ระบบดิจิทอล และ pspice

ปรับปรุง : 2548-12-26 ()


click next แล้ว click Capture ออก เลือกเฉพาะ Schematics ดังภาพ

เลือก Next ไปเรื่อย ๆ จนเสร็จ


  ทดสอบอย่างง่าย
 1. Draw, Get New Part..., Libraries..., source.slb, STIM1, OK, Place & Close, Click, Right Click
 2. Draw, Get New Part..., 7404, Place & Close, Click, Right Click
 3. ใช้ Draw Wire วาดการเชื่อมต่อแบบมีจุดหัวท้ายเชื่อม Part
 4. เพิ่ม Lable ด้วยการ double Click เส้น แล้วตั้งชื่อ A และ A1
 5. Double Click DSTM1, เพิ่ม Value ให้ TIMESTEP = 1s แล้ว Save Attr
 6. กำหนดค่าให้ COMMAND1=0s 0 และ COMMAND2=1s 1 และ COMMAND3=2s 0 และ COMMAND4=3s 1 และ COMMAND5=4s 0
 7. Analysis, Create Netlist
 8. Analysis, Setup, ไม่เลือก Bias Point Detail
 9. Analysis, Setup, Transient..., เปลี่ยน Print Step เป็น 1s และ Final time เป็น 10s
 10. Analysis, Simulate
 11. เข้าใน OrCAD PSpice A/D Demo
 12. Trace, Add Trace.., เลือก A กับ A1

  Download
 1. pspice91s.zip
 2. http://www.electronics-lab.com/downloads/schematic/013/
 3. http://www.engr.uky.edu/~cathey/pspice/Ps9_1.zip
 4. http://www-ibt.etec.uni-karlsruhe.de/linette/pspice/download/91pspstu.exe
  แนะนำเว็บ (Web Guides)
 1. http://dave.uta.edu/dillon/pspice/
 2. http://www.icaen.uiowa.edu/~sparks/SPICEMODELS.htm
 3. http://cegt201.bradley.edu/~wmh/pwr_electronics/pspice/pspice.html
 4. http://silicon.ee.vt.edu/Pspice/
 5. http://www-ibt.etec.uni-karlsruhe.de/linette/pspice/pspice_index.html
 6. http://www.cadence.com/products/si_pk_bd/pspice.aspx

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223