การรักษาพยาบาลโรค Hemorrhagic
ไข้เลือดออก (Hemorrhagic fever)
เป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กอายุ 2-10 ปี สาเหตุจากเชื้อไวรัส Dengue กับ Chigunkunya ซึ่งส่วนใหญ่และจะเกิดจากเชื้อ Dengue โดยมียุงลาย Aedes aegyti เป็นพาหะนำโรค
:: อาการ
อาการของโรคไข้เลือดออกจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะไข้สูง ผู้ป่วยจะมีไข้สูงอย่างเฉียบพลัน ซึม หน้าตาแดง ปวดศรีษะ กระหายน้ำ มักมีอาการเบื่ออาหาร และอาเจียนร่วมด้วยเสมอ บางคนอาจปวดท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่ หรือ ชายโครงขวา อาจมีอาการท้องผูกหรือถ่ายเหลว ประมาณวันที่ 3 ของไข้อาจมีผื่นแดงขึ้นตามแขนขาและลำตัว ไม่คัน บางคนอาจมีจุดเลือดออก มีลักษณะเป็นจุดแดงเล็ก ๆ หรืออาจเป็นจ้ำเขียวขึ้นตาม ใบหน้า แขน ขา ซอกรักแร้ ใน ระยะไข้สูงนี้จะใช้เวลาประมาณ 4-7 วัน
ระยะเลือดออกและช็อก จะเกิดในช่วงระหว่างวันที่ 3-7 อาการไข้จะเริ่มลดลง แต่กลับมีอาการปวดท้องและอาเจียนบ่อยขึ้น อาจอาเจียนเป็นเลือด เลือดกำเดาไหล ซึมมากขึ้น กระสับกระส่าย ตัวเย็น มือเท้าเย็นเหงื่อออกมาก ปัสสาวะน้อย มักเกิดภาวะช็อกตามมา ระยะนี้จะใช้เวลา 24-72 ชั่วโมง
ระยะฟื้นตัว ถ้าผู้ป่วยผ่านภาวะช็อก หรือผ่านภาวะวิกฤตแล้วก็จะฟื้นตัวสูสภาวะปกติรวมระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นเป็นจะไม่เกิน 10 วัน
:: สิ่งที่ตรวจพบ
ในระยะไข้สูง (39-40 องศาเซลเซียส )จะไม่ค่อยมีอาการไอหรือน้ำมูกไหล อาจตรวจพบจุดแดงขึ้นตามแขน หน้า ขา ในเพดานปาก กระพุ้งแก้ม หรือลิ้นไก่ มีคอแดงบ้างเล็กน้อย อาจมีอาการกดเจ็บบริเวณท้องใต้ลิ้นปี่หรือใต้ชายโครงด้านขวา คลำพบตับโต ในระยะนี้การทดสอบ Toueniquet ส่วนใหญ่จะให้ผลบวก ตั้งแต่วันที่ 2 ของไข้ โดยมีจุดเลือดออกมากกว่า 10 จุด ในวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ในระยะเลือดออกและช็อก พบผู้ป่วยกระสับกระส่าย ปากเขียว ตัวเย็น เหงื่อออกมาก ชีพจรเต้นเร็ว ความดันโลหิดต่ำ จนบางครั้งอาจจะวัดไม่ได้
:: การรักษา
  1. ถ้าอาการไม่รุนแรง ให้ผู้ป่วยพักผ่อนให้มาก ๆ ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวบ่อย ๆ ให้อาหารอ่อน และให้ดื่มน้ำมาก ๆ
  2. ให้ยาลดไข้ Paracetamol ทุก 4-6 ชั่วโมง (ห้ามใช้ Aspirin เพราะอาจทำให้เลือดออกได้ง่าย )
  3. ถ้าผู้ป่วยมีภาวะช็อกหรือเลือดให้รีบส่งแพทย์ โดยด่วน
ความหมายของสุขภาพ
สุขภาพ เป็นการกล่าวถึงลักษณะของการไม่เป็นโรค สุขภาพเป็นความสมบูรณ์ของคนใน 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และวิญญาณ (ปัญญา) หากสมบูรณ์อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเข้าสู่ที่เรียกว่าสุขภาวะ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ สุขภาพที่ดีมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุข
+ สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC