เกศริน อินเพลา (Ms.Ketsarin Inplao นุ้ย)

ปรับปรุง : 2553-08-31 (เพิ่มวิจัยในชั้นเรียน)
การวิจัยในชั้นเรียน : การบูรณาการผลการบริการวิชาการแก่สังคมกับการพัฒนาแผนการสอนวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (CPIS 214)
การศึกษาอิสระ (Independence Study) : การพัฒนาระบบส่งผลการเรียนและรายงานผลการเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตงฯ

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223