ไอโอที (IoT)
ไอโอที (IoT) ไอโอทีคืออินเทอร์เน็ตสำหรับทุกอย่าง (itinlife557)
ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตคือการเชื่อมต่อผู้คนในโลกมากกว่าหนึ่งพันล้านให้สื่อสารกันได้ ผ่านอีเมล โซเชียลมีเดีย หรือแชท แต่การเชื่อมต่อไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้น การพัฒนาไม่มีวันหยุดนิ่ง นักพัฒนาเริ่มมองหา และสร้างสิ่งที่เรียกว่า อินเทอร์เน็ตสำหรับทุกอย่าง หรืออินเทอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่ง (The Internet of Things) ให้เป็นจริงขึ้นมา คือ เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์ให้สื่อสารกันได้ อาทิ สมาร์ทโฟน เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า โทรทัศน์ เครื่องวัดอุณหภูมิ กล้องวงจรปิด เซ็นเซอร์อุณภูมิ เซ็นเซอร์แสง หรือเซ็นเซอร์ความเคลื่อนไหวเข้าด้วยกัน โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในอนาคตมนุษย์จะคุ้นชินกับการควบคุมสิ่งรอบตัวที่อยู่ในระยะใกล้และไกล อยู่ที่บ้าน ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน หรือสำนักงาน และเรียกทุกอย่างที่เชื่อมต่อกันเป็นไอโอทีว่า ระบบอัจฉริยะ เพราะสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องรอรับการสั่งงาน
ตัวอย่างการควบคุมที่ใกล้เคียงกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน อาทิ การควบคุมอุณหภูมิภายในบ้านให้เหมาะกับการอยู่อาศัย การเปิดปิดไฟอัตโนมัติ การสั่งเครื่องต้มกาแฟให้ทำงานเมื่อเดินเข้าห้องทำงาน การใช้อุปกรณ์อัตโนมัติทำงานแทนคน ซึ่งมีผลทำให้ผู้บริหารพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์ทำงานแทนเพิ่มขึ้น และลดพนักงานลง ตัวอย่างกลุ่มงานที่นำไอโอทีมาใช้ให้เห็น อาทิ การใช้ด้านการทหาร การควบคุมคลังสินค้า ยานพาหนะ การขนส่งมวลชน ทางการแพทย์ การผลิตภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบควบคุมอาคาร
อุปกรณ์สำคัญที่สนับสนุนให้ไอโอทีนำมาใช้งานได้จริงในอนาคตอันใกล้ คือ อุปกรณ์ตรวจจับ (Sensors) ที่สามารถรับส่งข้อมูล ถูกฝังตัวเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้ารอบตัวเรา และสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ และการพัฒนาให้ทำงานร่วมกับ RFID ที่มีอยู่รอบตัวได้ ปัจจุบันมีหลักสูตร Arduino Programming Basic Course มีวิทยากรคือ อาคม ไทยเจริญ อบรมสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ชื่อ Arduino ซึ่งเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบ Open Source สามารถต่ออุปกรณ์เสริมผ่าน I/O ของบอร์ด และโปรแกรมสั่งงานได้ง่าย พัฒนาผ่านโปรแกรม ArduinoIDE และภาษาที่ใช้ก็มีโครงสร้างเหมือนภาษา C ราคาบอร์ด Arduino UNO R3 เริ่มต้นที่ 300 บาท เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านช่อง USB และเขียนโปรแกรมสั่งให้อุปกรณ์ทำงานได้ทันที
+ http://www.arduinoall.com
+ https://www.youtube.com/watch?v=sfEbMV295Kk
+ https://www.youtube.com/watch?v=QSIPNhOiMoE (How It Works: Internet of Things)
+ https://www.youtube.com/watch?v=9znRbMTimvc (Beginning with Internet of Things IoT for Developers)
+ http://www.telecomjournalthailand.com/internet-of-things/
+ http://its.sut.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=468
+ http://www.arduinothai.com
+ http://www.arduinoall.com
+ https://www.facebook.com/pages/Arduino-Thai-Project
+ http://www.thaieasyelec.com
+ http://www.telecomjournalthailand.com
รูปแบบธุรกิจกับ IoT
1. การดูแลมลพิษทางอากาศ (Air Pollution)
2. การตรวจหาไฟป่า (Forest Fire Detection)
3. การดูแลเด็ก (Offspring Care) 
4. การดูแลนักกีฬา (Sportsmen Care) 
5. การดูแลโครงสร้างสิ่งก่อสร้าง (Structural Health) 
6. การตรวจหาสมาร์ทโฟน (Smartphones Detection) 
7. การควบคุมเขตปริมณฑล(Perimeter Access Control) 
8. การควบคุมระดับรังสี (Radiation Levels) 
9. การควบคุมระดับแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Levels) 
10. การความคุมการจราจรแออัด(Traffic Congestion) 
11. การควบคุมถนน (Smart Roads) 
12. การควบคุมโคมไฟ (Smart Lighting) 
13. การช็อปปิ้งอย่างฉลาด (Intelligent Shopping) 
14. การควบคุมเสียงในตัวเมือง (Noise Urban Maps)
15. การควบคุมการขนส่งทางเรือ (Quality of Shipment Conditions)
16. การควบคุมคุณภาพน้ำ (Water Quality)
17. การจัดการน้ำเสีย (Waste Management)
18. การควบคุมที่จอดรถ (Smart Parking)
19. การควบคุมสนามกอล์ฟ (Golf Courses)
20. การควบคุมการรั่วของน้ำ (Water leakages)
21. การวินิจฉัยพาหนะอัตโนมัติ (Vehicle Auto-diagosis)
22. การควบคุมตำแหน่งสินค้า (Item Location)
+ http://www.libelium.com/resources/top_50_iot_sensor_applications_ranking/#show_infographic
+ https://www.linkedin.com/pulse/business-models-internet-things-mohit-agrawal
+ IoT โดย Libelium.com in Spain : bcom500_one_day_2559.pptx [MIS]
หลักสูตรอบรม
ARDUINO TUTOR - วิทยากร: อาคม ไทยเจริญ (อ.อาท)
+ https://www.facebook.com/IAETC
+ http://artchula.wix.com/iteng
ARDUI THAI - วิทยากร: ธนากร อินทสุทธิ์
+ http://www.arduithai.com/product/165/arduino-learning-kit
+ ภาพบรรยาการการอบรม


"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
http://goo.gl/72BPC