หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | อำนาจหน้าที่ | โครงสร้าง | บุคลากร | กระทรวงมหาดไทย | กรมป้องกันฯ | ปภ.เขต 10 | ปภ.ลำปาง | จังหวัดลำปาง
สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย หัวหน้าสำนักงาน : นางธวัลรัตน์ ไชยอินปัน โทรศัพท์.0-5426-5072 - 3 โทรสาร.0-5426-5074
บริการภายในเว็บ
ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง
กรมอุตุนิยมวิทยา
ปริมาณน้ำลุ่มน้ำวังตอนบน
กรมป้องกันฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ (News)
ภาพกิจกรรม (Activities)
เอกสารเผยแพร่ (Documents)


นางธวัลรัตน์ ไชยอินปัน
หัวหน้าสำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดลำปาง
ข้อมูลจังหวัด
  ประวัติจังหวัด
  อาณาเขต
  เขตปกครอง
  ประชากร
  สัญลักษณ์

หน่วยงานราชการ
  กระทรวงมหาดไทย
  กรมป้องกันและบรรเทาฯ
  จังหวัดลำปาง
  ข้อมูลติดต่อในลำปาง

บริการออนไลน์
  ปลูกสร้างบ้านอาคาร
  ขอใช้ไฟฟ้า
  เสียภาษี
  ปภ.พะเยา
สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าสำนักงาน : นางธวัลรัตน์ ไชยอินปัน
ที่ตั้ง : ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

Webmaster: lpg.dpm@hotmail.com โทรศัพท์.0-5426-5072 - 3 โทรสาร.0-5426-5074
Programmer : burin_ruj@nation.ac.th โทรศัพท์.08-1992-7223

#