การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
การปฏิบัติสำหรับกรณีฉุกเฉิน
อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
ยาที่ควรมีไว้ในตู้ประจำบ้าน
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก
บาดเจ็บที่ตา
กระดูกหัก
เลือดออก
ช็อค
สำลักหรือมีสิ่งของไปอุดหลอดลม
ไฟฟ้าช็อต
สัตว์กัด
ทากดูดเลือด
โดนพิษสัตว์ทะเล
ลมพิษ
เลือดกำเดาออก
เลือดออกไม่หยุดหลังการถอดฟัน
ของเข้ารูจมูก
เกี่ยวกับหู
หอบหืด
พุ-พอง
ฟกซ้ำ หัวโน ห้อเลือด
ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
ข้อเคล็ด
การทำแผลทั่วไป
อาการปวดท้องที่ควรไปพบแพทย์ทันที
ท้องเดิน ท้องร่วง ท้องเสีย
ท้องผูก
ก้างติดคอ
ตะคริว
กินยาพิษ
ที่มา คู่มีอประชาชน เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ"การปฐมพยาบาลเบื้องต้น "สถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

http://goo.gl/72BPC