รูปแบบข้อมูลของภาษาซี
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : perlphpasp.com | thaiall.com
ปรับปรุง : 2552-02-20 (ย้ายมาจากหน้าหลัก)
    DATA TYPES
      Type Length Range unsigned char 8 bits 0 to 255 char 8 bits -128 to 127 enum 16 bits -32,768 to 32,767 unsigned int 16 bits 0 to 65,535 short int 16 bits -32,768 to 32,767 int 16 bits -32,768 to 32,767 unsigned long 32 bits 0 to 4,294,967,295 long 32 bits -2,147,483,648 to 2,147,483,647 float 32 bits 3.4 * (10**-38) to 3.4 * (10**+38) double 64 bits 1.7 * (10**-308) to 1.7 * (10**+308) long double 80 bits 3.4 * (10**-4932) to 1.1 * (10**+4932)

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223