วันหยุด วันหยุดประจำปี และวันสำคัญ แยกธนาคาร และราชการ 2551
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiabc.com | thaiall.com
ปรับปรุง : 2552-08-30 (แก้ อาสาฬหบูชา)
  สารบัญ
 1. ปฎิทินวันพระ และวันหยุด ของ กรมการศาสนา
 2. ความหมาย และประวัติปฏิทินไทย (ละเอียดมาก)
 3. ข้างขึ้น ข้างแรม และปฏิทินจันทรคติ
 4. ปฏิทินด้วย Excel (Toon)
 5. ปฏิทินข้างขึ้น-ข้างแรม (ภาพดวงจันทร์)
 6. ปฏิทินปี 2550 ที่ timeanddate.com
 7. ปฏิทินปี 2550 ที่ wacoal.co.th
 8. วันหยุด ธนาคารแห่งประเทศไทย
 9. วันหยุด ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
 10. วันหยุด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 11. วันหยุด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 12. วันหยุด travexnet.com (english)
 13. วันหยุด hrteamwork.com (หยุดวันศาสนา)
 14. วันสำคัญ au.ac.th
 15. วันสำคัญ thaigoodview.com
 16. วันสำคัญ pattaya.com
 17. วันสำคัญ aksorn.com
 18. วันสำคัญ กระทรวงวัฒนธรรม
 19. วันสำคัญ ธรรมะไทย (ความหมาย)
 20. วันสำคัญ พืชมงคลคืออะไร
 21. ความหมายปฏิทิน และกำเนิด
 22. เว็บเพจเดิม 2544, 2545, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558ปฏิทินวันหยุด ปี 2553 | ปฏิทินวันหยุด ปี 2552
ในภาพชุดนี้อาจมีข้อมูลไม่ครบ .. แต่ตารางด้านล่างมีครบครับ

แหล่งอ้างอิงของผม [earthcalendar.net]
1. วันหยุดธนาคาร จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. วันสำคัญทางศาสนา จาก กรมการศาสนา 2551+ขึ้นแรม Tel.0-2422-8771 Ext.8818 (new)
3. วันตรุษจีน จาก infoplease.com
4. วันพืชมงคล จาก สำนักพระราชวัง Tel.0-2623-5500 ext.1124 กำหนดเป็นปี ๆ ไป
5. วันสารทจีน (Ghost or Spirit Festival) จาก wikipedia.org
6. วันหยุด และวันสำคัญทางศาสนา จาก hrteamwork.com 2549 - 2553
7. คุณจิรนันท์ โทรมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลาย ๆ วันครับ
ถ้าพบข้อผิดพลาด
แจ้งผมด้วยนะครับ
Tel.08-1992-7223
ปฏิทินในอดีต 2544 :: 2545 :: 2549 :: 2550 :: 2551 :: 2552 :: 2553 :: 2554 :: 2555 :: 2556 :: 2557 :: 2558 :: 2559 :: 2560 :: 2561

วันหยุด และวันสำคัญ (ธนาคาร+ราชการ) ปี 2551
วันในสัปดาห์
(in week)
วันที่
(Date)
เหตุการณ์ (Event)ธนาคาร
(Bank)
ราชการ
(Government)
อังคาร1 มกราคมวันขึ้นปีใหม่ (New Year's Days)วันหยุดวันหยุด
เสาร์12 มกราคมวันเด็กแห่งชาติ (Children Day)
พุธ16 มกราคมวันครู (Teacher Day)
ศุกร์18 มกราคมวันยุทธหัตถี
พฤหัสบดี7 กุมภาพันธ์วันตรุษจีน (Chinese New Year's Day) ?
พฤหัสบดี14 กุมภาพันธ์วันแห่งความรัก (Valentine's Day)
พฤหัสบดี21 กุมภาพันธ์วันมาฆบูชา (Makha Bucha Day)วันหยุดวันหยุด
อาทิตย์24 กุมภาพันธ์วันศิลปินแห่งชาติ ?
อาทิตย์2 มีนาคมเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ?วันหยุดวันหยุด
อาทิตย์6 เมษายนวันจักรี (Chakri Memorial Day)วันหยุดวันหยุด
จันทร์7 เมษายนชดเชย วันจักรี (Chakri Memorial Day)วันหยุดวันหยุด
อาทิตย์13 เมษายนวันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)วันหยุดวันหยุด
จันทร์14 เมษายนวันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)วันหยุดวันหยุด
อังคาร15 เมษายนวันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)วันหยุดวันหยุด
พุธ16 เมษายนชดเชยวันสงกรานต์ (Songkran Festival Day)วันหยุด
ศุกร์25 เมษายนวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวร
พฤหัสบดี1 พฤษภาคมวันแรงงานแห่งชาติ (National Labour Day)วันหยุด
จันทร์5 พฤษภาคมวันฉัตรมงคล (Coronation Day)วันหยุดวันหยุด
ศุกร์9 พฤษภาคมวันพืชมงคล (Royal Ploughing Ceremony Day)วันหยุด
จันทร์19 พฤษภาคมวันวิสาขบูชา (Visakha Bucha Day)วันหยุดวันหยุด
พฤหัสบดี26 มิถุนายนวันสุนทรภู่ ?
อังคาร1 กรกฎาคมวันหยุดภาคครึ่งปี ธนาคารวันหยุด
พฤหัสบดี17 กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชา (Asarnha Bucha Day)วันหยุดวันหยุด
ศุกร์18 กรกฎาคมวันเข้าพรรษา (Buddhist Lent Day) วันหยุด
อังคาร12 สิงหาคมวันแม่ (H.M. The Queen's BirthDay)วันหยุดวันหยุด
ศุกร์15 สิงหาคมวันสารทจีน (Sart Chin Day or Ghost Festival or Spirit Festival)
อังคาร14 ตุลาคมวันออกพรรษา (End of Buddhist Lent Day) ?
พฤหัสบดี23 ตุลาคมวันปิยมหาราช (Chulalongkorn Memorial Day)วันหยุดวันหยุด
พุธ12 พฤศจิกายนวันลอยกระทง (Loykatong Day)
ศุกร์5 ธันวาคมวันพ่อ (H.M. The King's BirthDay)วันหยุดวันหยุด
พุธ10 ธันวาคมวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (Constitution Day)วันหยุดวันหยุด
พุธ31 ธันวาคมวันสิ้นปี (New Year's Eve)วันหยุดวันหยุด

กำเนิดปฏิทิน ข้อมูลจาก http://www.lib.ru.ac.th
ปฏิทิน ในภาษาอังกฤษ คือ คาเลนดาร์ (Calendar) มาจากคำพูดของชาวกรีกโบราณ ว่า “Kalend” มีความหมายว่า “I cry” หรือ “ฉันร้อง” มีที่มาว่า สมัยโบราณจะมีคนคอยร้องบอกชาวเมือง เพื่อบอกกล่าวเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า รวมถึงประกาศวันขึ้นเดือนใหม่ เพื่อให้ลูกหนี้จ่ายเงินที่คั่งค้าง ครั้นต่อมาสังคมเริ่มสลับซับซ้อนมากขึ้น ปฏิทินจึงได้ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อแทนคนร้องบอก ปฏิทินจึงเป็นสิ่งบอกเวลา และกลายเป็นสิ่งสำคัญในวิถีชีวิตประจำวันไปในที่สุด ต่อมามนุษย์จึงได้ริเริ่มบันทึก วัน เวลา ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือที่เรียกกันว่า “ปฏิทิน”
ปัจจุบัน “ปฏิทิน” ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย นักธุรกิจติดต่อนัดหมายกันผ่าน วัน เวลา ในปฏิทิน นอกจากนี้ปฏิทินยังคอยย้ำเตือนถึง วัน เวลาที่สำคัญต่าง ๆ เช่น วันเกิด วันหยุด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีปฏิทินที่กำหนดวันสำคัญทางศาสนา ซึงจะต้องอาศัยการประกาศอย่างเป็นทางการ เช่น วันจาริกแสวงบุญของอิสลามิกชน เป็นต้น
ปฏิทินไทย
ปฏิทิน แปลว่า แบบสำหรับดู วัน เดือน ปี สามารถเขียนได้เป็น ประติทิน (ภาษาสันสกฤต) หรือ ประฏิทิน (บาลีแผลง) ประดิทิน หรือ ประนินทิน ก็ได้ คำหลังนี้พบในหนังสือที่เขียนโดย หมอ บรัดเลย์ ในหนังสือ อักขราภิธานศรับท์ หน้า 412 และหนังสือ สยามไสมย หน้าโษณา ของ หมอ สมิท เป็นต้น แบบสำหรับดู วัน เดือน ปี มีทั้งที่จารึกบนก้อนหิน หรือ ขีด เขียน และพิมพ์บนกระดาษ ซึ่งมีทั้งชนิดเป็นแผ่น ตั้งแต่ 1 – 12 แผ่น และชนิดพิมพ์เป็นเล่มแบบหนังสือปฏิทินชนิดเล่ม
การพิมพ์ปฏิทินมีขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองไทย เมื่อ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2385 (ปลายสมัย รัชกาล ที่ 3) ซึ่งสามารถตรวจสอบและค้นคว้าหาหลักฐานได้จาก ไมโครฟิล์ม หนังสือบางกอกคาเลนดาร์ ปี ค.ศ. 1870 ( พ.ศ. 2413 ) หน้า 5 ในหอสมุดแห่งชาติ หรือค้นคว้าได้จากหนังสือต้นฉบับ ที่หอสมุดดำรงราชานุภาพ ซึ่งหมอ บรัดเลย์ ได้เขียนไว้ว่า “ 14 First Calendar print in B. 1842 ” (ไม่บอกว่าใครเป็นผู้พิมพ์ แต่คาดหมายว่า คือ หมอ บรัดเลย์ ซึ่งเป็นเจ้าของโรงพิมพ์ ผู้มีผลงานทางหนังสือมากมาย)
รัชกาลที่ 4 ทรง ฯ โปรดให้พิมพ์ปฏิทินภาษาไทย (ภายหลังจากที่ หมอบรัดเลย์ พิมพ์ปฏิทินชิ้นแรกในสยาม เมื่อ พ.ศ. 2385) เมื่อ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2404 ดังปรากฏหลักฐานใน หนังสือบางกอกคาเลนดาร์ ฉบับ ปี ค.ศ. 1862 ( พ.ศ. 2405) หน้า 108
ในสมัย รัชกาลที่ 5 ปฏิทินที่พิมพ์ในเมืองไทยได้แก่ “ ประนินทิน ” ซึ่งลงโฆษณาใน หนังสือสยามไสมย ของ หมอสมิท เขียนคำโฆษณาไว้ตอนหนึ่ง ว่า “ ประนินทินนี้ แจ้งให้รู้ถึงการอื่นเป็นอันมากอันควรคนทั้งปวงจะรู้ ถ้าไม่รู้เขาจะนินทาว่าคนโง่ ” แจ้งราคาขายไว้เล่มละ 4 บาท (ราคาในสมัยนั้น) ปัจจุบันยังหาประนินทินของหมอสมิทไม่พบ
ปฏิทินในสมัย รัชกาลที่ 6 ที่น่าสนใจได้แก่ปฏิทินพกเล่มเล็กๆ ที่พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์เป็นของชำร่วย สำหรับแจกพระราชทาน แก่ขุนนางที่ลงนามถวายพระพร ในวันขึ้นปีใหม่ ปฏิทินพกแบบนี้ยังมีแจกต่อมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งบุคคลธรรมดาก็สามารถไปลงนามถวายพระพรและรับปฏิทินหลวงได้
การพิมพ์ปฏิทินเล่มยังมีการจัดทำต่อมา จนกระทั่งถึงรัชกาลปัจจุบัน ปฏิทินเล่มยังมีรายละเอียดในเรื่องของ สภาพภูมิอากาศ เวลาน้ำขึ้น – น้ำลง การเดินทางของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ และมีช่องว่างให้บันทึกเล็กน้อย ยังมีสมุดบันทึกอีกแบบหนึ่ง ซึ่งบอกรายละเอียดของ วัน เดือน ปี เรียงไปตามลำดับ และมีหน้าสำหรับจดบันทึกหมายเหตุรายวัน รวมถึงวันสำคัญ และวัน เวลา นัดหมาย ฯลฯ ที่เรียกว่า “ ไดอารี่ ” (Diary) หรือ ” สมุดบันทึกประจำวัน ” ก็สามารถอนุโลมให้เป็นปฏิทินได้
ปฏิทินไดอารี่ เริ่มมีใช้ในเมืองไทยเมื่อใดยังไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน แต่ไดอารี่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างสูง คือ ไดอารี่ของรัชกาลที่ 5 ซึ่งเมื่อตีพิมพ์เผยแพร่มีชื่อเรียกว่า “ จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ”
อ้างอิง
มณฑา สุขบูรณ์ “ เวลา … พันธนาการแห่งมนุษย์ ” THE EARTH 2000 2,22 ( 2539 ) หน้า 76 –88
อเนก นาวิกมูล. สิ่งพิมพ์คลาสสิค วิคตอรี่เพาเวอร์พอยท์,กรุงเทพฯ2533

ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation university
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : Education
Blog : ACLA
Blog : Lampang
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor