ใส่สีในเว็บเพจ
เว็บเพจสำรอง (Backup Webpages) : thaiall.com
ปรับปรุง : 2548-02-25 ()
ผู้สนับสนุน ยินดีรับ ผู้สนับสนุน เว็บไซต์ด้านการศึกษา
กลุ่มเว็บไซต์นี้ เริ่มพัฒนา พ.ศ.2542
โดยบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์
โทร. 081-9927223 (ผมเป็นคนลำปางหนา)
ปล. ขอไม่รับ work at home / อาหารเสริม
[ มาตรฐาน RGB และตัวอย่างสี ]
RGB
If you see T.V. screen with a magnifying glass, you will notice only three colors are used. These three colors, Red(R), Green(G), and Blue(B), are combined to form color monitors of T.V. and computer. This method is called RGB form. RGB is three primary colors of light. From far, unable to distinguish individual colors, these colors are merged within eyes and see as combined colors.
(Red Green Blue) The color model used for generating video on a display screen. It displays colors as varying intensities of red, green and blue dots. When all three are turned on high, white is produced. As intensities are equally lowered, shades of gray are derived. The base color of the screen appears when all dots are off
CMYK
If you magnify 'color print' with a magnifying glass, you will see Cyan(C), Magenta(M), Yellow(Y), and Black(K). The conbination of these four colors forms 'color print'. This method is called CMYK form. CMY is subtractive mixture, in other words, CMY is three primary colors of paints. The black is supplimental color, because for printing, these three colors (CMY) are unable to produce 'Black'. This is called 'process four colors'.


SampleR G BSampleR G B SampleR G B
COLORFF8080COLOR FFFF8080FF8080FF80
COLOR00FF80COLOR80FFFFCOLOR0080FF
COLORFF80C0COLORFF80FFCOLORFF0000
COLORFFFF00COLOR80FF00COLOR00FF40
COLOR00FFFFCOLOR0080C0COLOR8080C0
COLORFF00FFCOLOR804040COLORFF8040
COLOR00FF00COLOR008080COLOR004080
COLOR8080FFCOLOR800040COLORFF0080
COLOR800000COLORFF8000COLOR008000
COLOR008040COLOR0000FFCOLOR0000A0
COLOR800080COLOR8000FFCOLOR400000
COLOR804000COLOR004000COLOR004040
COLOR000080COLOR000040COLOR400040
COLOR400080COLOR000000COLOR808000
COLOR808040COLOR808080COLOR408080
COLORC0C0C0COLOR400040COLORFFFFFF

ชื่อสีและเลขสีที่ใช้กันบ่อย ๆ กับพื้นสีต่าง ๆ
AQUA : "#00FFFF" COLOR
BLACK : "#000000" COLOR
BLUE : "#0000FF" COLOR
FUCHSIA : "#FF00FF" COLOR
GRAY : "#808080" COLOR
GREEN : "#008000" COLOR
LIME : "#00FF00" COLOR
MAROON : "#800000" COLOR
NAVY : "#000080" COLOR
OLIVE : "#808000" COLOR
PURPLE : "#800080" COLOR
RED : "#FF0000" COLOR
SILVER : "#C0C0C0" COLOR
TEAL : "#008080" COLOR
WHITE : "#FFFFFF" COLOR
YELLOW : "#FFFF00" COLOR
AQUA : "#00FFFF" COLOR
BLACK : "#000000" COLOR
BLUE : "#0000FF" COLOR
FUCHSIA : "#FF00FF" COLOR
GRAY : "#808080" COLOR
GREEN : "#008000" COLOR
LIME : "#00FF00" COLOR
MAROON : "#800000" COLOR
NAVY : "#000080" COLOR
OLIVE : "#808000" COLOR
PURPLE : "#800080" COLOR
RED : "#FF0000" COLOR
SILVER : "#C0C0C0" COLOR
TEAL : "#008080" COLOR
WHITE : "#FFFFFF" COLOR
YELLOW : "#FFFF00" COLOR
AQUA : "#00FFFF" COLOR
BLACK : "#000000" COLOR
BLUE : "#0000FF" COLOR
FUCHSIA : "#FF00FF" COLOR
GRAY : "#808080" COLOR
GREEN : "#008000" COLOR
LIME : "#00FF00" COLOR
MAROON : "#800000" COLOR
NAVY : "#000080" COLOR
OLIVE : "#808000" COLOR
PURPLE : "#800080" COLOR
RED : "#FF0000" COLOR
SILVER : "#C0C0C0" COLOR
TEAL : "#008080" COLOR
WHITE : "#FFFFFF" COLOR
YELLOW : "#FFFF00" COLOR
AQUA : "#00FFFF" COLOR
BLACK : "#000000" COLOR
BLUE : "#0000FF" COLOR
FUCHSIA : "#FF00FF" COLOR
GRAY : "#808080" COLOR
GREEN : "#008000" COLOR
LIME : "#00FF00" COLOR
MAROON : "#800000" COLOR
NAVY : "#000080" COLOR
OLIVE : "#808000" COLOR
PURPLE : "#800080" COLOR
RED : "#FF0000" COLOR
SILVER : "#C0C0C0" COLOR
TEAL : "#008080" COLOR
WHITE : "#FFFFFF" COLOR
YELLOW : "#FFFF00" COLOR


แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยเนชั่น
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : facebook.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223