การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2557-11-25 (ปรับ template)
การปฏิบัติสำหรับกรณีฉุกเฉิน
อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
ยาที่ควรมีไว้ในตู้ประจำบ้าน
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก
บาดเจ็บที่ตา
กระดูกหัก
เลือดออก
ช็อค
สำลักหรือมีสิ่งของไปอุดหลอดลม
ไฟฟ้าช็อต
สัตว์กัด
ทากดูดเลือด
โดนพิษสัตว์ทะเล
ลมพิษ
เลือดกำเดาออก
เลือดออกไม่หยุดหลังการถอดฟัน
ของเข้ารูจมูก
เกี่ยวกับหู
หอบหืด
พุ-พอง
ฟกซ้ำ หัวโน ห้อเลือด
ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
ข้อเคล็ด
การทำแผลทั่วไป
อาการปวดท้องที่ควรไปพบแพทย์ทันที
ท้องเดิน ท้องร่วง ท้องเสีย
ท้องผูก
ก้างติดคอ
ตะคริว
กินยาพิษ
ผู้สนับสนุน ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม
ที่มา คู่มีอประชาชน เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ"การปฐมพยาบาลเบื้องต้น "สถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation university
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : Education
Blog : ACLA
Blog : Lampang
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC