สวัสดีชาวโลก (Hello World)
สวัสดีชาวโลก (Hello world)

เคยนั่งอ่าน blog เรื่อง Here is how you can say "Hello World" in 26 different coding languages ที่เขียนโดย Vijay Prabhu เมื่อ July 10, 2016 พบการแชร์เรื่องนี้ในกลุ่ม FB/programmerthai ผมก็แชร์เข้า fan page ของตนเอง แล้วมีคำถามขึ้นมาในใจว่า "แล้วผมเขียน Hello World ที่แปลเป็นไทยว่า สวัสดีชาวโลก ได้กี่ภาษา"

ข้อมูลบล็อกจาก techworm.net ทั้ง 26 ภาษา คือ 1. Bash 2. Basic 3. C 4. C++ 5. C# 6. Clipper 7. CoffeeScript 8. Delphi 9. HTML 10. Java 11. JavaScript 12. jQuery 13. Julia 14. Logo 15. MatLab 16. Objective-C 17. Pascal 18. Perl 5 19. Processing 20. Python 21. R 22. Ruby 23. Swift 24. VBScript 25. Visual Basic .NET 26. XSLT

ภาษาที่ 1. สวัสดีชาวโลก in HTML
ภาษา HTML
คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการสร้างเว็บเพจที่เรียกดูผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) เริ่มพัฒนาโดย ทิม เบอร์เนอรส์ ลี (Tim Berners Lee) ในปัจจุบัน HTML ล่าสุดคือ รุ่น 4.01 เป็นมาตรฐานหนึ่งของ ISO ซึ่งจัดการโดย World Wide Web Consortium (W3C) ในปัจจุบัน ทาง W3C ผลักดัน รูปแบบของ HTML แบบใหม่ ที่เรียกว่า XHTML รุ่นแรกคือ 1.0 (ม.ค.2543) ซึ่งมีโครงสร้างเป็นแบบ XML (eXtensible Markup Language) คำว่า HTML ย่อมาจาก Hypertext Markup Language
Wikipedia.org
Initial release : 1993
By : Tim Berners-Lee (1980)
<html>
<head>
<title>Hello World</title>
</head>
<body>
Hello World
</body>
</html>
ภาษาที่ 2. สวัสดีชาวโลก in PHP
ภาษา PHP
คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ประเภทโอเพนท์ซอร์ท (Open Source Computer Language) สำหรับพัฒนาเว็บเพจแบบไดนามิก เมื่อเครื่องบริการได้รับคำร้องจากผู้ใช้ก็จะส่งให้กับ ตัวแปลภาษา ทำหน้าที่ประมวลผลและส่งข้อมูลกลับไปยังเครื่องของผู้ใช้ที่ร้องขอ ในรูปเอชทีเอ็มแอล ภาพ หรือแฟ้มดิจิทอลอื่นใด ลักษณะของภาษามีรากฐานคำสั่งมาจากภาษาซี เป็นภาษาที่สามารถพัฒนาให้ใช้งานแบบโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ คำว่า PHP ย่อมาจาก Personal Home Page ปัจจุบันเป็น PHP Hypertext Preprocessor
Wikipedia.org
First appeared : June 8, 1995
By : Rasmus Lerdorf
<?php
echo "Hello World";
?>
ภาษาที่ 3. สวัสดีชาวโลก in ASP
ภาษา ASP
คือ ภาษาโปรแกรมที่ทำงานบนเครื่องบริการเว็บไอไอเอส (IIS = Internet Infomation Service) เป็นภาษาสคริปต์ทำงานฝั่งเครื่องบริการ (Server-Side Script) พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์ โดยมีรากฐานภาษามาจากภาษาเบสิก สำหรับเอเอสพีดอทเน็ตจะต้องทำงานบนดอทเน็ตเฟรมเวิร์ค (Dotnet Framework) คำว่า ASP ย่อมาจาก Active Server Page
Wikipedia.org
Stable release : 3.0 / February 17, 2000
By : Microsoft (ASP 1.0 was released on December 1996)
<%
response.write("Hello World")
%>
ภาษาที่ 4. สวัสดีชาวโลก in PERL
ภาษา PERL
คือ ภาษาโปรแกรมที่ทำงานบนเครื่องบริการเว็บ (Web Server) เป็นภาษาสคริปต์ทำงานฝั่งเครื่องบริการ (Server-Side Script) พัฒนาโดย Larry Wall ในปี ค.ศ. 1987 โดยมีรากฐานภาษามาจากภาษาซี เพื่อใช้งานบนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ คำว่า PERL ย่อมาจาก Practical Extraction and Report Language
Wikipedia.org
First appeared : December 18, 1987
By : Larry Wall
#!/usr/bin/perl
print"Content-type:text/html\n\n";  
print "Hello World";
ภาษาที่ 5. สวัสดีชาวโลก in JAVA Script
ภาษา JAVA Script
คือ ภาษาโปรแกรมที่มีโครงสร้างคล้ายภาษาซี ทำหน้าที่แปลความหมาย และดำเนินการทีละคำสั่ง ภาษานี้มีชื่อเดิมว่า LiveScript ถูกพัฒนาโดย Netscape Navigator เพื่อช่วยให้เว็บเพจสามารถแสดงเนื้อหา ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามเงื่อนไข หรือสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน หรือโต้ตอบกับผู้ใช้ได้มากขึ้น เพราะภาษา HTML ที่เป็นภาษาพื้นฐานของเว็บเพจ ทำได้เพียงแสดงข้อมูลแบบคงที่ (Static Display)
Wikipedia.org
First appeared : December 4, 1995
By : Netscape Communications Corporation, Mozilla Foundation, Ecma International
<body>
<script type="text/javascript">
document.write("Hello World");
</script>
</body>
ภาษาที่ 6. สวัสดีชาวโลก in JAVA
ภาษา JAVA
คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท ซันไมโครซิสเต็มส์ เป็นภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP : Object-Oriented Programming) โปรแกรมที่เขียนขึ้นถูกสร้างภายในคลาส ดังนั้นคลาสคือที่เก็บเมทอด (Method) หรือพฤติกรรม (Behavior) ซึ่งมีสถานะ (State) และรูปพรรณ (Identity) ประจำพฤติกรรม (Behavior)
Wikipedia.org
First appeared : May 23, 1995
Designed by : James Gosling, Mike Sheridan, and Patrick Naughton
Release : Sun Microsystems, Java 1.0 in 1995
class me {
 public static void main(String args[]) {
  System.out.println("Hello World");
 }
}
ภาษาที่ 7. สวัสดีชาวโลก in Visual Basic .NET (Module)
ภาษา Visual Basic .NET
คือ เครื่องมือสำหรับพัฒนาโปรแกรมเป็นภาษาหนึ่งในกลุ่มไมโครซอฟท์วิชวลสตูดิโอดอทเน็ต (Microsoft Visual Studio .NET) เป็นการโปรแกรมที่มีสภาพแวดล้อมแบบกราฟิกสำหรับระบบปฏิบัติการวินโดว์ (Windows Operating System) โดยมีรากฐานภาษามาจากภาษาเบสิก และทำงานบนดอทเน็ตเฟรมเวิร์ค (Dotnet Framework) ถูกออกแบบให้มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุอย่างแท้จริง และรองรับการออกแบบด้วยยูเอ็มแอล (UML = Unified Modeling Language)
Wikipedia.org
First appeared 2001
By : Microsoft, VB 7.0 in 2002
Module Module1
  Sub main()
    Console.WriteLine("Hello World")
  End Sub
End Module
ภาษาที่ 8. สวัสดีชาวโลก in C++
ภาษา C++
คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมทั่วไป ถูกพัฒนาโดยเดนนิส ริสชี่ (Dennis Ritchie) เมื่อประมาณต้นปีค.ศ. 1970 เพื่อใช้งานบนระบบปฏิบัติการยูนิกส์ ต่อมาถูกนำไปใช้ในระบบปฏิบัติการต่าง ๆ จนถูกใช้เป็นภาษาพื้นฐานสำหรับภาษาอื่น เช่น ภาษาจาวา (Java) ภาษาพีเอชพี (PHP) ภาษาซีชาร์ป (C#) ภาษาซีพลัสพลัส (C++) ภาษาเพิร์ล (Perl) ภาษาไพทอล (Python) หรือภาษารูบี้ (Ruby)
Wikipedia.org
First appeared : 1985
Designed by : Bjarne Stroustrup
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
void main(){
 printf("Hello World");
 getch();
}
ภาษาที่ 9. สวัสดีชาวโลก in GWBasic
GWBasic
คือ ภาษาโปรแกรมภาษาหนึ่ง มีโครงสร้างภาษาเหมือนภาษาเบสิก (Basic Language) โดยคำว่า GW ย่อมาจาก Gee Whiz เป็น ตัวแปลภาษาที่ทำงานแบบอินเทอร์เพตเตอร์ (Interpreter) เป็นภาษาในยุคแรกที่นิยมใช้ประกอบการสอนเขียนโปรแกรม บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC = Personal Computer)
Wikipedia.org
First appeared : 1983
By : Microsoft
10 dim x$
20 x$ = "Hello World"
30 print x$
ภาษาที่ 10. สวัสดีชาวโลก in Pascal
Pascal
คือ ภาษาโปรแกรม ที่พัฒนาโดย Niklaus Wirth ในปีค.ศ. 1970 ได้รับความนิยมในสมัยนั้น เนื่องมาจากตัวภาษามีลักษณะเด่นหลายด้าน เช่น รูปแบบคำสั่งที่มีลักษณะเป็นภาษาอังกฤษ ง่ายต่อการเขียน และการจดจำ นอกจากนี้โปรแกรมยังมีลักษณะที่เป็นโครงสร้าง (Structure Programing) ง่ายต่อการศึกษา มีตัวแปลภาษา(Compiler) ในหลายระบบปฎิบัติการ เหมาะกับงานด้านวิทยาศาสตร์ที่มีการคำนวณซับซ้อน และเหมาะกับการเริ่มต้นเขียนโปรแกรมเป็นครั้งแรก
Wikipedia.org
First appeared : 1970
By : Niklaus Wirth
program myprogram;
begin
  Writeln('Hello World');
end. 
ภาษาที่ 11. สวัสดีชาวโลก in COBOL
COBOL
คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานธุรกิจภาษาแรกของโลก พัฒนาในปีค.ศ. 1962 โดยคณะกรรมการโคดาซิล (The Conference on Data Systems Languages - CODASYL) มีจุดเด่นคือ สามารถใช้งานแฟ้มข้อมูลได้หลายแบบ กำหนดโครงสร้างข้อมูลได้สะดวก มีลักษณะการเขียนโปรแกรม แบบเอกสารอธิบายโปรแกรม ช่วยให้นักพัฒนารุ่นถัดไปเข้าใจได้ง่าย
Wikipedia.org
First appeared : 1959
By : CODASYL, ANSI, ISO
identification division.
    program-id. myprogram.
    author.   burin rujjanapan.
    installation. yonok.
    date-written. 20-09-97.
    date-compiler. 20-09-97.
    environment division.
    configuration section.
       source-computer. pc.
       object-computer. pc.
    data division.
    working-storage section.
    01 myword pic x(11)  value "Hello World".  
    procedure division.
    main-para.
      display myword.
      stop run.
ภาษาที่ 12. สวัสดีชาวโลก in Clipper
Clipper
คือ ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถูกใช้เพื่อสร้างโปรแกรมซอฟท์แวร์ ซึ่งถูกพัฒนาให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการดอส แม้เป็นภาษาที่มีความสามารถพัฒนางานได้หลายวัตถุประสงค์ แต่ก็นิยมใช้สำหรับพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ ภาษา Nantucket Clipper เป็นตัวแปลภาษาสำหรับ DBase เปิดตัววันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2528 และพัฒนาไปถึง CA Clipper 5.3b เปิดตัววันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2540
Wikipedia.org
First appeared : 1985
By : Nantucket Corporation
@ 10,10 say "Hello World"
ภาษาที่ 13. สวัสดีชาวโลก in Assembly
ภาษา Assembly
คือ ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่ง ซึ่งจะทำงานโดยขึ้นกับรุ่นของไมโครโพรเซสเซอร์ หรือหน่วยประมวลผล (CPU) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้ภาษาแอสเซมบลีจำเป็นต้องผ่านการแปลภาษาด้วยคอมไพเลอร์เฉพาะเรียกว่า แอสเซมเบลอร์ (assembler) ให้อยู่ในรูปของรหัสคำสั่งก่อน (เช่น .OBJ) โดยปกติ ภาษานี้ค่อนข้างมีความยุ่งยากในการใช้งาน และการเขียนโปรแกรมเป็นจำนวนบรรทัดมากมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ภาษาระดับสูง เช่น ภาษา C หรือภาษา BASIC แต่จะทำให้ได้ผลลัพธ์การทำงานของโปรแกรมเร็วกว่า และขนาดของตัวโปรแกรมมีขนาดเนื้อที่น้อยกว่าโปรแกรมที่สร้างจากภาษาอื่นมาก จึงนิยมใช้ภาษานี้ เมื่อต้องการประหยัดเวลาทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม
Wikipedia.org (ไทย)
First appeared : 1949
By : Kathleen Booth (1947)
    .model small  
    .data
msg1   db   'Hello ','$'
msg2   db   'World','$'
    .code
pmain  proc  far
    push  ds 
    mov   ax,0
    push  ax 
    mov   ax,@data
    mov   ds,ax
start: mov   ah,09h
    lea   dx,msg1
    int   21h
    lea   dx,msg2
    int   21h
finish: ret
pmain  endp
    end   pmain
ภาษาที่ 14. สวัสดีชาวโลก in Batch file
Batch file
คือ วิธีการประมวลผลที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาไว้ก่อน จนกว่าจะมีข้อมูลที่ประมวลผลจำนวนหนึ่ง จึงทำการประมวลผลพร้อมกัน
Wikipedia.org
IBM PC DOS introduced in 1981
Batch file can be started from command-line interface
@echo off
echo Hello World
ภาษาที่ 15. สวัสดีชาวโลก in Shell Script
ภาษา Shell Script
คือ วิธีการประมวลผลที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาไว้ก่อน จนกว่าจะมีข้อมูลที่ประมวลผลจำนวนหนึ่ง จึงทำการประมวลผลพร้อมกัน ซึ่ง Shell Script จะประมวลผลได้มากกว่าคุณสมบัติพื้นฐานของ Batch file
Wikipedia.org
Run by the Unix shell
Unix : Development started in 1969
#!/system/bin/sh
echo Hello World
ภาษาที่ 16. สวัสดีชาวโลก in Python
ภาษา Python
คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ประเภทโอเพนท์ซอร์ท (Open Source Computer Language) สำหรับพัฒนาเว็บเพจแบบไดนามิก เมื่อเครื่องบริการได้รับคำร้องจากผู้ใช้ก็จะส่งให้กับ ตัวแปลภาษา ทำหน้าที่ประมวลผลและส่งข้อมูลกลับไปยังเครื่องของผู้ใช้ที่ร้องขอ ในรูปเอชทีเอ็มแอล ภาพ หรือแฟ้มดิจิทอลอื่นใด ลักษณะของภาษามีรากฐานคำสั่งมาจากภาษาซี เป็นภาษาที่สามารถพัฒนาให้ใช้งานแบบโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ จุดที่แตกต่างกับภาษาอื่น คือ การรวบรวมจุดเด่นของแต่ละภาษามารวมเข้าด้วยกัน
ภาษาไพทอน เป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบอินเทอร์พรีเตอร์ (Interpreter) ที่สร้างโดย กีโด ฟาน รอสซัม (Guido van Rossum) ชาวเนเธอร์แลนด์ ในธันวาคม พ.ศ. 2532 (ค.ศ.1989) ปัจจุบันดูแลโดย มูลนิธิซอฟต์แวร์ไพทอน ซึ่งที่มาของชื่อ Python น่าจะมาจากรายการโทรทัศน์ Monty Python's Flying Circus ที่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกสนุกที่ได้ใช้ (fun to use) แต่ผู้สร้างบอกว่าชื่อนี้ไม่ได้มาจากงู แต่โลโก้ของภาษาเป็นรูปงู 2 ตัว
Wikipedia.org
First appeared : 20 February 1991
By : Guido van Rossum
print "Hello world"
Hello world ในแต่ละภาษา และปฏิกิริยาของผู้พบเห็น

โดยปกติแล้ว Developer จะกด Like ให้กับ Fanpage ที่น่าสนใจสำหรับสายอาชีพของตน ผมได้พบหนึ่งใน Fanpage ที่น่าสนใจ คือ "Skill in Programming" พบภาพนี้จากการติดตามหัวหน้า แล้วเห็นว่าหัวหน้า comment ให้กับภาพนี้ ซึ่งการติดตาม idol (idol = บุคคลต้นแบบ) ตามสายอาชีพ เป็นวิธีลัด ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ปกติแล้วเราจะมีเพื่อนใน facebook ได้ไม่เกิน 5000 คน แต่หากไม่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยอย่างสม่ำเสมอก็จะไม่พบว่า idol ของเรา โผ่มาใน feed ให้เราสื่อสารด้วย เราจะไม่รู้ว่า เขาคิด ไลค์ แชร์ หรือเม้นท์อะไร การเลือกติดตาม idol ที่มีให้เลือกหลายแบบนั้น จะช่วยให้เราไม่พลาดพฤติกรรมของ idol อย่างแน่นอน

ภาพหนุ่มน้อย ที่กำลังมองดู code ที่ต้องการแสดงคำว่า "hello world" ด้วยภาษา Python, php, c และ assembly ซึ่งในภาพมีข้อความว่า "Hello World em diferentes linguagens" ลองค้นดูพบว่าเป็นภาษา Portuguese ส่วน phyton นั่นเป็นภาษา Portuguese แปลว่างูหลาม แต่ภาษา Python เป็นคำเฉพาะ และเค้าว่าเป็นชื่อของภาษา ที่ไม่ได้เกี่ยวกับงูหลาม

อาการที่มองในแต่ละภาษา
python : ยิ้ม เพราะบรรทัดเดียว เขียนง่าย
php : เรียบเฉย เห็น 3 บรรทัด
c : ตกใจนิดหน่อย เห็น 5 บรรทัด
assembly : ร้องยี้ รับไม่ได้ นับบรรทัดไม่ทันเลย


http://goo.gl/72BPC