จดหมายจากสามีถึงภรรยา
ตอน เมื่อคืน กับ the letter
ปรับปรุง : 2549-04-21 (เริ่มเขียน 2547-11-14)
ถึงภรรยาของผม เมื่อคืนเราดูภาพยนต์เรื่อง the letter ด้วยกัน เป็นชีวิตของ ดิว กับต้น ซึ่งต้นเขียนจดหมายหลังจากที่เขารู้ตัวว่าต้องจากภรรยาไปแบบไม่มีวันกลับ ทำให้ผมคิดได้ว่าผมน่าจะทำบ้าง แต่ผมโชคดีกว่าต้นมาก เพราะผมเริ่มเขียนขณะที่ผมยังแข็งแรง ที่จะมีปัญหาบ้างก็เรื่องสายตาเท่านั้น และจดหมายทั้งหมดผมขอไม่เอ่ยชื่อภรรยาสุดที่รักของผมนะครับ ส่วนลูก ๆ ก็จะใช้คำว่าลูกคนโต ลูกคนกลาง และลูกคนเล็ก
เหตุที่ไม่เอ่ยชื่อก็เพราะไม่อยากให้ยึดติดกับชื่อ ซึ่งเป็นเพียงนามสมมติ เราเกิดมา และมีความผูกพันธ์ ความผูกพันธ์นั้นก็คือคำว่า สามี และภรรยา ผมจึงขอแทนการเอ่ยชื่อด้วยการเรียก 2 คำดังกล่าวข้างต้น แล้วจดหมายทั้งหมดนี้จะบันทึกเรื่องราวระหว่างเรา 5 คน ส่วนบันทึกเกี่ยวกับลูก ๆ ผมก็ยังเขียนต่อไปในเว็บของลูก ๆ แต่จดหมายชุดนี้เป็นการเขียนในฐานะสามี ให้ภรรยาได้อ่าน ในกรณีที่สามีจากไปก่อนภรรยา หรือเก็บไว้รำลึกความหลังระหว่างเราร่วมกัน เพราะยังไงผมก็คงมีภรรยาของผมคนนี้เพียงคนเดียว .. สำหรับชีวิตดี ๆ ชีวิตนี้
ฉบับนี้เท่านี้ก่อนนะ
จาก สามี 2547-11-14