การเขียนตาราง ASCII
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : http://www.thaiall.com/asp/aspasc.htm | http://www.thaiabc.com/asp/aspasc.htm
ปรับปรุง : 2548-02-08 ()
[ การเขียนตาราง ASCII ]

 1. ข้อควรทราบ
 2. การเขียนตาราง ASCII แบบที่ 1
 3. การเขียนตาราง ASCII แบบที่ 2
 4. การเขียนตาราง ASCII แบบที่ 3
 5. แบบฝึกหัด
ข้อควรทราบ
 1. ผู้ที่เข้ามาในวงการคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่จะรู้จักตาราง ASCII ซึ่งมีตั้งแต่ 0 ถึง 255 และมักจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง
 2. สำหรับผู้ใช้ทั่วไปแล้ว แทบไม่รู้จักเลยก็ได้ แต่ทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ จะต้องใช้ตาราง ASCII และเห็นอยู่ทุกวัน สำหรับผู้ใช้นั้นไม่ต้องรู้ว่าตาราง ASCII หมายถึงอะไร เพราะคอมพิวเตอร์ตีความหมายที่ผู้ใช้กดบนแป้นพิมพ์ไปเป็นตัวอักษรบนจอภาพให้เรียบร้อยแล้ว เพราะตัวอักษรที่มักเห็นบนจอภาพ ก็คือ ตัวอักษรในมาตรฐาน ของ ASCII นั้นเอง
 3. แต่สำหรับ programmer แล้ว การจะควบคุมการแสดงผล บางครั้งจะต้องรู้ว่าตัวอักษรใดมีรหัสเป็นอะไร ดังนั้นบทนี้จะแสดงการใช้ ASP พิมพ์ตาราง ASCII ขึ้นมา
 4. ASCII ย่อมาจาก American Standard Code for Information Interchange

การเขียนตาราง ASCII แบบที่ 1
พิมพ์ตารางอย่างง่าย ๆ ไม่ต้องจัดอะไรมาก แต่ใช้ความสามารถของ function chr เป็นหลัก
และใช้การทำซ้ำด้วย for เพราะสั้น และง่ายกว่า while สำหรับหน้าที่แบบนี้
โปรแกรมนี้ใช้หลักการทำซ้ำ ชุดเดียว ด้วยคำสั่ง for และปิดด้วย next
ตัวอย่างคำสั่ง ตัวอย่างผลลัพธ์
<%
  for n=0 to 255
   response.write( n & chr(n) &"<br>")
  next
%>
0 ..
1 ..
2 ..
3 ..
4 ..
5 ..
6 ..
7 ..
8 ..
9 ..
10 ..
ไปจนถึง 255 
Click ทดสอบโปรแกรม | ดูเฉพาะ Source code เท่านั้น
การเขียนตาราง ASCII แบบที่ 2
ตาราง ASCII นี้ พิมพ์บรรทัดละ 16 ไปจนครบ 256
ดูง่ายกว่าแบบที่ 1 อีกหน่อย แต่เขียนยากกว่าอีกนิด
ลองดูผลลัพธ์ แล้วบอกสิครับว่า อักษร z มีรหัส ASCII เป็นเลขอะไร
โปรแกรมนี้จะใช้ For ซ้อน For ทำให้พิมพ์แยกบรรทัดได้ในลักษณะหนึ่ง
ตัวอย่างคำสั่ง ตัวอย่างผลลัพธ์
<%
  for n=0 to 15
   for i = 0 to 15
     response.write( n*16+i & chr(n * 16 + i) & " ")
   next
   response.write( "<hr>")
  next
%>
0.. 1.. 2.. ... 16..
... ... ... ... ....
ไปจนถึง 255 
Click ทดสอบโปรแกรม | ดูเฉพาะ Source code เท่านั้น
การเขียนตาราง ASCII แบบที่ 3
ตาราง ASCII นี้ พิมพ์บรรทัดละ 8 ไป 32 บรรทัด ทำให้ครบ 256
ใช้หลักการทำซ้ำเพื่อสร้างตาราง ต้องมีความเข้าใจเรื่องตาราง มากพอสมควร จึงจะเข้าใจวิธีนี้
ลองดูผลลัพธ์ แล้วบอกสิครับว่า อักษร A มีรหัส ASCII เป็นเลขอะไร
โปรแกรมนี้แสดงให้เห็นการ ใช้ For ซ้อน For ร่วมกับตาราง
และเพิ่มส่วนกำหนด Body เพื่อให้เห็นการเขียนร่วมกับ html มากขึ้น
ตัวอย่างคำสั่ง ตัวอย่างผลลัพธ์
<%
  response.write("<body bgcolor=#ddffdd>")
  response.write("<table width=100% border=2>")
  for c=0 to 7
   response.write("<td bgcolor=#ffffdd><font face=system>";
   for n=0 to 32  	
     response.write( c*32+n & " - " & chr(c * 32 + n))
     response.write( "<br>" )
   next
   response.write( "</td>")
  next
  response.write("</table>")
  response.write("</body>")
%>

หรือเขียนอีกแบบก็ได้ว่า พร้อมเติมสีพื้นเป็นสีเขียวอ่อน
<body bgcolor=#ddffdd> <table width=100% border=2> <% for c=0 to 7 response.write("<td bgcolor=#ffffdd><font face=system>") for n=0 to 31 response.write( c*32+n & " - " & chr(c * 32 + n)) response.write( "<br>" ) next response.write( "</td>") next %> </table> </body>
0... 32.. 64.. ...
1... 33.. .... ...
.... .... .... ...
15.. 63.. 95.. ...
Click ทดสอบโปรแกรม | ดูเฉพาะ Source code เท่านั้น
แบบฝึกหัด
  ให้ทำตามโจทย์ต่อไปนี้
 1. พิมพ์ ตาราง ASCII ตามตัวอย่างใดก็ได้
 2. พิมพ์ ตาราง ASCII ในรูปแบบที่ท่านชอบ แต่ให้ต่างจากตัวอย่าง
 3. พิมพ์ ตาราง ASCII โดยใช้การทำซ้ำด้วย While (แบบใดก็ได้ แล้วแต่ใจท่าน)แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223