ฝึกฟัง ฝรั่งพูด Pactice for listening
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiall.com | thaiabc.com
ปรับปรุง : 2549-05-01 (เพิ่ม dekgeng.com)
สารบัญ
- แฟ้มเสียงจาก English Test (Mp3 จาก http://www.english-test.net) ชัดมาก ๆ และดีมาก ๆ
- สอบฟังเสียง A ถึง Z (แต่ได้มาไม่ครบ 26 ตัว)
- โปรแกรมช่วยจัดแฟ้มเสียงจากผลการสืบค้นใน http://encarta.msn.com
- jokes.htm ผมเก็บเสียงไว้ 10 แฟ้ม พื้นที่ 4 MB
- http://www.dekgeng.com/thai/testkorkai.html ฝึกฟังเสียง ก ถึง ฮ
วิทยุออนไลน์ (Radio Online)
- bbc.co.uk(MP,RA)
- cnn.com(MP)
- cnn.com(PODCasting-MP3)

  แนะนำเว็บ (Web Guides)
 1. http://www.manythings.org/jokes/ ตลกแบบ MP3
 2. http://www.poets.org/audio.php (Flash มีให้ฟังเยอะมาก ๆ และยาวแบบมืออาชีพ Poets)
 3. http://www.englishlistening.com/flmenu.php?level=1 สุดยอดเสียดายมีแค่ 10 บทความ (ใช้ .SWF)
  # Colleen is in her first year of college, and works part-time in a restaurant. ...
  # Dawn is an American high school student. She likes living ...
 4. http://www.esl-lab.com/elem/elemrd1.htm#pre [ play .ram but can not use MPlayer]
 5. http://esl.about.com/library/courses/blcourses_beginner_listening.htm (.RAM) มีตัวอย่างมากมาย
 6. http://www.manythings.org/songs/ สอนภาษาอังกฤษด้วยเพลง
  http://www.manythings.org/songs/ck-saints.mp3
  http://www.manythings.org/songs/ck-beer.mp3
  http://www.manythings.org/songs/ck-sweetheart.mp3
 7. http://iteslj.org/links/ESL/Quizzes/Quizzes_with_Sound/ (Link ไปเว็บไซต์ Listen มากมาย)
 8. http://www.english-test.net/index4.html
  http://www.english-test.net/esl/learn/english/grammar/ii003/esl-test.php
  http://www.english-test.net/esl/learn/english/grammar/ei001/incompl-elem-001.mp3
  http://www.english-test.net/esl/learn/english/grammar/ei010/incompl-elem-010.mp3
  http://www.english-test.net/esl/learn/english/grammar/ii097/incompl-inter-097.mp3
  http://pimsleur.english-test.net/thai/pimsleur-thai.html
 9. http://encarta.msn.com
 10. http://www.evgschool.org/ESL_clothes.htm (wav in external)
 11. http://esl-lab.com/returns/returnsrd1.htm (Conversation and Quiz)
  http://esl-lab.com/returns/returnsc1.htm (มี Script ของบทสนทนา แฟ้ม .ram)
  http://esl-lab.com/ramfiles/returns.ram (รู้ URL แต่ copy มาใช้ไม่ได้ เพราะต้อง online)
 12. http://international.ouc.bc.ca/pronunciation/ (แต่ละแฟ้ม > 10 MB)
  http://international.ouc.bc.ca/pronunciation/pron01.mp3
  http://international.ouc.bc.ca/pronunciation/pron02.mp3
  http://international.ouc.bc.ca/pronunciation/unit13.mp3
 13. http://www.onestopenglish.com/tefl_skills/listening_tefl_esl/pronunciation_practice.htm ฝึกออกเสียง
  http://www.onestopenglish.com/tefl_skills/listening_tefl_esl/mp3/real/getreal1_pronunciation9.mp3
  http://www.onestopenglish.com/tefl_skills/listening_tefl_esl/mp3/real2/getreal2_pronunciation6.mp3
  http://www.onestopenglish.com/tefl_skills/listening_tefl_esl/mp3/real3/getreal3_pronunciation11.mp3
 14. เก่งภาษา.คอม (Reading)

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223