เรียน programming ด้วย Pyramid เบื้องต้น
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : http://www.thaiall.com/asp/pyrm0.htm | http://www.thaiabc.com/asp/pyrm0.htm
ปรับปรุง : 2548-02-08 ()
[ เรียน programming ด้วย Pyramid เบื้องต้น ]
แบบทดสอบนี้ทำที่ใดก็ได้ เช่นบน PC ที่รองรับ ASP หรือ webhostme.com, thaiall.thailandhosting.net/asp/, websamba.com
เพราะไม่ได้ใช้แฟ้มข้อมูล text หรือ MDB ใด และตัวอย่างในชุดนี้ ทดสอบที่ http://www.websamba.com/thaiall
เพียงแต่รับค่าจาก request.querystring ไปประมวลผล แล้วพิมพ์ผลลัพธ์อย่างง่าย เท่านั้น

 1. ข้อควรทราบ
 2. แบบทดสอบ กึ่งแบบเรียน basic pyramid programming 1-1 [Source code, Result sample]
 3. แบบทดสอบ กึ่งแบบเรียน basic pyramid programming 1-2 [Source code, Result sample]
 4. แบบทดสอบ กึ่งแบบเรียน basic pyramid programming 1-3 [Source code, Result sample]
 5. แบบทดสอบ กึ่งแบบเรียน basic pyramid programming 1-4 [Source code, Result sample]
 6. แบบทดสอบ กึ่งแบบเรียน basic pyramid programming 1-5 [Source code, Result sample]
 7. แบบทดสอบ กึ่งแบบเรียน basic pyramid programming 1-6 [Source code, Result sample]
 8. แบบทดสอบ กึ่งแบบเรียน basic pyramid programming 1-7 [Source code, Result sample]
 9. แบบทดสอบ กึ่งแบบเรียน basic pyramid programming 1-8 [Source code, Result sample]
 10. แบบทดสอบ กึ่งแบบเรียน basic pyramid programming 1-9 [Source code, Result sample]
 11. แบบทดสอบ กึ่งแบบเรียน basic pyramid programming 1-10 [Source code, Result sample]
 12. แบบฝึกหัด
ข้อควรทราบ
 1. บทเรียนนี้ เป็นบทเรียนที่ดี ถ้าท่านอดทนกับมันสักหน่อย จะสนุก และสั่งสมประสบการณ์ให้กับตัวเอง เพราะจะทำให้ท่านสามารถ apply ไปพัฒนาโปรแกรม ใหญ่ ๆ ต่อไปได้ไม่ยาก และอยากขอให้ท่าน อย่าใจร้อน ออกไปหาบทเรียนที่จะใช้งานได้เลย เพราะบทเรียนเหล่านั้น จะต้องใช้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรม พอสมควร จึงจะพัฒนาต่อไปให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ .. ก็เพียงแต่เตือนไว้น่ะครับ
 2. ครั้งแรกที่ผมศึกษา ASP ก็ตั้งใจว่าจะใช้บริการของ webhostme.com ไปตลอด แต่ปรากฎว่า เขาหยุดรับสมาชิกใหม่ เมื่อช่วงเดือน jan-feb 2000 ผมจึงต้องหาเว็บ ให้กับท่านที่จะไปจองได้ และเพื่อให้สามารถตอบคำถามท่านได้ อย่างพอเข้าใจหน่อย เวลาท่านถามเรื่องเว็บใหม่มา ณ วันนี้ ผมขอใช้บริการ free hosting อีก 2 เว็บ ที่ให้บริการ ASP คือ thaiall.thailandhosting.net/asp/ และ websamba.com แต่ทั้ง 2 เว็บนี้ก็ยังมีข้อบกพร่อง ในความคิดของผมอยู่นิดหน่อย คือ thaiall.thailandhosting.net/asp/ นั้นไม่ได้ให้บริการ ftp ทำให้ต้อง upload ผ่านเว็บ และ websamba.com นั้น ผมยังทดสอบการใช้แฟ้ม access ไม่ได้ แต่สามารถใช้งานโปรแกรม ASP พื้นฐานได้ตามปกติ
 3. บทเรียน Standard ASP ในบทนี้ไม่ได้ใช้ แฟ้มภายนอก ผมจึงทำบทเรียน และทดสอบโปรแกรมทั้งหมดนี้ที่ websamba.com เพราะที่นี่ให้บริการพื้นที่ฟรีถึง 30 mb และยังสามารถ upload file ผ่านโปรแกรม ftp ได้ และเขาก็ใช้ windows NT เป็น server และไม่มี banner มากวนใจ ผมสังเกตุว่า เว็บที่ให้บริการ free hosting และใช้ ASP ได้ ส่วนใหญ่ ไม่มี banner มากวนใจครับ ซึ่งอาจเป็นช่วงแรก ๆ ของการเปิดบริการ อีกสักพัก ผมว่าไม่แน่นะครับ
 4. คำว่า request.querystring เป็นการรับค่าผ่าน URL เช่นท่านสั่งว่า http://www.websamba.com/thaiall/pyrm01.asp?555 หากสั่งตามนี้ จะมีการส่งค่าผ่านเข้าไปใน ASP ทำให้ request.querystring มีค่าเป็น 555 และสามารถนำไปประมวลผลได้ทันที อย่างแบบทดสอบนี้จะส่งค่านั้น เป็นจำนวนบรรทัด ที่จะกำหนดใน loop ผ่านตัวแปรที่ชื่อว่า max
 5. ในกรณีที่ท่านเป็นมือใหม่ ผมจึง เฉลย source code ให้ท่าน 2 โปรแกรม เพราะท่านอาจไม่คุ้นเคยรูปลักษณ์ของ vb ในแบบของ ASP กับการใช้คำสั่ง for while mid ร่วมกับ html ก็เป็นได้ .. แต่ขออุบไว้นิดว่า 2 โปรแกรม เป็นของโปรแกรมไหน
  <html><body bgcolor="#ffffdd">
  <font face="courier new" size=4>
  <pre>
  <%
  max = int(request.querystring)
  if max > 50 then max = 9
  i = 1
  do while i <= max
    response.write( i & "<br>")
    i = i + 1
  loop
  %>
  </body></html>
  
  <html><body bgcolor="#ffffdd">
  <font face="courier new" size=4>
  <pre>
  <%
  max = int(request.querystring)
  if max > 50 then max = 9
  for i = max to 1 step -1
    for j = 1 to max
     response.write( (j+i) mod 2)
    next
    response.write("<br>")
  next
  %>
  </body></html>
  

แบบทดสอบ กึ่งแบบเรียน basic pyramid programming 1-1
ผลลัพธ์ที่ต้องการ Source code และ ทดสอบผลที่ websamba.com
1
2
3
4
5
6
7
8
9
สิ่งที่ผมต้องการคือ ให้ท่านดูผลลัพธ์ทางด้านซ้าย
หรือ click ดูการส่งค่าที่ต่างกัน และให้อย่างไร
จากนั้น ให้ ท่านเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง ด้วยภาษา ASP
หากจะเปรียบเทียบว่า เขียนตรงกับผม หรือไม่ ก็ค่อยดู source code
บางครั้ง source code ต่างกัน แต่ได้ผลลัพธ์ตรงกัน ก็ใช้ได้ครับ ..ไม่แปลก
เพราะนั่นคือจุดเด่นของ ภาษาคอมพิวเตอร์ ยิ่งพัฒนาก็ยิ่งยืดหยุ่นยิ่งขึ้น

สั่งประมวลผล : เปรียบเทียบการส่งค่า 5, 15, 40 และ 60
- http://www.websamba.com/thaiall/pyrm01.asp?5
- http://www.websamba.com/thaiall/pyrm01.asp?15
- http://www.websamba.com/thaiall/pyrm01.asp?40
- http://www.websamba.com/thaiall/pyrm01.asp?60

Click here เพื่อดู Source code

แบบทดสอบ กึ่งแบบเรียน basic pyramid programming 1-2
ผลลัพธ์ที่ต้องการ Source code และ ทดสอบผลที่ websamba.com
1
2
3
4
5
6
7
8
9
สิ่งที่ผมต้องการคือ ให้ท่านดูผลลัพธ์ทางด้านซ้าย
หรือ click ดูการส่งค่าที่ต่างกัน และให้อย่างไร
จากนั้น ให้ ท่านเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง ด้วยภาษา ASP
หากจะเปรียบเทียบว่า เขียนตรงกับผม หรือไม่ ก็ค่อยดู source code
บางครั้ง source code ต่างกัน แต่ได้ผลลัพธ์ตรงกัน ก็ใช้ได้ครับ ..ไม่แปลก
เพราะนั่นคือจุดเด่นของ ภาษาคอมพิวเตอร์ ยิ่งพัฒนาก็ยิ่งยืดหยุ่นยิ่งขึ้น

สั่งประมวลผล : เปรียบเทียบการส่งค่า 5, 15, 40 และ 60
- http://www.websamba.com/thaiall/pyrm02.asp?5
- http://www.websamba.com/thaiall/pyrm02.asp?15
- http://www.websamba.com/thaiall/pyrm02.asp?40
- http://www.websamba.com/thaiall/pyrm02.asp?60

Click here เพื่อดู Source code

แบบทดสอบ กึ่งแบบเรียน basic pyramid programming 1-3
ผลลัพธ์ที่ต้องการ Source code และ ทดสอบผลที่ websamba.com
1
22
333
4444
55555
666666
7777777
88888888
999999999
สิ่งที่ผมต้องการคือ ให้ท่านดูผลลัพธ์ทางด้านซ้าย
หรือ click ดูการส่งค่าที่ต่างกัน และให้อย่างไร
จากนั้น ให้ ท่านเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง ด้วยภาษา ASP
หากจะเปรียบเทียบว่า เขียนตรงกับผม หรือไม่ ก็ค่อยดู source code
บางครั้ง source code ต่างกัน แต่ได้ผลลัพธ์ตรงกัน ก็ใช้ได้ครับ ..ไม่แปลก
เพราะนั่นคือจุดเด่นของ ภาษาคอมพิวเตอร์ ยิ่งพัฒนาก็ยิ่งยืดหยุ่นยิ่งขึ้น

สั่งประมวลผล : เปรียบเทียบการส่งค่า 5, 15, 40 และ 60
- http://www.websamba.com/thaiall/pyrm03.asp?5
- http://www.websamba.com/thaiall/pyrm03.asp?15
- http://www.websamba.com/thaiall/pyrm03.asp?40
- http://www.websamba.com/thaiall/pyrm03.asp?60

Click here เพื่อดู Source code

แบบทดสอบ กึ่งแบบเรียน basic pyramid programming 1-4
ผลลัพธ์ที่ต้องการ Source code และ ทดสอบผลที่ websamba.com
1
12
123
1234
12345
123456
1234567
12345678
123456789
สิ่งที่ผมต้องการคือ ให้ท่านดูผลลัพธ์ทางด้านซ้าย
หรือ click ดูการส่งค่าที่ต่างกัน และให้อย่างไร
จากนั้น ให้ ท่านเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง ด้วยภาษา ASP
หากจะเปรียบเทียบว่า เขียนตรงกับผม หรือไม่ ก็ค่อยดู source code
บางครั้ง source code ต่างกัน แต่ได้ผลลัพธ์ตรงกัน ก็ใช้ได้ครับ ..ไม่แปลก
เพราะนั่นคือจุดเด่นของ ภาษาคอมพิวเตอร์ ยิ่งพัฒนาก็ยิ่งยืดหยุ่นยิ่งขึ้น

สั่งประมวลผล : เปรียบเทียบการส่งค่า 5, 15, 40 และ 60
- http://www.websamba.com/thaiall/pyrm04.asp?5
- http://www.websamba.com/thaiall/pyrm04.asp?15
- http://www.websamba.com/thaiall/pyrm04.asp?40
- http://www.websamba.com/thaiall/pyrm04.asp?60

Click here เพื่อดู Source code

แบบทดสอบ กึ่งแบบเรียน basic pyramid programming 1-5
ผลลัพธ์ที่ต้องการ Source code และ ทดสอบผลที่ websamba.com
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
สิ่งที่ผมต้องการคือ ให้ท่านดูผลลัพธ์ทางด้านซ้าย
หรือ click ดูการส่งค่าที่ต่างกัน และให้อย่างไร
จากนั้น ให้ ท่านเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง ด้วยภาษา ASP
หากจะเปรียบเทียบว่า เขียนตรงกับผม หรือไม่ ก็ค่อยดู source code
บางครั้ง source code ต่างกัน แต่ได้ผลลัพธ์ตรงกัน ก็ใช้ได้ครับ ..ไม่แปลก
เพราะนั่นคือจุดเด่นของ ภาษาคอมพิวเตอร์ ยิ่งพัฒนาก็ยิ่งยืดหยุ่นยิ่งขึ้น

สั่งประมวลผล : เปรียบเทียบการส่งค่า 5, 15, 40 และ 60
- http://www.websamba.com/thaiall/pyrm05.asp?5
- http://www.websamba.com/thaiall/pyrm05.asp?15
- http://www.websamba.com/thaiall/pyrm05.asp?40
- http://www.websamba.com/thaiall/pyrm05.asp?60

Click here เพื่อดู Source code

แบบทดสอบ กึ่งแบบเรียน basic pyramid programming 1-6
ผลลัพธ์ที่ต้องการ Source code และ ทดสอบผลที่ websamba.com
111111111
222222222
333333333
444444444
555555555
666666666
777777777
888888888
999999999
สิ่งที่ผมต้องการคือ ให้ท่านดูผลลัพธ์ทางด้านซ้าย
หรือ click ดูการส่งค่าที่ต่างกัน และให้อย่างไร
จากนั้น ให้ ท่านเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง ด้วยภาษา ASP
หากจะเปรียบเทียบว่า เขียนตรงกับผม หรือไม่ ก็ค่อยดู source code
บางครั้ง source code ต่างกัน แต่ได้ผลลัพธ์ตรงกัน ก็ใช้ได้ครับ ..ไม่แปลก
เพราะนั่นคือจุดเด่นของ ภาษาคอมพิวเตอร์ ยิ่งพัฒนาก็ยิ่งยืดหยุ่นยิ่งขึ้น

สั่งประมวลผล : เปรียบเทียบการส่งค่า 5, 15, 40 และ 60
- http://www.websamba.com/thaiall/pyrm06.asp?5
- http://www.websamba.com/thaiall/pyrm06.asp?15
- http://www.websamba.com/thaiall/pyrm06.asp?40
- http://www.websamba.com/thaiall/pyrm06.asp?60

Click here เพื่อดู Source code

แบบทดสอบ กึ่งแบบเรียน basic pyramid programming 1-7
ผลลัพธ์ที่ต้องการ Source code และ ทดสอบผลที่ websamba.com
987654321
987654321
987654321
987654321
987654321
987654321
987654321
987654321
987654321
สิ่งที่ผมต้องการคือ ให้ท่านดูผลลัพธ์ทางด้านซ้าย
หรือ click ดูการส่งค่าที่ต่างกัน และให้อย่างไร
จากนั้น ให้ ท่านเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง ด้วยภาษา ASP
หากจะเปรียบเทียบว่า เขียนตรงกับผม หรือไม่ ก็ค่อยดู source code
บางครั้ง source code ต่างกัน แต่ได้ผลลัพธ์ตรงกัน ก็ใช้ได้ครับ ..ไม่แปลก
เพราะนั่นคือจุดเด่นของ ภาษาคอมพิวเตอร์ ยิ่งพัฒนาก็ยิ่งยืดหยุ่นยิ่งขึ้น

สั่งประมวลผล : เปรียบเทียบการส่งค่า 5, 15, 40 และ 60
- http://www.websamba.com/thaiall/pyrm07.asp?5
- http://www.websamba.com/thaiall/pyrm07.asp?15
- http://www.websamba.com/thaiall/pyrm07.asp?40
- http://www.websamba.com/thaiall/pyrm07.asp?60

Click here เพื่อดู Source code

แบบทดสอบ กึ่งแบบเรียน basic pyramid programming 1-8
ผลลัพธ์ที่ต้องการ Source code และ ทดสอบผลที่ websamba.com
987654321
98765432
9876543
987654
98765
9876
987
98
9
สิ่งที่ผมต้องการคือ ให้ท่านดูผลลัพธ์ทางด้านซ้าย
หรือ click ดูการส่งค่าที่ต่างกัน และให้อย่างไร
จากนั้น ให้ ท่านเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง ด้วยภาษา ASP
หากจะเปรียบเทียบว่า เขียนตรงกับผม หรือไม่ ก็ค่อยดู source code
บางครั้ง source code ต่างกัน แต่ได้ผลลัพธ์ตรงกัน ก็ใช้ได้ครับ ..ไม่แปลก
เพราะนั่นคือจุดเด่นของ ภาษาคอมพิวเตอร์ ยิ่งพัฒนาก็ยิ่งยืดหยุ่นยิ่งขึ้น

สั่งประมวลผล : เปรียบเทียบการส่งค่า 5, 15, 40 และ 60
- http://www.websamba.com/thaiall/pyrm08.asp?5
- http://www.websamba.com/thaiall/pyrm08.asp?15
- http://www.websamba.com/thaiall/pyrm08.asp?40
- http://www.websamba.com/thaiall/pyrm08.asp?60

Click here เพื่อดู Source code

แบบทดสอบ กึ่งแบบเรียน basic pyramid programming 1-9
ผลลัพธ์ที่ต้องการ Source code และ ทดสอบผลที่ websamba.com
1
10
101
1010
10101
101010
1010101
10101010
101010101
สิ่งที่ผมต้องการคือ ให้ท่านดูผลลัพธ์ทางด้านซ้าย
หรือ click ดูการส่งค่าที่ต่างกัน และให้อย่างไร
จากนั้น ให้ ท่านเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง ด้วยภาษา ASP
หากจะเปรียบเทียบว่า เขียนตรงกับผม หรือไม่ ก็ค่อยดู source code
บางครั้ง source code ต่างกัน แต่ได้ผลลัพธ์ตรงกัน ก็ใช้ได้ครับ ..ไม่แปลก
เพราะนั่นคือจุดเด่นของ ภาษาคอมพิวเตอร์ ยิ่งพัฒนาก็ยิ่งยืดหยุ่นยิ่งขึ้น

สั่งประมวลผล : เปรียบเทียบการส่งค่า 5, 15, 40 และ 60
- http://www.websamba.com/thaiall/pyrm09.asp?5
- http://www.websamba.com/thaiall/pyrm09.asp?15
- http://www.websamba.com/thaiall/pyrm09.asp?40
- http://www.websamba.com/thaiall/pyrm09.asp?60

Click here เพื่อดู Source code

แบบทดสอบ กึ่งแบบเรียน basic pyramid programming 1-10
ผลลัพธ์ที่ต้องการ Source code และ ทดสอบผลที่ websamba.com
010101010
101010101
010101010
101010101
010101010
101010101
010101010
101010101
010101010
สิ่งที่ผมต้องการคือ ให้ท่านดูผลลัพธ์ทางด้านซ้าย
หรือ click ดูการส่งค่าที่ต่างกัน และให้อย่างไร
จากนั้น ให้ ท่านเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง ด้วยภาษา ASP
หากจะเปรียบเทียบว่า เขียนตรงกับผม หรือไม่ ก็ค่อยดู source code
บางครั้ง source code ต่างกัน แต่ได้ผลลัพธ์ตรงกัน ก็ใช้ได้ครับ ..ไม่แปลก
เพราะนั่นคือจุดเด่นของ ภาษาคอมพิวเตอร์ ยิ่งพัฒนาก็ยิ่งยืดหยุ่นยิ่งขึ้น

สั่งประมวลผล : เปรียบเทียบการส่งค่า 5, 15, 40 และ 60
- http://www.websamba.com/thaiall/pyrm10.asp?5
- http://www.websamba.com/thaiall/pyrm10.asp?15
- http://www.websamba.com/thaiall/pyrm10.asp?40
- http://www.websamba.com/thaiall/pyrm10.asp?60

Click here เพื่อดู Source code

แบบฝึกหัด
  ให้ทำตามโจทย์ต่อไปนี้
 1. ให้เขียนโปรแกรมตามตัวอย่างข้างบนนี้ ให้ได้ทุกโปรแกรม
 2. ให้สร้างโจทย์ โดยมีหลักการใกล้เคียงกับตัวอย่าง และลองทำด้วยตนเอง
 3. หัดใส่สี และตาราง ปรับรูปแบบ ให้ได้ดังใจท่าน

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223