อันดับมหาวิทยาลัยไทย มกราคม 2008
อันดับมหาวิทยาลัยไทย มกราคม ค.ศ.2008 (พ.ศ.2551)

รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ชื่อ "Webometrics Ranking of World Universities" จากห้องปฏิบัติการ Cybermatrics โดยทีมวิจัยของ CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas) ประเทศสเปน ซึ่งออกรายงานเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง คือ มกราคม และกรกฎาคม โดยผลการจัดอันดับแบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ World Rank ได้จาก Presence Rank(1/3), Openness Rank(1/3), Excellence Rank(1/3) และ Impact Rank(1/2)

แต่ละกลุ่มมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ PRESENCE คือ The global volume of contents published on the university webdomains as indexed by the largest commercial search engine (Google). OPENNESS คือ The global effort to set up institutional research repositories is explicitly recognized in this indicator that takes into account the number of rich files (pdf, doc, docx, ppt) published in dedicated websites according to the academic search engine Google Scholar. EXCELLENCE คือ The academic papers published in high impact international journals are playing a very important role in the ranking of Universities. IMPACT คือ The quality of the contents is evaluated through a "virtual referendum", counting all the external inlinks that the University webdomain receives from third parties. ACTIVITY (50%) = Presence + Openness + Excellence VISIBILITY (50%) = Impact


โดย http://www.webometrics.info :: รวมสถิติมหาวิทยาลัยไทย
เดือนมกราคม พ.ศ.2551 (2008)
Links 2008
:: ม.ค. :: ก.ค.
2009
:: ม.ค. :: ก.ค.
2010
:: ม.ค. :: ก.ค.
2011
:: ม.ค. :: ก.ค.
2012
:: ม.ค. :: ก.ค.
2013
:: ม.ค. :: ก.ค.
2014
:: ม.ค. :: ก.ค.
2015
:: ม.ค. :: ก.ค.
2016
:: ม.ค. :: ก.ค.
2017
:: ม.ค. :: ก.ค.
2018
:: ม.ค. :: ก.ค.
  1 309 PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY 
  2 443 CHULALONGKORN UNIVERSITY 
  3 477 KASETSART UNIVERSITY 
  4 707 ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY THAILAND 
  5 802 MAHIDOL UNIVERSITY 
  6 806 THAMMASAT UNIVERSITY 
  7 841 CHIANG MAI UNIVERSITY 
  8 862 ASSUMPTION UNIVERSITY OF THAILAND 
  9 883 KHON KAEN UNIVERSITY 
  10 1256 KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI 
  11 1335 KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG 
  12 1421 SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  13 1458 SILPAKORN UNIVERSITY 
  14 1660 NARESUAN UNIVERSITY 
  15 1700 RAMKHAMHAENG UNIVERSITY 
  16 1791 KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK 
  17 1807 UBONRATCHATHANI UNIVERSITY 
  18 1844 SIAM UNIVERSITY 
  19 1865 MAHASARAKHAM UNIVERSITY 
  20 1984 SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY 
  21 2011 BURAPHA UNIVERSITY 
  22 2016 SDUSUAN DUSIT RAJABHAT UNIVERSITY 
  23 2035 SUKHOTHAI THAMMATHIRAT OPEN UNIVERSITY 
  24 2083 BANGKOK UNIVERSITY 
  25 2177 DHURAKIJPUNDIT UNIVERSITY 
  26 2224 WALAILAK UNIVERSITY 
  27 2406 MAHANAKORN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  28 2621 NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION 
  29 2642 RANGSIT UNIVERSITY 
  30 2682 SRIPATUM UNIVERSITY 
  31 2753 UNIVERSITY OF THE THAI CHAMBER OF COMMERCE 
  32 2967 MAEJO UNIVERSITY 
  33 3045 PAYAP UNIVERSITY 
  34 3120 SIRINDHORN INTERNATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
  35 3503 MAE FAH LUANG UNIVERSITY 
  36 3647 THAKSIN UNIVERSITY 
  37 3728 SAINT JOHN'S UNIVERSITY THAILAND 
  38 4054 CHULACHOMKLAO ROYAL MILITARY ACADEMY 
  39 4075 HUACHIEW CHALERMPRAKIET UNIVERSITY 
  40 4103 RAJABHAT INSTITUTE CHANDRAKASEM 
  41 4183 YONOK UNIVERSITY 
  42 4310 MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY 
  43 4654 PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY 
  44 4880 KASEM BUNDIT UNIVERSITY
  
http://goo.gl/72BPC