โรงเรียน ใช้มูเดิ้ล มูดี้ มูเดิล

ปรับปรุง : 2552-08-12 (เพิ่มอาจารย์ที่ชัยภูมิ)
90. รวม e-Learning ของสถาบันการศึกษาในไทย
 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 2. อนุบาลลำปาง
  - ดูแลโดย อ.อานนท์ สายคำฟู อาจารย์คนเก่งของโรงเรียนระดับประถม จังหวัดลำปาง
 3. Asian Institute of Technology
  - http://www.dec.ait.ac.th/main/projects.html
  - VClass แบบ Live broadcast เป็นให้ guest เข้าไปสมัครสมาชิก และลองใช้งานได้
 4. ม.รามคำแหง
  - http://www.ram.edu หรือ http://www.ru.ac.th/e-learning/index_home.html
  - ส่วน e-Learning center ใช้ software ของ http://www.educationsphere.com (Sum system)
  - มี e-Learning e-Book และ e-CyberClassroom พัฒนาโดย ศูนย์สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบัน
 5. ม.เชียงใหม่
  - http://www.cmuonline.info หรือ http://202.28.249.241/~kc/firstpage/
  - CMUonline มีเพื่อบริการอาจารย์ และนักศึกษาของสถาบัน โดยใช้ user และ password เดียวกับ e-mail
  - พัฒนาโปรแกรมชื่อ KC ให้อาจารย์สร้าง e-Learning พัฒนาโดยสถาบันเอง และไม่พบ course ที่เปิดให้คนภายนอกเรียนฟรี
 6. ม.ศิลปากร
  - http://elearning.su.ac.th/elearning/coursestudy/coursedirectory.php?lang=th
  - พัฒนาระบบ LMS โดยสถาบันเอง
  รวมสถาบันราชภัฎทุกแห่ง (http://www.rajabhat.ac.th/learning.htm)
 7. ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
  - http://learning.psru.ac.th
  - อาจารย์แต่ละคนใช้ application ของตนเองพัฒนา
 8. ม.ราชภัฏภูเก็ต
  - http://202.29.50.6/%7Ewat/WBI_edu/main/index.htm
  - พัฒนาระบบ LMS โดยสถาบันเอง (เป็น pattern เดียวกัน สวยงามมาก มีแบบทดสอบหลังเรียนด้วยนะครับ)
 9. ม.ราชภัฏยะลา
  - http://www.yru.ac.th/wbi/main-wbi.htm
  - อาจารย์แต่ละคนใช้ application ของตนเองพัฒนา
 10. ม.ราชภัฎราชนครินทร์
  - http://course.rirc.ac.th/
  - ใช้ moodle
 11. ม.ราชภัฏเชียงราย
 12. ม.ราชภัฏเชียงใหม่
  - http://www.learning.cmru.ac.th
 13. ม.ราชภัฏลำปาง
  - http://lms.lpru.ac.th (Moodle)
  - http://www.lpru.ac.th/webpage_tec/index2005.html
  - http://e-learn.lpru.ac.th
  - Webboard
 14. ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
 15. ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
 16. ม.ราชภัฏนครสวรรค์
 17. ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์
 18. ม.ราชภัฏมหาสารคาม
 19. ม.ราชภัฏเลย
 20. ม.ราชภัฏสกลนคร
 21. ม.ราชภัฏอุดรธานี
 22. ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์
 23. ม.ราชภัฏนครพนม
 24. ม.ราชภัฏนครราชสีมา
 25. ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
 26. ม.ราชภัฏสุรินทร์
 27. ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
 28. ม.ราชภัฏชัยภูมิ
 29. ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด
 30. ม.ราชภัฏศรีสะเกษ
 31. ม.ราชภัฏเทพสตรี
 32. ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 33. ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 34. ม.ราชภัฏรำไพพรรณี
 35. ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
 36. ม.ราชภัฏนครปฐม
 37. ม.ราชภัฏเพชรบุรี
 38. ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 39. ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
 40. ม.ราชภัฏสงขลา
 41. ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 42. ม.ราชภัฏจันทรเกษม
 43. ม.ราชภัฏธนบุรี
 44. ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 45. ม.ราชภัฏพระนคร
 46. ม.ราชภัฏสวนดุสิต
 47. ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
  -
  -

91. เว็บไซต์ moodle ในไทย
อาจารย์ สถาบัน เว็บไซต์
ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า ทำคู่มือการใช้ moodle drpaitoon.com/moodle/ (พบปี 2549)
ม.วลัยลักษณ์ mlearning.wu.ac.th/moodle/ (พบปี 2549)
อ.สรวง(ศักดิเดช) ศรีแก้วทุม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สพท.ลำปาง เขต 1
61.19.35.21 (พบปี 2549)
อ.อภิชาติ กุลธานี วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ spicc.ac.th/moodle (พบปี 2552)
อ.จักรพงษ์ เจือจันทร์ กระดานดำ kradandum.com/E-learning/ (พบปี 2549 , blog 2552)
อ.วรัท พฤกษาทวีกุล edtechno.com (พบปี 2549 , blog 2552)
ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ มหาวิทยาลัยโยนก จ.ลำปาง class.yonok.ac.th (พบปี 2549)
ผลตรวจลิงค์ 12 สิงหาคม 2552 พบว่ามีลิงค์ moodle website เปลี่ยนนโยบายไปมากกว่าครึ่ง
อ.กิติพงษ์ พุ่มพวง http://siamwbi.com/moodle (พบปี 2549)
อ.สยาม จวงประโคน http://wbi.siamednet.com (พบปี 2549)
อ.อนุโรจน์ บุญดิลก อ.วัชรินทร์ วิลยะกูล ร.ร.บ้านแก่งวิทยา จ.สุโขทัย http://www.sawankhaloke.com/moodle (พบปี 2549)
อ.สุขพัฒน์ โสรัจจกิจ โรงเรียนลำปางกัลยาณี http://www.lks.ac.th/moodle (พบปี 2549)
นายจักรพงษ์ เจือจันทร์ นายวรัท พฤกษาทวีกุล โรงเรียนดิจิตอลไทย http://thaidigitalschool.net/moodle (พบปี 2549)
อ.สุธิรา http://www.suthira.net (พบปี 2549)
อ.โสภณ จาเลิศ http://class.bcnlp.ac.th (พบปี 2549)
ครูเรณู รร.วัฒโนทัยพายัพ http://www.kroorenu.net/lesson/ (พบปี 2549)
ครูมะลิ รร.บ้านระแงง http://www.krumali.com/moodle (พบปี 2549)


แนะนำเว็บใหม่ : แสดงผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : lampang.thcity.com : thailandhosting.net : topsiam.com : cookkoo.com : โยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : Download : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.0-1992-7223