การพัฒนาโปรแกรมด้วย PHP
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiall.com | perlphpasp.com
ปรับปรุง : 2548-02-13 ()
หน่วยที่ 7. การพัฒนาโปรแกรมด้วย PHP menu
  จุดประสงค์การเรียนรู้
  1. สามารถติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้พัฒนาภาษา PHP ได้
  2. สามารถอธิบายลักษณะต่าง ๆ ของภาษา PHP ได้
  3. สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP ได้
  เอกสารอ้างอิง
  1.
  2.
  สาระการเรียนรู้
  7.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา
  7.2 การติดตั้งเครื่องบริการ เพื่อบริการ PHP
  7.3 การโปรแกรมโครงสร้าง
  7.4 การรับ และส่งข้อมูล
  7.5 การเขียนโปรแกรมใช้งานอย่างง่าย
  เว็บไซต์ที่แนะนำ
  1. http://www.thaiall.com/php
  2. http://www.php.net
  3. http://www.thaiall.com/webserver
  4. http://www.thaiall.com/mysql
  แบบฝึกหัดท้ายบท
  1. เขียนตัวอย่างโปรแกรมด้านล่างนี้สัก 5 รอบ
  2.
  3.
ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : หางาน : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223