โครงงานคอมพิวเตอร์ และสัมมนา ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiabc.com | thaiall.com
ปรับปรุง : 2550-11-14 (ปรับเว็บไซต์)

หวังว่า ชื่อหัวข้อโครงงาน จะเป็นประโยชน์ต่อนักศักษาไทย

Senior project 2544
http://project.cs.kku.ac.th/2544/project/cs41/project.html
กลุ่มนี้มี webpage และ download ได้ โครงงานคอมพิวเตอร์ 2547
http://project.cs.kku.ac.th/member/index.php?gid=0&sid=pub&fid=stdgroup โครงงานคอมพิวเตอร์ 2546
http://project.cs.kku.ac.th/member/index.php?gid=2&sid=pub&fid=stdgroup
สัมมนา 2547
http://project.cs.kku.ac.th/member/index.php?gid=1&sid=pub&fid=stdgroup
รวมเวบไซต์โครงงาน 2550
http://202.28.94.55/webclass/pub-project.cs?crid=322494&year=2550&term=1&wid=project โครงงานคอมพิวเตอร์ 2549
http://202.28.94.55/webclass/pub-project.cs?crid=322494&year=2549&term=1&wid=project
ผู้สนับสนุน + ผู้สนับสนุน
+ รับผู้สนับสนุน

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223