e-Book ด้วย Flip Viewer

ปรับปรุง : 2553-04-16 (เพิ่ม brochure เป็น 2 เล่ม)

eduzones กับ YONOK e-book magazine

brochure ของมหาวิทยาลัยปี 2552
เอ็ดดูโซน (eduzones.com) คือ เว็บไซต์ด้านการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศไทย มีบริการข้อมูลสำหรับเตรียมสอบ entrance และสาระความรู้ด้านการศึกษาจากนักวิชาการมากมาย ก่อตั้งโดย ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ (wiriyah.eduzones@hotmail.com) แล้วท่านยังได้ก่อตั้งบริษัท StartUp Design and Network Co.,Ltd. ได้รับพัฒนาเว็บไซต์ให้องค์กรการศึกษามากมาย ผลงานหนึ่งคือการจัดทำ YONOK Magazine และพัฒนาต่อเป็น e-book ที่สวยงามด้วย Adobe Photoshop Lightroom และเป็นผลให้ผมนำมาพัฒนาเป็น e-book ได้ง่าย ซึ่งเป็นที่มาจนทำให้เกิดเว็บเพจ e-book ด้วย Flip Viewer นั่นเอง
+ http://project.eduzones.com/creative-campus/
จากการที่ ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า (Dr.Paitoon Srifa) เล่าว่า จากประสบการณ์ที่ท่านได้คลุกคลีโปรแกรมในการผลิต eBook ในตระกูล FlipAlbum หลายเวอร์ชั่น เช่น flipalbum 5 pro , flipalbum 5.5 pro , flipalbum 6 suit , flipalbum 6 pro ได้ข้อค้นพบว่าแต่ละเวอร์ชั่นมีความคล้ายคลึงกัน อาจมีข้อแตกต่างกันบ้างก็เพียงเล็กน้อย .. เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจศึกษา flip อย่างเป็นเรื่องเป็นราว .. เพราะทำให้งานที่พัฒนาขึ้น compatible กับรุ่นอื่นได้โดยสมบูรณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมค้นหาจากโปรแกรมประเภท e-book
อีบุ๊ค (e-Book) หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (electronic book)
คือ หนังสือที่ถูกเปิดอ่านได้ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายประเภท เช่น คอมพิวเตอร์ (Computer) สมาร์ทโทรศัพท์ (Smart Phone) หรือ พีดีเอ (PDA) การสร้างอีบุ๊คสามารถสร้างด้วยโปรแกรมที่หลากหลายและมีรูปแบบที่แตกต่างกัน
ในยุกแรกอีบุ๊คนิยมสร้างและเปิดอ่านด้วยโปรแกรม Acrobat ในการอ่านหรือเขียน ปัจจุบันอีบุ๊คถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีโปรแกรมสนับสนุนหลากหลาย เช่น Acrobat, Flip Publisher, Desktop Author, Diji Album, Microsoft Reader, Palm, HTML Help Workshop หรือ Plakat e-Book เป็นต้น แฟ้มอีบุ๊คแต่ละประเภทถูกเปิดด้วยโปรแกรมเฉพาะของตน เช่น แฟ้มสกุล .doc ต้องใช้โปรแกรม Microsoft Word แฟ้มสกุล .pdf ต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader แฟ้มสกุล .opf ต้องใช้ Flip Viewer แฟ้มสกุล .dnl ต้องใช้ DeskTop Author
การสร้างอีบุ๊กสามารถนำเข้าแฟ้ม (Import) จากภายนอกได้ เช่น เอกสาร: doc, rtf, txt, html ภาพ: gif, jpg, png, bmp, wmf, ico, pcx, tif, pcd, psd เสียง: mid, wav, mp3 วีดีโอ: avi, mpg ทำให้สามารถนำงานที่เคยสร้างไว้แล้ว นำเสนอผ่านอีบุ๊กได้โดยง่าย
แนะนำยอดคนในแวดวงการศึกษา
+ ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า
+ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์