ตัวอย่างชื่อหน่วยงาน
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiabc.com | thaiall.com
ปรับปรุง : 2548-03-30 ()
รายชื่อหน่วยงานในองค์กร
ปกติเราจะไม่พัฒนาระบบให้ทั้งองค์กร อาจเลือกหน่วยงานก่อนองค์กร ก็มีรายชื่อหน่วยงานที่จะเข้าไปได้ เพราะทุกหน่วยงาน มีงานที่สามารถสร้างฐานข้อมูล เพื่อช่วยให้งานมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ .. เลือกองค์กร หรือหน่วยงานก่อน แต่สุดท้ายก็ต้องเลือกให้ได้ทั้งคู่ ผมจึงคิดว่าจะอะไรก่อนก็ได้ ขอให้เลือกให้ได้ เป็นอันเสร็จ
 1. กองจัดเก็บหลักฐาน
 2. กองพิสูจน์หลักฐาน
 3. กองสอบสวน
 4. คณะ
 5. ฝ่ายกฎหมาย
 6. ฝ่ายงบประมาณ
 7. ฝ่ายตรวจสอบ
 8. ฝ่ายติดต่อต่างประเทศ
 9. ฝ่ายต้อนรับ
 10. ฝ่ายบริหาร
 11. ฝ่ายประมวลผล
 12. ฝ่ายผลิต
 13. ฝ่ายสำรวจ
 14. ฝ่ายออกแบบ
 15. ภาควิชา
 16. ศูนย์คอมพิวเตอร์
 17. ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 18. ศูนย์ซ่อมบำรุง
 19. ศูนย์ประกอบธุรกิจ
 20. ศูนย์ภาษา
 21. ศูนย์รักษาความปลอดภัย
 22. ศูนย์วัฒนธรรม
 23. ศูนย์วิจัย
 24. ศูนย์ส่งเสริมการส่งออก
 25. ศูนย์หนังสือ
 26. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 27. ศูนย์เฝ้าระวังภัย
 28. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 29. สำนักงานภาษีอากร
 30. สำนักอธิการ
 31. สำนักเลขานุการ
 32. ห้องสมุด
 33. ห้องอาหาร
 34. แผนก Q.C.
 35. แผนกการตลาด
 36. แผนกการเงิน
 37. แผนกกีฬา และสุขภาพ
 38. แผนกขนส่ง
 39. แผนกขาย
 40. แผนกคลัง
 41. แผนกความสัมพันธ์ศิษย์เก่า
 42. แผนกจัดซื้อ
 43. แผนกจัดเลี้ยง
 44. แผนกติดตามหนี้สิน
 45. แผนกทะเบียน
 46. แผนกทุนการศึกษา
 47. แผนกธุรการ
 48. แผนกบัญชี
 49. แผนกบุคคล
 50. แผนกประชาสัมพันธ์
 51. แผนกพัสดุ
 52. แผนกพิสูจน์อักษร
 53. แผนกภูมิทัศน์
 54. แผนกยานพาหนะ
 55. แผนกรับนักศึกษา
 56. แผนกรับเงิน
 57. แผนกวินัย และจริยธรรม
 58. แผนกศึกษาต่อ
 59. แผนกสารบรรณ
 60. แผนกหางาน ฝึกงาน
 61. แผนกอาคารสถานที่
 62. แผนกโสตทัศนูปกรณ์
ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223