การติดตั้ง เว็บเซอร์ฟเวอร์ หรือ เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)

ปรับปรุง : 2560-08-26 (เพิ่ม ไวภพ ตุ้ยน้อย)
ความหมาย
เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องบริการเว็บไซต์ (Website) แก่ผู้ร้องขอ (Request) ด้วยโปรแกรมประเภทเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ที่ร้องขอข้อมูลผ่านโปรโตคอลเฮชทีทีพี (HTTP = Hyper Text Transfer Protocol) เครื่องบริการจะส่งข้อมูลให้ผู้ร้องขอในรูปของข้อความ ภาพ เสียง หรือสื่อผสม เครื่องบริการเว็บเพจมักเปิดบริการพอร์ท 80 (HTTP Port) ให้ผู้ร้องขอได้เชื่อมต่อและนำข้อมูลไปใช้ เช่น โปรแกรมอินเทอร์เน็ตเอ็กโพเลอร์ (Internet Explorer) หรือฟายฟร็อก (FireFox Web Browser) การเชื่อมต่อเริ่มด้วยการระบุที่อยู่เว็บเพจที่ร้องขอ (Web Address หรือ URL = Uniform Resource Locator) เช่น http://www.google.com หรือ http://www.thaiall.com เป็นต้น โปรแกรมที่นิยมใช้เป็นเครื่องบริการเว็บ คือ อาปาเช่ (Apache Web Server) หรือไมโครซอฟท์ไอไอเอส (Microsoft IIS = Internet Information Server) ส่วนบริการที่นิยมติดตั้งเพิ่ม เพื่อเสริมความสามารถของเครื่องบริการ เช่น ตัวแปลภาษาสคริปต์ ระบบฐานข้อมูล ระบบจัดการผู้ใช้ และระบบจัดการเนื้อหา เป็นต้น
+ เปรียบเทียบความนิยมต่อเว็บเซิร์ฟเวอร์ของแต่ละบริษัท http://news.netcraft.com/archives/category/web-server-survey/
สารบัญ
1. PWS เป็น Web Server [ Win98 , WinMe ]
2. IIS บน Windows เป็น Web Server
3. APACHE Web Server เป็น Web Server
4. AppServ เป็น Web Server
5. OmniHttpd เป็น Web Server
6. TOMCAT สำหรับ JSP เป็น Web Server
7. MySQL Server
8. MsSQL Server (Microsoft SQL Server)
9. MYSQL-Front เพื่อจัดการ MySQL Server
10. phpMyAdmin เพื่อจัดการ MySQL Server
11. PHP ใน Apache Web Server
12. PHP ใน IIS หรือ PWS
13. Perl ใน PWS หรือ Apache
14. Moodle (มูเดิ้ล) for CMS + LMS (PHP + MySQL)
15. YABBSE.ORG for WebBoard (PHP + MySQL)
16. PHP-Nuke by apples (PHP + MySQL)
17. phpBB2 Forum (PHP + MySQL)
18. Postnuke for CMS (PHP + MySQL)
19. Mambo for CMS (PHP + MySQL)
20. Oscommerce for e-Commerce (PHP + MySQL)
21. WebWiz Forum (ASP + MDB)
22. Photo Gallery 2 (PHP + MySQL)
23. WebCalendar (PHP + MySQL)
24. XAMPP Web server
ผู้สนับสนุน ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม
1. วิธีติดตั้ง PWS เป็น Web Server บน Win98 หรือ WinMe
  สามารถหาโปรแกรม PWS ด้วยการหาจาก CD Windows98 ในห้อง Add-on หรือหา download ได้จาก web ด้านล่างนี้
  + วิธีการใช้ Perl ใน PWS
  + Download PWS 21 Mb : http://www.gossland.com/course/pws4&mts.zip (With MTS fixed)
  + How to download PWS : http://www.microsoft.com/msdownload/ntoptionpack/askwiz.asp (มี 2 ตัวเลือก ผมเลือกตัวเลือกแรก)
  + Download IIS for Win95 #1 : http://www.microsoft.com/ntserver/nts/downloads/recommended/NT4OptPk/win95dl.asp
  + Download IIS for Win95 #2 : ftp://ftp.inet.co.th/msdownload/ntoptionpack/en/x86/win.95/
  + ห้องที่ทำหน้าที่เป็น http://localhost หลังติดตั้งโปรแกรมคือ c:\inetpub\wwwroot
  + ในการติดตั้ง PWS อาจเกิด error เรื่อง MTS แต่ก็สามารถติดตั้ง และใช้งานได้ แม้จะมี error เรื่อง MTS เกิดขึ้น หากไม่ต้องการให้แสดง error ขณะติดตั้ง สามารถทำได้โดยสร้างห้อง MTS ใหม่ เช่น C:\MTS แล้วเลือกห้องที่สร้างขึ้นใหม่ เข้าใจว่าปัญหาเกิดจาก Default directory ของ MTS มีช่องไฟอยู่ครับ
  + ถ้าเป็น WinXP ขึ้นไป ก็จะใช้ IIS(Internet Information Services) แทน PWS(Personnal Web Server)

2. วิธีติดตั้ง IIS บน Windows
ไอไอเอส (Microsoft IIS = Internet Information Server) คือ เครื่องบริการเว็บ (Web Server) ที่พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์ พัฒนาต่อจากโปรแกรมพีดับบริวเอส (PWS = Personal Web Server) ไอไอเอสทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดบริการพอร์ท 80 (HTTP Port) ให้ผู้ร้องขอได้เชื่อมต่อผ่านโปรแกรมประเภทเว็บบราวเซอร์ บริการที่ได้จากไอไอเอส และไม่มีในเครื่องบริการเว็บของบริษัทอื่น คือ บริการตัวแปลภาษาเอเอสพี (Active Server Page Language)
 1. เริ่มต้นด้วยการตรวจว่าเปิดเว็บชื่อ http://localhost ได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ให้เข้าไปที่ Control panel, Add or remove แล้วดูว่ามี component ของ Internet Information Services(IIS) ติดตั้งหรือไม่
 2. การเปิดหรือปิดบริการ IIS ให้เข้าไปที่ Control panel, Administrative tools, Internet Information Services จากนั้นก็ Solo ได้เลยโดยใช้ Right click + Properties กับบริการที่ต้องการจัดการ
 3. สำหรับห้องที่เก็บเว็บหน้าแรกคือ c:\inetpub\wwwroot มีอะไรใส่ไว้ที่นี่ได้เลย
 4. ถ้าพบ 500 ให้เข้า Tools, Internet Options, Advanced แล้วยกเลิก checkbox หน้า Show friendly HTTP ..
  แล้ว IE จะแสดงเลขบรรทัดของแฟ้ม .asp ที่ผิดพลาด
IIS 6.0 Resource Kit Tools ?
The IIS 6.0 Resource Kit Tools can help you administer, secure, and manage IIS. Use them to query log files, deploy SSL certificates, employ custom site authentication, verify permissions, troubleshoot problems, migrate your server, run stress tests, and more. The following tools are available in this package: IIS 6.0 Migration Tool Version 1.0 Version 1.1 Now Available!, Apache to IIS 6.0 Migration Tool Version 1.0, CustomAuth Version 1.0, IISCertDeploy.vbs Version 1.0, IIS Host Helper Service Version 1.0, IISState Version 3.0, Log Parser Version 2.1 Version 2.2 Now Available!, Metabase Explorer Version 1.6, Permissions Verifier Version 1.0, RemapUrl Version 1.0, SelfSSL Version 1.0, TinyGet Version 5.2, Web Capacity Analysis Tool Version 5.2, WFetch Version 1.3

3. วิธีติดตั้ง APACHE web server
อาปาเช่ (Apache Web Server) คือ เครื่องบริการเว็บ (Web Server) ที่พัฒนาโดยมูลนิธิอาปาเช่ (Apache Software Foundation) ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดบริการพอร์ท 80 (HTTP Port) ให้ผู้ร้องขอได้เชื่อมต่อผ่านโปรแกรมประเภทเว็บบราวเซอร์ โปรแกรมถูกพัฒนาให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย และเป็นแบบโอเพนท์ซอร์ท (Open Source) มักถูกติดตั้งมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ จากการไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ในการใช้งาน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงมีผู้ใช้งานมากที่สุดในปัจจุบัน
  + Download : mirror.in.th หรือ apache.org
  :: แนะนำ การใช้ apache ใน windows เวอร์ชั่นต่าง ๆ และ FAQs ส่วนการใช้ apache ใน Windows XP จะต้องติดตั้ง SP 1 และ SP 2 ก่อน
  :: เอกสารแนะนำ How to install php in apache หรือ Using Apache with Microsoft Windows
  :: เอกสารเกี่ยวกับ Apache รุ่น 1.3 และรุ่น 2.0
  :: รายละเอียดจาก php.net เรื่อง php สำหรับ apache 2.0
  :: แฟ้มที่มีสกุล .msi (Microsoft installer) ในห้อง WinMe ขึ้นไปไม่มีปัญหา แต่ถ้า Win98 ต้องหามาติดตั้งเพิ่ม InstMsi.exe 1.1
  in WindowsXP with apache 2.0
  เมื่อติดตั้ง apache 2.0 ใน WindowsXP ที่มุมล่างขวาของ Task bar จะมีภาพแสดง icon ดังภาพด้านล่างนี้
  .
  in Windows98 with apache 1.3
  เมื่อติดตั้ง apache 1.3 จะต้องสั่ง start apache console เหมือนใน DOS mode และต้องไม่ close จอนี้จะครับ ให้เลือก Minimize แทน
  .
  ทดสอบเปิดเว็บ
  หลังติดตั้งจะทำให้เครื่องเป็น Web Server สามารถทดสอบเปิด http://localhost หรือ http://127.0.0.1

  ตัวอย่างการใช้บริการของ Apache ทำการ Lock Directory ด้วย .htaccess และ .htpasswd
  1. สร้างแฟ้ม .htpasswd ด้วย htpasswd -b -d -c .htpasswd uhello psecret แล้วส่งเข้าห้อง c:\thaiabc
  2. เพิ่มบรรทัดข้างล่างนี้ในแฟ้ม .htaccess ซึ่งอยู่ในห้องที่ต้องการ Lock
    AuthUserFile c:\thaiabc\.htpasswd
    AuthName "Secret directory is protected by User and Password : "
    AuthType Basic
    require valid-user
    DirectoryIndex index.html index.htm index.shtml index.php

  Manual starting of Apache 2.0
  C:\apache\apache2\bin\Apache.exe -k install
  C:\apache\apache2\bin\Apache.exe -w -n "Apache2" -k start
  explorer http://127.0.0.1
  C:\apache\apache2\bin\ApacheMonitor.exe

4. วิธีติดตั้ง Appserv [ Download ]

AppServ คือโปรแกรมที่รวบรวมโอเพ่นซอร์สซอฟท์แวร์หลาย ๆ อย่างเข้าด้วยกัน สำหรับ วินโดวส์ พัฒนาโดย Phanupong Panyadee (apples@chek.com)
About AppServ Version 2.4.1 for Windows
AppServ is a merging open source software installer package for Windows includes :
+ Apache 1.3.29 :: Web Server (apache.org)
+ PHP 4.3.6 :: Script compiler (php.net)
+ MySQL 4.0.18 :: Database management (mysql.com)
+ Zend Optimizer 2.5.1 :: encoded files and enhance the performance of your PHP scripts (zend.com)
+ phpMyAdmin 2.5.6 :: Mysql manager(phpmyadmin.sourceforge.net)
+ Perl 5.8.0 :: Perl language
ถ้าลง appserv ใน WinXP
ต้องติดตั้ง Service pack 1 ก่อนนะครับ

5. วิธีติดตั้ง OmniHttpd เป็น web server (น่าจะเป็นโปรแกรมที่ติดตั้ง และใช้ง่ายที่สุดในบรรดา Web Server ด้วยกัน)

6. วิธีติดตั้ง TOMCAT สำหรับ JSP
  + Download Apache TOMCAT 5.0.27 (10 MB) จาก http://jakarta.apache.org or http://course.yonok.ac.th
  + Download Apache TOMCAT 5.5.11 (4.7 MB) jakarta-tomcat-5.5.11.exe or jakarta-tomcat-5.5.11.exe
  + คำแนะนำการติดตั้ง TOMCAT ใน Win98 ที่ codestyle.org หรือ galatea.com
  + ทดสอบติดตั้ง 5.5.11 แล้วมีปัญหา จึงกลับมาใช้ 5.0.27 ก็ใช้ได้กับ WinMe แต่ WinXP ยังมี Clear เรื่องสร้าง .jsp ใช้เอง
  + Tomcat 5.0.16 ไม่พบปัญาเหมือนรุ่นใหม่ แต่รุ่นใหม่ ๆ พบปัญหา เรื่องการ Start หรือใช้ .jsp
  วิธีการติดตั้งใน WindowsXP
 1. ก่อนติดตั้ง TOMCAT ต้องติดตั้ง JAVA (http://java.sun.com) ก่อน เช่นติดตั้งไว้ที่ c:\j2sdk1.4.2_08 หรือในชื่อลักษณะนี้
 2. เมื่อติดตั้ง Apache TOMCAT ให้กำหนด Destination Folder เป็น C:\Tomcat5 เพื่อการเข้าถึง
  จากชื่อเดิมคือ C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 5.5 เพราะชื่อห้องที่เขากำหนดให้ยาวเหลือเกิน
 3. กำหนดรหัสผ่าน(Password)เป็น admin เหมือน user name นั่นหละครับ จะได้ไม่ลืม ส่วน port ก็ 8080 ตามค่า default นั่นหละ
  + ถ้ากำหนด port เป็น 8080 ต่อไปเปิดเว็บด้วยชื่อ http://localhost:8080 เพราะเครื่องท่านอาจใช้ 80 ไปกับ Web Server ตัวอื่น
  + ถ้ากำหนด port เป็น 80 ต่อไปเปิดเว็บด้วยชื่อ http://localhost เพราะท่านคิดจะใช้ Tomcat เป็น Web Server ตัวหลัก หรือตัวแรก
 4. ส่วนห้องเก็บ Java(JVM : Java virtual machine) จะเป็น c:\j2sdk1.4.2_08 หรือ C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_08 ก็ได้ เพราะเหมือนกัน ถ้าท่านมีนะ
 5. หลังติดตั้งสามารถเปิดเว็บชื่อ http://localhost:8080 หรือ http://localhost ตามที่กำหนดไว้ เพราะไม่ใส่เลข 80 ก็เหมือนใส่
 6. ติดตั้งใน WinXP จะไม่ start เป็น Web Server เอง ต้อง start แบบ manual จาก Start, Program, Apache Tomcat 5.5, Monitor Tomcat หรือ Start Tomcat จะพบ icon มุมล่างขวา
 7. Right Click บน icon รูปขนนก แล้วเลือก Start service
 8. ทดสอบเขียนโปรแกรมแรก เช่น x.jsp แล้วพิมพ์อักษร abc 3 ตัว ส่งเข้าไปเก็บใน c:\Tomcat5\webapps\root เมื่อทดสอบให้เรียก http://localhost:8080/x.jsp


  วิธีการติดตั้งที่ผมใช้ใน Windows 98 หรือ Windows ME
 1. คล้ายการติดตั้งใน WinXP แต่ท่านต้องทำขั้นตอนดังต่อไปนี้เพิ่มเติม หลังจากลงทั้ง java และ tomcat แล้ว
 2. ใช้ run, msconfig เพื่อยกเลิกโปรแกรม tomcat ที่พยายาม start up ตอนเปิดเครื่อง ถ้าปล่อยไว้ก็จะเปิดทุกครั้ง (ท่านอาจไม่ชอบ)
 3. ถ้าต้องการบริการ Tomcat ชั่วคราว สามารถทำได้ดังนี้
  Start, Run, Command
  set JAVA_HOME=c:\j2sdk1.4.2_08
  set CATALINA_HOME=c:\Tomcat5
  c:\Tomcat5\bin\startup.bat
  ผลที่ได้จะมี windows pop-up ขึ้นมา และบรรทัดสุดท้ายเขียนว่า INFO : Server startup in 34567 ms
  แสดงว่าขณะนี้เครื่องของท่านบริการ jsp แล้ว และอย่าปิด Windows นั้น ให้เลือก minimize นะครับ
 4. เพิ่มการ set ตัวแปร 2 ตัวใน autoexec.bat โดยพิมพ์ 2 บรรทัดข้างล่างนี้ ต่อบรรทัดสุดท้ายในแฟ้ม autoexec.bat
  2 บรรทัดนี้สำคัญมาก ๆ เพราะกำหนดห้องที่จะเป็นตัวแปล JAVA และห้องเก็บโปรแกรมของ TOMCAT ทั้งหมด
  set JAVA_HOME=c:\j2sdk1.4.2_08
  set CATALINA_HOME=c:\Tomcat5
 5. สร้าง Short cut เรียกโปรแกรม c:\Tomcat5\bin\startup.bat มาไว้บน Desktop
 6. สร้าง Short cut เรียกโปรแกรม c:\Tomcat5\bin\shutdown.bat มาไว้บน Desktop
 7. ใช้ Right click เลือก icon ของ startup.bat บน desktop แล้วเลือก properties, memory
  จะเห็นช่อง Initial environment มีคำว่า Auto ให้เปลี่ยนเป็น 4096 เพราะถ้าไม่เปลี่ยนจะ start ไม่ได้ใน Win 98
 8. หลังสั่ง Startup แล้ว ถ้าสำเร็จจะมี 2 หน้าต่าง pop-up ขึ้นมา หน้าต่างที่มี Title ว่า Finished - STARTUP นั้นปิดได้
 9. รอจนกระทั่งหน้าต่าง java แสดงบรรทัดสุดท้ายว่า INFO: Server startup in 34567 ms จึงจะเปิดเว็บชื่อ http://localhost:8080 ได้
 10. แต่ถ้าปิดหน้าต่าง java บริการของ Tomcat ก็จะปิดไปด้วย ก่อนปิดเครื่องทุกครั้ง จึงควรสั่ง Shutdown.bat ให้กับ Tomcat เสมอ
 11. ทดสอบเขียนโปรแกรมแรก เช่น x.jsp แล้วพิมพ์อักษร abc 3 ตัว ส่งเข้าไปเก็บใน c:\Tomcat5\webapps\root เมื่อทดสอบให้เรียก http://localhost:8080/x.jsp

7. วิธีติดตั้ง MySQL Server

8. วิธีติดตั้ง MsSQL Server (Microsoft SQL Server)
  + Download : http://www.mssqlcity.com
  + http://th2.php.net/manual/en/ref.mssql.php
  Requirements for Win32 platforms.
  The extension requires the MS SQL Client Tools to be installed on the system where PHP is installed. The Client Tools can be installed from the MS SQL Server CD or by copying ntwdblib.dll from \winnt\system32 on the Server to \winnt\system32 on the PHP box. Copying ntwdblib.dll will only provide access. Configuration of the client will require installation of all the tools.
  Requirements for Unix/Linux platforms.
  To use the MSSQL extension on Unix/Linux, you first need to build and install the FreeTDS library. Source Code and installation instructions are available at the FreeTDS home page: http://www.freetds.org

9. วิธีติดตั้ง MySQL-Front เพื่อใช้จัดการกับ MYSQL server

10. วิธีติดตั้ง phpMyAdmin เพื่อใช้จัดการกับ MYSQL server
  + Download : sourceforge.net ทั้งหมดเป็น .php นำมาใช้เป็น Server-Side Script
  + การใช้งาน phpmyadmin ในเครื่อง หรือเครื่องเป้าหมายต้องมี mysql ติดตั้งอยู่ และท่านต้องมี user และ password
  + เมื่อ download โปรแกรม .zip มาแล้ว ก็คลายลง Root Directory ปกติผมจะเปลี่ยนชื่อ folder เป็น phpmyadmin ทำให้เรียกได้ง่าย
  + วิธีเรียกใช้ เช่น http://127.0.0.1/phpmyadmin
  + ตัวอย่างการแก้ config.ini.php สำหรับ phpmyadmin
  - เปิดแฟ้ม config.inc.php ด้วย notepad แล้วหา 3 บรรทัดด้านล่างนี้
  $cfg['PmaAbsoluteUri'] = '';
  $cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root'; // MySQL user
  $cfg['Servers'][$i]['password'] = ''; // MySQL password
  - ถ้าใน mysql มี user ชื่อ burin และ password คือ saveworld ให้แก้ไข 3 บรรทัด ดังนี้
  $cfg['PmaAbsoluteUri'] = 'http://localhost/phpmyadmin/';
  $cfg['Servers'][$i]['user'] = 'burin'; // MySQL user
  $cfg['Servers'][$i]['password'] = 'saveworld'; // MySQL password
  + ถ้ากำหนด auth_type เป็น http แล้วใช้ไม่ได้ ให้ใช้ config + .htaccess
  - เป็น config : กำหนดรหัสผ่าน ในแฟ้ม config.ini.php ทำให้ไม่มีการถามรหัส แต่คุม security ใน .htaccess ได้ ซึ่ง thaiabc.exe ใช้อยู่
  - เป็น cookie : ทำให้มีช่อง login ในเว็บเพจ โดยกำหนด ทั้ง auth_type และ blowfish_secret ใน config.ini.php เช่น $cfg['blowfish_secret'] = 'burin';
  - เป็น http : ทำให้มี pop up ขึ้นมาถามรหัสผ่าน
  การใช้ http จะพบปัญหาเมื่อใช้กับ MySQL รุ่น 4.1 ขึ้นไป เพราะ verify รหัสผ่าน ไม่ได้ ถ้าใช้ MySQL 4.0 จะไม่มีปัญหา
  ถ้าเป็นรุ่น MySQL 4.1 ชาว net จะใช้ .htaccess ใน Apache ควบคุมการเข้าถึง Folder และใช้ auth_type = 'config' เหมือนเดิม
  แบบ config
  $cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
  $cfg['Servers'][$i]['user'] = 'admin';
  $cfg['Servers'][$i]['password'] = 'p';
  แบบ cookie
  $cfg['blowfish_secret'] = 'burin';
  $cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
  + แก้ปัญหาภาษาไทย เมื่อพิมพ์ภาษาไทยใน phpmyadmin แล้วออกเป็น ???
  - ให้ทำตอนเริ่มต้นสร้างตาราง หรือ backup ข้อมูลไว้ก่อน เพราะถ้ามีข้อมูลมาก ๆ อาจมีปัญหา
  - เปลี่ยน การเรียงลำดับในแต่ละ field จาก latin1_swedish_ci เป็น tis620_thai_ci
  - ใน php script ต้องเพิ่ม mysql_query("SET NAMES 'tis620'"); ต่อจาก mysql_connect( .. );
  - วิธีนี้ไม่ได้แก้ปัญหาภาษาไทยในข้อมูลเดิม แต่จะไม่มีปัญหากับข้อมูลใหม่ที่เพิ่ม หรือแก้ไข

11. วิธีติดตั้ง PHP ใน Apache web server
  + Download : http://www.php.net/downloads.php แต่ท่านต้องมี Web Server อยู่แล้ว (เป็นทางเลือกถ้าไม่ชอบ omni)
  :: http://www.php.net/manual/en/install.apache.php
  ใน windows ถ้าติดตั้ง php แล้วไม่ work ต้องเพิ่ม 3 บรรทัดนี้ในแฟ้ม httpd.conf
  ScriptAlias /php/ "c:/php/"
  AddType application/x-httpd-php .php .phtml
  Action application/x-httpd-php "/php/php.exe"
  และแก้แฟ้ม php.ini ใน windows โดยเพิ่ม
  cgi.force_redirect = 0 ไปต่อท้ายบรรทัดที่เขียนว่า ; cgi.force_redirect = 1
  สำหรับระบบปฏิบัติการ Linux ที่ต้องการใช้ mysql จะต้องลง php-mysql....rpm เพิ่มเข้าไป เพราะผมนั่งงงอยู่ตั้งนานกว่าจะพบ
  การใช้ตัวแปร เช่น $_POST["a"] แต่ใช้ $a ไม่ได้
  ถ้าต้องการใช้ $a ต้องกำหนด register_globals = On เพราะค่า default ใน php รุ่นใหม่เป็น Off
  :: apache2.2 ต้องใช้ php5.2 (แหล่งอ้างอิง forum ของ devside.net)
  # httpd.conf of apache2.2
  LoadFile "C:/Utilities/Apache Server 2.2/php5/php5ts.dll" 
  LoadModule php5_module "C:/Utilities/Apache Server 2.2/php5/php5apache2_2.dll" 
  <IfModule php5_module> 
  PHPIniDir "C:/Utilities/Apache Server 2.2/php5" 
    <Location /> 
     AddType text/html .php .phps 
     AddHandler application/x-httpd-php .php 
     AddHandler application/x-httpd-php-source .phps  
    </Location> 
  </IfModule> 
  

12. วิธีติดตั้ง PHP ใน IIS หรือ PWS

13. วิธีติดตั้ง Perl ใน PWS หรือ Apache
  + Download : http://www.alltheweb.com/search?q=perl.exe&c=ftp or perl.exe (456 KB)
  :: http://www.perl.com/download.csp
  :: http://www.gossland.com/course/install_perl.html
  To configure PERL script mapping (http://<Server Name>/scripts/helloworld.pl)
  WARNING: Using Registry Editor incorrectly can cause serious, system-wide problems that may require you to reinstall Windows NT to correct them. Microsoft cannot guarantee that any problems resulting from the use of Registry Editor can be solved. Use this tool at your own risk.
   1. Start Regedt32.exe and open the following registry key:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W3SVC \Parameters\ScriptMap
   2. Click Add Value from the Edit menu.
   3. The Value Name is .pl
   4. The Data type is REG_SZ.
   5. The String value is <full path to perl.exe>\perl.exe %s %s NOTE: The "%s %s" is case sensitive. (e.g. "%S %S" will not work).
   6. Restart the WWW service.


  ติดตั้ง perl ใน apache บน windows
  ผมไม่ได้ทำอะไรเลย เพียงแต่ copy perl.exe ไปไว้ในห้องที่กำหนด เช่น c:\thaiabc\php\perl.exe เป็นต้น แล้วเขียน code ดังตัวอย่างข้างล่างนี้ พร้อมทดสอบที่ http://127.0.0.1/cgi-bin/prtenv.pl
   #!c:/thaiabc/php/perl.exe print "Content-type: text/plain\n\n"; foreach $var (sort(keys(%ENV))) { $val = $ENV{$var}; $val =~ s|\n|\\n|g; $val =~ s|"|\\"|g; print "${var}=\"${val}\"\n"; }


  แก้ httpd.conf ทำให้ใช้ perl ห้องใดก็ได้ ไม่จำกัดเฉพาะห้อง cgi-bin
   เดิม :: Options Indexes FollowSymLinks ใหม่ :: Options All

14. วิธีติดตั้ง มูเดิ้ล (Moodle) เพื่อบริการ CMS และ LMS by Martin Dougiamas

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.thaiabc.com/e-learning/moodle.htm
LMS : Learning management system คือระบบที่มีให้นักเรียนเข้ามาเรียนรู้ มีระบบ login ระบบตรวจสอบคะแนน และเก็บประวัติการเข้าใช้ของแต่ละคน
CMS : Course management system คือระบบที่มีให้อาจารย์สร้าง course สร้างข้อสอบ สร้างบทเรียนให้นักศึกษา หรือนักเรียนเข้ามาเรียน
Moodle is a course management system (CMS) - a software package designed to help educators create quality online courses. Such e-learning systems are sometimes also called Learning Management Systems (LMS) or Virtual Learning Environments (VLE). One of the main advantages of Moodle over other systems is a strong grounding in social constructionist pedagogy.
  โปรแกรมที่ Moodle ต้องการ
 1. Web server
 2. PHP [download ]
 3. MYSQL [download ]
 4. Mysql-front [download ] or PHPMyadmin [download ]
  ขั้นตอนการติดตั้ง
 1. อ่าน คู่มือการติดตั้ง และ คู่มืออาจารย์ ก่อนน่าจะดีนะครับ
 2. ติดตั้ง Web Server เช่น IIS ใน Windows 2003 และกำหนด Home directory เป็น D:\moodle เพราะมีแผนติดตั้ง moodle ในห้องนั้น
 3. ติดตั้ง PHP compiler แล้วลองเปิดเว็บ เช่น http://localhost/x.php โดย x.php เขียนว่า <? phpinfo(); ?>
 4. ติดตั้ง MYSQL 3.27.47 เมื่อเปิด winmysqladmin.exe ครั้งแรก ก็ใส่ user และ password แต่ผมยังไม่เคยใช้ประโยชน์จาก user และ password เลย
 5. ติดตั้ง Mysql-front หรือ PHPMyadmin เพื่อเข้าจัดการ Mysql ที่บริการฐานข้อมูลอยู่
 6. ใช้โปรแกรม Mysql-front เพิ่มฐานข้อมูลชื่อ moodle ใน Mysql
 7. คลาย zip แฟ้ม Moodle ลงใน D:\ จะได้ห้องชื่อ D:\moodle สำหรับ Moodle เป็น php script ที่ open source เพียงแต่คลาย zip ก็ใช้งานได้
 8. สร้างห้องเปล่า ๆ ชื่อ D:\moodledata ไว้เก็บข้อมูลที่มีการ upload เข้ามาใน server
 9. คัดลอกแฟ้ม D:\moodle\config-dist.php เป็น config.php แล้วแก้บรรทัดต่อไปนี้
  $CFG->dbhost = 'localhost';
  $CFG->dbname = 'moodle';
  $CFG->dbuser = 'root';
  $CFG->dbpass = '';
  $CFG->wwwroot = 'http://class.yonok.ac.th';
  $CFG->dirroot = 'D:\moodle';
  $CFG->dataroot = 'D:\moodledata';
 10. ถ้าเจอปัญหาเรื่อง session.save_path ที่หา /tmp ไม่เจอ ผมเข้าไปแก้แฟ้ม php.ini แล้วเปลี่ยน /tmp เป็น c:\windows\temp
 11. เปิดเว็บชื่อ http://localhost หรือ http://yourname.com ซึ่งเป็น homepage ของคุณเอง เพื่อเริ่มกระบวนการติดตั้ง moodle เข้าสู่ Mysql
  การติดตั้งจะกดปุ่ม continue ไปเรื่อย ๆ จนถึงหน้าเลือกภาษา ด้านล่างผมเปลี่ยนจาก file.php/pic.jpg เป็น file.php?file=/pic.jpg เพราะเจอปัญหาเรื่องการเรียกแฟ้มที่เคย upload เข้าไป ไม่ได้ ในหน้าต่อไปให้กำหนดรหัสผ่านของ admin อย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับ เพราะคุณจะได้เข้าไปบริการ moodle ได้ไง
 12. หลังติดตั้งแล้ว ผม copy งานเตรียมสอน ที่เคยทำใน moodle ตัวเก่า ซึ่งเก็บไว้ด้วยตัวเลือก สำรองข้อมูล ชื่อ moodle_os.zip มาใส่ใน moodle เครื่องใหม่ ผ่านตัวเลือก ไฟล์ของเว็บไซต์, อัพโหลดไฟล์ และกู้คืน ก็จะได้ข้อมูลที่เคยทำไว้จากเครื่องหนึ่ง มาใส่อีกเครื่อง สบาย ๆ
 13. ตัวอย่างการสร้าง course อย่างง่าย ลองนำไป กู้คืนใน moodle ของท่านดูได้นะ [ moodle_os.zip 318 KB ]
 14. Moodle จำกัดขนาดแฟ้มที่ upload ต่อแฟ้มไม่เกิน 2 MB เพราะ PHP จำกัดขนาดใน c:\windows\php.ini ในบรรทัด upload_max_filesize = 2M ให้เปลี่ยนเป็น 5 M แล้ว Reboot เครื่องใหม่ จากนั้น login เข้า moodle ในฐานะ admin เข้าไป การจัดการระบบ, การตั้งค่า, แก้ไขตัวแปร และหาคำว่า maxbytes เปลี่ยนเป็น 5 M ได้เลย
 15. ภาษาไทยใน Moodle ไม่ถูกใจทีมงาน จึงเปลี่ยนให้ใช้ font microsoft sans serif โดยแก้แฟ้ม d:\moodle\theme\standard\styles.php ถ้าเลือก Style เป็น Standard นะครับ
  เดิม
  body, td, th, li {
  font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
  }
  ใหม่
  body, td, th, li, a {
  font-family: "microsoft sans serif","Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
  font-size: 12px;
  }
 16. เพิ่ม truehits.net ใน footer.html
  - ดูว่าท่านใช้ theme ใด เช่น standard ก็ให้เข้าไปเปิดแฟ้มชื่อ footer.html ด้วย notepad
  - เพิ่ม <iframe src=/truehits.htm width=16 height=16 frameborder=0 scrolling=no></iframe>
  - สร้างแฟ้มใน Root Directory ของ moodle ชื่อ truehits.htm แล้วพิมพ์คำสั่ง 3 บรรทัดต่อไปนี้
  <body topmargin=0 leftmargin=0>
  <script language='javascript1.1'>page="moodle";</script>
  <script language='javascript1.1' src='http://truehits.xxxxxx.js'></script>

15. วิธีติดตั้ง YABBSE.ORG ซึ่งเป็น webboard ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก
+ Download : http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=57105
+ Description: YaBB SE is a PHP/MySQL port of the popular forum software YaBB (Yet another Bulletin Board). Incorporating the same intuitive user interface, and several of the most popular modifications from YaBB's Boardmod program.
+ ตัวอย่างการใช้ เช่น http://www.yabbse.org/community/index.php หรือ http://www.rilp.ac.th/yabbse/index.php เป็นต้น

16. วิธีติดตั้ง PHP-Nuke by apples
+ Download : http://www.phpnuke.org
+ Description: PHP-Nuke is a Web Portal System, storytelling software, News system, online community or whatever you want to call it. The goal of PHP-Nuke is to have an automated web site to distribute news and articles with users system. Each user can submit comments to discuss the articles, just similar to Slashdot and many others. Main features include: web based admin, surveys, top page, access stats page with counter, user customizable box, themes manager for registered users, friendly administration GUI with graphic topic manager, option to edit or delete stories, option to delete comments, moderation system, Referers page to know who link us, sections manager, customizable HTML blocks, user and authors edit, an integrated Banners Ads system, search engine, backend/headlines generation (RSS/RDF format), and many, many more friendly functions. PHP-Nuke is written 100% in PHP and requires Apache Web server, PHP and a SQL (MySQL, mSQL, PostgreSQL, ODBC, ODBC_Adabas, Sybase or Interbase). Support for 25 languages, Yahoo like search engine, Comments option in Polls, lot of themes, Ephemerids manager, File Manager, Headlines, download manager, faq manager, advanced blocks systems, reviews system, newsletter, categorized articles, multilanguage content management, phpBB Forums included and a lot more.

17. วิธีติดตั้ง phpBB2 Forum
+ Download : phpbb.com
+ Download Module : http://www.phpbb.com/phpBB/catdb.php?cat=51 (แสดงความเป็นมืออาชีพของ Script ชุดนี้)
+ Download Module : http://www.opentools.de/index.php?page=12
+ Download Moudle Album : http://smartor.is-root.com/viewtopic.php?t=3021
+ Download Module Topics Anywhere : http://www.phpbb.com/phpBB/catdb.php?cat=56
+ แก้ไข captcha_gd.php ใน phpbb3.0.0 ให้ captcha มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น
+ Description: phpBB is a high powered, fully scalable, and highly customizable Open Source bulletin board package. phpBB has a user-friendly interface, simple and straightforward administration panel, and helpful FAQ. Based on the powerful PHP Server language and your choice of MySQL, MS-SQL, PostgreSQL or Access/ODBC database servers, phpBB is the ideal free community solution for all web sites.
  สรุปอย่างสั้น
 1. ต้องมี host, user และ password ของ MySQL
 2. สร้างฐานข้อมูลชื่อ phpbb ด้วย phpmyadmin หรือ Command Line
 3. เช่น create database phpbb;
 4. เปิดบริการ Web Server
 5. เปิดบริการ MySQL
 6. Download phpbb2 จะได้แฟ้ม เช่น phpbb-2.0.17.zip
 7. คลายแฟ้ม phpbb-2.0.17.zip ก็จะได้ ห้อง phpbb2 ใน DocumentRoot ของเว็บเซอร์ฟเวอร์ที่เปิดบริการ
 8. ถ้าจะใช้ภาษาไทย ต้อง copy ชุดภาษาไทยไปไว้ในห้อง language ก่อนติดตั้ง ( http://www.phpbb.com/downloads.php )
 9. ก่อนเริ่มติดตั้ง น่าจะ chmod 777 ให้กับ config.php หลังติดตั้งจึงเป็น 644 .. ไม่งั้นจะมีปัญหาใหญ่ สำหรับ Linux
 10. เปิดเว็บเพจเช่น http://localhost/phpbb2 เพื่อ install จะเปลี่ยนไปที่ http://localhost/phpbb2/install/install.php
 11. ถ้าไม่เปิดบริการ MySQL จะพบ error message ดังนี้
  phpBB : Critical Error
  Could not connect to the database
 12. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องเรื่อง Host Name, Database Name, DB User, DB Password, Admin User, Admin Password
 13. หลังกดปุ่มจน Finish Install คือ ติดตั้งสมบูรณ์ ต้องเข้าไปลบห้อง /install และ /contrib ไม่งั้นใช้งานไม่ได้

 14. เข้า http://localhost/phpbb2/admin โดยใช้ Admin User ที่กำหนดตอนติดตั้งเข้าไปบริหารจัดการได้
 15. Administration, Forum Admin, การตั้งค่าตัวเลือก, สามารถเพิ่มลบ Forum ได้
 16. Administration, Forum Admin, การอนุญาต
  - ตกลง เลือก Forum Name
  - เลือกขั้นสูง เพื่อเข้าไป ยกเลิกการสร้างแบบสอบถาม
 17. Administration, General Admin, การตั้งค่าทั่วไป
  - เปิดใช้การยืนยันด้วยรูปภาพ = ใช่
  - ส่ง Email ระหว่างผู้ใช้ผ่านบอร์ด = ใช้ได้
  - ระยะเวลาป้องกันการส่งข้อความซ้ำๆกัน = 60 วินาที (15)
  - ยอมให้ใช้ HTML = ใช่
  - ยอมให้ใช้คำสั่ง HTML = b,i,u,pre,a,img (b,i,u,pre)
  - ยอมให้ใช้ BBCode = ไม่ใช่
  - ยอมให้ใช้รูปรอยยิ้ม = ใช่
  - ยอมให้ใช้ลายเซ็น = ไม่ใช่
  - สามารถใช้รูปมาตรฐานที่มีให้ = ใช่
  - สามารถใช้รูปจาก URL ที่อื่น = ใช่
  - สามารถ upload รูปประจำตัวได้ = ใช่
  - ใช้ SMTP Server ในการส่ง Email = ใช่
  - ที่อยู่ของ SMTP Server = หาที่เป็นของท่านนะครับ
 18. Administration, Styles Admin, การตั้งค่าตัวเลือก
  - แก้ไข
  - เดิม Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif และ Trebuchet MS และ Courier, 'Courier New', sans-serif
  - แบบตัวอักษร ใหม่คือ 'microsoft sans serif','microsoft sans serif', Courier
 19. แฟ้มที่สามารถปรับปรุงได้โดยง่าย
  - /phpbb2/config.php (เก็บชื่อ Host และ user ของ MySQL)
  - /phpbb2/templates/subsilver/overall_header.tpl
  - /phpbb2/templates/subsilver/overall_footer.tpl
  - /phpbb2/templates/subsilver/viewforum_body.tpl
  - /phpbb2/templates/subsilver/posting_body.tpl
  - /phpbb2/templates/subSilver/images/logo_phpBB.gif
 20. หลังติดตั้งใน MySQL จะมีตาราง 29 ตาราง และ phpbb_config มี field ชื่อ server_name(www.thaiabc.com) ที่ admin อาจสนใจ
 21. ใน Linux พบปัญหา Permission ของห้อง /phpbb2/images/avatars จึงต้อง chmod เป็น 777 จึงจะ upload รูปเข้าไปใน Profile ของตนเองได้
   ขั้นตอนการ Post รูปถ่ายประจำตัว
   1. สมัครสมาชิก
   2. หาภาพถ่ายที่เหมาะสม เล็ก ๆ และพอเหมาะ 10 KB (80 * 80)
   3. Login ไปมาให้ได้ (เพื่อทำข้อต่อไป)
   4. Click ข้อความส่วนตัว (Profile) ด้านบนสุด
   5. เข้าด้านล่างสุด จะมีส่วนให้ Browse เลือกภาพ .. แล้วเลือกภาพ
   6. Click ส่ง (Submit)
 22. ติดตั้ง Topic Anywhere Module เพื่อให้เพื่อนนำ top ไปใช้ใน website ของตน เช่นใน lampang.net และ lovelampang.com ก็นำกระทู้จาก www.yonok.ac.th/forum ไปใช้
  MOD Description: With Topics Anywhere you can place links to the topics where users have posted recently from any forum on your phpBB on any page anywhere you want (no support for PHP, SSI, or whatever needed because it uses JavaScript to show the topic titles) or get those topics as a RSS feed - this is an extremely customizable addon so it can suit your needs - you even don't need to modify any files. All you need is phpBB running somewhere.
  วิธีการติดตั้ง
  copy topics_anywhere.php to topics_anywhere.php
  copy lang_topics_anywhere.php to language/lang_english/lang_topics_anywhere.php
  copy topics_anywhere_body.tpl to templates/subSilver/topics_anywhere_body.tpl
  copy topics_anywhere_result.tpl to templates/subSilver/topics_anywhere_result.tpl
  copy topics_anywhere_result_rss.tpl to templates/subSilver/topics_anywhere_result_rss.tpl
 23. ติดตั้ง Attachment Module เพื่อให้ผู้ใช้สามารถ Upload แฟ้ม หรือ ภาพ เข้าไปใน Webboard
  MOD Description: This Mod adds the ability to attach files in phpBB2. This Version will NOT work with phpBB2 Modules designed for *Nuke Portals. Those working with *Nuke Portals are ports and will be not supported here.
  วิธีการติดตั้ง
  - คลาย .zip แล้วหาห้อง root
  - copy ทั้งหมดในห้อง root ด้วย explorer เพิ่มแฟ้ม หรือทับแฟ้มเดิม เข้าไปในห้อง phpbb2 ถ้าไม่เปลี่ยนชื่อ folder นี้
  - เปิด http://www.yourdomain.com/phpBB2/install/mod_table_inst.php เพื่อสร้างตารางใน mysql
  - ลบห้อง install เพราะท่านได้ติดตั้ง Attachment Module เรียบร้อยแล้ว
  - เปิดแฟ้มมาแก้ไข ดูรายละเอียดจากแฟ้ม /attach_mod/docs/install.txt (ต้องเปิดมาแก้ไขถึง 30 แฟ้ม)
  - เปิด http://www.yourdomain.com/phpBB2/ เพื่อทดสอบเพิ่ม Topic และ Attach แฟ้มดูสิครับ
  - ถ้าแก้ไขแฟ้มไม่ครบ 30 แฟ้ม จะพบ Fatal error: Call to undefined function: get_var() เมื่อเลือก Control Panel ใน Administration Panel
  หลังติดตั้ง
  - กำหนดห้อง files เป็น chmod 606 ไม่งั้น Add Attachment ไม่เข้านะครับ
  - กำหนด Do you want to display Attachments in the Topic Review Window ? ให้เป็น ใช่ จะได้มองเห็นเวลาตอบ
 24. นำข้อมูลที่สำรองจาก Server ตัวหนึ่งมา กู้คืน ในอีกตัวหนึ่ง พบปัญหาภาษาไทยเป็น ??? จึงต้องเพิ่ม
  หาแฟ้ม mysql4.php หรือ mysql.php แล้วเปิดด้วย editor
  หลังคำสั่ง mysql_pconnect ในแฟ้ม mysql4.php หรือ mysql.php ให้เพิ่ม 2 บรรทัดด้านล่าง
  วิธีแก้ปัญหาภาษาไทย
  $charset = "SET NAMES 'tis620'";
  mysql_query($charset) or die('Invalid query: ' . mysql_error());
  เรื่องปัญหา php + mysql แล้วแสดงภาษาไทยไม่ถูกต้อง สามารถอ่านได้จาก http://www.phpconcept.com/content/view/21/28/

18. วิธีติดตั้ง postnuke [ รายละเอียดที่ http://www.thaiall.com/postnuke ]
+ Download : postnuke.com or postnuke.com
+ Postnuke by apples
Description: PostNuke is one of the most powerful open source content management systems in the world (list of features).
  General:
  - Modular Structure
  - Customized Functionality through Third-Party Modules
  - Advanced User Group Permissions System
  - Multi-language Support (Approximately 36 Language Packs Available)
  - Embedded WYSIWYG HTML Editor Activated on Most Text Entry Areas
  - Site Search
  - Advanced API (Application Programming Interface)
  - Focused on High Level of Security
  - Easy-to-Use Guided Browser Based Installation
  - Easily Change/Customize Your Site's Look/Feel Through Plug-in Themes
  - Provides advanced content management features while promoting collaboration,
   communication and community around the content.
  

19. วิธีติดตั้ง mamboforge.net และ mamboserver.com [ รายละเอียดที่ http://www.thaiall.com/mambo ]
+ Download : mamboforge.net
  Mambo
  Mambo 4.5 is 'Power In Simplicity'!. It has never been easier to create your own dynamic site. Manage all your content from the best CMS admin interface.

20. วิธีติดตั้ง oscommerce [ รายละเอียดที่ http://www.thaiall.com/oscommerce ]
+ Download : http://www.oscommerce.com/solutions/downloads
+ Download : OSC_Plus_V1.rar พัฒนาเพิ่มเติม โดย octchild.com รุ่น 1.0
osCommerce คืออะไร (What Is osCommerce?)
โปรแกรมเปิดบริการค้าขายออนไลน์ที่พัฒนาตามแนวคิดโอเพนท์ซอร์ท สามารถนำไปติดตั้ง และเปิดบริการได้โดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ สามารถทำงานบน Apache Webserver ที่บริการ php และ mysql ได้เป็นอย่างดี ถูกออกแบบให้ทำงานได้ ในหลายระบบปฏิบัติการทั้ง Linux, Mac และ Windows
osCommerce is an online shop e-commerce solution under on going development by the open source community. Its feature packed out-of-the-box installation allows store owners to setup, run, and maintain their online stores with minimum effort and with absolutely no costs or license fees involved. osCommerce combines open source solutions to provide a free and open e-commerce platform, which includes the powerful PHP web scripting language, the stable Apache web server, and the fast MySQL database server.

21. วิธีติดตั้ง WebWiz Forum (ASP + MDB)
+ Download : Lite Version from webwizguide.info 1.1 MB
+ ตัวอย่างการใช้ http://www.thanom.net
What Is WebWizForums?
Web Wiz Forums, the free award winning ASP bulletin board system software, can add value to almost any web site. Whether you are building a small interactive community with 10 people or over 100,000 strong customer support forum, this fast, scalable, bulletin board engine can manage your community.
ถ้าพบปัญหาด้านล่าง
ต้องกำหนดสิทธิ์เป็น IUSR เหตุที่พบ error นี้เพราะไม่กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงให้ .mdb
Provider error '80004005'
Unspecified error
/forum/common.asp, line 260

22. วิธีติดตั้ง Photo Gallery 2
+ Download : http://codex.gallery2.org/index.php/Gallery2:Download
ระบบนี้คือ ระบบ Gallery สมบูรณ์แบบ เมื่อ upload ภาพแล้วสามารถสร้าง Thumbnail และสืบค้นตาม caption หรือทำ Slide show ได้อย่างยืดหยุ่น ติดตั้งง่ายบน server ที่บริการ php + mysql เหมือนกับ CMS ตัวอื่น ๆ
1. คลาย gallery-2.1.2-developer.zip ลงในห้อง htdocs ของ apache จะได้ห้อง gallery2
2. เปิด http://127.0.0.1/gallery2
- Click : Begin Installation (ให้รหัส เพื่อนำไปสร้างแฟ้ม login.txt)
- สร้างแฟ้มชื่อ login.txt ด้วย notepad แล้วมีตัวอักษร ที่สร้างให้ เช่น 6e3c28f4951a12345f1830ccc17c5ac6
- Save As แฟ้ม login.txt ในห้อง htdocs
- Click : Authenticate Me (ตรวจสอบ Login.txt ที่ท่านต้องสร้างขึ้น)
- Click : Continue to Step 2 (สำหรับ System Checks)
- Click : Continue to Step 3 (เลือก Installation Type)
- Click : Save (Storage Setup : สร้างห้อง g2data ขึ้นให้อัตโนมัติ)
- Click : Continue to Step 5 (Database Setup : กรอก User & Password)
- ต้องมี database อยู่ก่อนชื่อ gallery2 ถ้าไม่มีต้องไปสร้างก่อน เช่น create database gallery2;
- Click : Save
- Click : Continue to Step 6 (Admin User Setup)
- Click : Create
- Click : Continue to Step 7 (Create Config File)
- Click : Continue to Step 8 (Install Gallery Core)
- Click : Continue to Step 9 (Install More Modules)
- Click : Activate Selected Modules
  มีหลาย Module ที่ต้องเข้าไป config The Archive Upload module was installed, but needs configuration to be activated The Dcraw module was installed, but needs configuration to be activated The Ffmpeg module was installed, but needs configuration to be activated The ImageMagick module was installed, but needs configuration to be activated The MultiLanguage module was installed, but needs configuration to be activated The NetPBM module was installed, but needs configuration to be activated The Nokia Image Upload module was installed, but needs configuration to be activated The URL Rewrite module was installed, but needs configuration to be activated The Zip Download module was installed, but needs configuration to be activated
- Click : Continue to Step 10 (Check Security) - Click : Continue to Step 11 (Finish) - Click : Go to my Gallery! - พบคำว่า This album is empty. - Click : Login กรอก admin กับ p หรือ user และ password ของท่าน - Click : Add a photo! (เพิ่มภาพใน ฐานะ admin) - Click : Site Admin (เข้าบริหารระบบ Gallery) - Click : Moudles, Registration: deactive (เพื่อยกเลิกการรับลงทะเบียน) - Click : Moudles, Members: deactive (เพื่อยกเลิกระบบสมาชิก) - Click : Moudles, Quotas: deactive (เพื่อยกเลิกระบบโควตา) - Click : Moudles, User Albums: deactive (เพื่อยกเลิก Album ของสมาชิก) - Click : Moudles, deactive กลุ่ม Commerce ทั้ง 4 (Cart, Fotokasten, PhotoWorks, Shutterfly) - Click : Moudles, Password Items: deactive (เพื่อยกเลิก รหัสผ่านประจำภาพ) - ok แล้วครับ - Add Items (เพิ่ม photo ใหม่)

23. วิธีติดตั้ง WebCalendar (PHP + MySQL)
+ Download : http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=62270&package_id=58811
+ Download : http://www.k5n.us/webcalendar.php?topic=Download
+ Download : http://sourceforge.net/projects/calendartechniq/
CalendarTechnique is a feature rich customizable web calendaring and scheduling application with support for group/shared calendars. CalendarTechnique makes it easy to manage events, tasks and journal entries as well as import and export iCalendar files.
  Webcalendar ทดสอบรุ่น 1.0.4
  http://webcalendar.sourceforge.net/demo/login.php
  1. mysql> create database webcalendar;
  2. http://127.0.0.1/webcalendar/install/index.php
  3. localhost, webcalendar, admin, p, , Enabled, Save Settings, Save Settings
  4. copy tables-mysql.sql c:\thaiabc\mysql\bin
  5. DOS>mysql webcalendar < tables-mysql.sql
  6. แก้ให้ magic_quotes_gpc เป็น on ในแฟ้ม php.ini
  7. http://127.0.0.1/calendar/ โดย user:admin และ password:admin
  8. http://127.0.0.1/calendar/adminhome.php จาก Admin
  9. Users, Add New User, aaaaaa, aaaaaa, user 
  10. Go to My Calendar เพิ่มข้อมูล 1 มกราคม 2550 แล้ว Logout
  11. Login aaaaaa เพิ่มข้อมูล 1 มกราคม 2550 แล้ว Logout แต่ไม่เห็นของ admin
  สามารถเห็นเฉพาะของตนเอง แต่เลือกดูของคนอื่นได้โดยเลือก Another User's Calendar
  12. Login admin, System Settings, Allow public access = yes and all = yes
  13. ผู้ใช้แต่ละคนสามารถสร้าง view แบบ Month (on same calendar) เห็นพร้อมกันได้
  
  แก้ไข Webcalendar รุ่น 1.0.4
  1. เพิ่มภาษาไทยในแฟ้ม includes/config.php โดยเพิ่ม "Thai" =>"Thai", ในตัวแปร $languages
  2. ในห้อง translations ได้ copy English-US.txt เป็น Thai.txt และแก้ไขภาษาตามต้องการ 
  
  เช่น charset: windows-874 หรือ save : จัดเก็บ 3. แก้ไขภาษามีทั้ง System Setting และ Preferences 4. กำลังแปลแฟ้ม Thai.txt อยู่ครับ .. จะได้ใช้ภาษาไทยได้ phpicalendar ทดสอบรุ่น 2.22 ไม่สามารถปรับปรุงแบบ online ต้อง upload หรือ download กับโปรแกรมที่มีอยู่เท่านั้น ไม่ใช้ฐานข้อมูลใน MySQL แต่ใช้ .ics ที่ upload หรือ download http://phpicalendar.net http://phpicalendar.sourceforge.net 1. download script และคลาย zip ในห้อง phpicalendar 2. http://127.0.0.1/phpicalendar จะพบ http://127.0.0.1/phpicalendar/day.php 3. เปิดแฟ้ม config.inc.php ด้วย notepad
  เดิม $login_cookies = 'no';
  ใหม่ $login_cookies = 'yes';
  เดิม $auth_method = 'ftp';
  ใหม่ $auth_method = 'internal';
  เดิม $tmp_dir = '/tmp';
  ใหม่ $tmp_dir = 'tmp';
  เพื่อเก็บ temp file ใน phpicalendar/tmp 4. http://127.0.0.1/phpicalendar/admin โดย user:admin และ password:admin 5. เพื่อ download ปฎิทินที่เคยทำใน Outlook มาเผยแพร่ในเว็บไซต์

24. แบ่งปันเรื่อง XAMPP
นายไวภพ ตุ้ยน้อย นำเสนอโครงงานหัวข้อ ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเนชั่น (Advisor Online System Case Study of Faculty of Information Technology Nation University) แล้วเห็นว่า php script มีประโยชน์กับสถาบันการศึกษา และเรียกใช้ jquery ได้อย่างน่าสนใจ จึงขออนุญาตนำมาเผยแพร่ แล้วปรับปรุงให้ใช้กับ php5 และทำงานบน xampp ได้ทันที โดย xampp เป็นระบบ webserver ที่รวมเอา apache, php, mysql และ control panel ที่ได้รับการปรับปรุงตลอดเวลา เมื่อเดือนมีนาคม 2557 พบว่ารุ่นของ apache คือต้นเหตุที่ทำให้การ download zip จากเครื่องบริการ ผลการเรียบเทียบพบว่ารุ่นใหม่เร็วกว่ารุ่นเก่า 3 เท่าตัว ถ้าใช้ xampp ที่เป็น apache รุ่นใหม่ จะเร็วกว่า แต่ถ้าใช้ apache 2.0 จะ download แฟ้มใน LAN ได้ช้ากว่าอย่างเห็นได้ชัด
+ https://www.apachefriends.org
+ http://www.thaiabc.com/waipop_advisor.rar

ปั่นเพื่อแม่ (Bike for mom) ได้รับความสนใจเกินกว่าความคาดหมายจนล่มในช่วงแรก
+ http://www.thaiall.com/blog/burin/6919/
ข้อความจาก thaibike.net ว่า
ผู้สนใจร่วมเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่” 
เพียง 15 นาทีมีผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก 
ส่งผลให้เว็บไซต์มีปัญหาขัดข้อง และมีการเพิ่มเครื่องบริการอีกหลายตัวเพื่อแก้ปัญหา 
ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ในกรุงเทพ เต็มจำนวนแล้ว 40,000 คน 
เช็คที่เหลือแต่ละจังหวัด ได้ที่ศาลากลางจังหวัด
+ https://www.youtube.com/watch?v=UDnLVEanwnM
ซึ่งผมก็จะร่วมกิจกรรมที่ลำปางด้วย ได้เข้าเว็บไซต์ http://bikemom2015.moi.go.th
หรือ http://www.bikeformom2015.com
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 พบว่าหลังเปิดระบบให้ลงทะเบียนไม่กี่นาที ระบบก็ล่ม ลงทะเบียนไม่ได้
แต่ปัจจุบันลงทะเบียนได้แล้ว และเปิดไปถึง 9 สิงหาคม 2558 ปั่นร่วมกันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558
+ http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1435733620
แล้ววันแรกพบภาพที่คุณ krisda ถ่ายจากทีวีว่าออกข่าวช่อง 3 ด้วย 
โพสต์ในกลุ่ม "ลำปาง นครแห่งจักรยาน" ซึ่งการลงทะเบียนออนไลน์เป็นเพียงช่องทางหนึ่ง 
อีกช่องทาง คือ การไปลงทะเบียนที่ศาลากลาง ของแต่ละจังหวัด
+ https://www.facebook.com/groups/723715197696029/permalink/877043582363189/
ส่วน ข่าวช่อง 7 ก็มีที่ http://news.ch7.com/detail/130336/
---
ที่น่าสนใจว่าเว็บไซต์ล้มนั้น หรือทำไมเว็บไซต์ช้า หรือล้ม 
มีคำอธิบายวิธีป้องกันที่ blog.levelup.in.th โดยคุณ heha ซึ่งสรุปไว้ดังนี้
http://blog.levelup.in.th
Database ตอบสนองช้า
1. Database ไม่ได้ใส่ index key ต้องทำกันตั้งแต่ตอนออกแบบระบบฐานข้อมูลกันเลย
2. จำนวนคิวรี่ (Query) ต่อหน้ามีมากเกินไป ก็เป็นการออกแบบเว็บเพจ
3. เว็บไซต์ไม่มีการใช้ระบบ Cache อันนี้เป็นเรื่องการ config server
อยากรู้ว่าใช้ระบบ cache รึเปล่าใช้บริการได้ที่
+ https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
ลองตรวจของ จังหวัดในประเทศไทยดูครับ มักพบปัญหา Leverage browser caching
เว็บไซต์ของผมก็มีปัญหา ยังไม่ได้ตามไปแก้ไขเลย
4. Table ถูก Lock บ่อย เนื่องจาก update หรือ insert บ่อย
และเปลี่ยนเป็น innodb แทน myisam เพราะ innodb จะ lock เฉพาะ row 
ไม่ lock ทั้ง table จึงช่วยเรื่องความเร็วได้มาก
---
CPU Server ขึ้นสูง
1. Script php มีปัญหา ไม่ optimize code ให้ดี ไม่ clear ตัวแปรเมื่อเลิกใช้
วนลูปที่ไม่จำเป็น หรือสร้าง object แล้วไม่ใช้ หรือเขียน algorithm ไม่ดี
2. process กิน memory มากไป
เช็คตัวแปรต่าง ๆ และตั้งค่าให้เหมาะสม สำหรับ web server มีให้ตั้งเยอะ
---
Server Crash บ่อย
1. ลด MaxClients ใน apache config ลง จำกัดจำนวนผู้ใช้ ป้องกัน server ล้ม
2. ตั้งเวลา reboot เครื่อง หากมีเหตุผลที่ตอบได้ว่าจำเป็น
3. เพิ่ม max_connections ของ mysql ก็น่าจะรองรับได้เพิ่มขึ้น
4. อัพเกรดทุกอย่างที่คิดว่าน้อย เช่น cpu, memory, harddisk หรือ bandwidth
ทดสอบ Free web hosting ที่บริการ PHP กับ MySQL มาหนึ่งโหล

อันที่จริงชีวิตคนไอทีเช่นผม ก็เริ่มต้นจากการใช้บริการ Free web hosting นี่หละ
เริ่มแรกเลยก็ geocities.com จากนั้นก็ขยับขึ้นไปบน Server ที่บริการ Server-Side Script
และบริการ Database Server บริการ PHP บ้าง ASP บ้าง แล้วแต่อารมณ์จะพาไปหาในแต่ละช่วงชีวิต
ขอสารภาพเลยว่า ตัวหนึ่งที่เช่าใช้อยู่ทุกวันนี้ ก็เริ่มต้นจากการใช้ของเขาฟรี
แล้วติดใจ จึงยอมจ่ายตังมาจนถึงทุกวันนี้

เข้าเรื่องเลย เหตุเกิดว่าผมต้องคุยกับนักศึกษาเรื่องการเขียน Server-Side Script
พอยกกรณีศึกษา หรือ Sample code ก็ต้องหาที่ให้เค้าลอง
ต้องบริการ PHP + MySQL + Free + No Domain 
จะให้ใช้ XAMPP อยู่บ้าน นั่นต้องทำอยู่แล้ว
แต่ให้ดีต้อง Online ครั้งจะ Upload มา Run ที่เครื่องของผมที่เปิดรอท่าอยู่ ก็ดูกะไรอยู่
จึงให้ไปสมัครใช้ฟรีกับเหล่า Free web hosting ผมตั้งเงื่อนไขให้เค้าสมัครใช้คนละ 2 ตัว

ปีนี้ 2017 หากจะให้เล่าถึง Server สมัยผม ก็คงล้มหายตายจากกันไปหมดแล้ว
ไปค้นเน็ตเจอที่ Desire Athow เขียนเมื่อ June 18, 2017 
ว่ามี Free hosting สำหรับ Business ที่เป็น Best ถึง 10 sites 
ผมก็ไม่รอช้า มี Reference แล้วก็หยิบมาเลย ทดสอบเรียงตัวเลย
http://www.techradar.com/news/internet/web/top-free-hosting-for-uk-businesses-1214296 

ตัวแรก ueuo.com
ตัวนี้ไม่ได้อยู่ใน 10 Best นะครับ 
แต่เป็นตัวที่ผมวาง Sample code เมื่อหลายปีก่อน และ Active อยู่
กลับไปทดสอบสมัคร เพราะผมใช้อยู่ก็จะแนะนำให้ น.ศ. ไปสมัครด้วย
ที่หน้าสมัครพบประกาศว่า
บริการ php 5.4 และ mysql 5.5 สำหรับ All free account
ใน ueuo.com หากจะ create an account 
ต้องเข้าไปที่ freewebhostingarea.com
เข้าไปตาม Link เค้าก็ให้สมัคร
ไปจนถึงสร้าง account แบบ Free subdomain Hosting
เช่น www.thaiabc.ueuo.com แล้วกด proceed ก็จบเลยครับ 
จบตรงข้อความที่ว่า
"Public registration was temporarily disabled! 
If you need an account, please contact us using register@freewha.com"
ต่อจากนี้ก็จะทดสอบ 10 sites ตามข้อมูลที่ Desire Athow แนะนำ

1) http://www.000webhost.com/
สรุปว่าสามารถสมัครได้ มีบัญชี คือ https://thaiabc.000webhostapp.com
เริ่มจากเข้าไปแล้วพบอะไรน่าคลิ๊กไปหมด 
สมัครเสร็จก็ต้องไปรอ Email confirmation required
หลัง Verify email แล้วกดปุ่ม Manage website "thaiabc"
พบบริการ 6 รายการ 1) Build website 2) Set web address 3) File manager 4) Manage database 5) Manage emails 6) Settings
เริ่มต้นก็กด Build website 
พบบริการ 3 รายการ 1) Build a website easily 2) build Wordpress website 3) Upload Own Website
เนื่องจากผมมีแฟ้ม .php ที่เตรียมทำงานกับ mysql จึงเลือกข้อ 3) Upload Own Website
เข้าหน้า files ที่คล้ายกับ Windows Explorer ที่แสดง Folder ด้านซ้าย มีรายการแฟ้มด้านขวา
พบห้อง /public_html เลือก Upload files แล้วก็ upload แฟ้ม .php ที่เตรียมไว้ 
แต่ยังทดสอบไม่ได้ เพราะต้องกำหนดเรื่อง Database ในแฟ้ม .php ก่อน
กลับไปเข้า 4) Manage database พบว่าเค้าให้ได้สูงสุด 2 Database
มี Default database engine: InnoDB on MariaDB 10.1
เข้าจัดการผ่าน database.000webhost.com และใช้ localhost เป็น hostname
แล้วสั่ง New Database 
กรอก Database name, Database username, Password
หลังจัดการ Database เสร็จก็นำข้อมูลไปกรอกในแฟ้ม .php
แล้ว upload แฟ้ม .php เข้าไปใหม่
ผลการทดสอบ Sample code ผ่านด้วยดี
หลังปรับแก้การเชื่อมต่อ MySQL แบบเดิม เป็น MySQLi
เพราะ Server บริการ PHP 7.1.7 และทุกตัวที่บริการก็ให้บริการ PHP 7 ขึ้นไปกันหมด

2) http://www.freehostia.com/
หน้าตาเรียบง่ายดี มุมบนขวาเห็นคำว่า SIGN UP NOW FOR FREE ???
ในขั้นตอนต่อไป จำเป็นต้องมี Domain Name ติดตัวไปสมัครด้วย ถ้าไม่มีก็ไม่ได้ไปต่อ
สรุปว่า ต้องมี Domain name จึงจะสมัครได้

3) http://www.5gbfree.com/hosting-plans/
คลิ๊ก Signup Now จากนั้นก็กรอกข้อมูล แล้วกด Create Accout 
แล้วไปทำ Verification ผ่าน link ใน email
พบรหัสผ่านใน email และข้อมูลต่าง ๆ
สำหรับ email จากที่นี่ ถ้าไม่พบใน inbox อาจไปอยู่ใน spam ได้นะครับ
วิธีเข้า cPanel เช่น http://thaiabc.5gbfree.com:xxxx/
มองหา Database พบ MySQL Databases ก็คลิ๊กเข้าไป
จากนั้นกด New Database, Add New User
จากนั้นกด Add ในหัวข้อ Add User to Database 
แล้ว Manage User Privileges เลือก ALL PRIVILEGES แล้ว Make Changes
กลับออกไป cPanel เข้า File Manger 
เข้า public_html แล้วคลิ๊ก Upload ส่งแฟ้ม .php ที่กำหนด DB แล้วเข้าไป
ขณะทดสอบพบปัญหาการไม่บริการ iconv ก็ตรวจสอบ แล้วปรับ code ใหม่
ผลการทดสอบ Sample code ผ่านด้วยดี

4) http://www.freehosting.com/client/cart.php
เข้าไปก็เลือกแบบ Free Hosting กด Order Now
เค้าว่าจะได้พื้นที่ 10 GB กับ 1 MySQL database แต่พบปัญหา
สรุปว่า ต้องมี Domain name จึงจะสมัครได้

5) http://www.zymic.com/
วันนี้เข้าแล้ว too long to respond ครับ 
มีข้อมูลล่าสุดใน archive.org เมื่อมกราคม 2017
https://web.archive.org/web/20170111154733/http://www.zymic.com/

6) http://byet.host/free-hosting
กดปุ่ม Sign up for a plan ที่อยู่ด้านล่าง
กรอกข้อมูลแล้วกด Register แล้วไปกด activate ใน email
ไปตรวจใน Spam box ก็จะพบอีเมลจากผู้ให้บริการ
หลัง activate ระบบจะสร้าง user เพื่อเข้า control panel, mysql, ftp
ใน Control Panel คลิ๊ก MySQL Database แล้วสร้าง Database
เค้าระบุ Hostname จะใช้ localhost ไม่ได้ และมี phpmyadmin ให้ใช้
ได้ข้อมูลเข้าไปปรับแฟ้ม .php
กลับมาเลือก Online File Manager แล้วเข้า htdocs
กดปุ่ม upload, choose file แล้วคลิ๊กที่เครื่องหมายถูก เพื่อ submit
ผลการทดสอบ Sample code ผ่านด้วยดี

7) https://www.awardspace.com/free-hosting/
เข้าไปก็กรอก e-mail และ password แล้วกด Join Awardspace
แล้วไป click link to confirmation ใน email
จากนั้นเข้า Dashboard มีทุกอย่างที่ต้องการ
คลิ๊ก Database Manager
กรอก Database name และ password แล้วกด Create database
ส่วน DB user name เค้าให้เป็นชื่อเดียวกกับ Database name
แล้วให้ Host name มาด้วย ต้องใช้ของเค้า
กลับไปที่ Dashboard ครั้งนี้คลิก Domain Manager
คลิ๊ก Create a Free Subdomain พิมพ์ thaiabc หน้า atwebpages.com
แล้วกด Create พอสร้างเสร็จก็กด Open Website
http://thaiabc.atwebpages.com/
กลับไปที่ Dashboard คลิ๊ก File Manager
ก่อนหน้านี้เข้าไปแล้วว่าง ตอนนี้เข้าไปพบ Folder : thaiabc.atwebpages.com
ไป double click เพื่อเข้าไป
กด Upload เลือกแฟ้ม .php แล้วกด Upload เป็นอันเรียบร้อย
ผลการทดสอบ Sample code ผ่านด้วยดี

8) http://www.freehostingeu.com/web-hosting-page.php
ใน column Free plan กด Sign up
พบ New signups are temporarily disabled
สรุปว่าปิดบริการสำหรับผู้ใช้บริการรายใหม่ชั่วคราว

9) http://www.uhostfull.com/free-hosting.php
มีปุ่ม Sign Up! อยู่ข้างล่าง คลิ๊กเลย
มีให้กรอกเพียบ นับได้ 13 ช่อง รวม captcha
แล้วก็เข้า email จะไปทำ Activation แต่ไม่พบอีเมล
ทำ Resend Activation Email ใน http://cpanel.uhostfull.com/profile
กดแล้วก็ยังไม่ได้รับอีเมล รอแล้วก็ยังไม่เห็นมาเลย

10) http://freehostingnoads.net/webhosting.php
มีปุ่ม Signup Now อยู่ข้างล่าง คลิ๊กเลย
แล้วคลิ๊กปุ่ม If you want free limited hosting, please click here...
ตอนกรอกข้อมูลหน้าตาเหมือน http://www.uhostfull.com
และปัญหาเหมือนกันเลยด้วย
คือเข้า email จะไปทำ Activation แต่ไม่พบอีเมล
ทำ Resend Activation Email 
กดแล้วก็ยังไม่ได้รับอีเมล รอแล้วก็ยังไม่เห็นมาเลย

สรุปว่าผลการทดสอบสมัครใช้ host ฟรี ตามคำแนะนำ
ของ Desire Athow ใน techradar.com เรื่อง Best free hosting
ได้มาหลังทดสอบจำนวน 4 host ตามรายละเอียดด้านบน
มองใกล้ตัวหน่อยก็เห็น Smart phone ของผมเป็น android
จึงติดตั้ง Palapa web server แล้ว Start service
จากนั้นก็ไปคัดลอก code จาก
http://www.thaiall.com/perlphpasp/source.pl?9116
วางไปบน App: DroidEdit Free แล้ว save as .php
เข้าห้อง /sdcard/pws/www
แล้วเรียกผ่าน chrome ว่า 127.0.0.1:8080/hello.php
สรุปว่า Palapa web server เป็น host ตัวที่ 12 ที่ทดสอบครับ
ขอจบการเล่าเรื่อง 12 host แต่เพียงเท่านี้

http://www.thaiall.com/blog/burin/8834/

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : มหาวิทยาลัยเนชั่น
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : facebook.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223