การสุ่มเลขมาพิมพ์อย่างง่าย (worldzone.net)

ปรับปรุง : 2548-02-06 ()

บทเรียน ONLINE : การเขียนภาษา PHP
[ การสุ่มเลขมาพิมพ์อย่างง่าย ]

 1. ข้อควรทราบ
 2. โปรแกรมสุ่มตัวเลข โดยใช้เฉพาะส่วนของ php3 (แต่เอาไปใช้งานได้ทันที ไม่ต้องแก้ไขอีก)
 3. โปรแกรมสุ่มตัวเลข โดยแบ่งสีแดง น้ำเงิน ตามเลขคู่ และคี่ (ผสม html,php,for,if และสี)
 4. แบบฝึกหัด
หมายเหตุ : ที่ wordlzone.net นี่เปลี่ยนหนักเข้าไปอีกครับ คือนอกจากให้บริการ php เฉพาะคนที่เสียเงินแล้ว ยังลบข้อมูลในเว็บทั้งหมดที่ฝากไว้กับเขา ทิ้งทั้งหมดเลยครับ ที่เคยเขียน graph ได้ก็เลยหายไปด้วย
ข้อควรทราบ
 1. ตัวอย่างชุดนี้ได้ทดสอบที่ domaindlx.com ซึ่งให้บริการ web hosting ฟรี ผมได้สมัครในชื่อ thaiall ไว้ ทำให้ผมมีเว็บที่ท่านทดลองเรียกได้ที่ http://www.domaindlx.com/thaiall/ และเป็นที่ ๆ ผมใช้ทดสอบ PHP หากมีปัญหาก็ลอง mail มาคุยกันได้นะครับ แต่ผมไม่รับปากว่าจะตอบได้ เพราะพึ่งเริ่มเรียนรู้เท่านั้น และที่สำคัญ ผมศึกษา PHP ทั้งหมด โดยเขียน แล้วทดสอบกับ free hosting โดยไม่ได้ทำเครื่องเป็น server แล้วใช้ทดสอบ PHP เลย
 2. ง่าย เป็นความรู้สึกแรกที่ท่านรู้สึกกับบทเรียนนี้ เป็นเรื่องธรรมดา เพราะผมเพียงต้องการศึกษาลักษณะ พื่นฐานของภาษา จนตอนนี้เริ่มเห็นแล้วว่าใกล้เคียงกับ PERL เหลือเกิน และบทนี้ก็เป็นบทแรกเลยครับ ใช้เวลาทดสอบ เขียนบทเรียน และ upload อยู่เกือบ 4 ชั่วโมง
 3. ชุดคำสั่งที่จำเป็นสำหรับการสุ่มตัวเลขคือ
  srand((double)microtime()*1000000); // เตรียมการที่จะทำให้เกิดการสุ่ม หรือ random ตัวเลข
  $v = rand(0,100); // ค่าที่ได้จากการสุ่มจะอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 โดยเก็บในตัวแปร $v
 4. การหาเศษที่เหลือ ในหลายภาษาใช้คำว่า mod แต่ภาษา PHP ใช้ % เช่น $d = $v % 2;
 5. เริ่มต้นที่จะใช้คำสั่ง PHP ให้ใช้เครื่องหมาย <? เมื่อเลิกให้ใช้ ?>

โปรแกรมสุ่มตัวเลข โดยใช้เฉพาะส่วนของ php3
(แต่เอาไปใช้งานได้ทันที ไม่ต้องแก้ไขอีก)
ผลลัพธ์ที่ต้องการ Source code ที่ไม่ได้เขียน แต่ตัดบางส่วนมาจาก tstrand.php3
1 : 39
2 : 23
3 : 90
4 : 28
5 : 56
<?
srand((double)microtime()*1000000);
for ($i=1 ; $i <= 5;$i++){
  $v = rand(0,100);
  echo $i ," : ",$v,"<br>";
}
?>
Click here เพื่อทดสอบโปรแกรม http://www.worldzone.net/internet/thaiall/tstrand.php3

โปรแกรมสุ่มตัวเลข โดยแบ่งสีแดง น้ำเงิน ตามเลขคู่ และคี่
ผลลัพธ์ที่ต้องการ Source code ของ tstrand.php3
This is the random number :
(Odd is red, Even is blue)
1 : 39 2 : 23 3 : 90 4 : 28 5 : 56
bye
<body bgcolor=#ffffff text=#000000>
<font face=arial size=0>
This is the random number :<br>
(Odd is red, Even is blue)<hr>
<font color=#ff0000>
<?
srand((double)microtime()*1000000);
for ($i=1 ; $i <= 5;$i++){
  $v = rand(0,100);
  $d = $v % 2;
  if ($d == 0) { echo "<font color=#0000ff>"; }
  echo $i ," : ",$v,"<br>";
  if ($d == 0) { echo "</font>"; }
}
?>
<hr>
</font>
bye
</body>

- Click here เพื่อดูผลการประมวลผลจาก http://www.worldzone.net/internet/thaiall/tstrand.php3
- Click here ดู source หรือ click ขวา เพื่อ download โปรแกรม tstrand.php3 ได้

แบบฝึกหัด
  ให้ทำตามโจทย์ต่อไปนี้
 1. ให้เขียนโปรแกรมตามตัวอย่างข้างบนนี้ ให้ใช้งานได้
 2. ให้ปรับปรุงโดยทำให้เว็บของท่าน เป็น dynamic web ซึ่งเปลี่ยนสีเองเมื่อเปิดขึ้นมา
ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223