บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ (เกิด เรียน ทำงานที่จังหวัดลำปาง)
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2560-08-12 (ปรับเพลง)
ขอบซ้ายขอบบน
บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ (Burin Rujjanapan)
เอกสารประวัติย่อ (โปรไฟล์ แบบสั้น แบบยาว # )
ทำงาน: มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง 52000 โทรศัพท์: 0-5426-5170 ต่อ 210,125 มือถือ: 08-1992-7223
บ้าน: 90/93 ซอย 5 หมู่ 13 หมู่บ้านกล้วยไม้ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
90/93 Soi.5 Mu.13 Muban Kluaymai, Tambon Bouhaew, Amphoe Muang, Lampang 52100
คติประจำใจ : ความสุขเหนือความสงบนั้นไม่มี
สิ่งที่มุ่งหวัง (ตั้งแต่ 2551) : อยากอยู่อย่างสงบในสังคมสันติ มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง ไร้โรคภัย และเป็นสุข
เลขบัญชีธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี : 502-2-39103-9 #
ได้รับพระราชทาน
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5
- ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ เมื่อ 5 ธันวาคม 2544
รางวัล
- ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2551
    เรื่อง "การจัดการงานศพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไหล่หิน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง"
- ได้รับการ Vote เป็นบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยโยนก ประจำปี 2548 (รางวัล 3000 บาท)
- ถูกประกาศเป็น บัณฑิตดีเด่น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโยนก 2 ก.พ. 2547 ?
- ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึก จาก สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยโยนก 23 ธ.ค. 2544 ?
การศึกษา
+ ปริญญาโท
    มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รุ่น 7 2537-2538
    วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
    (MS-CEM = Master of Science in Computer Engineering Management)
+ ปริญญาตรี
    มหาวิทยาลัยโยนก ลำปาง รุ่น 1 2531-2534
    บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ : Business Computer)
+ มัธยมปลาย
   - โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง 2528-2530
+ มัธยมต้น
   - โรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง 2525-2527
+ เตรียม-ประถม
    - โรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง 2518-2524
ประวัติครอบครัว
+ ภรรยา: ขวัญชนก รุจจนพันธุ์ (ดวงไชย) เมื่อ 10 มกราคม 2541
+ บุตรหญิงคนแรก: : เกิด 17 พ.ย. 2541 เด็กหญิงฝนดาว รุจจนพันธุ์(รีม)
+ บุตรหญิงแฝด:
    เกิด 18 พ.ย.2542 เด็กหญิงพีรยา รุจจนพันธุ์(พีพี สารดารา)
    เกิด 18 พ.ย.2542 เด็กหญิงมายาวี รุจจนพันธุ์(มาหยา ดาราชนก)
เพลงที่ชอบ .. แปลกดี
+ ใช่เลย ผมร้องเพลงให้ภรรยาฟัง
+ แพ้ใจ ภรรยาร้องเพลงให้ผมฟัง
+ ท่าฉลอม
+ กำลังใจ
+ เพลงเชียร์มหาวิทยาลัย
+ สาวเชียงใหม่
+ ไอทีในชีวิตประจำวันเรื่องแรก
+ ถ่านไฟฉายตรากบ ฟังสมัยเด็ก ชอบมาก (พี่วินัย)
+ อาตี๋สักมังกร
+ อาตี๋สักมังกร
+ podcast.xml
+ all in 4shared.com
สิ่งที่ทำ เพื่อความสบายใจ
- บริจาคโลหิตครั้งที่ 22 20 ก.พ.2551 ?
- บริจาคเงินให้โยนก 1000 บาท 2 ต.ค.44
- บริจาคร่างกาย ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ?
- บริจาคอวัยวะ ให้ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

4shared.com

ตั้งแต่ 2 พ.ย.2550
- ลด/งด อาหารกลางวัน
- สวมชุดดำไปทำงาน
หน้าที่การงาน(ทางการ) มหาวิทยาลัยเนชั่น จ.ลำปาง (มหาวิทยาลัยโยนกเดิม)
- รักษาการผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ต.ค.2553?
- ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 19 พ.ค.2552?
- รับตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 ม.ค.2549 ?
- เพิ่มตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 พ.ย.2547 ?
- รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 มิ.ย.2547 ?
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 27 ก.พ.2545 - 31 พ.ค.2547 ?
- ผู้ช่วยอธิการบดี ปฎิบัติงานในหน้าที่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 1 พ.ย.2544 - 26 ก.พ.2545 ?
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ 4 มิ.ย.2544 - 31 ต.ค.2544 ?
- ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 มิ.ย.2542 - 31 ต.ค.2544 ? (ลาออกจากผอ.)
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 มิ.ย. - 30 พ.ค.2541
- อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 เม.ย.2535 - ปัจจุบัน ?
วิทยากร หรืออาจารย์พิเศษ
- มหาวิทยาลัยศรีปทุม #
- มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์สำปาง #
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ลำปาง #
- โรงเรียนเทศบาล กลุ่มภาคเหนือตอนบน #
- โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี
- โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประสบการณ์ในขณะเป็นนักศึกษา
- ประธานบัณฑิตรุ่นที่ 1 2535 ถึงปัจจุบัน
- นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยโยนก คนที่ 1 (2541 - 2542)
- ประธานอนุกรรมการ ฝ่ายวิชาการ สโมสรนักศึกษา ปี 2534
- ผู้ก่อตั้ง และประธานชมรมคอมพิวเตอร์ 2533
- นักกีฬาของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมแข่งขัน หมากกระดานที่จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2532 และจังหวัดขอนแก่น ปี 2533
งานอดิเรก
- นักเขียนหนังสือ ระหว่างปี 2536 - 2548 มีผลงานจำนวน 22 เล่ม
- นักพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อการศึกษา และเพื่อจังหวัดลำปาง จำนวน 6 เว็บไซต์
      คือ thaiall.com thainame.net thaiabc.com perlphpasp.com weblampang.com lovelampang.com
- คอลัมนิสต์ (Columnist)
      หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ฅนเมืองเหนือ บทความ ไอทีในชีวิตประจำวัน รายสัปดาห์ ตั้งแต่ 3 ต.ค.2548
ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา [ ตัวอย่าง Profile ?]
2552-06-29นำเสนอโครงการวิจัย “รูปแบบการจัดการงานศพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไหล่หิน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง” ในงานการประชุมสัมนางานวิจัย “โครงการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2552” ณ โรงแรมแกรนด์ เดอ วิลล์ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.ยิ่ง กีรติบูรณะ และ ดร.สุชิน เพ็ชรักษ์ เป็นผู้วิพากษ์การนำเสนอโครงการวิจัย
2552-05-30ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 3/2552 การวาดเพื่อการสื่อสาร จัดโดย ศูนย์ประสานงาน สกว.ลำปาง ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง
2552-05-23นำเสนอบทความวิจัย "การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเองของหน่วยงาน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัดลำปาง" ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The National Conference on Computing and Information Technology 2009 สถานที่คือ มจพ.#?
2552-04-22ร่วมประชุมกลุ่มสนทนา (Focus Group) วิเคราะห์นิยามระดับปฏิบัติการ ลักษณะการศึกษาตามอัธยาศัย ที่กศน.ภาคเหนือ #?
2552-03-28ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 2/2552 วิทยากรกระบวนการ จัดโดย ศูนย์ประสานงาน สกว.ลำปาง ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง
2551-12-26ร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง "การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและแนวทางดำเนินการในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษามีผลประเมิน รอพินิจ หรือ ไม่รับรอง" ณ ห้องวาสนา โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพฯ นางสาวจิรณี ตันติรัตนวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ?
2551-10-08เป็นวิทยากร Work Shop การขอตำแหน่งทางวิชาการ ร่วมกับ รศ.จินตนา สุนทรธรรม ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยโยนก อาคารดร.เทียม โชควัฒนา
2551-09-08รับเป็นที่ปรึกษางานวิจัยเรื่อง "รูปแบบพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ e-Learning : กรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง" นางศรีสมพร ทรวงแก้ว (ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง) และคณะ?
2551-07-25รับเป็นวิทยากรร่วม บนเวทีงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในบทบาทสถานศึกษา มีคุณชัชวาล ทองดีเลิศ เป็นผู้ดำเนินรายการ จัดโดย ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกว.ลำปาง และ ม.โยนก เพื่อนำเสนอโครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการงานศพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไหล่หิน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
2551-05-23 - 24ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ The National Conference on Computing and Information Technology 2008 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยโยนก และมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม สถานที่คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
2551-02-16รับเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ ของ นายนพดล บุญภา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวข้อเรื่อง ผลการเรียนรู้เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงในพืช โดยเรียนผ่านเว็บเพื่อการศึกษาบนอินเทอร์เน็ต ?
2550-10-06เป็นวิทยากร การสร้างธุรกิจออนไลน์ module 6 ในหลักสูตรการเสริมสร้างผู้ประกอบการ SMEs "หลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจบริการขยายพันธุ์ และผลิตของขวัญ ของชำร่วย จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ประดับ และกล้วยไม้" โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลบ้านนา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ส.ส.ว) ได้รับเชิญจาก ผศ.พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง ?
2550-06-04 ถึง 05เป็นวิทยากร การประชุมกลุ่มครูโปรแกรมเมอร์ วิเคราะห์และออกแบบระบบโปรแกรมการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ?
2550-05-25 - 26ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ The National Conference on Computing and Information Technology 2007 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยโยนก และมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม สถานที่คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
2550-05-17เป็นวิทยากร สัมมนาเรื่อง แนวโน้มเทคโนโลยีกับการประกอบอาชีพในปัจจุบัน วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ?
2550-05-09 และ 23เป็นวิทยากร โครงการ ส่งข่าวสารข้อมูลเข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโยนก เพื่อการประชาสัมพันธ์?
2550-04-23 ถึง 25เป็นวิทยากร โครงการอบรมการสร้างบทเรียน e-Learning และหนังสือ e-Book ด้วยโปรแกรม Swishmax และ Flip Publisher ณ แม่ต๋ำฮิลล์รีสอร์ท ร่วมกับ อ.เกศริน อินเพลา ?
2550-04-02 ถึง 05เป็นวิทยากร โครงการพัฒนาโปรแกรมเมอร์ทางการศึกษา ด้วยภาษา PHP & MySQL ณ แม่ต๋ำฮิลล์รีสอร์ท ร่วมกับ อ.วิเชพ ใจบุญ ?
2550-03-27ร่วมประชุมสัมมนา การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา ห้องประชุม 306 ชั้น 3 อาคารกิจกรรม ม.แม่ฟ้าหลวง #?
2550-03-01เป็นวิทยากร โครงการอบรม e-Learning สำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยโยนกด้วยโปรแกรม Moodle?
2549-11-05เป็นกรรมการตัดสินการประกวดละอ่อนน้อยสะเปาคำ ประจำปี 2549 ณ เวทีลานดิน ฝายน้ำล้นแม่วังเฉลิมพระเกียรติ (เขื่อนยาง) ?
2549-11-01 ถึง 03ร่วมประชุมปฏิบัติการเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษานอกโรงเรียน ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ (ได้นำเสนอ thaiabc.com) ?
2549-08-03 ถึง 05รับเชิญร่วมเดินทางกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ไปสัมมนางาน Bangkok International ICT Expo 2006 หัวข้อ IPv6:Innovative Projects in Thailand มีผู้แทน ธรรมศาสตร์ลำปาง และม.นเรศวรที่พะเยา และอ.อติชาต หาญชาญชัย ?
2549-07-17ถูกแต่งตั้งเป็น ที่ปรึกษา คณะทำงานด้านข้อมูลสารสนเทศการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดลำปาง ร่วมกับ อ.นพนันท์ สุขสมบูรณ์ มรภ.ลป. ?
2549-06-26เริ่มเป็น อาจารย์พิเศษ โรงเรียน IP System (iplampang.com) เช่น HTML ระดับต้น หรือPHP ระดับต้น และกลาง
2549-03-07ถูกแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการพิจารณาจัดทำฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ร่วมกับคุณบุณแนะ แซ่หลี คุณถาวร จันทร์ต๊ะ คุณธรรมเชษฐ์ บุญสาธร และนางคนึง เนื่องสนธิ ?
2549-03-17รับเชิญเป็นวิทยากร เรื่อง เทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการคิด การอ่าน และการเขียน
ในโครงการครูนักอ่าน และนักเขียน ในกิจกรรมค่ายเยาวชนนักอ่าน และนักเขียน 10.30 - 12.00 น.
ร่วมกับ อ.กษิรพันธ์ มาสกุล ณ ห้องสมุดวารสาร และสื่อโสตทัศน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประสานงานกับ วิภารัตน์ สินธุอารีย์ 0-9529-7676 viparat@spu.ac.th
2548-12-24จัดอบรม และเป็นวิทยากร การใช้ web template จาก internet
ห้องปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยโยนก 9.00-16.00
2547-03-01 ถึง 05-30ร่วมเป็นอาจารย์นิเทศกลาง กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กลุ่มภาคเหนือ 1) ออกให้พื้นที่ใน 8 ตำบล ในโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน ประจำปี 2547
2546-03-01 ถึง 05-30ร่วมเป็นอาจารย์นิเทศกลาง กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กลุ่มภาคเหนือ 1) ออกให้พื้นที่ใน 8 ตำบล ในโครงการเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน ประจำปี 2546
2546-03-11ร่วมประชุม และทำงานในฐานะ คณะกรรมการบริหารจัดการ Website จังหวัดลำปาง ตามคำสั่งจังหวัดลำปางที่ 499/2544 ซึ่งมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง และแต่งตั้งใหม่เป็น 105/2546
2546-12-11 ถึง 13ร่วมประชุม WUNCA :: Workshop on Uninet Network and Computer Application ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
2545 Semester 02เป็นอาจารย์พิเศษ สถาบันราชภัฎสวนดุสิต วิทยาเขตลำปาง วิชาการจัดการระบบเครือข่าย และวิชาวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
2545-11-08 ถึง 09ร่วมสัมมนาตลาดนัดผู้ประกอบการ และองค์กรท้องถิ่นพบนักวิจัย ที่โรงแรมเชียงใหม่ฮิล
2545-10-18ร่วมสัมมนาการให้บริการเครือข่ายของบริษัท TT&T ที่โรงแรมเวียงทอง 16.30 น. - 19.00 น.
2545-03-07รับเชิญเป็นวิทยากรจากศาลากลางจังหวัด อบรมที่โรงแรมทิพย์ช้าง 9.00 น. - 15.00 น. เรื่องการเขียน Homepage เพื่อจัดทำ Website ของ อบต. ให้ประธานและปลัด ?
2545-02-22รับเชิญเป็นวิทยากร การใช้ประโยชน์เครือข่ายข้อมูลในระบบ LAN 9.30 น. - 15.00 น. ณ ห้องศูนย์ข้อมูล LIC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
2544-12-23รับใบประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึก จากสมาคมศิษย์เก่าโยนก ในงานราตรีแห่งดาว ณ ข่วงดาว มหาวิทยาลัยโยนก
2544-12-13 ถึง 15ไปรับการสัมนาประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet) ณ.ม.แม่โจ้ เชียงใหม่
2544-12-02เป็นแขกรับเชิญออกรายการวิทยุประเด็น "การพัฒนา IT กับชุมชน" 11.30-12.00 สถานีวิทยุ อสมท. 99.0 MHz
2544-09-27ดูงานกองบริการการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก เวลา 9.00น. - 16.00น.
2544-08-30รับเชิญเป็นวิทยากรจาก อ.ชลาพันธ์ อุปกิจ วิชา JOUR 403
หัวข้อ ความก้าวหน้าของ Internet ห้องบรรณาธิกรณ์ โยนก เวลา 14.30น.-16.00น.
2544-07-19รับเชิญเป็นวิทยากรจาก อ.ชลาพันธ์ อุปกิจ วิชา JOUR 403
หัวข้อ การตั้งรับของคนไทย กับการปะทะกันระหว่างความเป็นท้องถิ่นกับความเป็นสากล ห้องบรรณาธิกรณ์ เวลา 14.30น.-16.00น.
2544-07-17รับเชิญเป็นวิทยากรจาก อ.ศิรินธร อุทิศชลานนท์ วิชา MGMT 407
หัวข้อ ธุรกิจใหม่ในโลกไร้พรมแดน ห้อง 1205 โยนก เวลา 14.30น.-16.00น.
2544-03-03รับเชิญเป็นวิทยากรจาก ศูนย์ตำราอาจารย์นิมิตร จิวะสันติการ
หัวข้อ การศึกษาในสหัสวรรษใหม่ ณ โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ เวลา 8.30น.-16.30น.
2544-02-22เข้ารับการอบรมภาคปฏิบัติการระบบปฏิบัติการฐานข้อมูลคาเช่(Cache) สำหรับผู้สอน
โดยบริษัท วอร์เดน อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 อาคารเรียนรวม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2544 เวลา 8.30น.-17.30น.
2543-11-30รับเชิญเป็นวิทยากรจาก ผอ.เทพี มโนวงศ์ สำนักงานการศึกษา และอ.อำพา ฉิมพลี โรงเรียนพาณิชยการ และเทคโนโลยี ลำปาง
หัวข้อ อนาคตของนักคอมพิวเตอร์ ห้องบรรยาย 3 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ เวลา 14.30น-15.45น. ?
2543-09-07รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จาก อ.อานนท์ สายคำฟู +ปธ.ชร.ผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารห้องสมุด เวลา 10.00น.
2543-08-26 ถึง 27รับเชิญเป็นวิทยากรจาก ผอ.ประดิษฐ์ จันทร์แสนตอ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
หัวข้อ อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น วันที่ 27 ส.ค.43 เต็มวัน ?
2543-06-16จัดทำเอกสารขอตำแหน่ง ผศ. ประกอบด้วยเอกสารประวัติย่อ 5 แผ่น, เอกสารประกอบการสอน 8 แผ่น,
หนังสือตอบรับจากสำนักหอสมุด 5 แห่ง, หนังสือ Clipper
2543-04-04เข้าร่วมประชุมสัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยโยนก
2543-01-20เข้ารับการอบรม โครงการ อาจารย์มหาวิทยาลัยโยนก ก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
โดยสำนักพัฒนาอาจารย์ ห้อง 5301 โยนก เวลา 13.00น.-17.00น.
2542-09-18เข้าร่วมประชุมสัมมนา Webmaster day ครั้งที่ 1
2540-03-01 ถึง 05-17ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย Baylor สหรัฐอเมริกา
2539-01-29รับการอบรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN) โดยบริษัท คอมพิวเทคไมโครซิสเท็ม จำกัด
2537-05-16 ถึง 2537-05-20รับการอบรม Data communication concepts and network โดย สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
2537-03-25รับการอบรม Data communications and computer networks โดย E&E Specialists Group
2537-02-02รับการอบรม Barcode system โดย บริษัท CSC เชียงใหม่
2536-03-13 ถึง 05-08รับการอบรม หลักภาษาปาสคาล โดยคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2536-03-28 ถึง 05-30รับการอบรม หลักภาษาอาร์พีจี โดยคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2535-03-24รับการอบรม การออกแบบ และพัฒนาระบบงานทะเบียนนักศึกษา โดยสำนักการศึกษาระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผลงานการเขียนตำรา หรือเอกสารประกอบการสอน
12536คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
(BCOM 101 p.158)
22536การเขียนโปรแกรมภาษา RPG
(BCOM 409 p.132)
32537การใช้ Microsoft Access
(สำหรับโรงเรียนนิติพร p.43)
42537การเขียนโปรแกรมภาษา PASCAL
(BCOM 412 p.144)
52537คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ฉบับปรับปรุง
(BCOM 101 p.168)
62538การเขียนโปรแกรมภาษา PASCAL ฉบับปรับปรุง
(BCOM 412 p.207)
72538การเขียนโปรแกรมภาษา Clipper
(BCOM 402 p.42)
82539การเขียนโปรแกรมภาษา Clipper ฉบับปรับปรุง
(BCOM 402 p.346)
92539การเขียนโปรแกรมภาษา RPG ฉบับปรับปรุง ?
(BCOM 409 p.239)
102540การเขียนโปรแกรมภาษา COBOL
(BCOM 408 p.200)
112541การจัดการระบบปฏิบัติการ
(BCOM 302 p.170)
122541การเขียนโปรแกรมภาษา COBOL
(สำหรับโรงเรียนพาณิชย์ p.192)
132541การเขียนโปรแกรมภาษา PASCAL ส่วนเพิ่มเติม
ประกอบวิชา BCOM 101 ของ อ.ทรรศนีย์ ไชยชนะ
(BCOM 101 p.16)
142542การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
(BCOM 404 p.366)
152542การเขียนโปรแกรมภาษา BASIC
(สำหรับโรงเรียนพาณิชย์ p.133)
162544CGI 3 ภาษา : Perl Php Asp.com
(สำหรับคนทั่วไปจำหน่ายโดย se-ed p.285)
172545พื้นฐานเว็บมาสเตอร์ : แจกฟรี
(สำหรับคนทั่วไป se-ed p.232)
182546คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระดับปวช.
(สำหรับโรงเรียนพาณิชย์ p.95)
192546คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระดับปวส.
(สำหรับโรงเรียนพาณิชย์ p.131)
202547การเขียนโปรแกรมภาษา COBOL ปวส. ฉบับปรับปรุง
212548เอกสารประกอบการสอน ระบบปฏิบัติการ
(ขอตำแหน่ง CPSC 314 p.162)
222548การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล
(ขอตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ BCOM 408 p.186)
232548เขียนบทความ "ไอทีในชีวิตประจำวัน" ตั้งแต่ 3 กันยายน 2548 ทุกสัปดาห์ ลงหนังสือพิมพ์ฅนเมืองเหนือ ทุกสัปดาห์ (โฮมเพจ)
ประสบการณ์การสอนที่มหาวิทยาลัยโยนก
ปีการศึกษาภาคเรียนที่ 1ภาคเรียนที่ 2
2535 BCOM 101 : คอมพิวเตอร์เบื้องต้นฯ BCOM 101 : คอมพิวเตอร์เบื้องต้นฯ
2536 BCOM 101 : คอมพิวเตอร์เบื้องต้นฯ BCOM 101 : คอมพิวเตอร์เบื้องต้นฯ
BCOM 409 : การเขียนโปรแกรม RPG
2537 BCOM 101 : คอมพิวเตอร์เบื้องต้นฯ
BCOM 409 : การเขียนโปรแกรม RPG
BCOM 101 : คอมพิวเตอร์เบื้องต้นฯ
BCOM 412 : การเขียนโปรแกรม PASCAL
2538 BCOM 412 : การเขียนโปรแกรม PASCAL BCOM 409 : การเขียนโปรแกรม RPG
2539 BCOM 402 : การเขียนโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล
BCOM 412 : การเขียนโปรแกรม PASCAL
BCOM 408 : การเขียนโปรแกรม COBOL
BCOM 409 : การเขียนโปรแกรม RPG
2540 BCOM 402 : การเขียนโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล BCOM 408 : การเขียนโปรแกรม COBOL
BCOM 409 : การเขียนโปรแกรม RPG
BCOM 413 : สัมมนาด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2541 BCOM 402 : การเขียนโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล BCOM 302 : โปรแกรมควบคุมระบบ
BCOM 404 : การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
BCOM 413 : สัมมนาด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2542 BCOM 402 : การเขียนโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล
BCOM 412 : การเขียนโปรแกรม PASCAL
BCOM 302 : โปรแกรมควบคุมระบบ
BCOM 404 : การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
BCOM 413 : สัมมนาด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2543 COMM 205 : คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อการผลิตสื่อ
BCOM 302 : โปรแกรมควบคุมระบบ
BCOM 402 : การเขียนโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล
BCOM 404 : การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
[ฤดูร้อน] BCOM 413 : สัมมนาด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2544 BCOM 101 : คอมพิวเตอร์เบื้องต้นฯ
BCOM 402 : การเขียนโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล
BCOM 101 : คอมพิวเตอร์เบื้องต้นฯ
BCOM 201 : Survey of software packages..
BCOM 302 : โปรแกรมควบคุมระบบ
2545 BCOM 101 : คอมพิวเตอร์เบื้องต้นฯ
BCOM 402 : การเขียนโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล
CPSC 101 : ภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
BCOM 302 : โปรแกรมควบคุมระบบ
2546 CPSC 211 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ CPSC 214 : หลักการภาษาชุดคำสั่ง
CPSC 213 : โครงสร้างคอมพิวเตอร์ฯ
2547 CPSC 314 : ระบบปฏิบัติการ
CPSC 328 : การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ
CPSC 214 : หลักการภาษาชุดคำสั่ง
CPSC 213 : โครงสร้างคอมพิวเตอร์ฯ
BCOM 201 : ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
2548 BCOM 302 : โปรแกรมควบคุมระบบ
CPSC 213 : โครงสร้างคอมพิวเตอร์ฯ
CPSC 314 : ระบบปฏิบัติการ
CPSC 328 : การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ
CPSC 218 : การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
CPSC 217 : ระบบปฏิบัติการ
CPIS 321 : การโปรแกรมจาวา
2549 CPSC 213 : โครงสร้างคอมพิวเตอร์ฯ
CPSC 317 : หลักการภาษาชุดคำสั่ง
CPSC 328 : การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ
PSYC 100 : การคิด การสร้างสรรค์และการแสดงออก
CPSC 218 : การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
CPSC 217 : ระบบปฏิบัติการ
CPIS 321 : การโปรแกรมจาวา
PSYC 401 : การเตรียมการเพื่ออนาคต
[ฤดูร้อน] CPSC 218 : การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
[ฤดูร้อน] CPIS 321 : การโปรแกรมจาวา
2550 CPSC 213 : โครงสร้างคอมพิวเตอร์ฯ
CPSC 317 : หลักการภาษาชุดคำสั่ง
CPSC 328 : การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ
CPIS 321 : การโปรแกรมจาวา
CPSC 431 : เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
CPSC 217 : ระบบปฏิบัติการ
CPIS 321 + CPSC 218 : การโปรแกรมจาวา
ฤดูร้อน 2550 EDAD 537 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ?
เสาร์-อาทิตย์ 21 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2551 รวม 45 ชั่วโมง เสาร์เรียน 7 ชม. อาทิตย์เรียน 6 ชม.
สัปดาห์ละ 13 ชั่วโมง 9.00-17.00 และ 9.00-16.00 (13 * 3 + 6) สอบปลายภาควันที่ 13 กรกฎาคม 2551
2551 CPSC 213 : โครงสร้างคอมพิวเตอร์ฯ
CPSC 317 : หลักการภาษาชุดคำสั่ง
CPSC 328 : การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ
CPIS 321 : การโปรแกรมจาวา
CPSC 431 : เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 #
CPIS 324 : การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ#
CPIS 321 : การโปรแกรมจาวา
[ฤดูร้อน] CPIS 324 : การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ #
[ฤดูร้อน] CPIS 321 : การโปรแกรมจาวา #
1 / 2552 EDAD 537 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ?
เสาร์-อาทิตย์ 15 สิงหาคม - 5 กันยายน 2552 รวม 45 ชั่วโมง เสาร์เรียน 7 ชม. อาทิตย์เรียน 6 ชม.
สัปดาห์ละ 13 ชั่วโมง 9.00-17.00 และ 9.00-16.00 (13 * 3 + 6) สอบปลายภาควันที่ 6 กันยายน 2552
2552 CPIS 412/CPSC 411 : โครงงานฯ
CPSC 431 : เรื่องเฉพาะทาง 1
CPIS 211 : โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
CPIS 321 : การโปรแกรมจาวา
CPSC 432 : เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
CPIS 324 : การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ
CPIS 412 : โครงงานระบบฯ
ฤดูร้อน 2552 BUSI 511 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MBA)
CPIS 321 : การโปรแกรมจาวา
CPIS 324 : การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ
2553 CPIS 321 : การโปรแกรมจาวา
CPIS 211 : โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
COMP 100 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น
EDAD 537 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
CPIS 313 : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
CPIS 324 : การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ#
COMP 100 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น 2s.
CPIS 412 : โครงงานระบบฯ
CPIS 498 : ฝึกงาน
203 459 : นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางพระพุทธศาสนา
2554 COMP 100 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น 2s.
CPSC 213 : โครงสร้างคอมพิวเตอร์ฯ
CPIS 412 : โครงงานระบบฯ
BCOM 500 : หลักคอมพิวเตอร์ ธุรกิจเบื้องต้น
200 414 : การผลิตสื่อการเรียนรู้
COMP 100 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น 3s.
CPSC 217 : ระบบปฏิบัติการ
CPIS 321 : การโปรแกรมจาวา
2555 TECH 101 : media and technology in daily life 2s.
CPSC 213 : โครงสร้างคอมพิวเตอร์ฯ
CPSC 317 : หลักการภาษาชุดคำสั่ง
CPIS 324/CPSC 328 : การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ [php5]
PUBA 533 : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
BCOM 500 : หลักคอมพิวเตอร์ธุรกิจเบื้องต้น(clip)
TECH 101 : media and technology in daily life 2s.
CPSC 103 : ตรรกะดิจิทัล
CPSC 217 : ระบบปฏิบัติการ
CPSC 218 : การโปรแกรมเชิงวัตถุ
2556 TECH 101 : media and technology in daily life 2s.
CPSC 317 : หลักการภาษาชุดคำสั่ง
CPSC 433 : เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
TECH 101 : media and technology in daily life 2s.
CPSC 205 : ระบบปฏิบัติการ
2557 TECH 101 : media and technology in daily life 2s.
CPSC 415 : กฎหมาย ระเบียบ และจริยธรรมเชิงเทคโนโลยี
CPIS 324/CPSC 431 : เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
MGMT 500 : การสื่อสาร และการนำเสนอ
COMP 300 : คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน
การสืบค้นงานวิจัย D.P.A.+Ed.D. 3 สัปดาห์
การใช้สารสนเทศเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ 1 วัน M.B.A.4
TECH 101 : media and technology in daily life
CPSC 103 : ตรรกะดิจิทัล
CPSC 332 : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
COMP 300 : คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน
2558 TECH 100 : Media and Information Technology 4s.
CPSC 435 : จริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์
COMP 300 : คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน
BCOM 500 : สารสนเทศเพื่อการบริหาร
TECH 100 : Media and Information Technology 1s.
CPSC 103 : ตรรกะดิจิทัล
BCOM 121 : การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ
COMP 300 : คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน
2559 TECH 100 : Media and Information Technology 4s.
BCOM 241/CPSC 203 : โครงสร้างข้อมูล และขั้นตอนวิธี
COMP 300 : คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน
BCOM 500 : สารสนเทศเพื่อการบริหาร
CPSC 103 : ตรรกะดิจิทัล *
CPSC 205 : ระบบปฏิบัติการ
COMP 300 : คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน *
2560 TECH 100 : Media and Information Technology 4s.
BCOM 241/CPSC 203 : โครงสร้างข้อมูล และขั้นตอนวิธี
BCOM 331/CPSC 342 : การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ [php5 | asp]
COMP 300 : คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน
CPSC 103 : ตรรกะดิจิทัล *
CPSC 205 : ระบบปฏิบัติการ
BCOM 313 : กฎหมายและจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบอาชีพคอมพิวเตอร์
CPSC 332 : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
COMP 300 : คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน *
กีฬา และกิจกรรมอื่น
  1. ว่ายน้ำ พอที่จะว่ายข้ามแม่น้ำได้ เรียนมาแต่เล็กแต่น้อย
  2. ตีกอล์ฟ เคยเรียนรู้พอออกรอบได้ แต่ฐานะครอบครัวไม่ดีพอจะจ่ายแบบนั้น และไม่มีเหตุจูงใจให้ต้องไปที่แบบนั้น
  3. วิ่ง แต่เลิกไป เพราะมีอาการบาดเจ็บที่เข่าเล็กน้อย เนื่องจากนั่งรถทัวร์ไปกลับระหว่างเรียนโท ทุกสัปดาห์ 1 ปีเต็ม
  4. หมากกระดาน (หมากรุก หมากฮอร์ส scrabble หรือหมากล้อม) เคยเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
  5. รับเหรียญที่ระลึกบริจาคโลหิตครบ 7 ครั้งเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2543 (ถึงปี 2551 บริจาคไปรวมแล้ว 22 ครั้ง)
หนังสือประกอบการสอน และที่มีอยู่ในบ้าน
ผู้สนับสนุน ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation university
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : Education
Blog : ACLA
Blog : Lampang
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/k9XFh