แหล่งเรียนรู้สำหรับ ป.1
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2556-03-08 (แบบฝึกหัด ก.ไก่)
ขอบซ้ายขอบบน
แหล่งเรียนรู้สำหรับ ป.1
แบบฝึกหัด ก-ฮ
ชุด ดูภาพคลิ๊กอักษร เรียงอักษร 44 ข้อ
แบบฝึกหัด ก-ฮ
ชุด ดูภาพคลิ๊กอักษร ไม่เรียงอักษร 50 ข้อ
แบบฝึกหัด ก-ฮ
ชุด ดูภาพคลิ๊กอักษร สุ่มไม่จำกัด
ขอบซ้ายขอบบน
คำแนะนำในการใช้แบบฝึกหัด
แบบฝึกหัด ก-ฮ - ระดับที่ 1
ชุด ดูภาพคลิ๊กอักษร เรียงอักษร 44 ข้อ
ารใช้ สำหรับ ผู้ปกครอง
1. ใช้กับ tablet ในครอบครัวจะทำให้ใกล้ชิด
2. ภาพประกอบจะช่วยให้ง่ายต่อการเล่าเรื่องประกอบของผู้ปกครอง
3. ชุดนี้มีลำดับ ก-ฮ ทำให้เชื่อมโยงกับตัวต่อไปได้ง่าย
4. ให้น้องทบทวนด้วยตนเอง โดยการดูแล และให้กำลังใจของผู้ปกครอง
5. การจับเวลาช่วยให้ผู้ปกครอง ประเมินความเร็วในการทำแบบฝึกหัดของน้อง
6. การจับเวลาจะเริ่มต้นหลังตอบข้อแรกไปแล้ว หรือเริ่มนับตัวที่สองนั่นเอง
7. ถ้ามีพี่น้องก็แข่งขันกันได้ ดูหนังสือไปด้วยก็ได้ หากมี device ครบคน
ารใช้ สำหรับ คุณครู
1. ถ้าใช้สอน ก็ให้นักเรียนคลิ๊กใน tab ไปพร้อมกับคุณครู แล้วเล่าไปพร้อมกัน
2. ใช้แข่งขันกันในห้อง แล้วครูก็มีรางวัลให้ ถ้าใครเสร็จก่อน และได้เต็ม 44
3. อาจให้เด็กตอบว่าใครรู้จักตัวที่เห็น แล้วเล่าว่าเคยเห็นที่ไหน เมื่อไร กับใคร
4. อาจจับกลุ่ม และผลัดกันคลิ๊กคนละตัว ฝึกทำงานเป็นทีม
แบบฝึกหัด ก-ฮ - ระดับที่ 2
ชุด ดูภาพคลิ๊กอักษร ไม่เรียงอักษร 50 ข้อ
ารใช้ สำหรับ ผู้ปกครอง
1. ใช้เรียนระดับที่ 2 ของการเรียน ก-ฮ คือ การทดสอบว่าจำอักษร กับภาพได้
2. แบบฝึกหัดไม่เรียง มี 50 ข้อ ซ้ำ 6 ข้อ ช่วยให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเป็นกลุ่ม
ารใช้ สำหรับ คุณครู
1. หลังจากรู้จัก ก-ฮ ก็เข้าถึงขั้นการทดสอบ และฝึกการใช้สมาธิกับการเรียนรู้แบบไม่เรียงลำดับ
2. ให้น้อง ๆ เล่าเรื่องของภาพที่เห็น เหมือนที่ผู้ปกครองเคยเล่าให้ฟัง
3. ใช้ตรวจได้ว่าเด็กคนใดมีสมาธิยาว สามารถจดจ่อกับการเลือก 2 ตัวเลือกถึง 50 รายการได้
แบบฝึกหัด ก-ฮ - ระดับที่ 3
ชุด ดูภาพคลิ๊กอักษร สุ่มไม่จำกัด
ารใช้ สำหรับ ผู้ปกครอง
1. ใช้เรียนระดับที่ 3 ของการเรียน ก-ฮ คือ การสุ่มอักษรทุกครั้งเมื่อขึ้นข้อใหม่
2. นำ 44 อักษรภาษาไทย มาสุ่ม ซึ่งอาจซ้ำ เป็นชุดที่ไม่จำกัดจำนวนที่ถูก หยุดเมื่อผิด
3. ใช้ในการเรียนรู้ และฝึกสมาธิ โดยผู้ปกครองต้องกำหนดเงื่อนไขการสิ้นสุด
ารใช้ สำหรับ คุณครู
1. แบบฝึกหัดที่แต่ละคนจะได้โจทย์ไม่เหมือนกัน อาจซ้ำคำกันได้ แต่ไม่มีที่สิ้นสุด
2. ครูอาจกำหนดเงื่อนไขเรื่องเวลา หรือจำนวนข้อ เพื่อให้นักเรียนทำงานที่ต้องรับผิดชอบ
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation university
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : Education
Blog : ACLA
Blog : Lampang
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC