การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ
ความหมายของธุรกิจ (Meaning of business) # #1 ธุรกิจ หมายถึง องค์การ หรือกิจการที่ก่อให้เกิดสินค้า และบริการ ธุรกิจเป็นกระบวนการทั้งหมดของการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาเปลี่ยนสภาพตามกรรมวิธีการผลิตด้วยแรงคน และเครื่องจักรให้เป็นสินค้า เพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการ กิจกรรมของธุรกิจจึงรวมทั้งการผลิต การซื้อ ขาย การจำแนกแจกจ่ายสินค้า การขนส่ง การธนาคาร การประกันภัย และอื่น ๆ
#2 ธุรกิจ หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำให้มีการผลิตสินค้า และบริการ มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน จำหน่าย และกระจายสินค้าและมีประโยชน์หรือกำไรจากกิจกรรมนั้น ธุรกิจมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุยษ์ในสังคมปัจจุบันมากเพราะนอกจากจะเป็นองค์การที่ผลิตสินค้า หรือบริการที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิต หรือปัจจัย4 การประกอบธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก หรือใหญ่แค่ไหนก็ตาม สิ่งที่สำคัญ คือ กำไร เพราะเป็นแรงจูงใจของการดำเนินการทางธุรกิจ ก่อให้เกิดการแข่งขันและการขยายตัวทางธุรกิจให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
#3 ธุรกิจ หมายถึง ความพยายามที่เป็นแบบแผนของนักธุรกิจในการผลิต และขายสินค้า หรือบริการ เพื่อสนองความต้องการของสังคมโดยมุ่งหวังกำไร
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ
ความเข้าใจในแนวคิดและคำศัพท์ทางคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การจัดเก็บข้อมูลและการสื่อสารข้อมูล โดยมุ่งเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และองค์กรธุรกิจ โดยมีแนวคิดที่ครอบคลุมถึงการพัฒนาระบบข้อมูล การทำงานประเภทตารางคำนวณในการแก้ปัญหางานธุรกิจ การใช้และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับวิธีการทำธุรกิจขององค์กร โดยครอบคลุมถึงการทำงานจริง ฝึกปฏิบัติ เช่น การประมวลผลคำ สเปรดชีต ฐานข้อมูล เวิลด์ไวด์เว็บ การเข้าถึงอีเมล์ อินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้ในสำนักงาน Understanding the concepts and terminology of computer hardware and software, data storage and data communication focus on the relationship between technology and business organizations, the concept covers the development of information systems, operation of grid computing to solve business problems, using and management of modern technology, the impact on the organization's way of doing business covers real work, practices such as word processing, spreadsheets, databases, world wide web, email, internet, and office application software.
1. แนวคิดและคำศัพท์ทางคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) # ซอฟต์แวร์ (Software) # เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) #
แหล่งรวมคำศัพท์คอมพิวเตอร์
+ http://dictionary.sanook.com
+ http://whatis.techtarget.com
+ http://www.thefreedictionary.com/glossary
+ http://www.sharpened.net/glossary/
+ http://www.techterms.com/
+ http://www.cnet.com/Resources/Info/Glossary/index.html
+ http://www.factmonster.com/ipka/A0006024.html
+ http://www.ebiz-u.com/glossary.htm
+ http://thaiall.com/moodle/mod/glossary/index.php?id=1
คำศัพท์ที่น่าสนใจ
+ VPS = เครื่องบริการส่วนตัวเสมือนจริง (clip: linode.com)
+ sophisticate = ซับซ้อน ?
+ connecting the dots = เชื่อมต่อกับจุด
+ Backup & Restore = สำรอง และ กู้คืน
+ TOR Browser = The Onion Router
+ Ultra Surf = โปรแกรมช่วยกำหนด Proxy ให้ IE
+ Virtual Box = กล่องเสมือนจริง
+ Sketchup = โปรแกรมวาดภาพสามมิติ+คลิ๊ป
ประเด็นที่น่าสนใจ
+ Battery, power inverter, power meter, adapter
+ Linux SIS : ภัทระ เกียรติเสวี
+ Pebble : Smartwatch
+ Pebble : Kickstarter.com
+ Security Trends in 2559
+ Load Balance ด้วย Mikrotik
+ ซีดีจันทรา (Chantra CD)
+ ซีดีสุริยัน (Suriyan CD)

Hardware


Software

อภิธานศัพท์
Glossary
คำศัพท์ทางคอมพิวเตอร์มีมากมาย
ลองมาดู 17 เว็บไซต์ว่าจะนำไปสู่ศัพท์วิชาการ
ซึ่งวิชาการ หรือการศึกษา คือ ธุรกิจอีกประเภทหนึ่ง

SMARTERER IS ON THE MOVE
We're becoming part of Pluralsight!
Smarterer will shut down on January 1, 2016.
บริการทดสอบทักษะการเขียนโปรแกรม
มีโปรแกรมให้เลือกทดสอบมากมาย
เช่น JavaScript, PHP, WordPress และ MySQL
ปล.ผมพบวันที่ 30 ธ.ค.58 แต่ปิด sign up ไปแล้ว
ข้อมูลจาก https://blog.eduzones.com/moobo/153780
1. smarterer.com => pluralsight.com ไม่ฟรี (Code sim)
2. duolingo.com เกมเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
3. memrise.com เกมกระตุ้นสมอง และภาษา
4. lumosity.com เกมทางวิทยาศาสตร์
5. gutenberg.org อ่านหนังสือฟรี
6. openculture.com เรียนวัฒนธรรม และอีบุ๊ค
7. udacity.com เว็บสอนด้านไอที มีค่าใช้จ่าย
8. cliffsnotes.com คู่มือตำราสำหรับนักเรียน นักศึกษา
9. ted.com ข้อมูลชีวิต และเทคโนโลยี มี TED Talk
10. futurelearn.com มีหลักสูตรเรียนฟรีมากมาย
11. digital-photography-school.com รวมบทความการถ่ายภาพ
12. drawspace.com สอนเทคนิคการวาดภาพ
13. artyfactory.com รวมผลงานศิลปะ และบทเรียนทำงานศิลปะ
14. justinguitar.com สอนเทคนิคการเล่นกีต้า
15. hackaday.com สอนซ่อม และประดิษฐ์อุปกรณ์ใช้เองที่บ้าน
16. doityourself.com รวมเทคนิคทำงานประดิษฐ์
17. instructables.com รวมเทคนิคทำงานประดิษฐ์
ขอบคุณข้อมูล
- 24 Killer Websites that Make You Cleverer
- 19 Websites That Will Make You Smarter in Every Way
- 17 Websites That Will Make You Smarter
+ http://manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9580000140542
การใช้ Silicone ทา CPU บริเวณที่สัมผัสกับ Heatsink
ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ค้าง (Hang) บ่อยหลังใช้งานไปแล้วหลายปี โดยไม่ทราบสาเหตุ และมั่นใจว่าไม่ได้เป็นเพราะ Software ก็เสนอให้ทำความสะอาด Hardware ซึ่งมีหลายทางเลือก 1) การใช้น้ำยาล้างหน้าสัมผัสทางไฟฟ้า (Co-Contract Cleaner) สำหรับทำความสะอาดอุปกรณือิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ ฉีดไปตาม RAM หรือ CPU หรือจุดเชื่อมต่อต่าง ๆ สำหรับ CRC Co-contact clearner ที่ใช้อยู่นี้ ขนาด 350 กรัม ราคาประมาณ 400 บาท https://www.kaidee.com/product-4148190/ 2) แต่ถ้าสงสัยว่า CPU ร้อนเกิน เนื่องมาจาก Silicone ที่ใช้ทา CPU เกิดเสื่อมสภาพ และต้องการทาใหม่ ก็ไปหาซื้อมาได้ครับ Heatsink compound หรือ Silicone หลอดหนึ่ง ผมซื้อ 20 บาท ใช้ได้ 1 ครั้ง เพราะมีประมาณ 1 ซีซี 3) อีกวิธีที่ประหยัด คือ ถอด RAM แล้วใช้ยางลบถูบริเวณทองแดง ที่เสียบลงไปใน slot แล้วทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนเสียบลงไป ซึ่งบ่อยครั้ง แก้ปัญหาเครื่อง Hang โดยไม่ทราบสาเหตุได้
รายชื่อกลุ่มซอฟต์แวร์
+ โปรแกรมอินเทอร์เน็ต (Internet)
+ โปรแกรมส่วนบุคคล (Personal)
+ โปรแกรมมัลติมีเดีย (Multimedia)
+ โปรแกรมเกมส์คอมพิวเตอร์ (Game)
+ โปรแกรมบริหารธุรกิจ (Business)
+ โปรแกรมการศึกษา (Education)
+ โปรแกรมเมอร์ (Programmer)
+ โปรแกรมมือถือ (Mobile)
+ โปรแกรมยูทิลิตี้ (Utility)
+ ไดร์เวอร์ (Driver)
http://software.thaiware.com
มาตรฐานสากลสำหรับการวัดคุณภาพซอฟต์แวร์ ISO/IEC 9126
ISO/IEC 9126 (International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission 9126) 
มีปัจจัยที่นำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินทั้งหมด 6 ปัจจัยหลัก
1. หน้าที่การทำงาน (Functionality) มีปัจจัยย่อย 5 ปัจจัย 
  - ความเหมาะสม (Suitability)
  - ความถูกต้อง (Accuracy)
  - การทำงานร่วมกัน (Interoperability)
  - ความปลอดภัย (Security)
  - ทำหน้าที่ตามที่ตั้งไว้ (Functionality Compliance)
2. ความเชื่อถือได้ (Reliability) มีปัจจัยย่อย 4 ปัจจัย
  - ความสมบูรณ์ (Maturity)
  - ทนต่อความผิดพลาด (Fault Tolerance)
  - กู้คืนได้ (Recoverability)
  - น่าเชื่อถือตามที่ตั้งไว้ (Reliability Compliance)
3. ความสามารถในการใช้งาน (Usability) มีปัจจัยย่อย 5 ปัจจัย
  - เข้าใจได้ (Understandability)
  - เรียนรู้ได้ (Learnability)
  - ปฏิบัติงานได้ (Operability)
  - ความน่าสนใจ (Attractiveness)
  - ใช้งานตามที่ตั้งไว้ (Usability Compliance)
4. ประสิทธิภาพ (Efficiency) มีปัจจัยย่อย 3 ปัจจัย
  - ทำงานได้ตรงเวลา (Time Behaviour)
  - ใช้ประโยชน์ทรัพยากร (Resource Utilization)
  - ประสิทธิภาพตามที่ตั้งไว้ (Efficiency Compliance)
5. การบำรุงรักษา (Maintainability) มีปัจจัยย่อย 5 ปัจจัย
  - วิเคราะห์ได้ (Analyzability)
  - เปลี่ยนแปลงได้ (Changeability)
  - ความมั่นคง (Stability)
  - สามารถทดสอบได้ (Testability)
  - บำรุงรักษาตามที่ตั้งไว้ (Maintainability Compliance)
6. ความสามารถในการใช้กับระบบอื่น (Portability) มีปัจจัยย่อย 5 ปัจจัย
  - ปรับเปลี่ยนได้ (Adaptability)
  - ติดตั้งได้ (Installability)
  - อยู่ร่วมระบบอื่นได้ (Co-Existence)
  - ถูกแทนที่ได้ (Replaceability)
  - ปรับย้ายระบบตามที่ตั้งไว้ (Portability Compliance)
+ https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_9126
+ http://www.sqa.net/iso9126.html
+ พัชราภรณ์ ตัณฑพาทย์ (2554)
2. การจัดเก็บข้อมูล (Data storage)
หน่วยเก็บข้อมูลภายใน (Internal Storage) หน่วยเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) หน่วยเก็บข้อมูลแบบคราวน์ (Cloud Storage)

File system
-
FTP
-
SQL Server
-
MySQL
-
XDrive
-
Google Drive + Site
smart phone มีหน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูล ภาพ หรือคลิ๊ปวีดีโอ เมื่อถ่ายคลิ๊ปแล้วก็จะสำรองคลิ๊ปเก็บเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะมี Harddisk ใหญ่กว่า มีขนาดหลายร้อยกิกะไบต์ ต่างกับ smart phone ที่เล็กกว่ามีทั้งหน่วยความจำภายใน (Internal Memory) และหน่วยความจำภายนอก (External Memory) คือ MicroSD card ที่ขยายได้ระดับหนึ่ง เมื่อส่งผ่านข้อมูลระหว่างสื่อเก็บข้อมูลใน smart phone ไปมากับ PC ผ่านการเชื่อมต่อแบบ USB มีผลการทดสอบดังนี้
1. ย้ายจาก Ext.Mem ใน smart phone ไป PC เร็วประมาณ 15 MB/s
2. ย้ายจาก PC ไป Ext.Mem ใน Smart phone เร็วประมาณ 3 MB/s
3. ย้ายจาก Int.Mem ใน smart phone ไป PC เร็วประมาณ 24 MB/s
4. ย้ายจาก PC ไป Int.Mem ใน Smart phone เร็วประมาณ 7 MB/s
5. จะคัดลอกหรือย้ายได้ความเร็วไม่แตกต่างกัน
สรุปได้ว่าเขียนลง Mem ทำงานช้ากว่าเขียนลง PC [? จริงหรือไม่]
+ แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูล โดย วิไลภรณ์ ศรีไพศาล
แบบของข้อมูล (Data type)
Data type ใน MySQL แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
1. ตัวเลข (Number)
2. วันที่ (Date)
3. ตัวอักษร (Character) : Blob ใช้เก็บแบบไบนารี่

Primitive Data type ของ Java มี 8 แบบ
byte=1byte, short=2bytes, int=4byte, long=8bytes,
float=4bytes, double=8bytes, char=2bytes, boolean
+ http://www.thaiall.com/mysql/indexo.html
+ http://www.thaiall.com/vbnet/datatype.htm
+ http://www.thaiall.com/class/rule.htm [ppt]
ข้อมูลต่อไปนี้มีการจัดเก็บแบบใด
1. ภาพใน Facebook.com [debug]
2. ภาพใน http://www.thaiall.com/actress
3. ภาพใน http://www.thainame.net/gallery [system]
4. ภาพใน http://www.thaiall.com/handbill/openphotodir.php?folder=../handbill/
5. ข้อมูลใน http://www.thaiall.com/blog
6. ข้อมูลใน http://www.l3nr.org
7. ข้อมูลใน โรงเรียนพัทลุง [Atomymaxsite 2.5]
8. ข้อมูลใน โรงเรียนนครสวรรค์ [Joomla]
9. ข้อมูลใน http://news.sanook.com/lotto/check/ [ฉลากกินแบ่ง]
อ.ธรรมรัตน์ คําสิงห์นอก แจกข้อสอบเอกคอมพิวเตอร์
วันนี้ได้รับ link PDF ข้อสอบ 3 ชุด ๆ ละ 100 ข้อ
จาก อ.ธรรมรัตน์ คําสิงห์นอก ตามที่ท่านเคยแจ้งไว้ว่า
"เมื่อแชร์แล้ว แจ้งอีเมลไว้ในช่อง comment ด้านล่าง"
แล้วผมก็ post e-mail ไว้ใน comment
วันนี้ 31 มกราคม 2559 ท่านก็ส่งลิงค์ให้ download PDF
มาให้ download โดยง่าย ขอบคุณครับ
+ https://www.facebook.com ที่ฝากอีเมล
+ http://118.174.137.36/krurin
+ http://loadfree.mobi/movie-download
+ https://www.youtube.com
*** http://thainame.net/edu/?p=4011
สรุปว่าท่านใดสนใจข้อสอบ
ติดต่อท่านได้ทาง fan page ข้างล่างนี้
+ https://www.facebook.com/ClipTueCom/

ขั้นตอนการใช้ Storage ของ Google
- แฟ้ม PDF ท่านแชร์ผ่าน Google Drive 
- แล้วแชร์ลิงค์มาให้ทางอีเมล
- เปิดตามลิงค์ด้วยอีกอีเมลหนึ่ง ติด permission
- ถ้าเปิดโดยอีเมลที่อาจารย์ส่งให้ถึงจะ download ได้

? ถ้าน.ศ.ได้รับแจก Handy drive 32GB จะเก็บอะไร
? ถ้าน.ศ.มี Google Drive จะเก็บอะไร
แหล่งบริการเก็บแฟ้มแบบออนไลน์
Top File Sync Services
1. Microsoft SkyDrive: https://onedrive.live.com (skydrive)
2. Google Drive: https://drive.google.com
3. Dropbox: https://www.dropbox.com
4. 4shared: https://www.4shared.com
5. mediafire: https://www.mediafire.com
- Hightail: https://www.hightail.com (Free)
- Box: https://www.box.com (Pay)
- SugarSync: https://www.sugarsync.com (Trail)
- iCloud Drive: http://www.apple.com/icloud/icloud-drive/
+ http://blog.backupify.com/
+ https://en.wikipedia.org
+ http://asia.pcmag.com/storage-devices-reviews
+ Cloud ทำบริษัทเลิกใช้ Storage ในองค์กร ทำ IBM ยอดลด
Services
- File version
- Mobile App & Sync
- Windows App & Sync
- E-mail & Public Sharing
- Bandwidth Limited
- Max file size
DB for ?
- Job & Colleague
- Personal
- Friend 
- Darling
- Education
- Social
- Family
- Hidden
3. การสื่อสารข้อมูล (Data communication)
เครือข่าย (Network) # การสื่อสาร (Communication) #
สมัยนี้อุปกรณ์ต่าง ๆ จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรืออินทราเน็ตพร้อมกันได้หลายเส้น ตัวอย่างนี้มีการเชื่อมต่อ 3 เส้น โดยเครื่องคอมพิวเตอร์มีการ์ดแลนจริง 2 การ์ด และมีการจำลองการ์ดแลนเสมือนอีก 1 การ์ดผ่านโปรแกรม VirtualBox แต่การ์ดแลนจริงไม่ได้เสียบสายไว้ 1 การ์ด จึงเหลือใช้งานจริงเพียง 1 การ์ด ถ้าใช้ DOS>ipconfig /all ก็จะพบ Physical Address ของแต่ละการ์ดแสดงออกมา และถ้าใช้ DOS>route print ก็จะพบว่า IP ของ Gateway คือ 192.168.1.1 และ IP ของ Interface คือ 192.168.1.6 [8]p.256
ระบบกระจาย


การสื่อสาร
4. การพัฒนาระบบข้อมูล (Development of information systems)
ระบบสารสนเทศ (Information System) # การออกแบบระบบ (Design) # การบำรุงรักษา (Maintenance) #
หลักในการพัฒนาระบบ (Principles of System Development) 
1. พัฒนาไป แก้ไขไป (Build and Fix Model)
2. ทำไปทีละขั้นทีละเรื่อง (Waterfall Model)
3. พัฒนาต้นแบบมาก่อน (Prototyping Model)
4. คิดเล็กแล้วขยาย (Incremental Model) เป็น multi-waterfall model

ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม (Steps in Program Development) 
1. ศึกษาความต้องการของโปรแกรม (Program Requirements)
2. การออกแบบโปรแกรม (Program Design)
3. การเขียนโปรแกรม (Program Coding)
4. การตรวจสอบข้อผิดพลาด และแก้ไขโปรแกรม (Program Debugging)
5. การทดสอบโปรแกรม (Program Testing)
6. การบำรุงรักษาโปรแกรม (Program Maintenance) 

+ ระบบตรวจคนเข้าเมือง ด้วยการ outsource จาก freelance #

E-R Model


MS Access


MySQL Database


SQL Server Database
5. ตารางคำนวณในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ (Grid computing to solve business problems)
ตารางคำนวณ (Excel) # การแก้ปัญหาทางธุรกิจ (Solution) #
มีโอกาสร่วมกิจกรรมจับฉลากในงานสนุกสนานแห่งหนึ่ง
ไม่บอกว่าที่ไหน เมื่อไร แต่เป็นงานหนาว ๆ ครับ
ผมจะเตรียมเล่าให้นักศึกษาฟังเป็นกรณีศึกษา
เรื่องความเป็นไปได้ และการใช้ excel ช่วยในการคำนวณ
ซึ่งเป็นโปรแกรมหนึ่งในชุด Office
มีข้อมูลว่า
1. เบอร์ที่ถูกมี 67 เบอร์ บนแผงมี 1024 เบอร์
จับเบอร์ 1 ครั้งมีโอกาสถูกร้อยละ 6.54
ถ้าจับโดนจะได้ตุ๊กตาตัวบิ๊กเบิ้มที่แขวนอยู่ในเต้นท์
2. โอกาสที่จะจับถูก ต้องจับทั้งหมด (100/6.54) 15.29 ครั้ง
เหมือนทายว่าปั่นเหรียญ ก็ต้องทาย 2 ครั้ง
เหมือนทายว่าลูกเต๋าจะออกหน้าใด ก็ต้องทาย 6 ครั้ง
ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดของการเสียงให้ครบทุกหน้า
3. จ่าย 10 บาทจับได้ 3 เบอร์
แต่จ่าย 20 บาทจับได้ 8 เบอร์
4. สรุปได้ว่า ถ้าจ่าย 40 บาท จะได้เบอร์มา 16 เบอร์
ก็ต้องมีความเป็นไปได้ที่เบอร์ใดเบอร์หนึ่งอยู่ใน 67 เบอร์
5. ประเด็น คือ ไปยืนดูร้านฉลาก ซึ่งมี 5 ร้านในงานนี้
ทำให้รู้ว่ามีความเป็นไปได้เท่าไรที่ 1 คนซื้อ 20 บาท
จะได้ตุ๊กตาตัวบิ๊กเบิ้ม กลับไปนอนกอดอุ่นใจที่บ้าน
+ พี่ยุ้ยจาก Exact บอกว่า บัณฑิตใหม่จำเป็นต้องรู้ MS Office
โปรแกรมตารางงานอาจถูกเรียกว่า กระดานคำนวณ (Spread Sheet) เคยเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่อยู่ในหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่ข้าราชการต้องผ่านการอบรมเพื่อขอเลื่อนขั้น โปรแกรมมีความสามารถเป็นตารางที่คำนวณตามเซล (Cell) ที่ยืดหยุ่น ใช้งานง่าย รองรับการเขียนมาโคร หรือเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลได้หลากหลาย ตัวอย่างฟังก์ชันที่ใช้คำนวณผลการเรียน และตัดเกรด คือ =sum(e7:j7) และ =IF(K7>=80,"A", IF(K7>=75,"B+", IF(K7>=70,"B", IF(K7>=65,"C+", IF(K7>=60,"C", IF(K7>=55,"D+", IF(K7>=50,"D","F")))))))
ประเด็นที่น่าสนใจ
+ ตัวอย่างแฟ้มตารางเงินเดือน
+ ฟังก์ชันทางการเงิน PMT , PV, FV
+ ตารางการตัดสินใจ เป็นเครื่องมือสนับสนุนทางเลือก
+ การใช้ Bar Chart, Line Chart + Pie Chart
+ การใช้ Excel ช่วยเตรียม SQL Command
+ ขั้นตอนการเขียน Macro ใน Excel
+ แบบฟอร์มตัดเกรด 4 แบบจากคะแนนนักเรียน

ต.ย. การเตรียม SQL Command
กระดาษทำการสามารถช่วยจัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบ SQL Command ก่อนส่งไปประมวลผล มีขั้นตอนดังนี้ 1) เมื่อกรอกข้อมูลใน excel แล้ว เขียนสูตรสร้าง SQL Command แล้วคัดลอกส่งไป Run 2) ตัวอย่างนี้มีตารางชื่อ friends และในตารางมีเขตข้อมูล 3 ระเบียน 3) กรณีนี้สร้าง การสุ่มประเมินเพื่อนร่วมงาน ว่าใครได้ประเมินเพื่อนอีก 2 คน
10 ฟังก์ชันที่มีคนอ่านมากที่สุด จาก support.office.com
SUMเพื่อบวกค่าในเซลล์
เช่น =SUM(A1:A3)
IFเพื่อส่งกลับค่าหนึ่งค่า ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง และอีกหนึ่งค่าถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ
เช่น =IF(A5>=80,"A",IF(A5>=70,"B",IF(A5>=60,"C",IF(A5>=50,"D","F"))))
LOOKUPเพื่อนำค่าจากแถวหรือคอลัมน์หนึ่ง ไปค้นหาค่าจากตำแหน่งเดียวกันในแถวหรือคอลัมน์ที่สอง
เช่น =LOOKUP(F1,A1:A10,C1:C10)
หรือ =LOOKUP(A23,{1,2,3,4,5;"a","b","c","d","e"})
VLOOKUPเพื่อค้นหาสิ่งต่าง ๆ ในตารางหรือช่วงตามแถว โดยกำหนดตำแหน่งของผลลัพธ์ได้
เช่น =VLOOKUP(E1,A1:C10,3)
MATCHเพื่อค้นหารายการที่ระบุในช่วงของเซลล์ต่าง ๆ จากนั้นจะส่งกลับตำแหน่งสัมพันธ์ของรายการดังกล่าวในช่วงนั้น
เช่น =MATCH(C1,A1:A10) [b => 2]
CHOOSEเพื่อเลือกค่าใดค่าหนึ่งจาก 254 ค่าตามหมายเลขดัชนี
เช่น =CHOOSE(A1,"a","b","c","d") [3 => c]
DATEเพื่อส่งกลับเลขลำดับต่อเนื่องที่แสดงถึงวันที่หนึ่ง ๆ
เช่น =DATE(2016,3,28 + A1) [1]
DATEDIFเพื่อคำนวณจำนวนวัน เดือน หรือปี ระหว่างวันที่สองวัน
เช่น =DATEDIF(DATE(2016,3,28),B1,"D") [1]
DAYSเพื่อส่งกลับจำนวนวันระหว่างวันที่สองวัน
เช่น =DAYS(B1,DATE(2016,3,28)) [1]
FINDเพื่อค้นหาสตริงข้อความหนึ่งภายในสตริงข้อความที่สอง และส่งกลับตัวเลขที่เป็นตำแหน่งเริ่มต้นของสตริงข้อความแรก
เช่น =FIND(A3,"abcdefghi") ["ef => 5"]
INDEXเพื่อส่งกลับค่าหรือการอ้างอิงไปยังค่าจากภายในตารางหรือช่วง
เช่น =INDEX({"1","2","3";"a","b","c"},B1,A1) [B1=rows, A1=column]
+ ten_functions.xlsx
6. การใช้และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Using and management of modern technology)
เทคโนโลยีในปัจจุบัน (Current Technology) นวัตกรรม (Innovation)

เทคโนโลยีที่น่าสนใจ
1. The Cicret Bracelet (2014)
2. iWatch (2013)
3. Raspberry PI (2012) #
4. Microsoft HoloLens (2015)
5. iBeacons (2014)
6. Augmented Reality (2010)
7. หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารร้านสุกี้ (2015)
8. ผู้คิดค้นเครื่องเล่น Karaoke (1971)
การจัดการ (Management) หมายถึง กระบวนการทำงานที่กลุ่มบุคคลร่วมกันดำเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวทาง ซึ่งมี 5 กิจกรรมดังนี้ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม (Controlling)
+ http://slideplayer.in.th/slide/2110359/ (S.49)
+ http://www.im2market.com/2015/06/20/1449
ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) หมายถึง สิทธิทางกฎหมายที่ให้เจ้าของสิทธิ หรือ "ผู้ทรงสิทธิ" มีอยู่เหนือสิ่งที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญาของมนุษย์ โดยอาจแบ่งทรัพย์สินทางปัญญาออกได้ 2 ประเภทหลัก คือ (1) ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่เกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมต่าง ๆ ความคิดสร้างสรรค์นี้อาจเป็นความคิดในการประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งอาจจะเป็นกระบวนการหรือเทคนิคในการผลิตที่ได้ปรับปรุงหรือคิดค้นขึ้นใหม่ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมที่เป็นองค์ประกอบ และรูปร่างของตัวผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังรวมถึงเครื่องหมายการค้าหรือยี่ห้อ ชื่อและถิ่นที่อยู่ทางการค้า รวมถึงแหล่งกำเนิดและการป้องกันการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม และ (2) ลิขสิทธิ์ (Copyright) หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้สร้างสรรค์ที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้นตามประเภทลิขสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ งานวรรณกรรม นาฎกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ไม่ว่างานลักษณะดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด
+ http://www.thaiall.com/ethics/
+ ไมโครซอฟท์” พ่ายคดีละเมิดสิทธิบัตรศาลสั่งจ่าย $1,500 ล.
+ Atlas Shrugged Part III: อัจฉริยะรถด่วนล้ำโลก

ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม แบ่งออกได้อีกหลายประเภท ได้แก่ 1) สิทธิบัตร (Patent) 2) อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) 3) เครื่องหมายการค้า (Trademark) 4) ความลับทางการค้า (Trade Secret) 5) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications) 6) แบบผังภูมิของวงจรรวม (Layout - Design of Integrated Circuit) 7) คุ้มครองพันธุ์พืช (Plant Variety Protection) [พรบ.] 8) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) 9) ชื่อทางการค้า (Trade Name)
การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ในการทำธุรกิจ มีประเด็นชวนคิด ดังนี้ 1) อุปกรณ์ที่เลือก 2) ประเภทธุรกิจ 3) กลุ่มลูกค้า 4) วัตถุประสงค์การใช้อุปกรณ์ 5) วิธีการใช้อุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
7. การใช้คอมพิวเตอร์กระทบการทำธุรกิจขององค์กร (Impact on the organization)
การประยุกต์ใช้ (Application) การทำธุรกิจ (Business) ผลกระทบ (Impact) งบประมาณ (Budget)

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับองค์กรเมื่อมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ # มีดังนี้ 1) เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ (Effectiveness & Efficiently) 2) เปลี่ยนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย (Distribution) 3) ใช้ประมวลผลในหน่วยงาน (Data Processing) 4) เชื่อมโยงพฤติกรรมของคนทุกระดับ (Human behavior)

การทำเว็บไซต์ในภาคธุรกิจใช้ระบบ CMS ด้วย Wordpress อาทิ บ้านและสวน หรือ สภาเทศบาลนครลำปาง

+ Nokia + Kodak + Nortel ล้มได้อย่างไร
1) ภาคการศึกษาวิจัยและพัฒนาบุคลากร
2) ภาคอุตสาหกรรม
3) ภาคนโยบายและการสนับสนุนการวิจัยโทรคมฯ
+ เมื่อ JAS ทิ้งประมูลคลื่น 900MHz

การทำธุรกิจ


สื่อเริ่มขยับตัว
การติดต่อสื่อสารในองค์กร
กรณีคำถามสัมภาษณ์ #
23 มีนาคม 2559 อ.อนุชิต ชวนผมจัดการความรู้ส่วนบุคคล (PKM) มี K มากมายที่ท่านฝากไว้ ก็จะค่อย ๆ ถอดบทเรียนมาแบ่งปันทีละเรื่อง โดยท่าน share ให้ฟัง ที่ถือเป็นการถอดบทเรียน ที่เล่าให้นักศึกษาฟังได้ ประสบการณ์ที่ท่านไปรับการสัมภาษณ์เข้ารับราชการที่กรมฯ เล่าว่ามีคำถามมากมายเกี่ยวกับทัศนคติของคนทำงาน เช่น ถ้าเจ้านายให้ทำผิด เราจะทำผิดตามที่ถูกสั่งไหม แต่มีคำถามสำคัญเกี่ยวกับไอทีเพียงคำถามเดียว คือ “ถ้าทำเครื่องบริการอีเมล แล้วส่งอีเมลไม่ออกจะทำอย่างไร“ ผมก็คิดว่าจะทำ check list ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เผื่อว่านักศึกษาต้องไปเข้ารับการสัมภาษณ์ในอนาคต 1. ตรวจยืนยันว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นจริง ให้เห็นกับตา 2. ตรวจ email client program ติดต่อกับ email server ได้ปกติ 3. ตรวจ junk mail ใน receiver ของผู้รับว่ามีหรือไม่ 4. ตรวจ port 25 + 110 หรือ service start ไว้หรือไม่ 5. ตรวจ ip, dns, firewall, network, switch ว่าทำงานกันปกติ 6. ตรวจ mail log ว่ามี error ว่าอย่างไร (มีหลายแบบ) 7. ตรวจ relay sever ที่ใช้งานอยู่ ทำงานปกติ 8. ตรวจ black list ว่าติดร่างแหไปหรือไม่ 9. ตรวจ script และ data เพราะ php อาจมีปัญหากับ unicode 10. ตรวจองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งเครือข่าย และระบบปฏิบัติการ ตรวจพบอะไรก็แก้ไข และทดสอบใหม่จนกว่าจะส่งอีเมลได้สำเร็จ
เครื่องมือด้านเทคโนโลยีที่ใช้สนับสนุนการสื่อสารในองค์กร
- E-mail system - official memo
- Work flow system - permit & denied
- Forum system - formal communication
- Chat system (social media) - talk & exchange
- E-Document System - storage

ประเด็นเกี่ยวกับการสื่อสารในองค์กร
+ การติดต่อสื่อสาร
+ การใช้ Google apps สำหรับองค์กร
+ http://www.thaiall.com/facebook
+ http://google.com/a/thaiabc.com
เว็บไซต์ทางธุรกิจ
ประเด็นที่มักพบเห็นในเว็บไซต์
+ หน้าแรก : มีข้อมูลข่าวสาร กลุ่มสินค้า โปรโมชั่น
+ สินค้า : มีหมวดหมู่สินค้าหรือบริการให้เลือก
+ ผลงาน : ที่แสดงความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
+ บุคลากร : ให้ข้อมูลทีมงานสร้างความมั่นใจ
+ เกี่ยวกับเรา : ข้อมูลประวัติ หรือการติดต่อ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
+ Indra Ceramic
+ ACER Company
+ AIS
+ Bunyawat Witthayalai School
+ Nation Group
+ Jessica Bedding
+ EGAT
การเขียนเว็บเพจ
# Webpage by Word2010
# HTML (Full)
# HTML (12 Hrs)
# HTML (version 1)
8. การทำงานจริง และฝึกปฏิบัติ (Real world and practices)
ประมวลผลคำ (Word) สเปรทชีท (Excel) นำเสนอ (Powerpoint) ฐานข้อมูล (Access)
1. การประมวลผลคำ (Word processing)
2. สเปรดชีต (Spreadsheets)
3. ฐานข้อมูล (Databases)
4. เวิลด์ไวด์เว็บ (World wide web)
5. การเข้าถึงอีเมล (E-mail)
6. อินเทอร์เน็ต (Internet)
7. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้ในสำนักงาน (Office application software)
แบบฝึกหัด .. การใช้ Microsoft Office
# การทำ Brochure บน A4 พับ 3 ในทางธุรกิจ
# การแปลงจากเลขไทยเป็นอาราบิก ด้วยแมโคร บน Word2010
# การจัดเก็บข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในทางธุรกิจ

HTML Tag [w3schools.com]
BODY : Defines the document's body
B : Defines bold text
I : Defines a part of text in an alternate voice or mood
U : Defines text that should be stylistically different from normal text
HTML : Defines the root of an HTML document
HEAD : Defines information about the document
TITLE : Defines a title for the document
BR : Defines a single line break
HR : Defines a thematic change in the content
FONT : Defines font, color, and size for text (Not supported in HTML5)
CENTER : Defines centered text (Not supported in HTML5)
A : Defines a hyperlink
IMG : Defines an image
TABLE : Defines a table
TR : Defines a row in a table
TD : Defines a cell in a table
DIV : Defines a section in a document
STYLE : Defines style information for a document
P : Defines a paragraph
META : Defines metadata about an HTML document
EMBED : Defines a container for an external (non-HTML) application
เว็บเปิดร้านค้าออนไลน์ (Online shopping) + weloveshopping.com
+ lnwshop.com
+ shopup.com
+ tarad.com
+ igetweb.com
+ makewebeasy.com
+ plazacool.com
+ lazada.co.th
Case : การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการประกวดนางงาม
ตอนที่ Miss Colombia ได้เป็น Miss universe 2015
ก็เห็นกรี๊ดลั่น แสดงความยินดีกันเต็มเวที
พอเปลี่ยนเป็น Miss philippines ก็เห็นกรี๊ดกันเต็มเวที
สรุปว่าเชียร์ทุกคนเลยเหรอครับ .. งง นิดนึงกับกระแสการเชียร์
เมื่อมองไปที่ note แล้ว คุณ Steve Harvey ก็คงจะอ่านผิด
เพราะมีหลายชาติอยู่ในแผ่นเดียว นี่มีประเด็น note มาอีกล่ะ
อ้าว "1st Runner Up: Colombia" ไม่ใช่ที่ 1 เหรอ
ไม่แน่นะ ถ้าเป็นผมก็อาจจะอ่านผิดแบบคุณ Steve Harvey ก็ได้
นี่เป็น case "การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการประกวดนางงาม"
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการประกวดนางงาม
เน้นที่การนำข้อมูลมาประมวลผลให้ได้สารสนเทศ
ให้ได้ชื่อของคนที่ได้คะแนนสูงที่สุดจากคะแนนของคณะกรรมการแต่ละคน
แล้วพิมพ์ไปบนบัตรผลการประกวด ส่งให้ พิธีกรอ่านประกาศผล
ทุกอย่างเกือบ ok เหมือนเช่นทุกปีตามกระบวนการ (Process)
แต่ผิดพลาดที่พิธีกรอ่านผิด ไปอ่าน Miss Colombia ก็ไม่รู้อะไรอยู่ในใจ
แต่คนที่ได้เป็น Miss Universe 2015 คือ Miss philippines
ต้องประกาศใหม่ have to apologize พิธีกรบอกว่าเป็น false ครับ
ได้แลกเปลี่ยนกับ ดร.ทรงเกียรติ ว่าเรื่องนี้เป็น Human error ไม่ใช่ระบบคอมพิวเตอร์
+ Steve-harvey-wrong-name-miss-colombia-philippines
ถ้าเป็น นักคอมพิวเตอร์ มาแก้ปัญหา 
ก็คงจะให้ใช้ ipad แล้วคลิ๊กสั่งพูดชื่อผู้ชนะผ่านระบบ
ซึ่งจะไม่ใช่ความรับผิดชอบของพิธีกรอีกต่อไป
Case : ประมูลผ่าน facebook.com ประมูลแพ้เขาอีกแล้ว จากการเข้าประมูลสินค้า เป็นกล้องติดรถยนต์ REMAX Car DVR CX-01 Full HD 1080P เลนส์กว้าง 170 องศา มีมูลค่า 3900 บาท กับ FB:igadgets.in.th
1) ผมเข้าไปประมูล 1150 บาท (ลำโพง bluetooth ก็มีประมูล)
2) มีคู่แข่ง สาวสวย หน้าตาดี 1250 บาท เสนอราคาสูงกว่าผม
3) ผมก็สู้ครับ 1300 บาท แต่คู่แข่งผมไม่ยอม 1350 บาท
4) ปิดประมูล คู่แข่งผมก็ได้ไป แพ้บ้าง ชนะบ้าง เรื่องธรรมชาติ
นี่ถ้าผมใจถึงอีกหน่อย คงได้สินค้ารายการนี้ด้วยราคา 1350 บาท

ปล. ก่อนผมลงราคา 1350 นั้น ได้ลองเช็คราคาในเน็ตดูแล้วครับ และมีประเด็นน่าสนใจในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ ไปเล่าให้นักศึกษาฟังอีกกรณีหนึ่งแล้ว
igadgets ใช้บริการ lnwshop.com
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ [1]
หนังสือเล่มนี้ตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2001 0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ใช้ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ถ้าจะออกไปทำงานทำการ การมีความรู้ทั้ง 10 บท ตามเนื้อหาในหนังสือก็เป็นสิ่งจำเป็น เพราะนักเรียน ปวช. ทั้งประเทศมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อไปทำงานทำการกันแล้ว บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 ระบบปฏิบัติการ Windows 7
บทที่ 3 Microsoft Word 2010
บทที่ 4 Microsoft Excel 2010
บทที่ 5 Microsoft Powerpoint 2010
บทที่ 6 การใช้อีเมล
บทที่ 7 การใช้งานอินเทอร์เน็ต
บทที่ 8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศเบื้องต้น
บทที่ 9 คุณธรรมจริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ตัวอย่างหัวข้อที่น่าสนใจ
- ช่องที่อยู่ด้านหลังคอมพิวเตอร์ มีช่องอะไรให้เราใช้บ้าง [1]p.38
- เวลาซื้อ windows ควรซื้อ starter, home, professional หรือ ultimate [1]p.54
- การใช้เครื่องมือสร้างตาราง [1]p.178
คู่มือ Cyber security สำหรับประชาชน [9]
หนังสือคู่มือแนวทางปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ภาคประชาชน คือ "คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน" โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ธันวาคม 2558 จำนวนพิมพ์ 7,500 เล่ม มีแหล่งดาวน์โหลดหนังสือ ที่ bodin.ac.th หรือ ebooksdownloadfree.net


ศัพท์ที่สอบใน TU Star
ซอมบี้ (Zombie) คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วถูกครอบงำโดยแฮกเกอร์ ซึ่งจะติดไวรัสหรือม้าโทรจันที่สามารถทำงานคุกคามที่เป็นอันตราย ต่อคอมพิวเตอร์อื่นภายใต้การควบคุมระยะไกลได้
บอตเน็ต (Botnet = robot network) ของเครื่องซอมบี้ คือ เครือข่ายของซอมบี้ที่มักถูกใช้แพร่กระจายอีเมลสแปม และทำให้เกิดปัญหาปฏิเสธการให้บริการ (DoS) ผู้เป็นเจ้าของเครื่องที่เป็นซอมบี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักว่าเครื่องของตนถูกใช้แบบนี้ เพราะเจ้าของมีแนวโน้มว่าไม่รู้ตัว จึงเทียบเคียงได้ว่าคอมพิวเตอร์เหล่านี้เป็นซอมบี้ การร่วมกันโจมตีจากหลายบอตเน็ตก็เหมือนกันร่วมมือกันของฝูงชนในการจู่โจมเป้าหมาย # #
ในบทที่ 9 หน้า 206 มีอธิบายคำศัพท์ ไว้ 28 คำ ดังนี้ 1. เน็ต (Net) มาจากคำว่า อินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง ระบบเครือข่าย ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก เมื่ออุปกรณ์ต่างๆ เชื่อมต่อเข้ามาใน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็จะสามารถสื่อสารกันได้จากทุกมุมโลก ผ่านโปรแกรมหรือแอพต่างๆ 2. เน็ตซิม (Net SIM) หมายถึง ซิม (SIM Card ของระบบโทรศัพท์มือถือ) ที่สมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการ เมื่อนำมาใส่ในอุปกรณ์ก็จะเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้แบบ 4G/3G/EDGE 3. เน็ตมือถือ (Mobile Internet) หมายถึง การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ ไม่ว่าจะต่อผ่านเน็ตซิมหรือผ่าน Wi-Fi 4. Data Roaming หมายถึง การใช้บริการอินเทอร์เน็ตข้ามเครือข่าย ซึ่งจะใช้เมื่อไปต่างประเทศ โดยมีค่าบริการแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและแต่ละผู้ให้บริการ ถ้าไปต่างประเทศแล้วไม่ต้องการใช้ก็ควรปิด Data Roaming ป้องกันการเสียเงินมหาศาลโดยไม่ตั้งใจ 5. Mobile Internet Device (MID) หมายถึง อุปกรณ์พกพาที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ เช่น สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตต่าง ๆ 6. อุปกรณ์พกพา (Mobile Device) หมายถึง อุปกรณ์ที่พกพาไปไหนมาไหนด้วยได้อย่างสะดวก เช่น โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต, นาฬิกาอัจฉริยะ เป็นต้น 7. สมาร์ทโฟน (Smart phone) หมายถึง โทรศัพท์มือถือที่ทำได้มากกว่าโทรออกและรับสาย สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และติดตั้งแอพเพิ่ม เพื่อทำงานสารพัดรูปแบบได้ 8. แท็บเล็ต (Tablet) หมายถึง อุปกรณ์ที่คล้ายกับสมาร์ทโฟน แต่มีขนาดใหญ่กว่า บางรุ่นสามารถใส่ซิมเพื่อใช้งานโทรศัพท์ บางรุ่นใส่ซิมได้แต่ใช้งานโทรศัพท์ไม่ได้ก็มี บางรุ่นก็ไม่สามารถใส่ซิมได้เลย ต้องต่อเน็ตโดยผ่าน Wi-Fi เท่านั้น 9. เว็บ (Web) มาจากคำว่า เว็บไซต์ (Web site) ภายในเว็บไซต์จะประกอบด้วยหน้าเว็บเพจหลายหน้าที่มีข้อมูลต่าง ๆ การเข้าไปที่เว็บไซต์จะต้องระบุที่อยู่เว็บหรือ URL ให้ถูกต้องก่อน 10. ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems หรือ OS) หรือเรียกว่า เฟิร์มแวร์ (Firmware) ในโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตจะมีระบบปฏิบัติการทำหน้าที่บริหาร จัดการ และควบคุมการทำงานของชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ในเครื่อง โดยจะติดต่อกับผู้ใช้ผ่านทางอินเทอร์เฟส (User Interface (UI) หน้าจอการทำงานที่ให้ผู้ใช้สามารถสั่งงานเครื่องด้วย คำสั่งต่าง ๆ) ที่แตกต่างกันไปในเครื่องแต่ละรุ่น ที่นิยมใช้กันในอุปกรณ์พกพาก็ได้แก่ iOS จะใช้ใน iPhone/iPad ส่วน Android จะใช้ในอุปกรณ์ทั่วไป เช่น Samsung/HTC/LG เป็นต้น ส่วน Windows Phone จะใช้ใน NOKIA 11. แอพ (App) มาจากคำว่า แอพพลิเคชั่น (Application) ทำหน้าที่แบบเดียวกับโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่แอพพลิเคชั่นนี้จะใช้เรียกโปรแกรมที่ทำงานบนอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ ในระบบปฏิบัติการ iOS, Android, Windows Phone, Symbian รวมถึงโปรแกรมบางประเภทของเครื่องที่ใช้ Windows 8 หรือเครื่องแมคของ Apple ด้วย 12. โพสต์ (Post) หมายถึง การเขียนข้อความ ใส่รูปภาพ คลิปวิดีโอ หรืออื่น ๆ ไว้บนอินเทอร์เน็ต ให้ผู้อื่นได้รับรู้ 13. แชท (Chat) หมายถึง การพูดคุยสนทนากันบนอินเทอร์เน็ตผ่านโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ 14. ออนไลน์ (Online) หมายถึง การกระทำต่าง ๆ ที่ทำผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น เกมออนไลน์หมายถึงเกมที่เล่นผ่านอินเทอร์เน็ต 15. เมล์ (Mail) มาจากคำว่า อีเมล์ (Electronic Mail) เป็นการส่งจดหมายถึงกันบนอินเทอร์เน็ต โดยผู้ส่งและผู้รับจะต้องมีอีเมล์แอดเดรสสำหรับติดต่อกัน 16. โซเชียลเน็ตเวิร์ก (Social Network) หมายถึง สังคมออนไลน์ที่ผู้คนมารวมตัวกันบนอินเทอร์เน็ตผ่านโปรแกรมหรือแอพต่าง ๆ เช่น Facebook, Twitter, Instragram 17. คลาวด์ (Cloud) หมายถึง เซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งกระจายอยู่ตามที่ต่าง ๆ ทั่วโลก จะให้พื้นที่กับผู้ใช้เพื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไว้บนเน็ต แล้วดึงมาใช้งานได้ในทุกอุปกรณ์และทุกเวลา 18. แบ็คอัพ (Backup) หมายถึง การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ โดยการเก็บสำรองไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือบนอินเทอร์เน็ต (Cloud) 19. รีสโตร์ (Restore) หมายถึง การนำข้อมูลที่แบ็คอัพไว้มาใส่ในอุปกรณ์ให้ใช้งานต่อได้อย่างรวดเร็ว 20. แฮก (Hack) หมายถึง การเจาะระบบ หรือหลอกลวงด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อ แล้วนำไปใช้กระทำการต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ของแฮกเกอร์ (Hacker ผู้เจาะระบบ) 21. ไวรัส (Virus) หมายถึง โปรแกรมที่เข้ามาทํางาน เพื่อสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ และมักแพร่กระจายต่อเพื่อส่งผลกระทบในวงกว้าง 22. โทรจัน (Trojan) หมายถึง โปรแกรมหรือแอพมุ่งร้ายโดยหลอกให้เจ้าของติดตั้ง แล้วลับหลังคอยดักจับข้อมูลหรือทำลายข้อมูลเครื่อง 23. มัลแวร์ (Malware) หมายถึง โปรแกรมที่มีจุดประสงค์ร้ายต่อเครื่อง ไม่ว่าจะแอบแฝงเข้ามาด้วยวิธีไหนหรือมีการทำงานอย่างไร 24. ฟิชชิ่ง (Phishing) หมายถึง การหลอกโดยใช้เหยื่อล่อ (เปรียบกับการตกปลา (Fishing)) ให้ไปที่หน้าเว็บปลอมแล้วกรอกชื่อและรหัสผ่านของบริการต่างๆ แล้วดักจับเอาไป 25. ฟาร์มมิ่ง (Pharming) หมายถึง การที่แฮกเกอร์โจมตีเซิร์ฟเวอร์ของเว็บหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยเปลี่ยนค่าที่เซิร์ฟเวอร์ให้ส่งผู้ที่เข้าเว็บนั้นด้วย URL ปกติไปยังหน้าเว็บปลอม 26. ไอจูน (iTunes) หมายถึง โปรแกรมที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ iOS เพื่อซิงค์ข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงแบ็คอัพและรีสโตร์ข้อมูลด้วย 27. เจลเบรค (Jailbreak) หมายถึง การดัดแปลงระบบปฏิบัติการ iOS เพื่อติดตั้งแอพที่ไม่มีใน App Store หรือแอพเสียเงินให้ใช้ได้แบบฟรี เปลี่ยนธีม (หน้าตาการใช้งาน) หรือทำเพื่อเก็บค่าเฉพาะสำหรับดาวน์เกรดเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ 28. รูท (Root) หมายถึง การดัดแปลงระบบปฏิบัติการ Android เพื่อติดตั้งแอพที่ไม่มีใน Play Store หรือเปลี่ยนธีม เป็นต้น
เอกสารอ้างอิง
[1] ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์, "คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ", บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด., กรุงเทพฯ, 2554.
[2] สิทธิชัย ประสานวงศ์, "คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ", สำนักพิมพ์ซอฟท์เพรส, กรุงเทพฯ, 2556.
[3] กิตินันท์ พลสวัสดิ์, "รวม Workshops excel vba ฉบับประยุกต์ใช้งาน", บริษัท ไอดีซีฯ, กรุงเทพฯ, 2553.
[4] ดวงพร เกี๋ยวคำ, "คู่มือ Windows7 และ Office 2010 ฉบับสมบูรณ์", บริษัท โปรวิชั่น จำกัด, กรุงเทพฯ, 2554.
[5] สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด, "ติดตั้งและแก้ปัญหา ฉบับช่างคอมมืออาชีพ 2010", บริษัท ไอดีซีฯ, กรุงเทพฯ, 2552.
[6] สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด, "ติดตั้งและแก้ปัญหา ฉบับช่างคอมมืออาชีพ 2006", บริษัท ไอดีซีฯ, กรุงเทพฯ, 2548.
[7] พนิดา พานิชกุล และพายัพ ขาวเหลือง, "การจัดการธุรกิจด้วย Microsoft Excel", เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์, กรุงเทพฯ, 2546.
[8] ฝ่ายผลิตหนังสือตำราวิชาการคอมพิวเตอร์, "การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย", บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด., กรุงเทพฯ, 2551.
[9] กสทช., "คู่มือ Cyber security สำหรับประชาชน", บริษัท กู๊ดเฮด พริ้นติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง กรุ๊ป จำกัด., กรุงเทพฯ, 2558.
[10] วิไลภรณ์ ศรีไพศาล, "แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูล", เว็บไซต์สถาบันดำรงราชานุภาพ, กรุงเทพฯ, 2558.


"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
http://goo.gl/72BPC