scratch
Home Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2559-09-07 (เลือกแมว)

Scratch คือ เครื่องมือสำหรับการโปรแกรมด้วยภาพที่ใช้ได้ฟรี สำหรับนักเรียน นักวิชาการ ครู ผู้ปกครองที่ง่ายจะสร้างการ์ตูน เกม และเป็นก้าวสำคัญที่จะพัฒนาไปสู่การเขียนโปรแกรมระดับสูงต่อไป Scratch ถูกใช้ในขอบเขตอื่น ๆ ทั้งโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รวมทั้งการสร้างแบบจำลอง และการทดลอง แล้วยังช่วยสร้างเอกสารนำเสนอของอาจารย์ เรื่องราวทางสังคมศาสตร์ ศิลปะ และดนตรี การเปิดโครงงานสามารถใช้งานบนเว็บไซต์ แก้ไข และทดสอบโดยไม่ต้องจัดเก็บ หรือการลงทะเบียนแต่อย่างใด ซึ่ง Scratch เริ่มต้นโครงการจากการทำงานร่วมกันระหว่าง Google และ MIT's Scratch team แล้วทีมของ Google ได้พัฒนา Blockly เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้การโปรแกรม และการนำไปใช้ในภาคธุรกิจได้ (แปลจาก wikipedia.org และ mit.edu)

การใช้ scratch สร้างโปรแกรมพิมพ์ 1 ถึง 5 ทราบข่าวว่า google สนับสนุนให้เด็กที่สหรัฐ เรียนรู้ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) มีคลิ๊ปและรายละเอียดที่ cs-first.com เคยสนใจเรื่องพิมพ์ตัวเลข จึงลองใช้ scratch ที่ scratch.mit.edu สร้างโปรแกรม เพื่อพูด (say) 1 ถึง 5 แบบทำซ้ำ
พูดเลข 1 เป็นจำนวน 1 ครั้ง คั่นด้วย , ทุกครั้ง แล้วเลื่อนเป็น 2 พูดเลข 2 เป็นจำนวน 2 ครั้ง คั่นด้วย , ทุกครั้ง แล้วเลื่อนเป็น 3 ไปถึงเลข 5 .. พูดเลข 5 เป็นจำนวน 5 ครั้ง คั่นด้วย , ทุกครั้ง แล้วหยุด

เอกสารเทียบ scratch กับ java
อธิบายว่าการใช้ random number ใน scratch เป็นอย่างไร และถ้าเขียนด้วยภาษา java จะเป็นอย่างไร ทั้งแบบสุ่มครั้งเดียว และสุ่ม 4 ครั้ง มีตัวอย่างภาษาจาวาชื่อ class dice ที่หมุนลูกเต๋าจำนวน 2 ลูก 100 ครั้ง แล้วดูความเป็นไปได้ที่จะออกเลข 2 เลข 7 และเลข 12 จำนวนกี่ครั้ง
+ simplerandomnumbers.pdf

Blockly
ภายใต้ google for education มีบริการ try blockly ถูกใช้สำหรับการโปรแกรมด้วยภาพ สามารถประมวลผล และแสดงเป็นภาษาต่าง ๆ อาทิ javascript, python, php, lua หรือ dart แล้วมีการนำ blockly ไปต่อยอดอีกมากมาย อาทิ Code.org, Microbit, Blockly-games, CodeBug, Ozoblockly
+ thaiall.com/google
+ thaiall.com/java
ยุคใหม่ของวิทยาการคอมพิวเตอร์ (itinlife537)

โอบาม่ากล่าวผ่าน whitehouse.gov ที่เผยแพร่เมื่อ 30 มกราคม 2559 ว่า “ในเศรษฐกิจยุคใหม่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) จะไม่เป็นเพียงทักษะทางเลือก แต่จะเป็นทักษะพื้นฐาน” ที่มีทั้งการอ่าน การเขียน และการคำนวณ แล้วเขาจะหางบ 4 พันล้านเหรียญมาผลักดันหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้มีการเรียนในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ซึ่งเดิมจะเน้นให้อ่านออกเขียนได้ แต่ยุคใหม่ต้องให้การคำนวณเป็นทักษะพื้นฐานของเยาวชนทุกคน แม้ว่าหางบประมาณก้อนใหญ่ไม่ได้ ก็ยังหน่วยงาน National Science Foundation ได้เตรียมงบ 135 ล้านเหรียญไว้อบรมพัฒนาครูผู้สอนให้มีความสามารถทางวิทยากรคอมพิวเตอร์ไว้แล้ว

อเมริกาเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่ถือเป็นจุดแข็ง เพราะเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่างชัดเจน มีผลงานของคนในประเทศ อาทิ Facebook.com, Microsoft.com, Google.com, Apple.com, Oracle.com ดังนั้นการเสริมจุดแข็งจึงเป็นสิ่งที่ตอกย้ำความสำเร็จว่าเดินไปถูกทาง โดยมองไปที่การพัฒนาการศึกษาที่บูรณาการกับวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กตั้งแต่เริ่มอ่านออกเขียนได้ ในอนาคตเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลกจะยึดโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่ประเทศจีนมีคุณแจ็ค หม่า ที่ทำ Alibaba.com บริการ B2B ก็ขึ้นอันดับหนึ่งของคนรวยที่สุดในจีนแล้ว ที่ประเทศอังกฤษในอดีตมีคุณอลัน ทัวริ่ง ผู้คิดค้นเครื่องถอดรหัสเครื่อง Enigma ของเยอรมันจนทำให้สงความยุติลงเร็วกว่าที่ควรจะเป็น ถือเป็นผลงานที่ต้องจดจำ และได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิทยาการคอมพิวเตอร์

จากการสำรวจทักษะคนงานไทยเพื่อเตรียมออกไปทำงานในประเทศกลุ่มอาเซียน พบว่า ทักษะภาษาอังกฤษน่าเป็นห่วงมากที่สุด และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัญหารองลงมา เราคงไม่ต้องถามว่าแข่งกับใครอย่างไร คงต้องถามว่าจะพัฒนาคนไทยอย่างไรมากกว่า เพราะปัญหาความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศของคนไทยมีกันในทุกระดับ ตั้งแต่ปัญหาโรงเรียนเล็กที่มีเด็กไม่ถึง 60 คน ส่งผลถึงจำนวนครูในโรงเรียน และส่งผลถึงงบประมาณทุกด้าน ปัญหาการให้ความสำคัญของภาครัฐและเอกชนที่จะใช้และให้บริการสารสนเทศอย่างจริงจัง ปัญหาผู้บริหารที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการในองค์กร เพราะถ้าเด็กในปัจจุบันขาดทักษะไอทีก็เชื่อได้ว่าทักษะของผู้ใหญ่ในปัจจุบันก็ต้องอ่อนแอถึงอ่อนมากเป็นธรรมดา

การใช้แฟ้ม sayonefive.sb2 55 KB
มีขั้นตอนดังนี้
1. เปิดเว็บไซต์ Scratch
2. คลิ๊ก Create บน menu bar
3. คลิ๊ก แฟ้ม, อัพโหลดจากคอมพิวเตอร์
4. ทดสอบประมวลผล คลิ๊กธงสีเขียว
ผลลัพธ์

ม.3 ไทยเรียน C# ครับ
ได้อ่านหนังสือวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับ ม.3 มีบทที่ 3 การพัฒนาโปรแกรม หน้า 39 – 68 มีเนื้อหาสอนการใช้โปรแกรมประเภท IDE คือ Sharpdevelop
30 ม.ค.59 ประธานาธิบดีสหรัฐพูดออกสื่อ หนุนให้มีการสอน Computer Science ในโรงเรียน .. In this week’s address, the President discussed his plan to give all students across the country the chance to learn computer science (CS) in school.
ในเว็บไซต์ code.org ผู้ประสบความสำเร็จด้านไอที ออกมาพูดสนับสนุนการสอนเขียนโปรแกรมหรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนของสหรัฐ สอดรับกับประเทศไทยมี แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงนามเห็นชอม 5 เม.ย.59
Motion
คำอธิบาย

ตัวอย่างการใช้งาน Block
motion1 https://scratch.mit.edu/projects/119533982/
event1 https://scratch.mit.edu/projects/119536440/
control1 https://scratch.mit.edu/projects/119540269/
looks1 https://scratch.mit.edu/projects/119538466/
sound1 https://scratch.mit.edu/projects/119542838/
sensing1 https://scratch.mit.edu/projects/119544480/
pen1 https://scratch.mit.edu/projects/119609275/
operator1 https://scratch.mit.edu/projects/119617230/
data1 https://scratch.mit.edu/projects/119617915/
moreblocks1 https://scratch.mit.edu/projects/119619146/
one to five https://scratch.mit.edu/projects/119622077/
Events
คำอธิบาย

Looks
คำอธิบาย

Control
คำอธิบาย

Sound
คำอธิบาย

Sensing
คำอธิบาย

Pen
คำอธิบาย

Operators
คำอธิบาย

Data
คำอธิบาย

More Blocks
คำอธิบาย

เลือกแมว
คำอธิบาย
มีแมวอยู่ 3 ตัว ให้คลิ๊กเลือกแมว
ถ้าเลือกถูกตัวจะพบคำว่า good try
ถ้าไม่ถูกก็ไม่ปรากฎอะไรขึ้น
ถ้าพบคำว่า good try ก็จะสุ่มคำตอบใหม่
แล้วเริ่มต้นเล่นใหม่ในทันทีได้เลย
Download : selectcat1.sb2
วาดสี่เหลี่ยม
คำอธิบาย
วาดลายกรอบสี่เหลี่ยมซ้อนกัน 3 กรอบ
และให้แมวอยู่ในกรอบในสุด
ใช้การยกปากกา และจรดปากกาลง
Download : draw2table.sb2
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation university
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : Education
Blog : ACLA
Blog : Lampang
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC