แนะนำโปรแกรมให้ดาวน์โหลด
รวมสื่อน้อมถวายความอาลัยและเก็บรักษาไว้เป็นความทรงจำของในหลวงรัชการที่ 9
1. นิทานเทิดพระเกียรติ 9 เรื่อง [28.8 MB]
: G-Drv : Dropbox : 4shared : 1-Drv : Box
2. คมชัดลึก ฉบับ 14 ต.ค.59 [78.8 MB]
: G-Drv : Dropbox : 4shared : 1-Drv : Box
3. 48 เพลงพระราชนิพนธ์ [151 MB]
: G-Drv : Dropbox : 4shared : 1-Drv : Box
4. ธนบัตรในรัชกาลที่ 9 [9.71 MB]
: G-Drv : Dropbox : 4shared : 1-Drv : Box
5. The Nation ฉบับ 14 ต.ค.59 [12.4 MB]
: G-Drv : Dropbox : 4shared : 1-Drv : Box
6. The Nation ฉบับ 15 ต.ค.59 [23.6 MB]
: G-Drv : Dropbox : 4shared : 1-Drv : Box
7. เดลินิวส์ ฉบับ 15 ต.ค.59 [21.5 MB]
: G-Drv : Dropbox : 4shared : 1-Drv : Box
8. หนังสือโดยรัฐบาล [3.4 MB]
: G-Drv : Dropbox : 4shared : 1-Drv : Box
+ blog :: note :: playlist
App : จับหน้าจอภาพ แล้ว Save เป็น Image

ปัจจุบันมี application มากมายให้ดาวน์โหลดได้ใช้ฟรี หรือทดลองใช้ ผู้ใช้จะรับข้อมูลข่าวสาร แล้วนำมาเก็บไว้ บางคนเก็บไว้ในความทรงจำ แต่บางคนเก็บเป็นภาพ (image) ไว้ใน Harddisk ก็จะมีแอพพลิเคชั่นช่วยทำหน้าที่นี้ ใน Smartphone ที่ใช้ Android แนะนำแอพที่ชื่อ Screen Shot Capture Recorder ส่วนในเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ Chrome แนะนำแอพที่ชื่อ Full Page Screen Capture หากใช้ Firefox แนะนำแอพที่ชื่อ Full Web Page Screenshots ที่ช่วยปรับแต่งผลลัพธ์ประกอบการนำเสนอที่ Advance ได้ ที่ช่วยจับเว็บเพจทั้งหน้าเป็นภาพ ได้โดยง่าย ไม่ต้องกดปุ่ม print screen แล้วนำมาต่อกันเอง

ส่วนผลลัพธ์ในแต่ละอุปกรณ์นั้น จะพบว่า แสดงผลแตกต่างกัน เพราะใช้การเขียนเว็บเพจ สื่อเทิดพระเกียรติฯ ในแบบ Responsive Web Design ที่ผลลัพธ์จะเปลี่ยนไปตามขนาดหน้าจอ เพื่อให้ผลลัพธ์เหมาะสมกับหน้าจอนั้น มีแผนภาพที่ใช้ตอบคำถามว่า What is Responsive Web Design? ที่แสดงผลต่างกันไป เมื่ออยู่บน Desktops, Laptops, Tablets หรือ Smartphones ทั้ง 3 แอพที่แนะนำ ทดสอบกับเว็บเพจ สื่อเทิดพระเกียรติฯ [royal_files.htm]

Free Antivirus
Rankingรวมโปรแกรมที่น่าสนใจสมัยปี 2553
รวมโปรแกรมที่น่าสนใจในแฟ้มเดียว รุ่น 1 : 59 MB (ปรับปรุง : 2553-03-09)
+ Deep Freeze สามารถแช่แข็งระบบไว้ ต้องกดปุ่ม ctrl-alt-shift-f6 แล้วใช้ guipassword ยกเลิก
+ Process explorer สามารถแสดงรายการโปรแกรมที่กำลังประมวลผล ณ ปัจจุบัน
+ Autorun สามารถแสดงรายการโปรแกรมที่จะถูกเรียกมาประมวลผลเมื่อ start เครื่องคอมพิวเตอร์
+ Folder Size สามารถแสดงผลรวมขนาดแฟ้มในแต่ละห้อง (Size of Folder)
+ Irfanview หรือ iview 3.51 สามารถดูภาพ และจัดการภาพได้ระดับหนึ่ง
+ PDFCreator 0.9.8 สามารถจำลองเครื่องพิมพ์ขึ้นมา แล้วให้ผลลัพธ์ออกเป็น PDF File
+ Avira Antivirus สามารถตรวจสอบ เฝ้าระวัง และจัดการไวรัสได้ ... ฟรี
+ FileZilla 3.2.7 สามารถรับส่งแฟ้มกับเครื่องบริการ FTP อย่างมืออาชีพ
+ Ws Ftp 32 สามารถรับส่งแฟ้มกับเครื่องบริการ FTP สำหรับนักเรียน
+ Putty สามารถเข้าควบคุมเครื่องบริการที่เปิดให้เชื่อมต่อผ่าน SSH
+ Editplus 3.12 สามารถจัดการแฟ้มข้อความ (Text Editor)

+ Notepad++ 5.6.8 สามารถจัดการแฟ้มข้อความ (Text Editor) download
+ Windows Movie Maker 2.0 สำหรับเครื่องที่ไม่มีโปรแกรมนี้ download
+ Windows Movie Maker 2.6 vista สำหรับ Windows Vista download
+ Netpersec 1.1 แสดงอัตราการดาวน์โหลด และอัพโหลด download
+ Cam Studio 2.0 บันทึกการทำงานบนจอภาพเป็นวีดีโอ download
+ Recover Files 2.0 กู้คืนแฟ้มที่ไม่พบในถังขยะ หรือถูกลบใน DOS ก็กู้ได้ download
แนะนำโปรแกรม สำหรับเสริมการทำงานของระบบปฏิบัติการ
recuva คือ โปรแกรมกู้ข้อมูลที่มีหน้าที่แบบ undelete หรือ unerase สำหรับกรณีลบแฟ้มไปแล้วต้องการคืน หรือระบบรายชื่อแฟ้มในฮาร์ดดิสก์เสียหายแล้วต้องการออกมา จากการทดลองใช้ พบว่า ผลวิเคราะห์ของโปรแกรมที่รายงานว่ากู้ได้ แต่ผลออกมาหลังดำเนินการกู้จริง คือ มีบางแฟ้มที่กู้ไม่สำเร็จตามผลการวิเคราะห์ (อีกโปรแกรมคือ undeleteunerase.com)
free wipe คือ โปรแกรมลบแฟ้มถาวรออกจากเครื่อง ทำให้ไม่สามารถใช้เครื่องมือกู้แฟ้มใดมากู้คืนได้อีก
ccleaner คือ โปรแกรมช่วยลบแฟ้มที่ไม่จำเป็นต้องใช้ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้ลบโปรแกรมแทน add/remove program หรือซ่อมแซมข้อมูลใน register ที่มีปัญหา ทำให้มีแฟ้มหรือข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องใช้อยู่ภายในเครื่องลดลง จึงเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผล ซึ่งผลที่ได้คือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เร็วขึ้น โดยก่อนการลบแฟ้ม หรือทำความสะอาดเครื่อง จะแสดงรายชื่อกลุ่มแฟ้มให้เลือกดำเนินการก่อนเสมอ
Image Printer # คือ โปรแกรมสร้างเครื่องพิมพ์จำลอง เมื่อพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์จำลอง จะได้แฟ้มภาพ เช่น .tif หรือ .jpg มีการทำงานคล้ายกับ PDFCreator แต่ความแตกต่างที่ทำให้ Image Printer น่าสนใจ คือ ผลลัพธ์จะแยกแฟ้มภาพออกเป็นแผ่นแยกแฟ้มได้อย่างชัดเจน แต่ PDFCreator จะสร้างแฟ้มภาพได้เพียงภาพเดียวต่อการพิมพ์แต่ละครั้ง
Process Explorer v16.02 (Microsoft Technet)
+ processexplorernt.zip : 1.6 MB (ปรับปรุง : 2552-08-24)
โปรแกรมสำหรับเปิดดูรายชื่อโปรเซส (Process) ที่กำลังประมวลผล คล้ายกดปุ่ม CTRL+ALT+DEL แต่มีประสิทธิภาพ เช่น การปิด Process ที่ปิดไม่ได้อย่าง Polygamy หรือดูแฟ้ม .dll ที่ทำงานอยู่ หรือดู Spyware ในเครื่องของเราได้อย่างชัดเจน ถ้าใช้คำสั่งใน DOS ก็สามารถแสดงรายชื่อโปรเซส เช่น tasklist /m | more แล้วใช้คำสั่งลบโปรเซส เช่น taskkill /F /IM notepad.exe /T หรือ taskkill /PID 1230 /PID 1241 /PID 1253 /T
+ Process viewer 5.2.15.1 แนะนำโดย ปิยวัฒน์ เกลี้ยงขำ
# Autoruns v9.13 (Microsoft Technet)
+ autorun.zip : 533 KB (ปรับปรุง : 2551-02-08)
แสดงรายชื่อโปรแกรมทั้งหมดที่ถูกเปิดขึ้นเมื่อเปิดเครื่อง โปรแกรมกลุ่มนี้จึงถูกเรียกว่า Autorun ทำให้ตรวจสอบได้ง่ายว่าโปรแกรมอะไรที่น่าสงสัย ถูกเปิดขึ้นอัตโนมัติบ้าง
Windows Media Player for firefox + wmpfirefoxplugin.zip : 300 KB (ปรับปรุง : 2553-11-21)
เปิดสถานีวิทยุออนไลน์ ด้วย firefox แล้วไม่พบอะไร เพราะไม่ได้ติดตั้ง plugin จึงต้องติดตั้งโปรแกรมนี้ เพื่อทำให้ firefox ทำงานกับสื่อที่จำเป็นต้องใช้ Windows media player
GOM Media Player ที่ใช้ได้ในกรณีโปรแกรมอื่น อ่านแฟ้ม VOB แล้วเสียงไม่ออก หรือภาพหายไปกลางเรื่อง
โปรแกรม Download clip ของ Youtube.com มาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา

Ext2 IFS for win
ทำให้มองเห็นระบบแฟ้ม Ext2 / Ext3 ในระบบปฏิบัติการ Linux ผ่านระบบปฏิบัติการ Windows

Total Video Converter
แปลง MP4 หรือ DVD หรือตัดต่อ VDO ในสกุลต่าง ๆ ได้ดี (totalvideoconverter.rar)

Essential Net Tools
รวมโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับเครือข่าย ดูโปรแกรมที่สั่งเปิด Port ได้ (essentialnettools40189.zip)
r-firewall.com
comodo.com
zonealarm.com
Free Firewall (ปรับปรุง : 2551-05-07)
ไฟร์วอลล์ คือ คอมโพแนนท์หรือกลุ่มของคอมโพแนนท์ ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการเข้าถึงระหว่างเน็ตเวิร์กภายนอกหรือภายในที่คิดว่าไม่ปลอดภัย โดยคอมโพแนนท์อาจเป็นเราท์เตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ ประกอบกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการหรือ Firewall Architecture ที่ใช้ ส่วนชนิดของไฟร์วอลล์แบ่งตามเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจสอบและควบคุม แบ่งได้เป็น Packet Filtering, Proxy Service, Stateful Inspection ?
# RootKit Revealer 1.7 (Microsoft Technet)
+ rootkitrevealer.zip : 226 KB (ปรับปรุง : 2551-05-05)
ตรวจ Register ว่ามีโปรแกรมอะไรซ่อนการทำงานจน Windows API ไม่แสดงให้เห็นการทำงานผ่าน Task List เป็นเหตุให้สงสัยว่าเป็น Trojan หรือ Backdoor หรือไม่ โปรแกรมนี้สามารถประมวลผลได้ทันที ไม่จำเป็นต้องติดตั้งก่อน Scan
# Pazera Free MP4 to AVI Converter 1.1 (JaceK Pazera)
+ pazera_mp4toavi.zip : 2.7 MB (ปรับปรุง : 2551-05-18)
โปรแกรมแปลงแฟ้มหนัง MP4 เป็น AVI หรือ MPG เพราะกล้องที่ถ่ายวีดีโอได้แฟ้มสกุล MP4 มักเปิดด้วย Windows Media Player ไม่ได้ และนำไปตัดต่อใน Windows Movie Maker ไม่ได้ จึงต้องหาโปรแกรมติดตั้งเพิ่มในเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าคิดจะดูหนัง MP4 สามารถ Download Quicktime 7.0 มาดูได้ฟรี แต่ถ้าจะแปลงเป็น AVI หรือ MPG ก็ต้องใช้ Converter ซึ่งตัวนี้ฟรี
# # Proxy Server
+ ultrasurf89.zip : 202 KB (ปรับปรุง : 2551-05-09)
โปรแกรมจำลอง Proxy Server = 127.0.0.1 ชั่วคราวในเครื่องตนเอง ทำงานร่วมกับ IE ช่วยให้เปิดวีดีโอเพื่อการศึกษา จากเว็บไซต์ youtube.com ในประเทศไทยได้ โปรแกรมจะเข้าไปแก้ส่วนของ LAN Setting อัตโนมัติ และแก้กลับทันทีเมื่อปิดโปรแกรม Ultrasurf ครับ .. ตั้งแต่ 31 ส.ค. 2550 ทาง ICT ได้ทำข้อตกลงกันสำเร็จ ทำให้ยกเลิกการ youtube.com และโปรแกรมนี้ก็อาจไม่จำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเว็บไซต์นี้จากในประเทศไทย อีกต่อไป
แต่ 3 เม.ย. 2551 รัฐมนตรีกระทรวง ICT สั่ง Block youtube.com อีกครั้ง และ ultrasurf ก็ถูกผมเรียกใช้อีกครั้ง เพื่อตรวจวีดีโอที่นักวิจัยในทีมบอกว่าเปิดไม่ได้ วันนี้ 9 พ.ค. 2551 ยังเปิดวีดีโอจาก youtube.com ไม่สำเร็จ # #
Funny Voice
+ funnyvoice.zip : 40 KB (ปรับปรุง : 2551-04-12)
แปลงจากเสียงคนหนึ่งเป็นเสียงอีกคนหนึ่ง ทำให้จำไม่ได้ว่าใครกำลังสนทนาอยู่กับเรา หรือบันทึกไว้ใช้สร้างภาพยนต์ด้วยเสียงต่าง ๆ ก็ได้ โปรแกรมมีขนาดเล็กเปลี่ยได้เฉพาะค่า pitch เท่านั้น
# NSIS (Nullsoft Scriptable Install System) (sourceforge.net)
+ nsis233.zip : 1.4 MB (ปรับปรุง : 2550-12-24)
โปรแกรมสร้าง ชุดติดตั้งสำหรับ Windows รวมความสามารถ เช่น การติดตั้ง เลือกบางส่วน และถอนโปรแกรม เป็นต้น ผู้ใช้เพียงแต่พัฒนาโปรแกรมเก็บไว้ในห้อง (Folder) แล้วสร้าง NSIS Script สำหรับกำหนดสิ่งที่ต้องการ เมื่อสั่ง Compile Script ก็จะได้ .exe นำไปสั่งติดตั้งในเครื่องเป้าหมาย
# File CHK => Real Extension Name
+ filechk.zip : 10 KB (ปรับปรุง : 2551-02-14)
คลาย .zip ใน folder เดียวกับที่มีแฟ้ม file0001.chk .. เมื่อ run โปรแกรม filechk.exe ก็จะเปลี่ยนสกุลจาก .chk เป็นสกุลที่ถูกต้อง เหตุที่เราได้แฟ้ม .chk อย่างไม่ตั้งใจอาจเกิดจาก virus ทำให้แฟ้มสกุลแฟ้มทั้งหมดถูกเปลี่ยนและเราก็ไม่ทราบสกุลเดิม
# BurinCDCC หรือ ISO to CD
+ iso2cd.zip : 70 KB (ปรับปรุง : 2551-02-09)
โปรแกรมช่วยให้ผมเขียน .iso ซึ่งเป็น Live CD ที่ Download มามีขนาดเกิน 700 MB นิดหน่อย ลงไปใน CD เปล่าขนาด 700 MB ได้อย่างไม่มีปัญหา และโปรแกรมมีขนาดเล็ก ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้ง

.zip 6.8 MB

.exe 1 MB
PHP Language
+ php 4.3.8 : 6.8 MB และ 1 MB (ปรับปรุง : 2550-10-19)
php compiler รุ่น 4 ใช้งานได้ดีมาระยะหนึ่งกับ web server รุ่นเก่าหลายตัว เช่น IIS3 4 และ 5 เมื่อ php รุ่น 5 ออกมา จะนำมาใช้ใน web server รุ่นเก่า ก็จะมีปัญหาบางประการ หลาย ๆ คนถามถึง php รุ่น 4 ผมจึงเก็บไว้เผยแพร่ในกรณีที่ถูกถามครับ เพราะตัวผมเองก็ยังไม่ได้ใช้รุ่น 5 เลย
# Irfanview
+ iview351.exe : 639 KB (ปรับปรุง : 2550-08-18)
โปรแกรมจัดการภาพขนาดเล็ก (Thumb Nail) ทำงานได้เร็ว สร้างห้องสะสมภาพ (Gallery) สั่งเปลี่ยนชื่อเป็นชุด ลดขนาดทั้งแบบ size หรือ dimemsion มีการทำงานคล้าย Acdsee หรือใช้ Retouch แทน Photoshop อย่างง่าย
# # กลุ่ม : Converter
+ foxit_reader.zip : 1.8 MB (ปรับปรุง : 2550-08-13)
Website : http://www.foxitsoftware.com/pdf/rd_intro.php
Sample locked file
by PDF creator 0.9.2
Password: test
Disallow User to
- Print the document
- Copy text and images
Password Remover
by VeryPDF.com
Limited 30 Times
โปรกรม PDF Reader ที่ใช้แทน Acrobat Reader ทำงานได้เร็วกว่า และสามารถ copy text ได้ง่าย แต่ยังมีปัญหาภาษาไทยเช่นเดียวกับ Acrobat Reader สำหรับรุ่น free ส่วนรุ่นเสียเงินก็ไม่แน่ใจว่าจะ ok หรือไม่
กลุ่ม : PDF
+ wireless.pdf : 2 MB (ปรับปรุง : 2550)
คู่มือเครือข่ายไร้สาย (Wireless) ผลการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชนทั่วประเทศ
ของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่ม : Kill Virus
+ godzillafix.zip : 88 KB (ปรับปรุง : 2550)
จัดการกับ Hacked by Godzilla และ Hacked by Moozillaกลุ่ม : Data
+ search.zip : 662 KB (ปรับปรุง : 2550)
+ search_old1.mdb : 282 KB (ปรับปรุง : 2545)
+ search.dat : 33 KB (ปรับปรุง : 2545)
รวมชื่อเว็บไซต์ทั้งหมด ในฐานข้อมูล Search Engine ของ thaiall.com แต่ไม่ได้ Update มานาน ใช้ศึกษาร่วมกับ บทเรียน Search Engine ด้วยภาษา ASP, PHP หรือ Perl [ บทเรียน aspsrch.htm หรือ plsrch.htm ]
for 98, me
for xp
กลุ่ม : Program
+ แปลงเอกสารใด ๆ เป็น PDF File ผ่าน PDF Printer : 2MB(98) & 12MB(XP) (ปรับปรุง : 2550-07-04)
โปรแกรมนี้ทำให้คอมพิวเตอร์มี Printer เพิ่มขึ้น เมื่อสั่ง Print ออกทางเครื่องพิมพ์ชื่อ PDFFactory หรือ PDFCreator จะเป็นการสร้างแฟ้มแบบ .pdf ดังนั้นท่านจึงสร้างแฟ้ม .pdf หรือ e-book ด้วย Word หรือ Excel ก็ได้ เพราะขั้นตอนการสร้าง .pdf คือการเลือก printer ชื่อ pdfFactory เท่านั้น
กลุ่ม : e-Book
+ it001030.pdf : 230 KB (ปรับปรุง : 2549-03-23)
รวมบทความ : http://www.thaiall.com/itinlife
e-Book 30 บทความแรก ชุดไอทีในชีวิตประจำวัน ที่ลงในหนังสือพิมพ์ฅนเมืองเหนือ

AtNoon


AgaraDull


ล้านนา ของ มช.

. .
3of9 barcode
ฟอนต์แห่งชาติ
ฟอนต์ในเว็บเพจ
Load ผ่านแบบ css
กลุ่ม : Font
copy แฟ้ม .ttf หลังคลาย .zip ไปไว้ในห้อง font ที่อยู่ใน Control Panel ก็จะทำให้มี Font ไว้ใช้เพิ่ม สามารถหา Download เพิ่มเติมได้จาก f0nt.com สำหรับ atnoon และ agaradull มีรูปแบบเหมือนลายมือ เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมาก และใช้งานใน Word หรือ Excel ได้ทันที
f0nt.com เป็นเว็บไซต์ด้านฟอนท์ที่ยอดเยี่ยมที่สุด เพราะมี font ภาษาไทยสวย ๆ มากมาย โดยเฉพาะที่เหมือนลายมือ นักศึกษาบางคนพิมพ์มา ผมยังสงสัยว่าเป็น ลายมือ หรือ font กันแน่
ส่วน อักษรล้านนา เป็นของ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การใช้งาน หรือรายละเอียดอื่น ๆ ให้ดูได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่ม : Image
+ lp___.zip ภาพถ่ายในจังหวัดลำปาง 9 ชุด ๆ ละ 100 ภาพ : แฟ้มละประมาณ 5 MB (ปรับปรุง : 2550-08-13)
ดูภาพ หรือสืบค้นสถานที่ : http://www.lovelampang.com/nw

001 - 100

101 - 200

201 - 300

301 - 400

401 - 500

501 - 600

601 - 700

701 - 800

801 - 900
e-Book : Webmaster 2544
กลุ่ม : e-Book
+ ch__.pdf e-Book พื้นฐานเว็บมาสเตอร์ 28 บท : มาณ 4 MB (ปรับปรุง : 2549-03-22)
รายละเอียด : http://www.thaiall.com/webmaster
ตอนที่ 1 เรื่องน่ารู้สำหรับมือใหม่
 บทที่ 1 ใครคือเว็บมาสเตอร์
 บทที่ 2 บริการ และประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต
 บทที่ 3 การใช้อีเมล และไอซีคิวเพื่อการติดต่อ
 บทที่ 4 แนะนำยอดเว็บที่ควรรู้จัก
 บทที่ 5 การสร้างเว็บไซต์อย่างง่าย
 บทที่ 6 การสร้างเว็บของนักสะสม
 บทที่ 7 การส่งเว็บเพจไปเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต
 บทที่ 8 อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ที่ควรรู้จัก
ตอนที่ 2 เรื่องน่ารู้สำหรับเว็บมาสเตอร์
 บทที่ 9 ขั้นตอนการจดโดเมนเนม
 บทที่ 10 เทคนิคน่ารู้สำหรับการสร้างเว็บไซต์
 บทที่ 11 การโฆษณาประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
 บทที่ 12 การสำรองข้อมูลก่อนสายเกินแก้
 บทที่ 13 แผนพัฒนาเว็บจังหวัด และเมืองไทย
 บทที่ 14 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 บทที่ 15 การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตอนที่ 3 เรื่องน่ารู้สำหรับเว็บโปรแกรมเมอร์
 บทที่ 16 ระบบปฏิบัติการ DOS
 บทที่ 17 ภาษาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 บทที่ 18 ภาษา PERL
 บทที่ 19 ภาษา PHP
 บทที่ 20 ภาษา ASP
 บทที่ 21 Microsoft Access
ตอนที่ 4 เรื่องน่ารู้สำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่าย
 บทที่ 22 :: การรักษาความปลอดภัย
 บทที่ 23 :: ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 บทที่ 24 :: ระบบปฏิบัติการ LINUX
ตอนที่ 5 รวมเรื่องน่ารู้จากประสบการณ์ 
 บทที่ 25 :: การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
 บทที่ 26 :: โปรแกรมปลาดาวออฟฟิศ
 บทที่ 27 :: ประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์
 บทที่ 28 :: คำถามที่ถูกถามบ่อย
    แนะนำเว็บ (Web Guides)
  1. http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/default.aspx
    สคริ๊ป (Scripts)
  1. PHP + Flash สำหรับระบบ Multile File Upload
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC