การเขียน ASP ร่วมกับ HTML
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : http://www.thaiall.com/asp/asphtm.htm | http://www.thaiabc.com/asp/asphtm.htm
ปรับปรุง : 2548-02-08 ()
[ การเขียน ASP ร่วมกับ HTML ]

 1. ข้อควรทราบ
 2. การเขียนเว็บด้วย HTML เท่านั้น เพื่อพิมพ์ 1 ถึง 5
 3. การเขียนเว็บด้วย ASP เท่านั้น เพื่อพิมพ์ 1 ถึง 5
 4. การเขียนเว็บด้วย ASP และ HTML ร่วมกัน เพื่อพิมพ์ 1 ถึง 5
 5. แบบฝึกหัด
ข้อควรทราบ
 1. ASP ต่างกับ HTML ตรงที่ HTML จะสามารถประมวลผลด้วย Browser ในเครื่องของท่าน ดังนั้นเว็บที่เขียนด้วย HTML จึงเปิดจาก Browser ตัวใดก็อ่านรู้เรื่อง
 2. ASP เมื่อเขียนเสร็จแล้วจะ ถูกประมวลผลด้วย Server ถ้าที่เขียนเสร็จแล้วเปิดด้วย Browser ในเครื่องของท่านทันที จะเห็น source code ที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล ซึ่งท่านอาจทำให้เครื่องของท่านเป็น Server ก่อน ด้วย PWS(Personal Web Server) ที่มากับ Windows หรือจะส่งไปที่ Webhostme.com ซึ่งเข้าให้บริการเป็น Server ของ ASP อยู่
 3. จากบทต้น ๆ อาจทำให้ผู้ศึกษาใหม่ ๆ งงว่ารูปแบบ HTML กับ ASP ทำไมต่างกันมาก แล้วจะใช้ร่วมกันได้อย่างไร แต่จริง ๆ แล้วก็ไม่แตกต่างอะไรกันมากครับ เพียงแต่ผู้ศึกษาต้องมีความรู้เรื่อง Visual Basic หรือ ภาษา Basic มาเล็กน้อยก็จะทำความเข้าใจบทนี้ได้ไม่ยาก ในบทนี้จะแสดงให้เห็นความแตกต่างในรูปแบบการเขียน แต่ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน

การเขียนเว็บด้วย HTML เท่านั้น
การใช้ HTML จะประมวลผลไม่ได้ สำหรับ 1 ถึง 5 ไม่มีปัญหา แต่ถ้า 1 ถึง 1000 ต้องเขียน 1000 บรรทัดเชียง .. งั้นหรือ
Microsoft จึงช่วยสร้าง ASP มาเป็นเครื่องมือที่ทำให้เขียนเว็บด้วย ภาษา Visual Basic ได้ไงครับ
ตัวอย่างคำสั่ง ตัวอย่างผลลัพธ์
<html><title>Welcome to www.thaiall.com </title>
<body>
Hello<hr>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
<hr>Bye
</body></html>
Hello
1
2
3
4
5

Bye
Click ทดสอบโปรแกรม
การเขียนเว็บด้วย ASP เท่านั้น
ถ้าจะใช้ ASP ควบคุมเว็บทั้งหมดก็ได้ แต่ถ้าเป็นผมจะใช้ ASP เฉพาะจุดที่จำเป็นต้องใช้ ก็แล้วแต่ Style ของแต่ละคนหละครับ
ตัวอย่างนี้เพียงแสดงให้เห็นว่าถ้าใช้ ASP ควบคุม HTML จะต้องเขียนอย่างไร
ตัวอย่างคำสั่ง ตัวอย่างผลลัพธ์
<%
response.write( "<html><title>Welcome to " )
response.write( request.servervariables("SERVER_NAME") )
response.write( "</title><body>Hello<hr>" )
for n = 1 to 5
response.write( n & "<br>")
next
response.write( "<hr>Bye</body></html>" )
%>
Hello
1
2
3
4
5

Bye
Click ทดสอบโปรแกรม
การเขียนเว็บด้วย ASP และ HTML ร่วมกัน
การใช้ทั้ง ASP และ HTML จะเป็นวิธีที่มีการนำไปใช้มากที่สุด เพราะการเขียนเว็บบางจุดก็ไม่ต้องใช้ ASP เลยก็ได้
ตัวอย่างคำสั่ง ตัวอย่างผลลัพธ์
<html>
<title>
Welcome to <%=request.servervariables("SERVER_NAME")%>
</title>
<body>
Hello<hr>
<%
for n = 1 to 5
response.write( n & "<br>")
next
%>
<hr>Bye
</body></html>
Hello
1
2
3
4
5

Bye
Click ทดสอบโปรแกรม
แบบฝึกหัด
  ให้ทำตามโจทย์ต่อไปนี้
 1. พิมพ์ เลข 5 ถึง 20 ด้วย ASP เท่านั้น
 2. พิมพ์ เลข 5 ถึง 20 ด้วย ASP และ HTML ร่วมกัน
 3. พิมพ์ สูตรคูณ แม่ 5 ด้วย ASP และ HTML

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223