ลีนุกซ์บนวินโดวส์ ด้วย cygwin

ปรับปรุง : 2550-01-17 (เริ่มต้น)
CYGWIN (Unix Simulator) #
คือ ชุดโปรแกรมสร้างสภาพแวดล้อมลินุกซ์บนวินโดวส์ ประกอบด้วย cygwin1.dll เพื่อจำลองสภาพแวดล้อมให้เหมือนลีนุกซ์ และรวมเรื่องมือที่จำเป็นให้เหมือนบนลีนุกซ์ โปรแกรมนี้จำเป็นต่อการ compile โปรแกรมมากมาย ที่ถูกพัฒนาให้ compile บน linux ทำให้นักพัฒนาสร้างโปรแกรมที่ถูกแปลบน linux แต่นำมาแปลบน windows ได้ในภายหลัง เครื่องมือที่มีมาให้ เช่น ash coreutils cvs diffutils findutils gawk grep libiconv make patchutils perl sed unzip zip หลังประมวลผล setup.exe ผมเลือก download จนสำเร็จ แต่ที่สำคัญต้องเลือกลง gcc, nasm, binutils, libtool, zip, unzip, make, flex, bison, cvs, cmake, autoconf, automake, ed เพิ่ม มิเช่นนั้นไม่มานะครับ หลัง download จะสร้างห้อง c:\cygwin อัตโนมัติ แล้วประมวลผล setup.exe อีกรอบเพื่อติดตั้งจาก Local Directory หลังติดตั้งสำเร็จจะเข้า Linux โดยจำลองห้อง c:\cygwin เป็น root directory สำหรับคำสั่งที่ใช้งานได้อยู่ในห้อง bin
- Download : setup.exe (cygwin.com 297 KB)
- Download : setup.exe (mirror.in.th)
- Download : setup.exe (kmitl.ac.th)
- Download : setup.exe (opensce.org)
- Download : .iso (uwinnipeg.ca 702MB)
- Download : .iso (berkeley.edu 1355MB)
- Download : .iso (linuxcenter.ru 3000MB)
Screen SampleDetailsแนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223