คลิปวีดีโอ วีดีโอบ้าน

ปรับปรุง : 2551-03-19 (เพิ่ม เล่าเรื่องกล้อง)
คลิปวีดีโอ (Clip Video) หรือวีดีโอบ้าน (Home Video) คือ วีดีโอที่ถ่ายทำได้ง่าย อาจใช้กล้องในโทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone) กล้องไซเบอร์ชอท (Cyber Shot) กล้องแฮนดี้แคม (Handy Cam) ถ่ายทำด้วยตนเอง ทำการตัดต่อด้วย Windows Mover Maker แล้วใช้ Nero เขียนลง VCD หรือ upload ขึ้น youtube.com
การทดสอบของผม
1. กล้องที่ใช้ คือ Sony Cyber-Shot P41
+ ความละเอียดของวีดีโอมีความกว้าง 3 ระดับ คือ 640(Fine), 640(Standard), 160
- ความละเอียด 160 ถ่ายนาน 2.12 นาที ใช้ขนาด 2,936 KB
- ความละเอียด 640(Standard) ถ่ายนาน 1.39 นาที ใช้ขนาด 35,436 KB
+ สำหรับหน่วยความจำ 1 GB
- ความละเอียด 640(Fine) ถ่ายได้นาน 12:43 นาที
- ความละเอียด 640(Standard) ถ่ายได้นาน 45:51 นาที
- ความละเอียด 160 ถ่ายได้นาน 12:15 ชั่งโมง
+ แฟ้ม .mpg จากกล้อง เมื่อเขียนลง CD ธรรมดา สามารถเปิดเป็น Video จากเครื่องเล่น DVD ได้
+ แฟ้ม .mpg จากกล้อง ถ้าใช้ Nero เขียนแบบ VCD ก็จะได้แผ่น VCD ที่เปิดในเครื่องเล่น VCD ได้
2. Windows Movie Maker สำหรับตัดต่อภาพจาก .mpg เป็น .wmv
+ โปรแกรมนี้ช่วยตัดต่อแฟ้ม .mpg และ .mp3 หลายแฟ้มมาเป็นเรื่องเดียวกัน
+ เพิ่ม effects หรือ transitions ได้อย่างยอดเยี่ยม
+ ใช้แฟ้ม .jpg มาประกอบการสร้างภาพยนต์ หรือทำเป็น Slide Show ได้
+ เพิ่มเสียงดนตรีเป็นเสียง Background ในเสียงวีดีโอได้
+ Save Movie File ได้หลายแบบ (ถ้า .mpg ขนาด 45,804 KB)
- Best Quality จะได้แฟ้ม .wmv ขนาด 32,600 KB
- Video for broadband (150 Kbps) จะได้แฟ้ม .wmv ขนาด 2,446 KB
- Video for Dial-up access (38 Kbps) จะได้แฟ้ม .wmv ขนาด 665 KB
3. Nero Express สำหรับเขียนลงแผ่น VCD
+ Videos/Pictures, Video CD, Add .. เพิ่มแฟ้ม .wmv หรือ .mpg
+ burn เพื่อเขียนลงแผ่น VCD
+ Windows XP มีความสามารถเขียน Data CD ถ้าใช้ .mpg ก็จะอ่านด้วยเครื่องเล่น DVD ได้ทันที
4. youtube.com เป็นแหล่งเผยแพร่วีดีโอของเรา
+ ใช้อีเมลสมัครขอใช้บริการจาก youtube.com
+ upload video
+ ผลการใช้บริการ http://www.youtube.com/user/thaiabcvdo
+ นำ video จาก youtube.com ไปเผยแพร่ใน http://thaiabc.hi5.com

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223