ฝึกฟัง ฝรั่งพูด Pactice for listening
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2558-08-03 (ปรับฟอร์ม)
บทนำ
      การสื่อสารมีหลายทักษะที่จำเป็น ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งผู้คนเห็นพ้องต้องกันว่า ในการสื่อสารต้องเริ่มต้นจากการฟัง (listen) ถ้าฟังเข้าใจ ก็จะพูด (speak) โต้ตอบได้ แล้วค่อยอ่าน (read) และเขียน (write) ตามมา ดังนั้นคนที่หูหนวกมักเป็นใบ้ แต่คนเป็นใบ้อาจหูไม่หนวก
      ปัจจุบันนักศึกษาที่จะไปเรียนต่อในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน มักใช้คะแนนสอบ TOEIC หรือ TOEFL ซึ่งการสอบ TOEIC มี 2 ส่วน ๆ ละ 100 ข้อ ให้เวลา 45 นาที และ 75 นาที รวมเป็น 120 นาที = 2 ชั่วโมงสำหรับทำข้อสอบ ส่วนแรกจะให้ความสำคัญกับการฟัง จึงเปิดเทปให้ผู้เข้าสอบฟังเป็นเวลา 45 นาที ประกอบด้วยข้อสอบ 4 + 3 = 7 ลักษณะข้อสอบ ดังนี้
Section I: Listening = 100 items in 45 Minutes
Part 1: Photographs = ฟังว่าข้อใดอธิบายภาพ 10 ข้อ มี 4 ตัวเลือก
Part 2: Question-Response = ฟังทั้งคำถามและคำตอบ 30 ข้อ มี 3 ตัวเลือก
Part 3: Conversations = ฟังคนคุยกัน อ่านคำถามเลือกคำตอบ 30 ข้อ มี 4 ตัวเลือก
Part 4: Short Talks = ฟังคนพูด อ่านคำถามเลือกคำตอบ 30 ข้อ มี 4 ตัวเลือก
Section II: Reading = 100 items in 75 Minutes
Part 5: Incomplete Sentences มี 40 ข้อ
Part 6: Error Recognition or Text Completion มี 12 ข้อ
Part 7: Reading Comprehension มี 48 ข้อ

+ https://archive.org/details/TOEIC_test มีแฟ้มเสียง TOEIC หลายชุด ๆ ละ 4 ตอนครบ
+ Part 1 https://archive.org/download/TOEIC_test/TOEIC1_photographs.mp3
+ Part 2 https://archive.org/download/TOEIC_test/TOEIC2_photographs.mp3
+ Part 3 https://archive.org/download/TOEIC_test/TOEIC3_photographs.mp3
+ Part 4 https://archive.org/download/TOEIC_test/TOEIC4_photographs.mp3
+ http://www.english-test.net/toeic/listening/autobahn.html ลองฟัง ลองทำทีละข้อ เฉลยทันที
+ https://www.youtube.com/watch?v=YBQ-irnWrmY ข้อสอบ 45 นาที 100 ข้อ
สารบัญ
- แฟ้มเสียงจาก English Test (Mp3 จาก http://www.english-test.net) ชัดมาก ๆ และดีมาก ๆ
- สอบฟังเสียง A ถึง Z (แต่ได้มาไม่ครบ 26 ตัว)
- โปรแกรมช่วยจัดแฟ้มเสียงจากผลการสืบค้นใน http://encarta.msn.com
- jokes.htm ผมเก็บเสียงไว้ 10 แฟ้ม พื้นที่ 4 MB
- http://www.dekgeng.com/thai/testkorkai.html ฝึกฟังเสียง ก ถึง ฮ
วิทยุออนไลน์ (Radio Online)
- bbc.co.uk(MP,RA)
- cnn.com(MP)
- cnn.com(PODCasting-MP3)
esl-lab.com
ESL ย่อมาจาก English as a second language เป็นคำที่นักศึกษาไทย ที่ไปเรียนต่อในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ก็จะต้องปรับพื้นฐานให้สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดีพอที่จะเรียกว่า ภาษาที่สอง (Second Language) แล้วจึงจะเข้า course เพื่อเรียนหนังสือกับเขาได้รู้เรื่อง แต่ภาษาเป็นอุปสรรคสำหรับหลายชาติ โดยเฉพาะคนไทย จึงมี LAB ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติ หรือการฝึกอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ก่อนสอบวัดระดับด้วย TOEFL หรือ TOEIC หากคะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด ก็จะเข้าศึกษาได้ esl-lab.com (sound + script)
+ Answering Machine 0.34
+ A Day at School 1.35
+ Apartments for Rent 0.49
+ Bookstore Shopping 1.31
+ Camping Under the Stars 1.17
+ Christmas is Coming! 1.11
CommonCraft.com It is easy + transcript + interested + 3 minutes
เว็บไซต์ CommonCraft.com (งานที่ทำด้วยมือธรรมดา หรือ งานฝีมือที่พบบ่อย หรือ หัตถกรรม สามัญ) เป็นเว็บไซต์สอนภาษาอังกฤษ ให้บริการระดับองค์กร หรือโรงเรียน แต่มีตัวอย่างคลิ๊ปแบบ Demo ให้เป็นตัวอย่าง หากสนใจก็สมัครเข้าไปใช้บริการ และนำคลิ๊ปมาสอนได้มากกว่าที่เผยแพร่แบบ Demo คลิ๊ปที่จัดทำขึ้นดูง่าย และแตกต่าง เพราะใช้การตัดกระดาษ และเคลื่อนไหวทีละขั้นตอนแบบ Stop-motion ใช้ศัพท์ที่ง่าย พูดช้า ชัด และเนื้อหาประมาณ 3 นาที ซึ่งไม่ยาวเกินไป
+ Social media in plain english
+ Twitter in plain english
+ Social networking in plain english
+ Blog in plain english
+ Augmented Reality in plain english
+ QR Codes Explained in plain english
+ Computer Software in plain english
+ Computer Hardware in plain english
BreakingNewsEnglish.com
16 ข่าวเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันเป็นภาษาอังกฤษ โดย Sean Banville
รวมข่าวด้านเทคโนโลยีจาก breakingnewsenglish.com
เป็นเว็บสอนภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติ สอนโดย Sean Banville
เจ้าของเว็บไซต์บอกว่า ตอนเรียนโทที่ Birmingham University
ได้อ่านหนังสือ "Appropriate Methodology and Social Context"
ทำให้คิดเกี่ยวกับข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวันที่อ่านไปก็นั่งดื่มชาไปด้วย
แล้วทำให้นึกถึงบทเรียนข่าวภาษาอังกฤษ 
จากนั้นอีก 18 เดือนก็ทำเป็นหัวข้อวิทยานิพนท์
เขาทำข่าวภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนสอนภาษาในญี่ปุ่น และมีคุณครูมากมายให้คำแนะนำต่าง ๆ
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.breakingnewsenglish.com/about.html
+ http://www.breakingnewsenglish.com/technology.html
ถ้าคุยกับนักศึกษา ผมจะเคยเรื่องข่าว แล้วให้นักศึกษานำเสนอเรื่องหมวก 6 ใบ ว่าคิดอย่างไรกับข่าวที่ผมเล่าไปนั้น โดยให้นักศึกษาเลือกสีหมวกกันเอง 1. White Hat: ใช้ข้อมูลข่าวสาร 2. Red Hat: ใช้อารมณ์ความรู้สึก 3. Black Hat: ใช้การตั้งคำถามหรือตั้งข้อสงสัยมุมลบ 4. Yellow Hat: ใช้การมองในแง่ดี และมีความหวัง 5. Green Hat: ใช้การคิดอย่างสร้างสรรค์ 6. Blue Hat: ใช้การควบคุมความคิดทั้งหมดให้มองเห็นภาพรวมของการคิด http://www.thaiall.com/blog/admin/4249/
1. ไม่เป็นธรรมถ้าถูกไล่ออกเพราะใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ Woman Fired for Using Capital Letters + http://www.thaiall.com/blog/burin/6058/ + http://www.breakingnewsenglish.com/0909/090904-capital_letters.html + http://www.breakingnewsenglish.com/0909/090904-capital_letters.mp3 --- 2. นักเล่นเกมเกาหลีตายหลังเล่นต่อเนื่องยาวนานกว่า 50 ชั่วโมง Online Gaming + http://www.thaiall.com/blog/burin/6052/ + http://www.breakingnewsenglish.com/0508/050811-gaming-e.html + http://www.breakingnewsenglish.com/0508/050811-gaming-e.mp3 --- 3. นกโกรธถูกดาวน์โหลดไปครึ่งพันล้านแล้ว Angry Birds Downloads Hit Half a Billion + http://www.thaiall.com/blog/burin/6265/ + http://www.breakingnewsenglish.com/1111/111103-angry_birds.html + http://www.breakingnewsenglish.com/1111/111103-angry_birds.mp3 --- 4. เตือนผู้หญิงในการใช้สื่อสังคม Women More Cautious On Social Media + http://www.thaiall.com/blog/burin/6262/ + http://www.breakingnewsenglish.com/1202/120225-social_media.html + http://www.breakingnewsenglish.com/1202/120225-social_media.mp3 --- 5. ผู้ประดิษฐ์อุปกรณ์ควบคุมทางไกลเสียชีวิตด้วยวัย 96 ปี Remote Control Inventor Dies Aged 96 + http://www.thaiall.com/blog/burin/6260/ + http://www.breakingnewsenglish.com/1205/120523-remote_control.html + http://www.breakingnewsenglish.com/1205/120523-remote_control.mp3 --- 6. รถโตโยต้านำเสนอวีดีโอการทำงานของรถไร้คนขับ Toyota shows video of driverless car + http://www.thaiall.com/blog/burin/6257/ + http://www.breakingnewsenglish.com/1301/130108-driverless_car.html + http://www.breakingnewsenglish.com/1301/130108-driverless_car.mp3 --- 7. คิดจากสมองส่งรหัสผ่านแทนการพิมพ์รหัสผ่าน Pass-thoughts to replace passwords + http://www.thaiall.com/blog/burin/6255/ + http://www.breakingnewsenglish.com/1304/130412-passwords.html + http://www.breakingnewsenglish.com/1304/130412-passwords.mp3 --- 8. เครื่องพิมพ์ดีดจะช่วยหยุดการรั่วไหลของข่าวสาร Typewriters to stop Russian computer leaks + http://www.thaiall.com/blog/burin/6253/ + http://www.breakingnewsenglish.com/1307/130715-computer_leaks.html + http://www.breakingnewsenglish.com/1307/130715-computer_leaks.mp3 --- 9. ซัมซุงเปิดเผยสมาร์ทนาฬิกาเครื่องใหม่ Samsung unveils new smartwatch + http://www.thaiall.com/blog/burin/6250/ + http://www.breakingnewsenglish.com/1309/130907-smartwatch.html + http://www.breakingnewsenglish.com/1309/130907-smartwatch.mp3 --- 10. ตำรวจจับมะพร้าวลูกหนึ่งไปไว้ที่สถานีตำรวจ Police arrest a coconut + http://www.thaiall.com/blog/burin/6247/ + http://www.breakingnewsenglish.com/1309/130909-coconuts.html + http://www.breakingnewsenglish.com/1309/130909-coconuts.mp3 --- 11. เว็บไซต์ขายหนังสือระดับโลกทดสอบใช้ drone ให้บริการส่งหนังสือ Amazon.com testing drone delivery service + http://www.thaiall.com/blog/burin/6243/ + http://www.breakingnewsenglish.com/1312/131204-drone-delivery-service.html + http://www.breakingnewsenglish.com/1312/131204-drone-delivery-service.mp3 --- 12. หุ่นจะฉลาดกว่ามนุษย์ในปี 2029 Artificial Intelligence + http://www.thaiall.com/blog/burin/6240/ + http://www.breakingnewsenglish.com/1402/140226-artificial-intelligence.html + http://www.breakingnewsenglish.com/1402/140226-artificial-intelligence.mp3 --- 13. ส่งข้อความไปเดินไปอันตรายนะ เข้าโรงพยาบาลกว่า 6000 คนทีเดียว Texting while walking is dangerous + http://www.thaiall.com/blog/burin/6237/ + http://www.breakingnewsenglish.com/1403/140312-texting-while-walking.html + http://www.breakingnewsenglish.com/1403/140312-texting-while-walking.mp3 --- 14. อียูโหวตให้มีการใช้ที่ชาร์ตโทรศัพท์แบบมาตรฐาน EU votes for universal phone charger + http://www.thaiall.com/blog/burin/6233/ + http://www.breakingnewsenglish.com/1403/140318-phone-charger.html + http://www.breakingnewsenglish.com/1403/140318-phone-charger.mp3 --- 15. กูเกิ้ลออกอุปกรณ์ตรวจสอบสุขภาพแบบสวมใส่ Google to launch wearable health monitor + http://www.thaiall.com/blog/burin/6228/ + http://www.breakingnewsenglish.com/1406/140618-wearable-health-device.html + http://www.breakingnewsenglish.com/1406/140618-wearable-health-device.mp3 --- 16. เด็กอังกฤษหกขวบ รู้ว่าจะใช้เทคโนโลยีอย่างไรเท่าผู้ใหญ่วัย 45 ขวบ People use technology more, sleep less + http://www.thaiall.com/blog/burin/6222/ + http://www.breakingnewsenglish.com/1408/140809-sleeping.html + http://www.breakingnewsenglish.com/1408/140809-sleeping.mp3
แนะนำเว็บ (Web Guides)
 1. http://www.manythings.org/jokes/ ตลกแบบ MP3
 2. http://www.poets.org/poetsorg/poems?field_occasion_tid=806 (soundcloud.com)
 3. http://www.englishlistening.com/flmenu.php?level=1 สุดยอดเสียดายมีแค่ 10 บทความ (ใช้ .SWF)
  + # Colleen is in her first year of college, and works part-time in a restaurant. ...
  + # Dawn is an American high school student. She likes living ...
 4. http://www.esl-lab.com/elem/elemrd1.htm#pre [ play .ram but can not use MPlayer]
 5. http://esl.about.com/library/courses/blcourses_beginner_listening.htm (.RAM) มีตัวอย่างมากมาย
 6. http://www.manythings.org/songs/ สอนภาษาอังกฤษด้วยเพลง
  + http://www.manythings.org/songs/ck-saints.mp3
  + http://www.manythings.org/songs/ck-beer.mp3
  + http://www.manythings.org/songs/ck-sweetheart.mp3
 7. http://iteslj.org/links/ESL/Quizzes/Quizzes_with_Sound/ (Link ไปเว็บไซต์ Listen มากมาย)
 8. http://www.english-test.net/index4.html
  + http://www.english-test.net/esl/learn/english/grammar/ii003/esl-test.php
  + http://www.english-test.net/esl/learn/english/grammar/ei001/incompl-elem-001.mp3
  + http://www.english-test.net/esl/learn/english/grammar/ei010/incompl-elem-010.mp3
  + http://www.english-test.net/esl/learn/english/grammar/ii097/incompl-inter-097.mp3
  + http://pimsleur.english-test.net/thai/pimsleur-thai.html
 9. http://encarta.msn.com
 10. http://www.evgschool.org/ESL_clothes.htm (wav in external)
 11. http://esl-lab.com/returns/returnsrd1.htm (Conversation and Quiz)
  + http://esl-lab.com/returns/returnsc1.htm (มี Script ของบทสนทนา แฟ้ม .ram)
  + http://esl-lab.com/ramfiles/returns.ram (รู้ URL แต่ copy มาใช้ไม่ได้ เพราะต้อง online)
 12. http://international.ouc.bc.ca/pronunciation/ (แต่ละแฟ้ม > 10 MB)
  + http://international.ouc.bc.ca/pronunciation/pron01.mp3
  + http://international.ouc.bc.ca/pronunciation/pron02.mp3
  + http://international.ouc.bc.ca/pronunciation/unit13.mp3
 13. http://www.onestopenglish.com/tefl_skills/listening_tefl_esl/pronunciation_practice.htm ฝึกออกเสียง
  + http://www.onestopenglish.com/tefl_skills/listening_tefl_esl/mp3/real/getreal1_pronunciation9.mp3
  + http://www.onestopenglish.com/tefl_skills/listening_tefl_esl/mp3/real2/getreal2_pronunciation6.mp3
  + http://www.onestopenglish.com/tefl_skills/listening_tefl_esl/mp3/real3/getreal3_pronunciation11.mp3
 14. เก่งภาษา.คอม (Reading)
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation university
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : Education
Blog : ACLA
Blog : Lampang
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC