ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 200 ราย
นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยว่า จากการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการเล่นเกมวิดีโอ และเกมคอมพิวเตอร์ และสถานการณ์ปัญหาการติดเกมของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพฯ 2 โรงเรียน และต่างจังหวัด 1 โรงเรียน จำนวน 5,567 คน แบ่งเป็นเพศชาย 2,507 คน และเพศหญิง 3,060 คน ในอายุระหว่าง 14.6-16.3 ปี พบว่า เล่นเกมมากกว่า 4 วัน/สัปดาห์ 23.9% เล่นเกมน้อยกว่า 4 วัน/สัปดาห์ 46% และไม่เคยเล่นเกมวิดีโอหรือเกมคอมพิวเตอร์เลย 15.4%
ทั้งนี้ ในส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่เล่นเกมมากกว่า 4 วัน/สัปดาห์นั้นจะใช้เวลาเล่นแต่ละครั้งประมาณ 2.9-4.6 ชั่วโมง กลุ่มตัวอย่างที่เคยเล่นเกมเริ่มเล่นเกมตั้งแต่อายุ 10-12.3 ปี ขณะเดียวกัน ก็พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 16.6 เข้าเกณฑ์วินิจฉัยว่ามีปัญหาการติดเกม แบ่งเป็นเพศชายร้อยละ 31.5 เพศหญิงร้อยละ 12.7 โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีปัญหาการติดเกมเริ่มเล่นเกมตั้งแต่อายุน้อย ใช้เวลาเล่นเกมมาก ขณะนี้เด็กไทยใช้เวลาเล่นเกมประมาณ 10-13 ชั่วโมง/สัปดาห์ ซึ่งมากเกินไป หากเปรียบเทียบกับประเทศอเมริกาที่มีอยู่น้อยมาก เพราะมีกิจกรรมอื่นให้เด็กได้ทำ
นายวัลลภ ปิยะมโนธรรม หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาพจิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า การติดเกมจะส่งผลให้เด็กขาดสติ ลืมความรักที่มีต่อครอบครัว ตลอดจนความใคร่ และหากติดมากๆก็จะส่งผลถึงสภาพจิตที่จะไม่ยอมคบเพื่อน แฟน และร้ายที่สุดคือ พ่อ แม่ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาให้การเล่นเกมอยู่ในขอบเขตที่ไม่เป็นอันตราย
พ.ญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กล่าวว่า การเล่นเกมมากๆอาจส่งผลทำให้เกิดเป็นโรคจิตเภท คือมีความสับสน เกิดจินตนาการขึ้นจากความคิดของตัวเอง ที่ส่งผลมาจากเกม ดังนั้น ควรหาวิธีป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้น สาเหตุในการติดเกม คือขนมซอง ทีวี และซีดีการ์ตูน เพราะจะส่งผลให้เด็กเกิดนิสัยไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เมื่อเล่นเกม การแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม พ่อ แม่ผู้ปกครองต้อง ใจแข็ง และเด็ดขาด
นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ โรงพยาบาลศิริราชกล่าวว่า ขณะนี้การเล่นเกมของเด็ก เฉลี่ยประมาณ 3-5 ชั่วโมง โดยที่พบอายุน้อยที่สุด คืออนุบาล 3 อายุประมาณ 5 ขวบ ที่เล่นเกมคอมพิวเตอร์อย่างจริงจัง โดยเห็นว่าเด็กที่มีคอมพิวเตอร์ที่บ้านส่วนใหญ่ประมาณ 90% ใช้เล่นเกม ดังนั้นพ่อแม่ต้องดูแลความเหมาะสม
รวบรวมข้อมูล ลิขสิทธิ์ (เกม เพลง หนัง)
3. รวบรวมข้อมูล ลิขสิทธิ์ (เกม เพลง หนัง)
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
http://www.ipthailand.org

อัตราค่าลิขสิทธิ์ค่าย Asiasoft
http://www.xnet.co.th/member_dealer/asiasoft.html

2549-03-20
ตอบละเอียดมาก โดย นายศรุต (สำนักลิขสิทธิ์) 
http://61.19.225.226/ipthai/copyright/question.asp?id=1554


2546-12-01
ชำแหละปัญหาคอมพิวเตอร์เป็นชิ้น ๆ โดย ศักดิ์ชัย นิรันดร์สุข
http://www.tpa.or.th/emagazine/it/c09.pdf

2547-06-08
บทความพิเศษ เรื่อง PHS Star กับ ประเด็นลิขสิทธิวินนิ่ง โดย Bizboy (ละเอียดมาก)
เก็บค่าลิขสิทธิ เป็นเงิน3000 บาท/เครื่อง และเก็บค่าลิขสิทธิรายปีอีก 3000 บาท/เครื่อง 
ประสบการณ์ของร้านเกมส์ Play station 2
http://v-sure.com/index.php?ContentID=ContentID-060118103601489

2549-11-06
แอคทิวิชั่นเล่นแง่ พร้อมถอนแจ้ง ความแต่ขอตักเตือนเน็ตคาเฟ่
http://www.thainetclub.com/node/282
http://www.thairath.co.th/news.php?section=technology03b&content=24823

2547-04-23
จับลิขสิทธิ์ ตามสถานบันเทิงที่เชียงราย
บริษัทจัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย ในเครือของ บริษัท อาร์เอสโปรโมชั่น
จู่โจมเข้าจับกุมร้านอาหารดังกว่า 10 แห่งในเขตเทศบาล นครเชียงราย ข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์เพลง 
เจ้าของร้านขอเจรจาประนีประนอม เพราะปกติต้องซื้อราคาปีละราว 9,900 บาท แล้วจะได้เพลงมาราว 5,000 เพลง 
http://prdnorth.in.th/ct/news/showprint.php?ID=040423132637

2548-12-12
ข้อมูลจากคนที่ถูกจับลิขสิทธิ์เพลง RS คนหนึ่ง
http://www.thaimisc.com/freewebboard/php/vreply.php?user=vrgodgame&topic=603
4. ข่าวเกม
+ คลิป เรื่องจริงผ่านจอ เด็กติดเกมฆ่าตัวตาย
เตือนทุกโรงเรียนระวังเกมโหดร้าย
หนังสือพิมพ์แนวหน้า หน้าหนึ่ง
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พล.ต.ต.เรืองศักดิ์ จริตเอก รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) กล่าวถึงการกวดขันจับกุมร้านเกมและร้านอินเตอร์เน็ต หลังเกิดเหตุเด็กก่ออาชญากรรมเลียนแบบเกมออนไลน์"GTA"โดยเล่นสวมบทเป็นอาชญากร ว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) สั่งการให้ตำรวจทุกท้องที่ทั่วประเทศ กวดขันจับกุมร้านเกมคอมพิวเตอร์และร้านเกมออนไลน์ที่เปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10,000แห่ง หากพบให้สั่งปิดและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติ(พรบ.)คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มีโทษจำคุกไม่เกิน 5ปีและปรับไม่เกิน 1แสนบาทและตามกฎหมายอาญา มาตรา287 ฐานแจกจ่ายผลิต หรือแพร่หลายสื่อลามก โทษจำคุกไม่เกิน 3ปี ปรับไม่เกิน 6หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
สื่อนอกตีข่าวโฉ่ เกม GTA ไทยรายแรกโลก ซัดไม่จัด เรตเกม สั่งถอนใบอนุญาต สอบ 10 เกมมรณะ
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง หน้าหนึ่ง
สื่อต่างประเทศตีข่าวเกมอันตรายกระฉ่อนโลก สลดเด็กไทยรายแรกโลกเลียนแบบ GTA ฆ่าโหดแท็กซี่ ซัดไทยไม่จัดเรตเกมอันตราย ขณะที่เจ้าของเกมขอถอนใบอนุญาติเกมมรณะแล้วทั้ง 3 ภาค คาดโทษแอบขายปรับหนัก 2 แสน ด้าน สวช.ตั้งกรรมการสอบ 10 เกมอันตราย ที่โคราชตะลึงเด็ก 8 ขวบ ยอมรับอยากเป็นโจรเหมือนในเกม แค่ฆ่าคนได้กิน-มีเงินใช้ ด้านตำรวจล้อมคอกสั่งตรวจร้านเกมผิดกฎหมาย 1 หมื่นร้านทั่วประเทศ
เก็บคืนเกมจีทีเอใครมีผิดก.ม. ห้ามเล่นหรือขายมีโทษปรับ 2 แสน 'สตช.' เร่งกวดขัน
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หน้าหนึ่ง
บริษัทเจ้าของเกมอันตราย "GTA" ขอถอนเกมทั้ง 3 ภาคออกจากสารบบแล้ว พร้อมเรียกคืนจากห้างร้านทั่วประเทศส่งผลให้ใครที่ยังเล่น-ขายเกมนี้มีความผิดตามกฎหมายทันที โทษปรับสูงสุด 2 แสน ขณะที่ สตช. สั่งตำรวจทั่วประเทศเร่งกวาดล้างร้านเกมผิดกฎหมายใน 7 วัน พร้อมประสานกระทรวงไอซีทีบล็อกเกมที่เข้าข่ายรุนแรง-ลามก ขัดต่อศีลธรรม วอนผู้ปกครองช่วนสอดส่องดูแลลูกหลานตัวเองด้วย ด้าน ปดส. เตรียมปูพรมตรวจสอบร้านเกม-อินเทอร์เน็ต พบพระทำผิดโดนทั้งอาญา-เพิกถอนใบอนุญาต สพฐ. รับลูก 10 เกมอันตราย ดันบรรจุในวิชาไอทีถ่ายทอดความรู้เกมอันตรายแก่นักเรียน-ผู้ปกครอง นักวิชาการระบุการแก้ปัญหาเด็กกับความรุนแรงก็แค่ "ไฟไหม้ฟาง"

'เกมร่วมเพศ'ฮิต รัฐไร้น้ำยาป้องกัน
หนังสือพิมพ์ ไทยโพสท์
'เกมโป๊' เกลื่อนเมือง ไม่ต้องเดินหาซื้อ แค่มีอินเทอร์เน็ตก็โหลดเล่นได้ เนื้อเรื่องสุดยอดลามกอนาจาร เห็นภาพเหมือนอยู่ร่วมในเกม วัยรุ่นชายกำลังนิยม ด้านครูยุ่นฉะรัฐบาลนโยบายเด็กเลอะเทอะ ซ่อมไม่ได้ซักที ไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พิษภัยจากอินเทอร์เน็ตนับวันยิ่งจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จากเมื่อก่อนที่มีเว็บไซต์ลามกที่มีภาพโป๊ ขายหนังโป๊ ล่าสุดช่วงหลังมานี้ที่ฮิตกันมากคือ เกมโป๊ ซึ่งถ้าหาซื้อก็จะมีขายตามศูนย์ไอที หรือแหล่งที่ขายหนังโป๊ทั่วไป ขายดีมาก เด็กวัยรุ่นนิยมเล่นกันโดยเฉพาะผู้ชาย เว็บไซต์ทั้งไทยและต่างชาติ บริการดาวน์โหลดเล่นกัน เด็กๆ ที่บ้านมีคอมพิวเตอร์และเล่นอินเทอร์เน็ตได้ก็สามารถค้นหาเลือกเล่นกันได้ตามใจ และส่วนมากก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไร ซึ่งช่องว่างที่ช่วยให้ฮิตกันมากและเร็วขึ้น คือเว็บไซต์ที่เป็นของต่างชาตินั้นยากในการจะบล็อกและป้องกันเหมือนเว็บไซต์รูปภาพโป๊ในปัจจุบันที่ยังหาดูกันได้
ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า สำหรับเกมโป๊ส่วนมากที่อยู่ในตลาดนั้นจะมีหลากหลายแบบ อย่างเมื่อก่อนจะเป็นพวกเกมเป่ายิงฉุบ ใครแพ้ถอดเสื้อผ้า แต่ว่ารุ่นใหม่ๆ นี้จะมีแบบผจญภัย ต่อสู้ชนะแล้วได้ร่วมเพศกับผู้หญิงบ้าง เป็นเกมแข่งขันธรรมดาที่มีรางวัลคือการร่วมเพศ หรือแก้ผ้าบ้าง หรือเป็นแบบสถานการณ์ก็มี เช่น เป็นภารโรงในโรงเรียนหญิงล้วน แล้วต้องบังคับตัวเองไปลักหลับเด็กนักเรียน และที่สำคัญภาพที่เห็นในเกมจะมีทั้งเหมือนการ์ตูนแอนิเมชั่น และคล้ายคนจริงๆ รวมทั้งจะแสดงการร่วมเพศอย่างโจ๋งครึ่ม สามารถบังคับและเลือกลีลาท่าทางการร่วมเพศได้ ซึ่งตรงนี้ส่งผลให้เด็กคิดตาม และเกิดความรู้สึกอยากลองได้มากกว่าภาพโป๊หลายเท่า
ด้าน นายมนตรี สินทวิชัย หรือครู่ยุ่น ส.ว.สมุทรสงคราม กล่าวถึงกรณีเกมโป๊ที่แพร่หลายในขณะนี้ว่า ที่ผ่านมาไม่ได้มีเฉพาะเกมลามก ยังมีทั้งหนังสือ สิ่งพิมพ์ ซีดี ที่กระจายอยู่เต็มเมืองอยู่ในเวลานี้ ที่มีรูปแบบใหม่ๆ อยู่เรื่อยๆ ทั้งนี้ ถ้าไม่มีมาตรการที่ชัดเจนและจริงจังจากภาครัฐ ก็จะมีสื่อลามกต่างๆ ออกมาอย่างไม่รู้จบ ที่ผ่านมาการแก้ปัญหาได้สะท้อนถึงมาตรฐาน ประสิทธิภาพอันหละหลวมในการแก้ไขปัญหา เหมือนคลื่นกระทบฝั่ง
ครูยุ่นกล่าวต่อว่า ควรตระหนักได้แล้ว เพราะนโยบายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน รัฐบาลนั้นซ่อมปัญดาดังกล่าวไม่ได้ และไม่รู้ว่าแท้จริงนั้นคืออะไร ทั้งนี้ ตนขอเสนอไว้ 4 แนวทาง ดังนี้ 1.ต้องมีการเฝ้าระวัง โดยที่หน่วยงานรัฐต้องเป็นเจ้าภาพจัดการผู้กระทำผิดให้ได้ก่อน 2.ทบทวนกฎหมายว่ารุนแรงน้อยไปหรือไม่ เพราะที่ผ่านมายังมีสื่อดังกล่าวพัฒนาออกมาเรื่อยๆ 3.ต้องมีเครือข่ายที่กว้างขวางและชี้เบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ สุดท้ายคือ เสริมเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพให้ทันเล่ห์เหลี่ยมของกลุ่มมิจฉาชีพด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบันนี้สำหรับหนังโป๊ยังคงหาซื้อได้ทั่วไปตามศูนย์ไอทีต่างๆ ทั้งในใจกลางเมืองและตามชานเมือง รวมทั้งทางอินเทอร์เน็ตที่แพร่หลายมาก ส่วนเกมโป๊ก็จะมีขายควบคู่กันไปด้วย โดยจะมีแค็ตตาล็อกให้เลือก และมีคำอธิบายเนื้อหาของเกมพร้อม ซึ่งจะขายในราคาตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป และส่วนมากก็ตั้งโต๊ะขายกันอย่างโจ๋งครึ่ม.
แฉ! ผู้ประกอบการร้านเน็ตเอาเกมร่วมเพศออนไลน์เปิดให้บริการลูกค้าเล่น
ผู้จัดการออนไลน์ http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9510000053953
ผู้ประกอบการร้านเน็ตระดมความเห็นเตรียมเสนอแนวทาง 2 ข้อให้ วธ.วันที่ 13 พ.ค.นี้ ห้ามติดฟิล์มกรองแสงร้านเน็ต ปลอดสื่อลามก และให้เปิดบริการได้ 24 ชม.แต่กำหนดเวลาใช้บริการตามอายุ ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเล่นเกมคอมพิวเตอร์เกินกว่า 3 ชั่วโมง เลขาเครือข่ายร้านเน็ต แฉ! ผู้ประกอบการร้านเน็ตเอาเกมร่วมเพศออนไลน์เปิดให้บริการลูกค้าเล่น โดยไม่คำนึงถึงว่าเป็นเด็ก เผยเกมสยิวให้เลือกร่วมเพศได้หลายท่าในสถานที่ต่างๆ พร้อมอุปกรณ์เสริมช่วยตัวเอง
เมื่อวันที่ 8 พ.ค.ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตกว่า 200 แห่ง ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และ สสส.แถลงเสนอแนวทางของกลุ่มผู้ประกอบการร้านเกม เพื่อยกร่างกฎกระทรวงในการจัดระเบียบร้านอินเทอร์เน็ต โดยนายพงศ์ธร ชนะจิต เลขาธิการกลุ่มเครือข่ายร้านอินเทอร์เน็ตไทย กล่าวว่า ตามที่ พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.2551 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 มิ.ย.2551 นั้น จะส่งผลไปถึงการให้บริการของร้านอินเทอร์เน็ตด้วย ดังนั้น ทางเครือข่ายฯ ซึ่งมีสมาชิกอยู่ 200 กว่าแห่งทั่วประเทศ ได้หารือกันเพื่อเสนอแนวทางต่อกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เพื่อออกเป็นกฎกระทรวงในการจัดระเบียบร้านอินเทอร์เน็ต โดยได้ข้อสรุปดังนี้
1.กำหนดความปลอดภัยทางลักษณะกายภาพของร้าน เช่น ทำเลที่ตั้งปลอดภัย มองเห็นได้จากภายนอก กระจกไม่ติดฟิล์มกรองแสง ห้ามจำหน่ายบุหรี่ สารเสพติด และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน รวมทั้งประกาศให้ร้านอินเทอร์เน็ตเป็นร้านเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และสารเสพติดทุกชนิด ตลอดจนห้ามใช้ร้านอินเทอร์เน็ตเป็นสถานที่ในการเล่นการพนัน และดูสื่อลามก
2.กำหนดเวลาเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยให้ร้านอินเทอร์เน็ตสามารถเปิดบริการได้ 24 ชั่วโมงเช่นเดียวกันทั้งประเทศ แต่จะกำหนดให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าใช้บริการได้หลังเวลา 14.00 น.ของวันจันทร์ถึงศุกร์ ส่วนวันหยุดราชการหรือปิดภาคเรียนให้เด็กเข้าใช้บริการได้หลัง 10.00 น.แต่จะไม่ให้ใช้บริการเกิน 22.00 น.ของทุกวัน ขณะเดียวกัน จะไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าใช้บริการหลัง 20.00 น.ของทุกวัน และไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเล่นเกมคอมพิวเตอร์เกินกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน ทั้งนี้ ทางเครือข่ายฯ จะนำข้อเสนอดังกล่าวเสนอต่อ วธ.ในวันที่ 13 พ.ค.นี้ ซึ่งในระหว่างนี้ทางเครือข่ายฯ จะเปิดรับฟังความคิดเกี่ยวกับแนวทางดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.internetcafe.in.th ด้วย
นายพงศ์ธร กล่าวอีกว่า การเสนอให้เปิดร้านอินเทอร์เน็ต 24 ชั่วโมงนั้น ไม่ได้หมายความว่า ผู้ประกอบการมุ่งแสวงหากำไรเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการลดช่องโหว่เรื่องส่วย เพราะในแต่ละเดือนเท่าที่ทราบบางร้านต้องจ่ายส่วย ตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นบาทขึ้นอยู่กับพื้นที่
นายพงศ์ธร กล่าวภายหลังการแถลงข่าว ว่า ขณะนี้เครือข่ายได้แจ้งมาที่ตนว่าร้านอินเทอร์เน็ตบางแห่งนำเกมออนไลน์ของประเทศเกาหลีที่มีชื่อว่า “3feel ออนไลน์” ซึ่งไม่เหมาะสมกับเด็กมาให้บริการ แต่ยังไม่แพร่ หลายเนื่องจากเป็นภาษาเกาหลี ทำให้ขั้นตอนการสมัครอาจจะยุ่งยากสำหรับคนไทย โดยในประเทศเกาหลีเกมดังกล่าวจะถูกจัดเรตติ้งให้ผู้เล่นต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป แต่อย่างไรก็ตาม อยากฝากถึงผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ตทุกคน ว่า หากจะคิดนำเกมนี้มาไว้ในร้านควรคำนึงถึงเด็กที่เข้ามาใช้บริการด้วย อย่าคิดถึงแต่ค่าตอบแทนที่จะได้รับอย่างเดียว ขณะเดียวกัน ทางกระทรวงไอซีทีควรบล็อกเว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งถึงแม้จะช่วยอะไรไม่ได้มากก็ตาม และทางที่ดีกระทรวงไอซีทีควรทำโครงการร่วมกับร้านอินเทอร์เน็ตในการปลูกจิตสำนึกจริยธรรม ศีลธรรมให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นทางแก้ที่ดีที่สุด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเกมดังกล่าวเป็นเกมที่ผลิตขึ้นจากประเทศเกาหลี มีลักษณะเป็นเกมออนไลน์ที่ให้ผู้เล่นเลือกตัวละครว่าจะเป็นชาย หรือหญิง เมื่อเล่นเกมเมื่อไปเจอผู้เล่นที่เป็นเพศตรงข้าม ก็สามารถจะมีเซ็กซ์กันได้ โดยผู้เล่นจะสามารถบังคับให้ตัวละครที่เล่น มีเซ็กซ์ในท่าต่างๆ ได้ ส่วนสถานที่ในการมีเซ็กซ์ก็ยังมีให้เลือกด้วยเช่น ในห้องนอน ในสวนสาธารณะ ในรถไฟใต้ดิน ขณะเดียวกัน การเล่นเกมนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมที่มีลักษณะเป็นเครื่องช่วยตัวเองให้กับทั้งฝ่ายหญิง และฝ่ายชาย ทั้งนี้ หากจะเล่นเกมดังกล่าวจะต้องทำการดาวน์โหลดพร้อมลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งขณะนี้เกมดังกล่าวมีอยู่ 3 ภาษา คือ ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาอังกฤษ
ด้านนายอิทธิพล ปรีติประสงค์ อาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล กล่าวว่า อยากเรียกร้องให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) จัดทำระบบการลงทะเบียนโดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งสามารถควบคุมเวลาการเล่นเกมของเด็กและเยาวชนได้ สำหรับแนวทางนี้ทางประเทศเกาหลีได้นำไปทดลองแล้วและประสบความสำเร็จ
นายวัฒนา เซ่งไพเราะ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า เกมดังกล่าวชี้ให้เห็นชัดเจนว่า เป็นเกมลามกอนาจาร จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการจับกุมร้านที่เปิดให้บริการเกมนี้ เพราะถือเป็นการทำผิดกฎหมาย
พลิกคดีโจ๋คลั่งเกม จากเคาเตอร์ฯ-จีทีเอ สังหารหมู่ตลาดไท ถึงม.6เชือดแท็กซี่
oknation : http://www.oknation.net/blog/konmaechan/2007/05/24/entry-2
! http://news.giggog.com/crime/cat4/news14404/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจ กระทรวงศึกษา ธิการ และกระทรวงวัฒนธรรม ที่ดูแลเรื่องใบอนุญาตเกม กระโดดโลดเต้นกับสิ่งที่เกิดขึ้น มีการวางมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกัน
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสงสัยว่าความเคลื่อน ไหวของภาครัฐจักยืนนานเพียงใด หรือเป็นเพียงไฟไหม้ฟางเหมือนที่ผ่านๆ มา!??
เพราะนี่มิใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุร้ายขึ้นอันมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากเกม
ย้อนกลับไปเมื่อ 1 ปีเศษที่ผ่านมา ก็เกิดเหตุคล้ายๆ กันมาแล้ว แต่ครานั้นรุนแรงและสยองขวัญกว่าครั้งนี้หลายเท่า
นั่นคือเหตุการณ์นายเกียรติพงศ์ เมฆสวัสดิ์ อายุ 20 ปี โจ๋คลั่งเกมฆ่าหมู่ตำรวจและชาวบ้านในตลาดไท เมื่อเช้ามืดวันที่ 23 พฤษภาคม 2550 มีผู้เสียชีวิต 3 ราย และบาดเจ็บจำนวนมาก
ส่วนคนร้ายก็ถูกตำรวจจับตายเช่นกัน
แม้คนร้ายจะไม่สามารถบอกสาเหตุที่อาละวาดฆ่าคนเล่นเป็นผักปลา แต่จากลักษณะการลงมือ และอาวุธสังหารที่ใช้ปืนอาก้าพับฐานติดกล้องเลเซอร์ รวมไปถึงอุปนิสัยที่ชอบเล่นเกม เคาน์ เตอร์ สไตรก์ เกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ซึ่งเป็นเกมต่อสู้ที่ตัวละครในเกมเป็นทหาร บุกไปฆ่าฝ่ายตรงข้ามตามสถานที่จำลองต่างๆ
อาวุธหลักของตัวละครในเกมคือ อาก้าพับฐานติดกล้องเลเซอร์ แบบเดียวกับที่นายเกียรติพงศ์ ใช้ก่อเหตุครั้งนี้
ตำรวจเชื่อว่าการเล่นเกม เป็นหนึ่งในชนวนที่ทำให้คนร้ายก่อเหตุอย่างคลุ้มคลั่ง!??
หลังเกิดคดีฆาตกรรมโชเฟอร์แท็กซี่ โดยเด็กนักเรียนชายชั้นม.6 และสารภาพว่าเลียนแบบวิธีการมาจากเกมจีทีเอ เมื่อกลางดึกวันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา
ตำรวจสอบประวัติพบว่าเป็นเด็กเรียนค่อนข้างดี มีนิสัยเรียบร้อย เงียบขรึม แต่ชอบเล่นเกมเป็นชีวิตจิตใจ
ด้านกรมสุขภาพจิต ส่งทีมงานเข้าไปพูดคุยกับเพื่อนนักเรียน ครู และญาติเพื่อหาข้อมูลพบว่านายพลวัฒน์ ไม่มีการแสดงออกผิดปกติมากนัก เพียงแต่ชอบเล่นเกมเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม เพื่อนที่เรียนด้วยกันบอกว่า ระยะหลังนายพลวัฒน์ ชอบพูดในทำนองหวาดระแวงทุกๆ คน แม้แต่ครูที่ลงโทษก็กล่าวหาว่าไม่ชอบหน้าเป็นการส่วนตัว!??
น.ส.ลัดดา ตั้งสุภาชัย ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรรม กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า เด็กอินกับเกมมากเกินไปจนเกิดจินตนาการ ตัดสินใจไม่ถูกระหว่างโลกของความเป็นจริงและ โลกไซเบอร์
มีการระบุด้วยว่าสำหรับเกมจีทีเอ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) เมื่อเดือนสิงหาคม 2550 ส่งผลให้มีการจำหน่ายและเปิดให้บริการผ่านร้านเกมและอินเตอร์เน็ตอย่างกว้างขวาง
ทำให้องค์กรเอกชนจี้ให้ยกเลิกเกมดังกล่าวเสีย
อย่างไรก็ตาม หลังเกิดเหตุนี้ขึ้น บริษัท นิวอีร่า อินเตอร์แอ็คทีฟ มีเดีย จำกัด ตัวแทนบริษัทนำ เข้าเกมจีทีเอ ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักภาพ ยนตร์และวีดิทัศน์ เพื่อเสนอให้เพิกถอนการอนุญาตเกมจีทีเอ ที่จำหน่ายอยู่ทั้งหมด 3 เวอร์ ชั่นทันที
ขณะที่หน่วยงานภาครัฐทั้งกระทรวงวัฒนธรรม และตร.แห่งชาติ เพิ่มความเข้มในการตรวจสอบร้านบริการอินเตอร์เน็ต และเกมต่างๆ มากขึ้น
สำหรับเกมจีทีเอ ปัจจุบันถือว่าเป็นเกมที่โด่งดัง แม้จะออกมาหลายเวอร์ ชั่นแล้วก็ตาม ได้รับความนิยมเป็นลำดับต้นๆ ของโลก ในเมืองไทยก็ติดหนึ่งใน 3 ของเกมยอดฮิตที่วัยรุ่นนิยมเล่นกันมาก
แต่ด้วยเนื้อหาที่รุนแรง และมีภาพสมจริงสมจัง ทำให้ก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุสลดใจมากแล้ว เมื่อเด็กวัยรุ่นอเมริกันในรัฐอลาบามา เลียนแบบเกมด้วยการขโมยรถ เมื่อตำรวจไล่ล่าก็ฆ่าตำรวจ 3 นาย ต่อมาตำรวจจับเด็กที่ก่อเหตุได้ และศาลตัดสินประหารชีวิต
พ่อแม่เด็กฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากเจ้าของลิขสิทธิ์เกม โดยศาลชั้นต้นตัดสินให้ชนะ บริษัทเกมต้องจ่ายเงินให้กับพ่อแม่เด็กที่ก่อเหตุเป็นเงินถึง 100 ล้านเหรียญสหรัฐ
จากกรณีดังกล่าวทำให้อัยการสหรัฐอเมริกา ออกประกาศเตือนภัยเกมอันตราย 10 เกม พ่อแม่ผู้ปกครองหลีกเลี่ยงการซื้อให้ลูกเล่น
โดยรายชื่อเกมทั้งหมดประกอบด้วย 1)แกรนด์ เธฟต์ ออโต้ (GTA-Grand Theft Auto) 2)แมนฮันต์ (Manhunt) 3)สการ์เฟซ (Scarface) 4)ห้าสิบเซนต์ : บูลเลตปรูฟ (50 Cent : Bulletproof) 5)สามร้อย : เดอะวิดีโอ เกม (300 : The Video Game) 6)เดอะ ก๊อดฟาเธอร์ (The Godfather) 7)คิลเลอร์ 7 (Killer 7) 8)เรส ซิเดนต์ อีวิล 4 (Resident Evil 4) 9)ก๊อด ออฟ วอร์ (God of War) และ 10)ฮิตแมน : บลัด มันนี่ (Hitman : Blood Money)
ทุกเกมมีเนื้อหาใกล้เคียงกัน โดยตัวเอกจะใช้อาวุธชนิดต่างๆ เช่น มีด ปืน เหล็ก หรือไม้ ทำ ร้ายผู้อื่น หรือเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์ หรือด่านต่างๆ ด้วยความรุนแรง มีภาพการใช้อาวุธสังหารศัตรูอย่างสมจริงสมจัง
ทางการสหรัฐจัดเรตและกำหนดอายุผู้เล่นว่าต้องไม่ต่ำกว่า 18 ปี
ส่วนเมืองไทยเปิดให้เล่นโดยเสรี ไม่มีการจำกัดอายุแต่อย่างใด
ปัญหาวัยรุ่นเล่นเกมและอินกับตัวละครหรือเนื้อหาจนนำมาก่อเหตุร้าย ที่ผ่านมาแม้จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในเมืองนอก แต่สำหรับเมืองไทยถือว่าน้อยมาก
โดยคดีแรกๆ และเป็นคดีที่สะเทือนขวัญอย่างมาก เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนี่เอง
ชนวนเหตุมาจากเรื่องเล็กๆ ที่ไม่มีใครคาดว่าจะบานปลายกลายเป็นการสังหารหมู่ไปได้!??
จุดเริ่มมาจากตำรวจสภ.คลองหลวง จ.ปทุม ธานี ซึ่งตั้งด่านตรวจอยู่บริเวณตลาดไท พบรถจักรยานยนต์คันหนึ่งจอดทิ้งอยู่บริเวณหน้าตลาดต้นไม้ เมื่อเที่ยงคืนเศษ วันที่ 23 พฤษภาคม 2550 เบื้องต้นพบว่ามีวัยรุ่นคนหนึ่งขับขี่มา แต่เมื่อเห็นด่านก็จอดรถทิ้งเอาไว้ก่อนเผ่นหนีไป!??
ราวๆ ตี 4 วัยรุ่นคนหนึ่งทราบชื่อภายหลังคือ นายเกียรติพงศ์ เมฆสวัสดิ์ อายุ 20 ปี แสดงตัวเป็นเจ้าของรถมาติดต่อขอรับคืนที่ป้อมตำรวจ
ส.ต.อ.อุดร เกตุดี เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสภ.อ.คลองหลวง ประจำป้อมตลาดไท สังเกตเห็นความผิดปกติ เพราะวัยรุ่นรายนี้สวมเสื้อแจ๊กเกต และเหมือนมีอาวุธตุงออกมา
เจ้าหน้าที่ขอตรวจค้นแต่นายเกียรติพงศ์ พยายามวิ่งหนี ตำรวจตัดสินใจกระโดดล็อกตัวเอาไว้ แต่ก็ต้องผงะหงายกลับมาเมื่อคนร้ายชักมีดพกแทงเข้าที่หัวไหล่เลือดพุ่งกระฉูด
ระหว่างนั้นเองนายปริญญา ก้นทอง อายุ 20 ปี และนายรังสรรค์ วังจ่อ อายุ 35 ปี รปภ.ตลาดไท ที่เห็นเหตุการณ์วิ่งเข้ามาเพื่อช่วยเหลือก็ถูกแทงได้รับบาดเจ็บอีก 2 คน
หนุ่มคลั่งวิ่งมุ่งหน้าไปทางด้านหลังเผชิญหน้ากับนายสะอาด คำศรี อายุ 39 ปี รปภ.อีกคน คราวนี้ก็เก็บมีดพกและควักปืนอาก้าพับฐาน ติดกล้องเลเซอร์ที่ซ่อนไว้ใต้เสื้อแจ๊กเกตออกมา!!!
เสียงปืนแผดก้องไปทั่ว และนายสะอาด เป็นเหยื่อคมกระสุนรายแรกและสิ้นใจก่อนถึงมือแพทย์
ตำรวจสภ.คลองหลวง ยกกำลังหลายสิบนายออกตามล่าโดยปิดล้อมหลายๆ เส้นทาง เพื่อติดตามล่าตัว
เหยื่อโหดรายต่อมาเป็นชาวบ้านที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ คือนายธีรยุทร ศรีอริย กุล อายุ 31 ปี ชาวบ้านที่มาซื้อของกำลังจะขึ้นรถปิกอัพขับกลับบ้าน
นายเกียรติพงศ์ เข้าไปเพื่อชิงรถแต่นายธีรยุทธไม่ยอมให้ จึงถูกยิงเข้าหลายนัดได้รับบาดเจ็บ
จากนั้นก็สาดกระสุนใส่รถปิกอัพอีกคันที่แล่นผ่านมาพอดี ถูกนายอ้อน ทองสุข อายุ 46 ปี พ่อค้าขายทุเรียน คนขับเสียชีวิตคาที่!!!
นายเกียรติพงศ์วิ่งหนีต่อไปกระทั่งเจอนายประเสริฐ ว่าบ้านพลับ คนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง จึงยิงเข้าใส่ถูกขาซ้ายได้รับบาดเจ็บล้มลง ก่อนเข้าไปชิงรถขี่หลบหนี
ระหว่างนั้นส.ต.อ.วิโรจน์ สุรวงศ์ ตำรวจทีมไล่ล่าตามมาทัน แต่ก็ถูกนายเกียรติพงศ์ใช้ปืนอาก้าติดกล้องเลเซอร์ ยิงเข้าใส่หน้าท้องล้มฟุบจมกองเลือดไปอีกราย
ไอ้โจ๋คลั่งตัดสินใจทิ้งรถอีกครั้งวิ่งผ่านเข้าป่าหญ้าไปทะลุออกถนนอีกเส้น ชิงรถจักรยานยนต์ของนายชัยวัฒน์ บางขันธ์ ซึ่งเหยื่อรายนี้ร้องขอชีวิต ทำให้โจ๋คลั่งยอมปล่อยไปโดยไม่ทำร้ายเหมือนรายอื่นๆ
พ.ต.ท.ฤทธินันท์ ปุ้ยพันธวงศ์ สว.สส. นำทีมสกัดจับตกเป็นเหยื่ออีกราย เมื่อเจอกับนายเกียรติพงศ์ แล้วยิ่งต่อสู้กัน ก่อนพลาดท่าถูกกระสุนอาก้าทะลวงเข้าสะโพกบาดเจ็บ
นายเกียรติพงศ์ อาจจะเห็นว่าตำรวจคงสกัดอยู่หลายเส้นทางแล้ว การขี่รถต่อไปน่าจะเป็นจุดเด่น จึงทิ้งรถวิ่งหนีเข้าไปในบ้านคนละแวกนั้น เพื่อทะลุไปออกซอยเอราวัณ 1/1
จุดนี้เองที่เกิดการปะทะที่สุดเดือดที่สุดเมื่อส.ต.อ.อิสระ มณีแสง และ ส.ต.ท.วิเชษฐ์ สำราญเลิศวิลัย ชุดสืบสวนที่ไล่ตามมา เกิดยิงต่อสู้กัน
นายเกียรติพงศ์ สิ้นฤทธิ์อยู่ตรงนี้เอง เมื่อถูกวิสามัญฆาตกรรม!!!
แต่ฝ่ายตำรวจก็ต้องแลกกับชีวิตของส.ต.อ.อิสระ ที่ถูกยิงตอบโต้เสียชีวิตคาที่ ส่วนส.ต.ท.วิเชษฐ์ ได้รับบาดเจ็บ
หลังควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว เจ้าหน้าที่ต้องตกตะลึงซ้ำสอง เมื่อพบระเบิดซ่อนอยู่ในกระเป๋าลายพรางบริเวณหน้าตลาดต้นไม้ คาดว่าจะเป็นของนายเกียรติพงศ์ วางทิ้งไว้ระหว่างมาเจอด่านตรวจในช่วงแรก
ตำรวจยิ่งตระหนกมากขึ้นเมื่อบุกไปตรวจค้นห้องพักของคนร้ายที่รัชดาแมนชั่น ย่านลาดพร้าว พบอาวุธสงครามจำนวนหลายรายการอยู่ภายในลังพลาสติกใสขนาดใหญ่ อาทิ เครื่องกระสุนปืนอาก้า จำนวน 51 นัด แม็ก กระสุนปืนอาก้าขนาด 30 นัด จำนวน 1 แม็ก, แม็กขนาด 40 นัด 1 แม็ก, กระสุนปืน .22 จำนวน 35 นัด, มีดสปาร์ตา 3 เล่ม, มีดดาบซามูไร 1 เล่ม, ท่อพีวีซีต่อสายไฟจำนวน 1 ท่อ, หน้ากากผี 1 อัน หน้าไม้ 1 อัน
นอกจากนี้ยังพบอุปกรณ์การทำวัตถุระเบิด, หนังสือเกี่ยวกับอาวุธปืน, หนังสือธรรมะ, ใบวุฒิบัตร จบหลักสูตรวิชาช่างกุญแจ และแผ่นเกมการต่อสู้อีกจำนวนหนึ่ง
ตำรวจพบว่านายเกียรติพงศ์ เป็นคนเก็บตัว มีเพื่อนน้อย และชอบนั่งสมาธิ ยังเคยไปนั่งที่วัดอยู่เป็นประจำ!??
นอกจากนี้ ชอบเล่นเกมยิงต่อสู้เป็นชีวิตจิตใจ หนึ่งในนั้นคือเกมที่ชื่อว่า เคาน์เตอร์ สไตรก์ เป็นเกมคอมพิวเตอร์ ซึ่งตัวเอกจะเป็นทหารบุกเข้าไปไล่ฆ่าทุกคนที่ขวางหน้าเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จ
ที่น่าสนใจก็คือปืนอาก้าพับฐาน เป็นอาวุธหลักของตัวเอกในเกมนี้ด้วย!??
ตำรวจเชื่อว่าหนึ่งในชนวนก่อเหตุนอกจากการมีปัญหาทางจิตแล้ว การเล่นเกมจนเกิดอาการอินกับตัวละคร จึงเริ่มสะสมอาวุธกระทั่งนำมาก่อเหตุร้ายในที่สุด
ห้วงนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ออกมาแอ๊กชั่นเกี่ยวกับมาตรการป้องกันเหตุซ้ำซ้อน แต่เมื่อเวลาผ่าน ทุกอย่างก็ค่อยๆ จางหายไป
กระทั่งมาเกิดเหตุซ้ำขึ้นอีกจนได้!??
เกาะกระแส GTA
มติชน http://wwwback.dek-d.com/board/view.php?id=1140624
หากเอ่ยถึงเกมที่กำลังถูกจับตามองจากสังคมอย่างที่สุดในขณะนี้ คงไม่พ้น "จีทีเอ" หลังจากเด็กชายวัยรุ่นชั้น ม.6 ก่อเหตุสะเทือนขวัญ จ้วงแทงคนขับรถแท็กซี่จนเสียชีวิตด้วยหวังชิงทรัพย์...เลียนแบบตัวละครในเกมที่ว่า!
ด้วยประเด็นข่าวดังกล่าวที่กลายเป็นวาระแห่งชาติในเวลาต่อมา วันนี้จึงขออนุญาตพักการแนะนำเกมประจำสัปดาห์เพื่อมาโฟกัสที่เกมซึ่งกำลังอยู่ในความสนใจในขณะนี้กันสักเล็กน้อย
สำหรับเกมจีทีเอ หรือชื่อเต็มๆ ว่า "แกรนด์ เธฟต์ ออโต้" (Grand Theft Auto - GTA) เป็นซีรีส์เกมยอดฮิตซึ่งริเริ่มขึ้นโดยค่าย "ร็อคสตาร์ส เกมส์" จากสกอตแลนด์ วางตลาดครั้งแรกในปี 1997 และฮิตติดลมบนจนทำยอดขายได้เกิน 70 ล้านแผ่น (จากการรายงานเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2008) และที่ผ่านมาก็มีดารานักบู๊หลายรุ่น อาทิ "เบิร์ต เรย์โนลด์ส เดนนิส ฮอปเปอร์" หรือ "ซามูเอล แอล. แจ๊คสัน"
คำว่า "แกรนด์ เธฟต์ ออโต้" เป็นศัพท์ที่ตำรวจใช้เรียกรูปแบบหนึ่งของอาชญากรรม ว่าด้วยการขโมยยานพาหนะหลากหลายชนิด ซึ่งตัวจีทีเอเองก็อาศัยคอนเซ็ปท์นั้น แถมยังครอบคลุมอาชญากรรมอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหลายหลาก
ตัวเอกของจีทีเอมักจะเป็นสมาชิกแก๊งหรือองค์กรวายร้ายอะไรสักอย่างที่โดนหักหลังจึงพยายามไต่เต้าขึ้นเป็นใหญ่ในสังคมด้านมืดของเมืองใหญ่ให้ได้ ซึ่งก่อนจะไปถึงจุดนั้น ผู้เล่นก็จะได้มีประสบการณ์การก่ออาชญากรรมอันหลากหลาย อาทิ ปล้นธนาคาร ลอบสังหาร ฆาตกรรม ขโมยรถ และอีกสารพัด
ความนิยมของจีทีเอมาจากคอนเซ็ปท์ของเกมที่แปลกใหม่ ประกอบกับความลงตัวของการผสมหลากหลายสไตล์เกมเข้าด้วยกัน ทั้งแอ๊คชั่น ผจญภัย แข่งรถ ยิงปืน ซิมูเลชั่น ฯลฯ แต่ก็เพราะธีมหลักที่ต่างไปจากเกมอื่นๆ นี่เองที่ทำให้จีทีเอโดนเพ่งเล็งและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างเรื่อยมา
เพราะขณะที่เกมอื่นๆ ต่อให้มีเนื้อหารุนแรงอย่างไร ผู้เล่นก็ยังคงรับบทเป็น "พระเอก-นางเอก" หรืออย่างน้อยๆ ก็ "ตัวเอก" ที่ยึดหลักศีลธรรม คุณธรรม มโนธรรม หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มากก็น้อย แต่จีทีเอกลับเปิดทางให้ผู้เล่นได้มองจากมุมของอาชญากร ผ่านเนื้อหาที่ค่อนข้างรุนแรงและล้ำเข้าไปใน "โลกของผู้ใหญ่" ไม่น้อยทีเดียว
ขนาดที่ "เกล็น เบ๊ค" นักพูดและนักจัดรายการวิทยุหัวอนุรักษ์ชื่อดังของสหรัฐอเมริกา กล่าวถึงผลกระทบของเกมจีทีเอว่า "เรากำลังฝึกให้ลูกเป็นฆาตกร กำลังสอนให้เด็กผู้ชายปฏิบัติกับผู้หญิงไม่ต่างอะไรกับโสเภณี" และเรียกซีรีส์เกมจีทีเอว่าเป็น "ซิมูเลชั่นฆาตกรรม"
จีทีเอถูกหยิบยกเป็นประเด็นทางสังคมบ่อยครั้งในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะหลังจากร็อคสตาร์ เกมส์ ปล่อยภาค 3 ออกมาเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2001 เริ่มจากเดือนตุลาคม ปี 2003 ซึ่งครอบครัวของ "อารอน ฮาเมล" และ "คิมเบอร์ลี บีด" โดยทนายความ "แจ๊ค ธอมป์สัน" อ้างคำให้การของ "วิลเลียม" และ "จอช บั๊คเนอร์" 2 วัยรุ่นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมอารอนและคิมเบอร์ลีว่า พวกเขาขับรถไล่ยิงรถของเหยื่อทั้งสองเลียนแบบเกมจีทีเอ 3 เพื่อฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ผลิตเกม ผู้จัดจำหน่าย ไปจนถึงบริษัทโซนี่ คอมพิวเตอร์ เอนเตอร์เทนเมนต์ อเมริกา เจ้าของเครื่องเกมเพลย์สเตชั่น 2 คิดเป็นเงินรวมแล้วถึง 246 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ข้างจำเลยก็ตอบโต้ด้วย "เจตนาบริสุทธิ์" ว่าด้วยการเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (ผ่านเนื้อหาของเกม) สุดท้ายโจทก์ขอถอนฟ้อง และคดีก็ปิดไป
หลังจากนั้น ยังมีคดีอื่นๆ ตามมาอีกหลายครั้ง เช่น คดียิงตำรวจ 3 นาย เมื่อเดือนมิถุนายน 2003 ของ "เดวิน มัวร์" วัยรุ่นอายุ 17 ปี ที่ขั้นตอนการก่อคดีราวกับจำลองภาพเหตุการณ์ในเกม เริ่มตั้งแต่ขโมยรถ ถูกจับได้ โดนสอบสวน แย่งปืนตำรวจในห้องสอบปากคำ ยิงตำรวจตาย แล้วหนีจากที่เกิดเหตุด้วยรถตำรวจ
รวมทั้งคดีของ "โคดี้ โพซีย์" ซึ่งครอบครัวผู้ตายอ้างว่า โพซีย์ติดเกมจีทีเอภาค "ไวซ์ ซิตี้" มากจนคิดก่อคดีฆาตกรรมพ่อ แม่เลี้ยง และพี่สาวต่างสายเลือดอย่างโหดม
นอกเหนือจากความรุนแรงเรื่องแอ๊คชั่นบู๊ล้างผลาญ ยังมีการขยายผลให้ติดเรตยิ่งกว่าเก่าโดยเหล่าแฮกเกอร์จอมแสบ เมื่อจีทีเอภาค "ซาน อันเดรียส" วางตลาดในปี 2004 มีแฮกเกอร์เจาะข้อมูลจนเจอโค้ดลับของเกม ถอดรหัสออกมาเป็นแพตช์เสริม (ของเวอร์ชั่นวินโดว์ส) เป็นมินิเกมให้ผู้เล่นเลือกเล่นฉากเซ็กซ์หวือหวาในเกมได้
ผลของมินิเกมดังกล่าวซึ่งถูกเรียกขานกันในนาม "ฮอต คอฟฟี่" ทำให้จีทีเอภาคซาน อันเดรียส ถูกปรับเรตติ้ง จากเดิมเรต "M" เป็น "AO" แทน ผู้จัดจำหน่ายจึงต้องวางตลาดเกมเวอร์ชั่นแก้ไขโค้ดแล้ว เพื่อปรับเรตกลับมาเป็น "M" อีกครั้ง แต่ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายไม่พ้นโดนดำเนินคดีที่เลิ่นเล่อปล่อยให้โค้ดลับติดมาโดยไม่ลบทิ้ง
ตัวอย่างล่าสุดของการจำลองฉากในเกมสู่ชีวิตจริงเกิดขึ้นที่นิวยอร์กปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เมื่อวัยรุ่น 4 คนรุมทำร้ายและปล้นเงินจากชายคนหนึ่งหน้าซุปเปอร์มาร์เกต ก่อนจะหนีไปที่สถานีรถไฟ ชวนเพื่อนอีก 2 คนมาเข้าแก๊ง จากนั้นใช้อาวุธ เช่น ไม้เบสบอล ไม้กวาด และชะแลง ในการปล้นรถบีเอ็มดับเบิลยู และทุบรถตู้คันหนึ่ง ก่อนจะโดนตำรวจจับในเวลาต่อมา
อย่างไรก็ดี ขณะที่อาชญากรรมหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีให้หลังถูกโยงใยให้จีทีเอเป็น "จำเลยร่วม" และแม้งานวิจัยหลายชิ้นจะพอสรุปความได้ว่าความรุนแรงในวิดีโอเกมส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้เล่นไม่มากก็น้อย ก็ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนที่ยืนยันว่า กลุ่มตัวอย่างงานวิจัยเหล่านี้แทนจำนวนประชากรทั้งหมดของสังคมนั้นๆ หรือตัวเกมเป็นเหตุปัจจัยหลักของการก่ออาชญากรรม หรือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ "สื่อ" ความรุนแรงอันหลากหลายที่คนรุ่นใหม่มีช่องทางเปิดรับได้มากขึ้นในปัจจุบัน
ท้ายที่สุดแล้ว การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดน่าจะเป็นการดูแลให้คนเล่น "รับสาร" อย่างเข้าใจว่าทั้งหมดเป็นเพียงสิ่งสมมุติในขอบข่ายของโลกเสมือนจริง ไม่ใช่โลกแห่งความจริงเหมือนที่ใครบางคนคิดทดลอง.
เกม"จีทีเอ"ถอนใบอนุญาตตัวเอง-สลดคดีม.6
มติชน http://story.thaimail.com/news/index.php?option=com_content&task=view&id=1671&Itemid=0
บริษัทนำเข้าเกม "จีทีเอ" ทำหนังสือแจ้งสวช. ขอถอนใบอนุญาตตัวเองแล้ว เป็นการแสดงความรับผิดชอบที่เกมดังกล่าว มีผลลัพธ์แฝงรุนแรง จนเกิดคดีเด็กม.6 ฆ่าโชเฟอร์แท็กซี่เลียนแบบเกม เลขาธิการกวช.ระบุต่อไปนี้ ใครขายหรือให้เช่าเกมโหดนี้ จะถูกดำเนินคดีปรับ 2 หมื่น - 2 แสน พร้อมตรวจสอบ 10 เกมอันตรายที่มีการแฉออกมาด้วย ทางด้านศูนย์เฝ้าระวังวัฒนธรรมผลักดันการจัดเรตติ้งเกมแล้ว จะไม่ให้เด็กเล่นเกมนานกว่า 2 ชั่วโมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งด่วนทุกกองบัญชาการทั่วประเทศ ตรวจสอบร้านเน็ตเถื่อนนับหมื่นร้านให้เสร็จภายใน 7 วัน จากนั้นลุยร้านเน็ตที่ขออนุญาตถูกต้องต่อ ใครฝ่าฝืนกฎหมายจะถูกดำเนินคดี
จากกรณีคดีสะเทือนขวัญ นายพลวัฒน์ ฉินโน อายุ 19 ปี นักเรียนชั้นม.6 ก่อคดีปล้นฆ่านายควร โพธิ์แข็ง อายุ 50 ปี โชเฟอร์แท็กซี่ ตายสยองภายในซอยจรัญสนิทวงศ์ 77 แล้วถูกจับกุมได้คาที่เกิดเหตุ ซึ่งนายพลวัฒน์สารภาพสิ้นว่าลงมือทำไป เพราะเลียนแบบเกมจีทีเอ ซึ่งเป็นเกมที่มีเนื้อหาปล้นฆ่าและต่อสู้ตำรวจ ที่กำลังฮิตในหมู่วัยรุ่น หลังเกิดเหตุ กรมสุขภาพจิตได้ระบุว่าเกมจีทีเอ เป็น 1 ใน 10 เกมที่มีเนื้อหาอันตรายที่ต้องถูกควบคุม เพื่อป้องกันเยาวชนลอกเลียนแบบ ตามข่าวที่ปรากฏไปแล้วนั้น
เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 5 ส.ค. ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายปรีชา กันธิยะ เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมแก้ปัญหาเกมที่มีความรุนแรงร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการร้านเกมกว่า 10 หน่วยงาน นานกว่า 3 ชั่วโมง ว่า บริษัท นิวอีร่า อินเตอร์แอ็คทีฟ มีเดีย จำกัด ตัวแทนบริษัทนำเข้าเกมจีทีเอ (GRAND THEFT AUTO) จากประเทศอเมริกา ได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เพื่อเสนอให้เพิกถอนการอนุญาตให้แพร่ภาพและเสียง โดยมีรหัสประจำม้วนดังต่อไปนี้ คือ 1. กท.00107/50 ชื่อภาษาอังกฤษ GRAND THEFT AUTO 3 2. กท.00108/50 ชื่อภาษาอังกฤษ GRAND THEFT AUTO : VICE CITY 3. กท.00109/50 ชื่อภาษาอังกฤษ GRAND THEFT AUTO : SAN ANDREAS ซึ่งตนได้รับทราบการขอยกเลิก และพร้อมให้อนุญาตตามที่ขอมา
"ดังนั้นต่อไปนี้ใครที่นำเกมดังกล่าวมาจำหน่าย ใช้เช่า และเผยแพร่ จะมีความผิดและถูกดำเนินคดีด้วยโทษปรับ 20,000-200,000 บาท อนาคตทางกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จะออกเป็นกฎกระทรวง โดยให้ผู้ประกอบการส่งรายละเอียดเนื้อหาและภาพของเกมมาให้ครบ พร้อมทั้งคู่มือการเล่นรวมถึงแจ๊กพอตที่จะได้จากการเล่นเกมด้วย เพื่อพิจารณาโดยละเอียดถึงความปลอดภัยต่อเยาวชน หากผู้ประกอบการรายใดไม่ให้ความร่วมมือจะไม่ออกใบอนุญาตจำหน่ายให้" นายปรีชากล่าว และว่า สำหรับการพิจารณาการเพิกถอนใบอนุญาต ตนจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาเป็นรายกรณี หากพบว่ามีเกมที่ใช้ความรุนแรง ก็จะเรียกผู้ประกอบการเข้ามาเจรจาและหารือร่วมกัน
เลขาธิการกวช.กล่าวว่า สำหรับรายชื่อ 10 เกม อันตรายที่น.พ.ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ส่งรายละเอียดมาประกอบด้วย 1. แกรนด์ เธฟต์ ออโต้ (GRAND THEFT AUTO) 2. แมนฮันต์ (Manhunt) 3. สการ์เฟซ (Scarface) 4.ห้าสิบเซ็นต์ : บุลเลตพรูฟ (50 Cent : Bulletproof) 5. สามร้อย : เดอะวิดีโอเกม (300 : The Video Game) 6. เดอะ ก๊อดฟาเธอร์ (The Godfather) 7. คิลเลอร์ (Killer 7) 8. เรสซิเดนต์ อีวิล 4 (Resident Evil 4) 9. ก๊อดออฟ วอร์ (God of War) 10. ฮิตแมน : บลัด มันนี่ (Hitman : Blood Money) นอกจากนี้ยังมีอีกหลายเกม ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ว่าเข้าข่ายว่าเป็นเกมที่ใช้ความรุนแรง อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่นำซีดีเกมหรือหนังต่างๆ จะต้องมีใบอนุญาต หากไม่มีใบอนุญาต วธ.จะเข้าไปดำเนินการ โดยประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) ให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ด้านนายศักดิ์ชาย โชติกจินดา ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดบริษัท นิวอีร่า อินเตอร์ แอ็คทีฟ มีเดีย จำกัด ตัวแทนบริษัทนำเข้าเกมจีทีเอ (GRAND THEFT AUTO) จากประเทศอเมริกา กล่าวว่า จากกรณีเกมจีทีเอ เป็นสาเหตุให้นักเรียนชั้นม.6 ก่อเหตุการณ์ฆาตกรรมลอกเลียนนอกจอขึ้น ทางบริษัทยินดีที่จะให้สวช. ซึ่งเป็นผู้ให้ใบอนุญาตจำหน่ายเกมดังกล่าวตั้งแต่ปี 2550 ถอดถอนใบอนุญาต เพื่อป้องกันเหตุการณ์ลอกเลียนแบบเกิดซ้ำในอนาคต ทั้งนี้บริษัทได้ทำหนังสือขอให้เพิกถอนการอนุญาตให้แพร่ภาพและเสียง พร้อมกับแจ้งยกเลิกหมายเลขรหัส กท. ของวีดิทัศน์ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1. Grand theft auto 3 กท.00107/50 2.Grand theft auto :Vice city กท.00108/50 3. Grand theft auto : San andreas กท.00109/50 ซึ่งจะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ดำเนินการยกเลิกรหัส กท. ดังกล่าว
"เหตุการณ์ฆาตกรรมที่เกิดขึ้นเป็นผลลัพธ์แฝงที่เกิดขึ้นต่อตัวผู้เล่น ในด้านการซึมซับพฤติกรรมของตัวการ์ตูน โดยที่บริษัทไม่คิดว่าจะเกิดผลกระทบที่ร้ายแรงขนาดนี้มาก่อน บริษัทจึงขอรับผิดชอบด้วยการยอมให้ถอดถอนใบอนุญาตจำหน่าย รวมทั้งระงับการนำเข้าเกมจีทีเอภาค 4 และหยุดจำหน่ายเกมจีทีเอทั้ง 3 ภาคแล้ว ตั้งแต่ปลายเดือนพ.ค.ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ อย่างไรก็ตาม อนาคตการนำเข้าเกมต่างชาติ ทางบริษัทจะมีการพิจารณาให้ละเอียดรอบ คอบกว่าที่ผ่านมา โดยจะเน้นให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมไทยมากที่สุด เพื่อประ โยชน์ที่จะเกิดต่อเยาวชนมากกว่าโทษที่จะได้รับ" นายศักดิ์ชายกล่าว
น.ส.ลัดดา ตั้งสุภาชัย ผอ.ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒน ธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ขณะนี้ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ได้รับร้องเรียนจากเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ระบุว่า เครือข่ายได้เข้าไปใช้บริการในร้านเกมอินเตอร์เน็ตแห่งหนึ่งในกรุง เทพฯ แล้วสังเกตเห็นพ่อแม่วัยรุ่นเข้าไปเล่นเกม ในเวลาประมาณ 22.30 น. โดยพ่อแม่วัยรุ่นได้นำลูก 2 คน ซึ่งเป็นเด็กเล็กอายุประมาณ 5 ขวบ และ 2 ขวบ เข้าไปนั่งรอพ่อแม่วัยรุ่นเล่นเกมด้วย ทั้งนี้เครือข่ายเห็นว่า การที่เด็กเล็กเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอย่างร้านเกมที่มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมกับเด็ก อีกทั้งเด็กจะจดจำการเล่นเกมรุนแรง หรือการเปิดเว็บไซต์ลามกอนาจาร จึงขอให้ วธ. ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกวดขันกำกับดูแลไม่ให้ร้านเกมอินเตอร์เน็ตปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าไปใช้บริการหลังเวลา 22.00 น. ที่สำคัญควรหามาตรการป้องกันพ่อแม่วัยรุ่นไม่ให้นำลูกที่เป็นเด็กเล็กเข้าไปอยู่ในร้านเกมด้วย
น.ส.ลัดดา กล่าวด้วยว่า ขณะนี้นักวิชาการได้ทำ การวิจัยถึงความเหมาะสมของเรตติ้งเกมเสร็จเรียบ ร้อยแล้ว โดยจะมีเนื้อหาคล้ายกับเรตติ้งโทรทัศน์ คือ การแบ่งช่วงอายุ วุฒิภาวะ สาระเนื้อ เวลาในการเล่นเกมของเด็กอายุ ไม่เกิน 18 ปี ไม่ควรเล่นเกินวันละ 2 ชั่วโมง ที่สำคัญต้องมีการคัดกรองเนื้อหาเกมให้เด็กแต่ละวัยอย่างเหมาะสม ซึ่งตนกำลังนำเสนอข้อมูล ต่อนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัด วธ. เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ พิจารณา
ทางด้านนายสมพงษ์ จิตระดับ ผอ.ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเด็กที่มีความต้องการพิเศษ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การแก้ปัญหาสถานการณ์เด็กกับความรุนแรงเป็นเพียงไฟไหม้ฟาง เชื่อว่าภายใน 1 สัปดาห์ปัญหาเหล่านี้ก็จะเงียบหาย รอให้เกิดเหตุการณ์ใหม่ก็จะมารุมแก้ปัญหาอีกที ทั้งที่สถานการณ์ปัญหาเด็กมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งเด็กทำลายเด็ก เด็กก่อคดี และอีกหลายปัญหาที่ไม่ได้ปรากฏผ่านสื่อ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีประมาณร้อยละ 20 จนกลายเป็นสถานการณ์ที่สุกงอม แต่ก็ยังไม่มีนโยบาย มาตรการที่จะแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ทั้งนี้ ตนเคยร่วมทำนโยบายการแก้ปัญหาความรุนแรงในเด็กเป็นวาระแห่งชาติมาถึง 2 ครั้ง แต่เป็นเพียงภาพที่ดูดีในเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ ขณะที่มีความอ่อนแอในการนำไปสู่การปฏิบัติ เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังดำเนินงานโดยยึดวัตถุประสงค์ขององค์กรตัวเองเป็นที่ตั้ง
"ผมมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเพราะเด็ก มีปัญหาทางจิต แต่มองว่าเด็กกำลังนำเสนอปัญหา อย่างตรงไปตรงมาจากผลพวงของสภาพแวดล้อม ครอบครัวไม่มีเวลาให้ความอบอุ่น อบรมเอาใจใส่ลูก และเด็กยังซึมซับกับการทะเลาะเบาะแว้งภายในครอบครัว ผลักภาระให้เด็กใช้เวลาว่างร้อยละ 70-80 ในการเล่นเกมจนซึมซับและเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ จึงไม่อยากให้โทษว่าเด็กมีความผิดฝ่ายเดียว แต่พ่อแม่ก็ต้องร่วมรับผิดชอบในความผิดครั้งนี้ด้วย เด็กเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความผิดเท่านั้น ขณะเดียวกับกระทรวงวัฒนธรรมก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้น ทั้งที่ต่างประเทศเซ็นเซอร์เกมเหล่านี้มาแล้ว แต่ไม่เข้าใจว่ากระทรวงวัฒนธรรมอนุมัติเกมที่มีความรุนแรงเหล่านี้ออกมาได้อย่างไร" นายสมพงษ์กล่าว และว่า อยากให้ฝากให้ดูแลครอบครัวแท็กซี่ที่ตกเป็นเหยื่อด้วย
ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต.เรืองศักดิ์ จริตเอก รองผบช.ประจำสง.ผบ.ตร. ในฐานะรองโฆษกตร. กล่าวถึงการกวดขันจับกุมร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ตว่า ทางตร.ถือเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ โดยให้บช.น. ภ.1-9 และสำนักงานเทคโนโลยีและการสื่อสาร (สทส.) เร่งตรวจสอบ กวดขันจับกุมร้านเกมคอมพิวเตอร์ ร้านเกมออนไลน์ ร้านจำหน่ายเกมที่มีลักษณะเผยแพร่เกมลามก มีความรุนแรง ขัดศีลธรรม โดยให้รายงานผลให้ตร.ทราบเป็นรูปธรรมภาย ใน 7 วัน ตามคำสั่งตร.ที่ 234/2548 อย่างเคร่งครัด
"ประการแรกให้ดำเนินการกวดขันจับกุมกับร้านเกมคอมพิวเตอร์ ร้านเกมออนไลน์ ที่ผิดกฎหมายก่อน ซึ่งมีกว่า 10,000 ร้าน โดยต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดภายใน 7 วัน ในส่วนที่ถูกต้องตามกฎหมายที่มีกว่า 10,000 ร้านเช่นกัน ก็ต้องกวดขันให้ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ใครฝ่าฝืนเปิดปิดก่อนกำหนด ก็ต้องเข้าไปจัดการเป็นลำดับ ส่วนที่ นำเข้าเกมมาจำหน่ายที่มีลักษณะผิดกฎหมาย ก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการต่อไป โดยตอนนี้ประสานไปที่กระทรวงวัฒนธรรม กระ ทรวงไอซีที เพื่อขออำนาจศาลในการเข้าจัดการ
บล็อกเกมที่เข้าข่ายมีความรุนแรงขัดต่อศีลธรรมด้วย" พล.ต.ต.เรืองศักดิ์ กล่าว และว่า ส่วนของผู้ปกครอง หากพบเป็นการกระทำความผิดเล่นเกมที่มีลักษณะดังกล่าว ให้รีบแจ้งสถานีตำรวจในพื้นที่เข้าดำเนินการ หรือสามารถแจ้งเบาะแสเข้ามาได้ที่ตู้ป.ณ.1234
ส่วนพล.ต.ต.วิสุทธิ์ วานิชบุตร ผบก.ปดส. กล่าวว่า ได้สั่งการให้ผกก.ฝป.ทั้ง 1-10 ออกสำรวจร้านเกมและร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง เพื่อตรวจสอบการขอใบอนุญาต รวมทั้งการให้บริการเกมต่างๆ โดยจะประสานเจ้าหน้าที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปูพรมตรวจสอบร้านเกมต่างๆ ตนจะให้เวลากับร้านเกมภายใน 7 วัน ให้จัดการแก้ไขไม่ให้มีเกมประเภทนี้มาบริการกับเด็กและเยาวชน หากพ้นจากกำหนดแล้วตนจะเข้าตรวจสอบแบบปูพรม จะไม่จับเพียงร้านหรือ 2 ร้านในทุกพื้นที่ โดยจะบังคับใช้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาจพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการด้วย
เมื่อเวลา 11.00 น. นายศักดิ์ชัย จ.ผลิต นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายสุทัศน์ อติวรรณา พัฒน์ ปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วยกำลัง อส.อำเภอ จำนวน 10 นาย ได้นำกำลังออกตรวจตราร้านเกมออนไลน์ และร้านอินเตอร์เน็ต ในตัวเมืองเชียงใหม่กว่า 400 ร้าน โดยการออกตรวจครั้งนี้ทางอำเภอได้ทำหนังสือขอความร่วมมือให้ทุกร้านสอดส่องดูแลเด็กและเยาวชน มิให้เล่นเกมอันตราย
เมื่อเวลา 16.30 น. ที่หน้าสภ.เมืองตราด พล.ต.ต. ปิยะพล โมกขะวรรธนะ ผบก.ตราด เป็นประธานปล่อยแถวตำรวจสายตรวจกวาดล้างอาชญากรรม ออกตรวจร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต จากนั้นเดินทางไปตรวจสอบร้านอินเตอร์เน็ต ร้านเกม และร้านให้เช่าซีดีหนังในเขตเทศบาลเมืองตราด โดยการปล่อยแถวครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อต้องการให้ผู้ประกอบการ ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ตที่มีอยู่ 34 แห่ง ให้ปฏิบัติอยู่ในกรอบกฎหมายที่กำหนด รวมทั้งขอความร่วมมือไม่ให้เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้ามาใช้บริการ
สลดใจ-เด็กติดเกม ม.3 ผูกคอตายเลียนแบบ GTA มรณะ
เดลินิวส์ http://www.mthai.com/webboard/5/130156.html
เดลินิวส์ http://www.mthai.com/webboard/5/130142.html
ลูกชาย ตร.-พ่อแทบใจสลายเผยกำลังนิยม’ในหมู่วัยรุ่น’
เด็ก ม.3 วัย 15 ปี ลูกชายสายสืบบางเขน ผูกคอตายอนาถในแฟลตตำรวจ ศพพิลึกไม่สวมเสื้อแต่นุ่งกระโปรงสั้นสีดำ ใส่ถุงน่องแบบเต็มตัว แถมยังใช้เชือกผูกรองเท้ามัดขาทั้งสองข้างอีก พ่อออกเวรกลับไปหาลูกพบกลายเป็นศพ หัวใจแทบสลาย ไม่รู้ปมสาเหตุลูกคิดสั้นฆ่าตัวตาย เผยเป็นเด็กร่าเริง แต่ติดเกมออนไลน์-ออฟไลน์จนงอมแงม ยันไม่มีการเบี่ยงเบนทางเพศ เพื่อนรักแฉคนตายติดเกมจีทีเอ แนวอาชญากรรม สร้างตัวเองเป็นนักเลงหัวไม้ไล่ก่อเหตุชั่วร้ายเพียบ เผยเจอครั้งสุดท้ายเหมือนมาลาโทรศัพท์หาเพื่อนในกลุ่มทุกคน ตำรวจคาดคนตายซึมซับพฤติกรรมตัวละครในเกม จนเอามาเป็นแบบอย่างแต่พลาดต้องมาจบชีวิตแบบอนาถ แฉเกม GTA เป็นแนวระห่ำแตก เน้นความสะใจในการก่ออาชญากรรมทุกรูปแบบ นิยมมากในหมู่วัยรุ่นคนเล่นเกม อีกรายสาวใต้รักร้าว ซดเบียร์เคลียร์ปัญหาแต่ไม่ลงตัว วิ่งเข้าตู้โทรศัพท์สาธารณะใช้สายฮัลโหลรัดคอตัวเองตายอนาถ
เด็กลอกเลียนพฤติกรรมจากเกมจนต้องจบชีวิตลงรายนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 6 ส.ค. ร.ต.ต.กวินท์ อดุลยาศักดิ์ ร้อยเวร สน.บางเขน รับแจ้งมีคนผูกคอเสียชีวิตภายในห้อง 41/2 ชั้น 1 แฟลต 1 ข้าราชการตำรวจหลัง สน.บางเขน ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน ไปตรวจสอบพร้อมพ.ต.ท.วรฤทธิ์ ศูนยะคณิต สว.สส. และมูลนิธิร่วมกตัญญู พบศพนายพิเชษฐ์ เข็มเงิน อายุ 15 ปี หรือน้องแบงก์ นักเรียนชั้น ม.3 ร.ร.ลาดปลาเค้าวิทยาคม สภาพศพใช้ผ้าขาวม้าผูกคอตัวเองโยงกับช่องระบายลมหน้าห้องน้ำ โดยมือทั้งสองข้างอยู่ในสภาพจับรั้งผ้าขาวม้าอยู่ ส่วนศพไม่สวมเสื้อ นุ่งกระโปรงสั้นแค่เข่าสีดำ สวมถุงน่องแบบเต็มตัว และที่ข้อเท้ามีเชือกผูกรองเท้าสีดำมัดขาทั้งสองข้างไว้ ทั้งนี้ไม่พบร่องรอยถูกทำร้ายหรือรื้อค้นภาย ในห้องแต่อย่างใด
จากการสอบสวน จ.ส.ต.ประสิทธิ์ เข็มเงิน ผบ.หมู่งานสืบสวน สน.บางเขน บิดาน้องแบงก์ ให้การด้วยน้ำเสียงโศกเศร้าว่า ก่อนเกิดเหตุตนเพิ่งออกเวรชุดสืบสวนมาเมื่อช่วงเวลา 06.00 น. โดยกลับมาที่ห้องพัก เพื่อปลุก ลูกชายให้ตื่นมากินข้าวและเตรียมตัวไปเรียนพิเศษตามปกติ แต่เคาะเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีคนมาเปิดประตู จึงคิดว่าจะต้องมีเหตุร้ายเกิดขึ้นแน่นอน ทำให้ตัดสินใจถอดบานเกล็ดหน้าต่างห้องออก แล้วเปิดประตูเข้าไปพบเห็นลูกชายผูกคอตายดังกล่าว
"เรื่องสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชายผมยังไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด เนื่องจากในช่วงเย็นวันที่ 5 ส.ค. หลังเลิกเรียนลูกชายได้มาวิ่งเล่นกับเพื่อน ๆ ที่หน้าแฟลต ปกติลูกชายเป็น เด็กร่าเริง สนุกสนาน จึงคิดไม่ออกว่าสาเหตุที่ทำให้ลูกชายฆ่าตัวตาย ตอนนี้ยังรู้สึกข้องใจว่าลูกชายผูกคอตายได้อย่างไร โดยเฉพาะสภาพศพที่สวมกระโปรง ถุงน่องและเชือกมัดที่ข้อเท้าทั้งสองข้าง เพราะลูกชายไม่มีพฤติกรรมแต่งตัวแบบนี้มาก่อน แต่ที่ผ่านมาลูกชายมักชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์ มักจะออกไปเล่นตามร้านเกมบ่อย ๆ ซึ่งผมก็ได้ห้ามปรามอยู่เป็นประจำ ตอนนี้รู้สึกหัวใจแทบสลาย ที่ต้องมาสูญเสียลูกชายไปอย่างไม่มีวันกลับ" จ.ส.ต.ประสิทธิ์ กล่าวทั้งน้ำตา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเกิดเหตุผู้บังคับ บัญชาและเพื่อนตำรวจ ได้นำอาวุธปืนของ จ.ส.ต. ประสิทธิ์ ที่มีอยู่ 2 กระบอก มาเก็บรักษาไว้ เนื่องจากเกรงว่า จ.ส.ต.ประสิทธิ์ จะคิดสั้นฆ่าตัวตายตามลูกชายไปด้วย ทั้งนี้มีเพื่อนของน้องแบงก์ คนหนึ่งเล่าว่า ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันน้องแบงก์ ได้มาเล่าให้เพื่อน ๆ ฟังว่าที่โรงเรียนมีเพื่อนผูกคอตาย ไป 1 คน โดยไม่ทราบสาเหตุและศพยังไม่ได้เผา
เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าสาเหตุการตายของน้องแบงก์ อาจจะไม่ได้ตั้งใจฆ่าตัวตาย แต่อาจจะต้องการลอกเลียนแบบการกระทำจากเกมคอมพิวเตอร์ ที่น้องแบงก์เล่นจนติดงอมแงม ซึ่งมีทั้งเกมออนไลน์และออฟไลน์ โดยเกมมีลักษณะส่อไปถึงความรุนแรง สำหรับเกมที่กำลังได้รับความนิยมมีเนื้อหาเกี่ยวกับตำรวจไล่ล่าคนร้ายเพื่อจับกุมตัวมาสอบปากคำ จากนั้นจะใช้วิธีการรุนแรงในการสอบปากคำด้วยการนำมาช็อตไฟฟ้า เชือกรัดคอ และจับกดน้ำ ทำให้น่าเชื่อว่าน้องแบงก์ นำพฤติกรรมที่พบในเกมมาทดลองทำจนเกิดเหตุสลดดังกล่าวขึ้น
อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่จะเรียกคนใกล้ชิด ทั้งพ่อ เพื่อนสนิทคนตายทั้งในโรงเรียนและที่แฟลตตำรวจ มาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อหาสาเหตุที่น้องแบงก์เสียชีวิตว่ามาจากความตั้งใจหรืออุบัติเหตุ ทั้งนี้ในช่วงเวลาประมาณ 02.00 น. คนข้างห้องที่เกิดเหตุได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือดังมาจากห้องดังกล่าว แต่ไม่มีใครสนใจเนื่องจากคิดว่าคนทะเลาะกัน อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้น้องแบงก์ เคยนำปืนของพ่อมาเล่นจนลั่นถูกขาตัวเองเจ็บมาแล้ว 1 ครั้ง และล่าสุดทำไฟไหม้ห้องพักจนวอดไปอีก สำหรับศพญาตินำไปตั้งสวดพระอภิธรรมไว้ที่วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน รวม 5 วัน โดยจะทำการฌาปนกิจในวันที่ 11 ส.ค.นี้ เวลา 16.00 น.
ด้าน ด.ช.วิฑูร สมัตถะ อายุ 14 ปี เพื่อนน้องแบงก์ เล่าว่า เพื่อนติดเล่นเกมชื่อ GTA เป็นเกมเกี่ยวกับการขโมยรถ โดยให้ผู้เล่นเป็นคนขโมยแล้วจะมีตำรวจเป็นผู้ติดตามจับกุม ซึ่งหากสามารถรอดพ้นการจับกุมก็จะได้คะแนนและระดับที่สูงขึ้นจนกลายเป็นมืออาชีพ ทั้งนี้ก่อนจะทราบข่าวเพื่อนตาย รู้สึกผิดสังเกตในช่วงเย็นของวันที่ 5 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยปกติหาก เลิกเรียนแล้วช่วงเวลา 15.30 น. คนตายจะกลับบ้านทันที แต่ในวันที่ 5 ส.ค. น้องแบงก์ได้อยู่กับเพื่อน ๆ ในกลุ่มนานจนถึง 16.30 น. และช่วงเวลา 17.00-21.00 น. ได้โทรศัพท์ไปหาเพื่อน ๆ ในกลุ่มเกือบทุกคน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เพื่อนไม่เคยทำมาก่อน แต่ในช่วงนั้นก็ไม่ได้ สนใจอะไร จนมาทราบข่าวว่าเพื่อนเสียชีวิต จึงคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเย็นวันที่ 5 ส.ค. เป็นเหมือนการสั่งลาจากเพื่อนก็เป็นได้
ด.ช.วิฑูร เล่าอีกว่า ช่วงอยู่ที่โรงเรียนน้องแบงก์ ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนจะเป็นเพศ ที่สามแต่อย่างใด เพราะก่อนหน้านี้น้องแบงก์ได้ บอกกับเพื่อน ๆ ว่าแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่ง เป็นรุ่นพี่ชั้น ม.4 ซึ่งทุกครั้งที่ผู้หญิงคน ดังกล่าวเดินผ่าน น้องแบงก์จะรู้สึกเขินจนหน้าแดง อย่างไรก็ตามรู้สึกตกใจที่เพื่อนมาเสียชีวิตแบบกะทันหัน
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า การจัด เรตของเกมต่างประเทศนั้น ทาง ESRB จะ เป็นหน่วยงานที่เข้ามาดูแลโดยเฉพาะ ซึ่งได้แบ่ง ระดับของเนื้อหาเกมไว้ 6 ประเภท ดังนี้ 1. "EC" หรือ Early Childhood คือเนื้อหาปลอดภัยเหมาะกับผู้เล่นอายุตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป 2. "E"หรือ Everyone เนื้อหาเกมมีความรุนแรงบ้างเล็กน้อย ภาษาไม่รุนแรง เหมาะสำหรับผู้เล่นอายุตั้งแต่ 6 ขวบขึ้นไป 3. "E10+" เหมาะ กับผู้เล่นที่มีอายุตั้งแต่ 10 ขวบขึ้นไป 4. "T" หรือ Teen เนื้อหาเกมมีความรุนแรง ภาษาหนักเบาสลับกัน บางฉากมีภาพรุนแรง เหมาะสำหรับผู้เล่นอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป 5. "M" หรือ Mature เนื้อหาของเกมมีเรื่องเพศอยู่บ้างมีความรุนแรงของฉากอยู่มาก ภาษาค่อนข้างแรง เหมาะสำหรับผู้เล่นอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป และ 6. "AO"หรือ Adults Only เนื้อหาเกมมีเรื่องเพศค่อนข้างมาก ฉากและภาพรุนแรงมาก ไม่เหมาะสำหรับผู้เล่นที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ผู้ปกครองควรพิจารณา
ล่าสุดสำหรับข่าวคราวการจัดอันดับเกม เมื่อ San Andreas ภาคล่าสุดของ GTA ผลงานการพัฒนาของบริษัทร็อกสตาร์ ได้ถูกคณะ กรรมการจัดเรตสื่อซอฟต์แวร์บันเทิง (Entertain ment Software Ratings Board-ESRB) กำหนดให้เป็นเกมสำหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุ 18 ขึ้นไป หรือเรต AO เนื่องจากคณะกรรมการได้ เข้ามาตรวจสอบเนื้อหาของเกมในภายหลังพบว่า มีเนื้อหาที่รุนแรงอย่างมาก ประกอบกับเกมถูกเพิ่มเนื้อหาในเรื่องเพศสัมพันธ์ของตัวละคร จากการดัดแปลงของกลุ่มแฮกเกอร์ในต่างประเทศ ซึ่งจากเดิมแล้ว GTA เคยเป็นเกมในเรต M (Mature) คือเกมสำหรับผู้มีอายุ 17 ปีขึ้นไป
โดยเกม Grand Theft Auto เป็นเกมออฟไลน์ที่กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้เล่นเกมมากที่สุดในขณะนี้ ด้วยระบบการเล่นที่เป็นไปอย่างอิสระเสรีในโลกของเกม ผู้เล่นสวม บทบาทเป็นนักเลงที่สามารถจะทำอะไรก็ได้อย่างไม่ผิดศีลธรรม ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะพัวพันอยู่ในวงการอาชญากรรมต่าง ๆ เช่น การทำร้ายร่างกาย การโจรกรรม ไปจนถึงการฆาตกรรม ที่มีอยู่เกลื่อนกลาดในเกม เพื่อให้บรรลุภารกิจที่เกมกำหนด ทำให้ GTA กลายเป็นเกมที่สนองความ ป่าเถื่อนที่มักถูกจำกัดไว้ในโลกความเป็นจริง
วันเดียวกัน ร.ต.ต.ธีรยุทธ มิตรมูสิก ร้อยเวร สภ.อ.เบตง จ.ยะลา รับแจ้งพบศพคนผูกคอตายภายในตู้โทรศัพท์สาธารณะ หน้าที่ทำการไปรษณีย์อำเภอเบตง ถนนสุขยางค์ เขตเทศบาลเมืองเบตง ไปตรวจสอบพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ จำนวนหนึ่ง พบศพน.ส.ดาฮานี สาและ อายุ 25 ปี สภาพลิ้นจุกปาก ที่คอมีสายโทรศัพท์พันติดแน่น นั่งห้อยตัวอยู่ ไม่พบร่องรอยถูกทำร้ายแต่อย่างใด ทั้งนี้ตามตัวมีกลิ่นเบียร์คลุ้งไปทั่ว
จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุคนตายได้มานั่งคุยตกลงเรื่องความรักกับแฟนหนุ่ม เนื่องจากฝ่ายชายมีท่าทีที่เหินห่าง แต่ไม่สามารถตกลงกันได้แฟนหนุ่มจึงเดินจากไป ปล่อย ให้คนตายนั่งอยู่ลำพัง ซึ่งระหว่างนั้นได้ดื่มเบียร์ไปด้วย ต่อมาฝ่ายหญิงได้โทรศัพท์ไปหาฝ่ายชายอีกแต่พูดคุยไม่รู้เรื่อง เนื่องจากคนตายมีอาการเมา ทำให้อีกฝ่ายวางสายไป คนตายจึงเกิดอาการน้อยใจตัดสินใจผูกคอตายประชดรักดังกล่าว ทางเจ้าหน้าที่จึงให้ญาตินำศพไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไป.
เด็กติดเกม...ภัยร้ายโลกไซเบอร์
http://www.thaihealth.or.th/node/4118
นักวิชาการชี้ อันตราย! อาจถึงขั้นเสียชีวิต
“อินเทอร์เน็ตปลอดภัย สังคมไทยก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล” สโลแกนที่มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยได้คิดขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการร่วมรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงวิกฤติการติดเกมในขั้นรุนแรงของเด็กไทย ที่แนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้น อันเนื่องมาจาก อินเตอร์เน็ต สื่อที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก และขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศไทย ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทำให้หลาย ๆ องค์กร หันมาตื่นตัวถึงปัญหาอันมีสาเหตุจากอินเทอร์เน็ตมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาเด็กติดเกม
นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวถึงโทษของการที่เด็กติดเกมว่า การเล่นเกมหรือใช้อินเตอร์เน็ตนานๆ ส่งผลเสียต่อสุขภาพกาย แสบตา ปวดเมื่อย อ่อนเพลีย โทษต่อสุขภาพจิต เช่น เกิดความขัดแย้งในจิตใจภายในหรือขัดแย้งกับผู้คนรอบข้างได้ เพราะเคยชินกับการได้ดังใจ นอกจากนี้อาจรุนแรงถึงโทษต่อการผลิตผลงานของชีวิต เช่น สอบตก เสียการเรียน เสียความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว หรืออาจถึงขั้นเสียผู้เสียคนจากการมีพฤติกรรมอันธพาล ขโมยเงิน มั่วสุมเล่นการพนัน ใช้ยาเสพติด หรือมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม
โดย นพ.บัณฑิต กล่าวต่อว่า นอกจากส่งผลเสียต่อสุขภาพกายแล้ว การที่เด็กนั่งเล่นเกมอยู่แต่หน้าคอมพิวเตอร์ ทำให้เด็กไม่ได้ทำกิจกรรม และ ไม่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองมากนัก ในขณะที่เด็กเป็นวัยที่จะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการวิ่ง เล่น ออกกำลังกาย และมีสังคมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และคนรอบข้าง เพื่อพัฒนา ทักษะทางกาย, อารมณ์, สังคม และจิตใจ และมีงานวิจัยอีกหลายชิ้นที่ พบว่า เด็กที่ติดเกม ก่อให้เกิดนิสัยก้าวร้าวและมีปัญหาทาง ด้านอารมณ์รุนแรงในโรงเรียน
ด้าน ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาพจิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พูดถึงปัญหาเด็กติดเกมว่า จากการศึกษา พบว่า อายุของเด็กที่เริ่มติดเกมได้ลดลงจากอายุ 12 ปี เหลือประมาณ 10 ปี และว่า ส่วนใหญ่เด็กที่ผู้ปกครองพามารักษา จะอยู่ในสภาพอ่อนเปลี้ยเพลียแรง เล่นเกมไม่ไหวแล้ว เล่นจนตาช้ำ น้ำตาไหลตลอดเวลา บางคนก็เส้นประสาทตึง ปวดหัวมาก บางคนเป็นมากอาจเส้นประสาทแตก สลบอยู่หน้าคอมพิวเตอร์และ อาจถึงขั้นวิกลจริตหรือเป็นบ้าได้
ปัญหาเด็กติดเกมไม่เพียงแต่เป็นปัญหาสำคัญในประเทศไทยเท่านั้น ในต่างประเทศก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ในขณะที่ผู้ปกครองยังไม่ให้ความสำคัญ อีกทั้งเด็กยังสามารถเข้าถึงเกมได้ง่าย ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเกมเพลย์ เกมตู้ เกมคอมพิวเตอร์ หรือ เกมออนไลน์ ที่ทำให้เด็กสามารถเล่นเกมได้ทั้งที่บ้าน ห้างสรรพสินค้า หรือร้านอินเทอร์เน็ต
เกมในยุคนี้ยังมีความหลากหลาย ทั้งภาพ แสง สี และเสียง ความสมจริงที่ผู้เล่นสามารถสวมบทบาทเป็นตัวละครในเกมได้ ทำให้เข้าถึงอารมณ์ในเกม และเกมออนไลน์ยังเป็นช่องทางให้เด็กได้มีเพื่อนใหม่ที่มีความสนใจเรื่องเกมเช่นเดียวกัน ประกอบกับการเวลาว่างที่เด็กบางคนมีมากจนเกินไป การขาดระเบียบวินัยในการจัดการตนเอง ทำให้เด็กติดเกมในที่สุด
กระทรวงไอซีทีเองไม่ได้นิ่งนอนใจเร่งหามาตรการควบคุมปัญหาเด็กติดเกม โดย นายสรอรรถ กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า ปัญหาเด็กติดเกมเริ่มรุนแรงขึ้น จึงต้องเร่งหามาตรการควบคุม โดยที่ผ่านมา กระทรวงไอซีทีได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาเด็กติดเกม เช่น การสร้างคำเตือนบนหน้าจอ การควบคุมเซิร์ฟเวอร์เกมและการสร้างกิจกรรมทางเลือกในด้านบวกให้กับเด็ก ๆ
นอกจากนี้ ยังได้กำหนดแนวทางการควบคุมร้านอินเทอร์เน็ตไว้ 2 แนวทาง คือ ร้านอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่เดิมและร้านอินเทอร์เน็ตที่เปิดใหม่ โดยร้านอินเทอร์เน็ตเดิมจะให้ชมรมกู๊ดเน็ตเข้าไปยกระดับคุณภาพ และควบคุมกันเองเพื่อให้ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงไอซีทีกำหนดไว้เกี่ยวกับการให้บริการร้านอินเทอร์เน็ต ว่า สภาพแวดล้อมต้องดี ปลอดโปร่ง มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีมลพิษ ห้ามเล่นการพนันและห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าใช้บริการก่อนเวลา 14.00 น. และ 22.00 น.
การที่เด็กใช้เวลาว่างมาเล่นเกม ไม่สนใจ แม้แต่การลุกไปทานข้าวกับครอบครัว ไม่สนใจในการเรียน การงาน และกิจกรรมอื่น ๆ มองข้ามความสำคัญของคนรอบตัว หมกมุ่นอยู่หน้าจอทั้งวัน มีความสุขเมื่อได้เล่น จะหงุดหงิดโมโหจนถึงขั้นแสดงออกในทางก้าวร้าวเมื่อไม่ได้เล่น หรือถูกขัดคอขณะเล่น อาการเหล่านี้ถือได้ว่าเด็กคนนี้ “ติดเกม” คล้ายคนติดสารเสพติด
“เด็กติดเกม” จึงกลายเป็นปัญหาที่ทุกๆ ฝ่ายต้องเร่งแก้ไขเอาใจใส่ดูแลอย่างเร่งด่วน โดยเริ่มที่ตัวบุคคลเป็นหลัก ทั้งเด็กพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู และคนรอบข้าง โดยสามารถสังเกตพฤติกรรมการติดเกมของเด็กง่ายคือ หากเด็กเริ่มสนุกสนาน อยากรู้ อยากเห็น อยากลองเล่นเกม นั่นหมายถึงเด็กเริ่มชอบเกมแล้ว หากเด็กเริ่มรู้สึกภูมิใจ สนุกสนานเริ่มคุยเรื่องในเกมมากขึ้น พร้อมทั้งเริ่มเล่นในยามว่าง นั่นแสดงว่า เด็กเริ่มหลงใหล คลั่งไคล้เกม และเมื่อพบว่าเด็กเล่นเกมอย่างเดียว โดยไม่สนใจอย่างอื่น หมกมุ่นอยู่กับเกมทั้งวัน ครุ่นคิดแต่เรื่องเกม มองเห็นภาพเกมในสมองตนเอง แสดงออกในทางก้าวร้าว นี่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่า “เด็กติดเกม” แล้ว
ที่น่าห่วงเพราะในปัจจุบันเกมตามท้องตลาด ล้วนเป็นเกมเกี่ยวกับการต่อสู้ และสงคราม มีการรบ ราฆ่าฟันกัน และมีความรุนแรงแฝงอยู่ภายในเกมนั้นๆ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการลอกเลียนแบบของเด็กและเยาวชน เป็นการบ่มเพาะพฤติกรรมด้านลบ และเด็กจะเรียนรู้พฤติกรรมแบบผิดๆ ไป
ภัยร้ายบนโลกอินเทอร์เน็ต โลกของการสื่อสาร สิ่งทำให้ทุกอย่างในโลกย่อส่วนมาอยู่ใกล้แค่คลิก! เข้าไป สิ่งเหล่านี้ทั้งทันสมัย สวยงาม จนทำให้หลายคนอาจมองข้ามปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา โดยไม่ได้คาดคิดว่าจุดเล็ก ๆ อย่างเกมคอมพิวเตอร์ จะนำพามาซึ่งปัญหาสังคมต่อไปในอนาคต... ถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแก้ไข
พ่อด่าติดเกม-ฆ่าตัว ป.6ดิ่งตึก หน้าแถวเคารพธง
+ http://www.thairath.co.th/today/view/7631
+ http://www.konmun.com/NewsUpdate1/6-id4390.aspx
สุดสลดเด็กนักเรียนชั้น ป.6 ลูกชายนายดาบตำรวจ ดิ่งตึกอาคารเรียน 6 ชั้นตายสยองต่อหน้าครูอาจารย์และเพื่อนนักเรียน ขณะเตรียมเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า พบก่อนจบชีวิตผู้ตายใช้โทรศัพท์มือถือส่ง SMS ถึงเพื่อนมีข้อความคล้ายสั่งลา พบเป็นคนติดเกมคอมพิวเตอร์อย่างแรง สงสัยสาเหตุเครียดถูกผู้ปกครองด่าเรื่องติดเกมหรืออาจมีปัญหากับเพื่อน จนหมดทางออกตัดสินใจฆ่าตัวตายอย่างน่าเศร้าใจ
เหตุการณ์เด็กนักเรียนชายดิ่งตึกอาคารเรียนตายสยองรายนี้ เปิดเผยขึ้นเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 พ.ค. พ.ต.ท.สมยศ คำจันทร์ พนักงานสอบสวน (สบ 3) สภ.เมืองสมุทรปราการ รับแจ้งมีเด็กนักเรียนกระโดดตึกฆ่าตัวตายที่โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ตั้งอยู่เลขที่ 58 ถนนเทศบาล 4 ต.ปากน้ำ จึงรายงานให้ พ.ต.อ.ณฐพล แสวงกิจ ผกก. พ.ต.ท.โสภณ มงคลโสภณรัตน์ รอง ผกก.สส. นำกำลังตำรวจเดินทางไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุบริเวณลานหน้าอาคารเรียนตึก 1 หลังเสาธง ซึ่งเป็นตึกสูง 6 ชั้น พบคราบเลือดกระจายเป็นวงกว้าง มีเด็กนักเรียนชายหญิงจับกลุ่มมุงดูจำนวนมาก ส่วนผู้บาดเจ็บถูกนำส่ง รพ.เมืองสมุทร-ปากน้ำ ก่อนแล้วและเสียชีวิตต่อมา ทราบชื่อ ด.ช.พงศธร หรืออาร์ม วัฒนเบญจโสภา อายุ 12 ปี นักเรียนชั้น ป.6/3 โรงเรียน ศรีวิทยาปากน้ำ ศพสวมชุดนักเรียน มีบาดแผลท้ายทอยแตกกะโหลกยุบ กระดูกสันหลังหักหลายท่อน แขนขาหักทั้งสองข้าง เลือดทะลักออกทางปากทางจมูก แพทย์สุดความสามารถยื้อชีวิตได้สิ้นใจตายอนาถ
สอบสวนนางศรีสกุล กฤษณะจินดา อายุ 58 ปี ผอ.โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ให้การว่า ผู้ตายเป็นเด็กเรียนดี และเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูเป็นอย่างดี แต่เป็นคนค่อนข้างเงียบ ทราบว่าผู้ตายชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์ มาก ก่อนเกิดเหตุขณะที่นักเรียนทั้งหมดเตรียมจะเข้าแถวเคารพธงชาติ ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น เมื่อจู่ๆ ผู้ตายกระโดดจากชั้น 6 ของตึก 1 ร่างลอยละลิ่วท่ามกลางเสียงหวีดร้องของครูอาจารย์และเพื่อนนักเรียนที่พบเห็นเหตุการณ์ด้วยความตกใจหลายร้อยคน ก่อนร่างร่วงกระแทกพื้นอย่างแรง นอนจมกองเลือดหายใจรวยริน จึงช่วย เหลือนำส่งโรงพยาบาล กระทั่งเสียชีวิตดังกล่าว
ผอ.โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ให้การอีกว่า ปกติแล้วชั้น 6 ตึกอาคารเรียนที่เกิดเหตุจะไม่ให้นักเรียนขึ้นไปโดยไม่ได้รับอนุญาต เพราะเป็นห้องโสตฯ มีการปิดล็อกประตูอย่างดี แต่คราวนี้ไม่ทราบว่าผู้ตายขึ้นไปได้อย่างไร ซึ่งจะได้ตรวจสอบให้แน่ชัดอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่เกิดเหตุทำให้เพื่อนนักเรียนพากันขวัญผวาไปตามๆกัน ได้กำชับให้ครูทุกคนดูแลเด็กนักเรียนอย่างดีแล้ว
พ.ต.ท.สมยศ คำจันทร์ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี กล่าวว่า จากพยานหลักฐานคาดว่าผู้ตายแอบเดินขึ้นไปที่บริเวณอาคารเรียนชั้น 6 ก่อนกระโดดลงมาฆ่าตัวตาย และจากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือ พบผู้ตายได้ส่ง SMS ไปหาเพื่อนช่วงกลางดึกคืนวันที่ 20 พ.ค.ที่ผ่านมา มีใจความว่า "วันที่ 21 คือวันสุดท้ายของเรา บาย" ข้อความดังกล่าวคล้ายเป็นการสั่งลาเพื่อน ในชั้นนี้สงสัยผู้ตายคง เครียดถูกทางบ้านต่อว่าเรื่องเล่นเกม หรืออาจมีปัญหากับเพื่อน จนคิดไม่ตกตัดสินใจฆ่าตัวตายในที่สุด
ต่อมา ด.ต.กิตติ วัฒนเบญจโสภา ผบ.หมู่งานป้องกันและปราบปราม สภ.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ พ่อ ผู้ตาย หลังทราบข่าวร้ายเดินทางมาดูศพลูกชายที่โรง-พยาบาลด้วยอาการที่เศร้าโศกอย่างแรง จนไม่สามารถตอบข้อซักถามใดๆ กับผู้สื่อข่าวได้ ขณะที่ศพ ด.ช.พงศธร หลังมีการชันสูตรศพแล้วญาติไม่ติดใจในคดีความ จึงนำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่ศาลา 4 วัดกลางวรวิหาร อ.เมืองสมุทรปราการ มีญาติพี่น้อง ครูอาจารย์ และเพื่อนนักเรียนไปร่วมงานหลายร้อยคน บรรยากาศเต็มไปด้วยความเศร้าสลด
นายธีระ สลักเพชร รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนักเรียนผู้เสียชีวิต ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะ วธ.ก็รณรงค์ให้โรงเรียน พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ช่วยกันดูแลเด็กให้เล่นเกมอย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกัน วธ.กำลังจัดตั้งศูนย์สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติขึ้น ในการส่งเสริมให้ ครอบครัวเข้าใจการเล่นเกมของเด็ก รวมทั้งส่งเสริมให้ เกิดสื่อดีและสร้างสรรค์ด้วย ด้าน น.ส.นราทิพย์ พุ่มทรัพย์
ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) กล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเกิด จากพ่อ แม่ ไม่เข้าใจจิตวิทยาของเด็ก เพราะเด็กที่กำลังโตเป็นวัยรุ่นจะมองว่า การที่พ่อแม่เตือนไม่อยากให้เล่นเกม กลายเป็นคำด่าทอ ถูกบีบคั้น จนเกิดความน้อยใจขึ้น
ถ้าผมเล่น…ผมจะเป็น…
+ http://www.gamingdose.com
บทความนี้สะท้อนได้ชัดเจน สืบเนื่องมีข่าวว่า "หนุ่มหลอน เกมจีทีเอ ปีนตึกหนีศัตรู"
ส่วนผู้เขียนบทความก็เชื่อว่า "ตัวเกมเองก็เป็นสื่อบันเทิงชนิดหนึ่งที่มีผลต่อการเรียนรู้ กระบวนการคิด การสร้างและลอกเลียนแบบพฤติกรรมของคนซึ่งมันสามารถออกมาในทางที่แย่ได้ถ้าหากคุณเป็นคนที่จิตใจ , ความคิดหรือความรู้ขาดตกบกพร่องไปไม่ต่างอะไรกับการฟังเพลงหรือภาพยนตร์ครับ ที่ผมจะสื่อก็คือว่ามันสามารถเป็นทั้งตัวอย่างที่ดีได้และก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีได้ด้วยเช่นกัน ไม่เข้าข้างเกมมากจนเกินกว่าเหตุแน่นอนครับ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วไอ้การที่คนเราจะหลอนจนปีนตึกขึ้นไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นเนี่ย ผมเชื่อเหลือเกินครับว่าสุดท้ายมันเป็นปัญหาที่ตัวบุคคลไม่ใช่สื่อบันเทิงอย่างแน่นอน"
ยกตัวอย่าง
1. ถ้าผมเล่น FIFA ผมจะเป็น… นักฟุตบอล
2. ถ้าผมเล่น Football Manager ผมจะเป็น… ผู้จัดการทีมฟุตบอล
3. ถ้าผมเล่น Call of Duty ผมจะเป็น… นาวิกโยธิน
4. ถ้าผมเล่น Counter Strike ผมจะเป็น… หน่วยสวาท
5. ถ้าผมเล่น GRID 3 ผมจะเป็น… นักแข่ง
6. ถ้าผมเล่น Virtua Tennis ผมจะเป็น… นักเทนนิส
7. ถ้าผมเล่น Goat Simulator ผมจะเป็น… แพะ
8. ถ้าผมเล่น Surgeon Simulator ผมจะเป็น… หมอ
9. ถ้าผมเล่น Sim City ผมจะเป็น… ผู้ว่า
10. ถ้าผมเล่น Tropico ผมจะเป็น… นายกรัฐมนตรี
แนะนำเว็บ (Web Guides)
  Online Games : เล่นแบบ online ไม่ต้อง download
 1. yahoo.com (JAVA Applet Games)
 2. freearcade.com (Flash Games)
 3. worldvillage.com
Internet game online
เขียนโดย ปรีชา จินดามณีศิริกุล
จากหน้า 80 internettoday ปีที่4 ฉบับที่ 46
bezerk.com
gamestorm.com
heat.net
zone.com
kali.net
mpgn.com
mplayer.com
playsite.com
ten.net
แหล่งเกม : ที่เล่นเกมไปพร้อมกับการเรียนเขียนโปรแกรม
12 Free Games to Learn Programming.
[Apr 26,2016]
https://medium.mybridge.co .. learn-to-code
1. https://www.codingame.com/
2. https://codecombat.com/play
3. https://screeps.com/
4. https://checkio.org/
5. http://vim-adventures.com/
6. http://www.cyber-dojo.org/
7. https://www.playcodemonkey.com/
8. http://play.elevatorsaga.com/
9. http://www.codewars.com/
10. http://rubyquiz.com/
11. http://www.git-game.com/
12. http://www.hacker.org/
แนะนำ 10 เว็บไซต์ .. เขียนโปรแกรมให้สนุกเหมือนเล่นเกมส์ 
[May 12,2016]
https://devahoy.com/ . . programming-with-game
1. https://codecombat.com/
2. https://www.codeavengers.com/
3. https://dash.generalassemb.ly/
4. http://vim-adventures.com/
5. https://www.bloc.io/ruby-warrior#/
6. https://code.org/learn
7. https://checkio.org/
8. https://www.codingame.com/
9. https://www.playcodemonkey.com/
10. https://www.khanacademy.org/
เล่นเกมกับเขียนโค้ดเชื่อมกันได้ (itinlife591)

มีความพยายามพัฒนาการศึกษาให้การเล่น (Play) กับการเรียน (Learn) เชื่อมโยงกัน ในการเขียนโปรแกรม (Programming) กับการเล่นเกม (Game) ก็เช่นกัน มีการพัฒนาเว็บไซต์ให้เยาวชนได้เข้าไปเล่นเกมเขียนโปรแกรมหรือเขียนโค้ด (Coding) มีนักเรียนจำนวนไม่น้อยมีความสุขกับการเล่น เมื่อเล่นได้ทั้งวัน ก็จะเรียนรู้ได้ทั้งวัน ทำให้การศึกษาก้าวหน้าไปเร็วขึ้น ในการเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ก็เช่นกัน มีการสร้างเว็บไซต์สนับสนุนการสอนเขียนโค้ด ด้วยการใช้เกม และฝึกการสั่งงานเกมอย่างเป็นขั้นตอน (Step) ให้ตัวละครในเกมทำงานตามสั่งอย่างมีเป้าหมาย ในอเมริกามีโรงเรียนนำบทเรียนการเขียนโปรแกรมเข้าไปสอนนักเรียนกันแล้ว

เกม กับการเขียนโค้ดต่างกันอย่างไร ทั้งสองอย่างมีส่วนที่เหมือนกัน คือ การปฏิบัติให้บรรลุตามพันธกิจ (Mission) สำหรับการเขียนโค้ดมี 3 หลักเบื้องต้ น คือ การทำงานตามลำดับ การเลือก และการทำซ้ำ ซึ่งในเกมก็มีเหมือนกัน แต่ที่แตกต่างกัน คือ ในการเขียนโค้ดจะต้องมีทักษะการใช้คำสั่งที่มีจำนวนมากมาย มีความเข้าใจลำดับก่อนหลังของคำสั่ง มีบริการสร้างคำสั่งขึ้นใหม่ด้วยคำสั่งที่มีอยู่ มีเวลาไตร่ตรองเลือกคำสั่งหรือสร้างขึ้นใหม่เพื่อใช้งาน มีทางเลือกแยกกระทำ และทุกทางมีประโยชน์ต่างกัน มีการทำซ้ำที่แต่ละรอบต่างกันในค่าของตัวแปร มีการวางแผนตั้งแต่ต้นจนจบแล้วจึงเริ่มเล่น มีสิทธิ์กำหนดแผนการเล่นได้ตามต้องการ ซึ่งเกมส่วนใหญ่มักไม่มีสิ่งเหล่านี้

ในเยาวชนที่ติดเกม ก็มีส่วนหนึ่งที่ไม่ติดเกมเกี่ยวกับการเขียนโค้ด ไปติดเกมสมมติบทบาท ติดเกมยิง หรือติดเกมพจญภัย แต่อยากเป็นนักเขียนโปรแกรม เพราะชอบเล่นเกม เมื่อเข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตรที่สอนเขียนโปรแกรม จำเป็นต้องจำคำสั่งจำนวนมาก ฝึกทักษะการใช้คำสั่ง ต้องวางแผนการเล่นตั้งแต่ต้นจนจบก่อนเริ่มเล่น ต้องสร้างตัวแปรใช้งาน และควบคุมด้วยตนเองทั้งหมด มีเรื่องเครื่องบริการ อุปกรณ์ ภาษาโปรแกรม และฐานข้อมูลที่ต้องควบคุมให้ทำงานร่วมกัน ซึ่งจะทราบในเวลาต่อมาว่าการเขียนโค้ดไม่ง่ายเหมือนการเล่นเกม และอาศัยทักษะที่แตกต่างกันไม่น้อย หากนักเรียนท่านใดสนใจจะเขียนโค้ด เพราะชอบเล่นเกม ก็ควรเข้าไปเล่นเกมเขียนโค้ดในเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการ จนแน่ใจว่าการเขียนโค้ดเป็นสิ่งที่ชอบ ก่อนเลือกเรียนในหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตออกมาเขียนโค้ดสั่งงานคอมพิวเตอร์

ข้อดีของเกม สมมติฐาน หากพบใครไม่ตื่นตัวระหว่างเรียนหนังสือ ก็ให้ไปเล่นเกม กลับมาเรียนจะได้มีความตื่นตัว พัฒนาทักษะความอยากรู้อยากเห็นให้ดีขึ้น แต่มีเสียงตอบกลับว่า ทุกวันนี้เล่นเกมถึงตีสี่ทุกวันเลย ประเด็นชวนคิด คือ การพัฒนาทักษะทั้ง 8 อย่างนี้ด้วยเกม อาจไม่ได้เหมาะกับทุกคน ทุกเวลา ทุกเป้าหมาย ขึ้นกับผู้เล่นเกม เพราะบางคนเรียนหนังสือ แล้วสอบตก เพราะไม่ใส่ใจในหนังสือที่เรียน ก็เหมือนไม่ได้เรียน ดังนั้นหากเล่นเกมแล้ว ไม่ได้ไปพัฒนาทักษะที่คาดหวัง ก็อาจเกิดขึ้นได้
ถ้าเรียนหนังสือแล้วมีปัญหา เสนอวิธีหนึ่ง คือ ให้ไปเล่นเกม ผลการเรียนน่าจะดีขึ้น
1. อยู่ในห้องเรียนไม่ค่อยตื่นตัว ง่วงนอน ให้ไปเล่นเกมจะช่วยได้
2. ทำข้อสอบจำอะไรไม่ค่อยได้ ให้ไปเล่นเกม จำแม่นว่าตรงไหนมีกับดัก ความจำจะดีขึ้น
3. ให้คิดโครงงาน เขียนบรรยาย แล้วคิดไม่ออก ให้ไปเล่นเกมฝึกสมอง เช่น sudoku หรือ sim
4. คิดวางแผนงานเป็นทีมไม่เป็น ให้ไปเล่นเกม ROV จะพัฒนาการทำงานเป็นทีม
5. อยู่ในห้องเรียนทะเลาะกับเพื่อน กลับบ้านทะเลาะกับพี่น้อง ให้เล่นเกมที่ต้องร่วมทีม อย่าง ROV
6. มนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนไม่ดี ไม่เผื่อแผ่ ต้องให้ไปเล่น cookie run ที่ทำให้รู้จักส่งหัวใจ และรับหัวใจ
7. ใครไม่ค่อยมีตัง ให้ไปเล่นเกมจะมีตัง แข่งแต่ละครั้งได้เงินเป็นแสนเป็นล้าน
8. ใครมีปัญหาเรื่องภาษาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ให้มาเล่นเกมจะได้ฝึกอ่านฝึกเขียน
+ https://www.potatotechs.com/ประโยชน์ของเกม/
เล่นเกม คลายเครียด ได้จริง
บทความข่าวใน soranews24.com - Rupp หนึ่งในทีมวิจัยจาก University of Central Florida เล่าว่า ทีมเขาใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 66 คน เปลี่ยนเทียบวิธีคลายเครียดหลังทำงาน 3 วิธีระหว่างพักเบรค คือ พักเฉย ทำสมาธิ และเล่นเกม sushi cat พบว่า เล่นเกมคลายเครียดได้ดีที่สุด ทำสมาธิรองลงมา และพักเฉยคลายเครียดได้น้อยที่สุด แต่มีข้อสรุปที่อ่านใน catdumb.com ว่าอย่าพักด้วยเกม ROV เพราะเป็นเกมต่อสู้กัน อาจทำให้หลังจบเกมแล้วหัวร้อนขึ้น

http://goo.gl/72BPC